Byla 2A-1299/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje pagal ieškovo žemės ūkio bendrovės „Šušvės valda“ (po pertvarkymo prijungta prie UAB „Kresten“) ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje pagal ieškovo žemės ūkio bendrovės „Šušvės valda“ (po pertvarkymo prijungta prie UAB „Kresten“) ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Ieškovas ŽŪB „Šušvės valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui V. M., prašydamas priteisti iš atsakovo 325 455 Lt skolos, 11 145,72 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą, neperžengiant pareikšto reikalavimo ribų.

4Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo 336 600,72 Lt sumai atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai –pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose banko sąskaitose pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

5Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu ieškovo ieškinys patenkintas visiškai.

6Atsakovas V. M. 2012 m. spalio 22 d. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

7Atsakovas V. M. 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, prašydamas byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeisti, nurodant, kad leidžiama iš atsakovui V. M. priklausančios AB SEB banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) išmokėti atsakovui Valstybinio socialinio draudimo pervestas ir atsakovui iš banko sąskaitos neišmokėtas netekto darbingumo pensijos lėšas nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

8Atsakovas V. M. prašyme nurodė, kad jis yra netekęs 65 proc. darbingumo, jam nustatytas neįgalumas, todėl jam yra paskirta 662,33 Lt dydžio kas mėnesį mokama netekto nedarbingumo pensija, kuri yra nuolat pervedama į AB SEB banke esančią jo banko sąskaitą. Atsakovas pažymėjo, kad iš nedarbo socialinių draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo bei dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atvejais. Tuo tarpu šios bylos dalykas yra visai kitas, todėl laikinosios apsaugos priemonės negali būti nukreiptos į atsakovo gaunamą netekto darbingumo pensiją, iš kurios pagal įstatymą išieškojimas draudžiamas. Atsakovas taip pat nurodė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jam sukelia pernelyg didelių sunkumų, kadangi jis nuo 2012 m. balandžio 1 d. negali disponuoti vienintele gaunama netekto darbingumo pensija, tuo tarpu senatvės pensijos jis negauna. Dėl to yra susiklosčiusi tokia situacija, kad atsakovas negali patenkinti savo būtiniausių poreikių, be to, negali ilgą laiką būti našta savo vaikams. Atsakovas pažymėjo, kad nepakeitus pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeisti jo teisėti interesai.

9Ieškovo ŽŪB „Šušvės valda“ teisių perėmėjas UAB „Kresten“ atsiliepimu su prašymu nesutiko, prašė jo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, kad netekto darbingumo pensija yra pensija, o ne pašalpa, be to, ji mokama ne laikinojo, bet nuolatinio nedarbingumo atvejais, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad iš jos negali būti išieškoma, siekiant užtikrinti minimalų skolininko poreikių patenkinimo lygį. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo gaunama netekto darbingumo pensija nėra atsakovo pragyvenimo šaltinis. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad atsakovas tik prabėgus vieneriems metams kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Taigi, atsakovas vienerius metus pragyveno nenaudodamas netekto darbingumo pensijos lėšų, o tai patvirtina tą aplinkybę, kad atsakovas turi kitą pragyvenimo šaltinį. Nors atsakovas ir turi nekilnojamojo turto, kuris yra areštuotas, tačiau šio turto nepakaks ieškovui palankiam teismo sprendimui įvykdyti, todėl skolos suma bus išieškoma ne tik iš areštuoto atsakovo nekilnojamojo turto, bet ir iš kitų atsakovo pajamų, įskaitant ir netekto darbingumo pensiją.

10Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkintinas iš dalies.

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tuo atveju, kai imtis laikinųjų apsaugos priemonių prašo ieškovas, jų taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma, ieškinį teismas patenkins ir, antra, nesiėmus šių priemonių, gali iškilti grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai varžo asmens, kurio atžvilgiu jos nukreiptos, teises. Šiuo atveju asmens teisių varžymo laipsnis iš esmės priklauso nuo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdžio ir masto, taip pat nuo su konkrečiu asmeniu susijusių aplinkybių. Dėl šios priežasties laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. (CPK 145 str. 2 d.), kuris reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimui įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantis atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti motyvuotą prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą (CPK 148 str. 1 d.). Spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teismas turi vadovautis CPK 144 straipsnio nuostatomis bei įvertinti tai, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys neįmanomas. Siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, būtina atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslą, ištirti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar šios priemonės užtikrina ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar atitinka šalių interesų pusiausvyrą.

12Bylos medžiaga patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo 336 600,72 Lt sumai atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai –pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose banko sąskaitose pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (b. l. 38 – 39, t. 1).

13Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas V. M. kiekvieną mėnesį gauna 662,33 Lt netekto darbingumo pensiją (b. l. 65 – 66, t. 2). VSDFV Mažeikių skyriaus 2013 m. kovo 6 d. pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą Nr. (7.41) Si-10157 patvirtina, jog atsakovas nėra draustas valstybiniu socialiniu draudimu ir negauna valstybinio socialinio draudimo išmokų (b. l. 67, t. 2). Byloje duomenų apie kitas atsakovo gaunamas pajamas nėra. Nors ieškovas atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir teigia, kad atsakovas vienerius metus normaliai gyveno ir be netekto darbingumo pensijos, o tai reiškia, kad jis turi kitą pragyvenimo šaltinį, tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiais teiginiais nesutinka ir pažymi, kad pats atsakovas savo prašyme yra patvirtinęs, jog jį išlaiko jo vaikai (b. l. 64, t. 2). Teisėjų kolegija sutinka su tuo ieškovo argumentu, kuriuo jis teigia, jog iš minėtos atsakovo gaunamos pensijos yra galimas išieškojimas, tačiau pažymi, jog nagrinėjamu atveju byloje yra areštuotas atsakovo nekilnojamasis turtas, iš kurio pradžioje esant priimtam ieškovui palankiam teismo sprendimui ir atsakovui gera valia nevykdant priimto teismo sprendimo, būtų vykdomas išieškojimas. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovas minėtą pensiją gauna nuolat, t. y. kas mėnesį, todėl galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti neužtekus jo areštuoto turto, galės būti išieškoma iš atsakovo reguliariai gaunamų pajamų civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas negauna jokių kitų pajamų, išskyrus jo gaunamą netekto darbingumo pensiją, kuria jis negali disponuoti ir tokiu būdu negali patenkinti savo minimaliausių buitinių poreikių – nusipirkti maisto, vaistų ir kt. Teisėjų kolegija pastebi, kad pats atsakovas, teikdamas prašymą dėl minėtų lėšų išmokėjimo, prašo išmokėti gautas lėšas nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, t. y. nesiekia gauti piniginių lėšų ir po galimai jam nepalankaus teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl nesiekia vengti vykdyti jam galimai būsiantį nepalankų teismo sprendimą. Todėl dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija sprendžia, jog leidus atsakovui disponuoti gaunama netekto darbingumo pensija, ieškovo teisės bei teisėti interesai nenukentės, tuo tarpu atsakovui bus sudaryta galimybė patenkinti jo gyvybiškai svarbius poreikius.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeitimo, leidžiant iš atsakovui V. M. priklausančios AB SEB banke esančios sąskaitos išmokėti atsakovui Valstybinio socialinio draudimo pervestas ir atsakovui iš banko sąskaitos neišmokėtas netekto darbingumo pensijos lėšas nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, tenkintinas.

15Atsakovas V. M. taip pat prašo leisti skubiai vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Teisėjų kolegija tokį atsakovo prašymą atmeta kaip nepagrįstą ir pažymi, kad minėta teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento ir yra vykdytina iš karto. Todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo leisti šią teismo nutartį vykdyti skubiai.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 148 straipsniais,

Nutarė

17Atsakovo V. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinti iš dalies.

18Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartimi atsakovo V. M. ( - ) atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant iš atsakovui V. M. priklausančios AB SEB banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) išmokėti atsakovui V. M. Valstybinio socialinio draudimo pervestas ir atsakovui V. M. iš banko sąskaitos neišmokėtas netekto darbingumo pensijos lėšas nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

19Prašymą dėl leidimo leisti nutartį vykdyti skubiai atmesti.

20Nutarties kopiją išsiųsti vykdymui viešo registro tvarkytojui bei šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,... 3. Ieškovas ŽŪB „Šušvės valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo ieškinio... 5. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu ieškovo ieškinys... 6. Atsakovas V. M. 2012 m. spalio 22 d. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 7. Atsakovas V. M. 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 8. Atsakovas V. M. prašyme nurodė, kad jis yra netekęs 65 proc. darbingumo, jam... 9. Ieškovo ŽŪB „Šušvės valda“ teisių perėmėjas UAB „Kresten“... 10. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkintinas iš... 11. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 12. Bylos medžiaga patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d.... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas V. M.... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 15. Atsakovas V. M. taip pat prašo leisti skubiai vykdyti teismo nutartį dėl... 16. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 17. Atsakovo V. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo... 18. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartimi atsakovo V. M.... 19. Prašymą dėl leidimo leisti nutartį vykdyti skubiai atmesti.... 20. Nutarties kopiją išsiųsti vykdymui viešo registro tvarkytojui bei šalims....