Byla B2-2109-259/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Limetas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Town Group“, uždarosios akcinės bendrovės „Rentalis“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Limetas“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vilniaus Town Group“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Limetas“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė 2014-09-18 sutarties Nr. 2014/09/18, PVM sąskaitos faktūros serija MVT Nr. 701, 2014 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų akto pagrindu liko skolinga 2277,86 Eur už suteiktas paslaugas. Minėta įsiskolinimo suma nebuvo sumokėta ir po įspėjimų atsakovei dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo.

3Ieškovė UAB „Rentalis” taip pat prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Limetas“. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorė, kurios reikalavimo suma sudaro 2223,90 Eur skola, 180,21 Eur delspinigiai ir 401,70 Eur bylinėjimosi išlaidos įsiteisėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-28 sprendimo ir 2015-06-08 išduoto vykdomojo rašto Nr. e2-4584-110/2015 pagrindu.

42015 m. liepos 14 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015 m. rugpjūčio 28 d. 10.30 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.) (b. l. 35).

5Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą per 10 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę (b. l. 23). Procesinius dokumentus du kartus atsakovei išsiuntus ieškovių pareiškimuose nurodytu adresu, kuris sutampa ir su Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu – Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122, jie įteikti nebuvo. Paštas grąžino teismui procesinius dokumentus, nurodydamas, kad adresatas procesinių dokumentų neatsiėmė (b. l. 28, 37). Teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartis buvo išsiųsta ir Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės administracijos vadovo M. A. gyvenamosios vietos adresu – ( - ), taip pat Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos pateiktais duomenimis apie paskutinę M. A. gyvenamąją vietą – ( - ), tačiau procesiniai dokumentai taip pat teismui grąžinti pašto įstaigos darbuotojų neįteikti su nuoroda, jog adresatas procesinių dokumentų neatsiėmė (b. l. 29, 36).

8Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Limetas“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais, esančiais viešajame registre.

9Iš VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi (b. l. 20). VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės įmonės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra (b. l. 21). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis, UAB „Limetas“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015 m. rugpjūčio 24 d. sudarė 26548,78 Eur. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, atsakovės įmonė pagal pateiktas deklaracijas ir kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei mokesčių apskaitos duomenis 2015 m. liepos 1 d. turi 10462,01 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams, neįvertinus bendrovės mokestinės prievolės pagal nepateiktas mokesčių deklaracijas, kurių pateikimo terminai jau yra pasibaigę (b. l. 27). Apibendrinant išdėstytus argumentus bei išanalizuotus finansinius duomenis, teismas mano, jog atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio. Be to, nors atsakovės įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota 2013 metais, tačiau nėra pateikusi nei vienų finansinės atskaitomybės dokumentų, kas vertintina sąmoningu įmonės blogos turtinės padėties slėpimu.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovėms, įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui egzistuoja, bei vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Limetas“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti ieškovių pareiškimus ir iškelti UAB „Limetas“ bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 6 d., 7 d. 1 p.).

11Iškėlus bankroto bylą, UAB „Limetas“ bankroto administratore skirtina UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

12Iškėlus UAB „Limetas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti UAB „Limetas“ (juridinio asmens kodas 303082023, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122) bankroto bylą.

15Paskirti UAB „Limetas“ administratore UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ (juridinio asmens kodas 302319252, adresas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Beržų g. 4, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA083).

16Uždėti UAB „Limetas“ (juridinio asmens kodas 303082023) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Ieškovėmis byloje laikyti UAB „Vilniaus Town Group“, UAB „Rentalis“, atsakove - UAB „Limetas“, o į bylą įstojusius atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

18Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad UAB „Limetas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Vilniaus Town Group“ prašo iškelti bankroto bylą... 3. Ieškovė UAB „Rentalis” taip pat prašo iškelti bankroto bylą atsakovei... 4. 2015 m. liepos 14 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi įpareigojo... 8. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės... 9. Iš VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad nuosavybės teise... 10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 11. Iškėlus bankroto bylą, UAB „Limetas“ bankroto administratore skirtina... 12. Iškėlus UAB „Limetas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti UAB „Limetas“ (juridinio asmens kodas 303082023, registracijos... 15. Paskirti UAB „Limetas“ administratore UAB „Panevėžio bankrotų... 16. Uždėti UAB „Limetas“ (juridinio asmens kodas 303082023) nekilnojamajam ir... 17. Ieškovėmis byloje laikyti UAB „Vilniaus Town Group“, UAB „Rentalis“,... 18. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 19. Nustatyti, kad UAB „Limetas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...