Byla I-8550-244/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Januškos, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Linai Jasiulionytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Gediminui Blaškevičiui, atsakovės atstovei Laurai Petrauskaitei, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Imobiliar“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie LR Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja skunde (b. l. 3-7) prašo panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie LR Vyriausybės 2007-08-30 nutarimą Nr. 3K07/216. Paaiškino, kad Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos (toliau – Tarnyba) 2007-08-30 nutarimu Nr. 3K07/216 buvo nubausta už tai, kad reklaminiame stende, kuriame reklamuojamas konkretus nekilnojamojo turto projektas – „Magnifikus“, patalpintame Vilniuje, ties Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryža, pavaizduotas vyras, laikantis cigarą, ir užrašas „Įžūlus pranašumas“, yra pateikta tabako reklama. Nesutinka su minėtu nutarimu, nes UAB „Imobiliar“ veikla nesusijusi su tabako gamintojais, tabako gaminių importuotojais ar tabako gaminių pardavėjais ir pareiškėja neturi jokio komercinio intereso reklamuoti tabako gaminius, nes jos viena iš pagrindinių veiklos krypčių – investicijos į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto projektų realizavimas. Reklaminiame stende reklamuojamas nekilnojamojo turto projektas – „Magnifikus“, kuris neturi jokių sąsajų ar ryšių su tabako gamintojais, tabako gaminių importuotojais ir (ar) pardavėjais, o taip pat šių subjektų prekių ženklais ir (ar) pavadinimais. Reklaminėje medžiagoje pateikiama nuotrauka su vyriškiu, laikančiu cigarą, bei šūkis „Įžūlus pranašumas“ su nuoroda į interneto svetainę tėra tik viena iš keleto įvaizdinių nekilnojamojo turto projekto „Magnifikus“ nuotraukų, kurios pateikimo tikrasis tikslas – sudominti tikslinį klientą nekilnojamojo turto projektu. Jokie asmenys nemoka ir niekaip kitaip neatlygina UAB „Imobiliar“ už tokios reklaminės medžiagos naudojimą, todėl pareiškėjos veiksmų negalima kvalifikuoti kaip tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo, nes tiek pati reklaminė medžiaga, tiek jos patalpinimo kontekstas įrodo, kad tikrasis reklamos tikslas – sudominti potencialius klientus UAB „Imobiliar“ vystomu nekilnojamojo turto projektu „Magnifikus“. Tarnyba, neatsižvelgdama į visus Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose ir jų oficialiuose aiškinimuose įtvirtintus informacijos pripažinimu tabako reklama kriterijus, neįvertino visų įvykio faktinių aplinkybių. Tabako reklamos draudimas yra imperatyvi viešosios teisės norma, todėl plečiamasis tabako reklamos draudimo aiškinimas suvaržo visuomeninių santykių dalyvių teisėtus interesus labiau nei būtina viešajam interesui apsaugoti, t. y. pažeidžiamas proporcingumo principas. Vien faktas, kad UAB „Imobiliar“ vystomo nekilnojamojo turto projekto reklaminėje medžiagoje yra pavaizduotas cigaras, nesudaro pagrindo kvalifikuoti vaizdinę medžiagą kaip tabako gaminių reklamą.

3Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės atsiliepime (b. l. 42-44) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad tipinis rūkančiojo asmens veiksmas leidžia suprasti, kad cigaras nėra laikomas, o vartojamas, ir cigaro sąlytis su burna tik patvirtina rūkymo faktą. Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. draudžia tabako gaminių reklamą, taip pat paslėptą tabako gaminių reklamą, todėl draudžiamas bet koks palankaus įvaizdžio formavimas, tiesioginis ar netiesioginis skatinimas įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius apskritai. Tam, kad informacija būtų kvalifikuota kaip reklama, nebūtina, kad ji būtų kieno nors užsakyta arba apmokėta, lygiai kaip nebūtina nustatyti, ar subjektas, platinęs tokią reklamą, yra tabako gaminių gamintojas, importuotojas, nes sprendžiant, ar buvo gaminių reklamos faktas, nėra svarbu, ar vartotojas buvo paskatintas ir įsigijo reklamuojamus gaminius, bet svarbu nustatyti, ar skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Reklaminiame plakate informacija apie tabako gaminius, kurioje palankiai formuojamas ir vaizduojamas tabako gaminių vartojimas, tabako gaminių vartojimas siejamas su vyriškumu, ir teigiamas emocijas sustiprinantis užrašas „Įžūlus pranašumas“ tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Šį skatinimą išreiškia pateikta vaizdinė ir žodinė informacija, todėl tokia informacija vertinama kaip tabako gaminių reklama, kuri yra draudžiama. Kadangi reklama ant tvoros patalpinta atskirais elementais, Tarnybos nustatytas pažeidimas liečia tik tą reklaminį plakatą, kuriame pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, viršuje pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“. Tabako kontrolės įstatyme nėra nustatyti informacijos pripažinimo tabako reklama kriterijai, todėl svarbu nustatyti, ar skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, t. y. įstatymų leidėjas paliko įstatymą tiesiogiai taikančiai institucijai galimybę vertinti, ar informacija skatina vartoti tabako gaminius.

4Skundas atmestinas.

5Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Imobiliar“ ir UAB „Protingi sprendimai“ 2006-12-20 sudarė reklamos paslaugų sutartį Nr. 2006/12/20-1, pagal kurią UAB „Imobiliar“ užsakė sukurti ir naudoja reklamą, kurioje pavaizduotas vyras, laikantis cigarą, ir šalia pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“ (b. l. 14-16, 20-25). 2007-08-21 tarnybos darbuotojos atliko patikrinimą ir surašė tikrinimo protokolą Nr. 209, kuriuo nustatė, kad pareiškėja naudoja reklamą, kurios turinys yra tabako gaminių reklama (b. l. 47). Tarnyba 2007-08-30 priėmė nutarimą

6Nr. 3K07/216 taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, kuriuo UAB „Imobiliar“ paskyrė 7 500 litų baudą, nes pareiškėja pažeidė LR tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. (b. l. 111-113).

7Pagal LR tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. yra draudžiama tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama.

8LR tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d. apibrėžiama tabako gaminių reklamos sąvoka – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius.

9LR tabako kontrolės įstatymo paskirtis yra mažinti tabako gaminių vartojimą, prieinamumą, ypač nepilnamečiams asmenims, dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui (1 straipsnio 2 dalis). Minėto įstatymo 3 straipsnyje išvardinti valstybės tabako politikos principai ir vienas iš jų – tabako gaminių reklamos, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo draudimas.

10Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar UAB „Imobiliar“, užsakiusi sukurti ir naudojanti reklamą, kurioje pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, ir pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“, yra Tabako kontrolės įstatymu draustina tabako reklama.

11Iš byloje pateiktos reklaminio plakato fotonuotraukos matyti, kad reklaminiame stende, patalpintame Vilniuje, ties Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryža, pavaizduotas vyras, laikantis cigarą, ir pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“ (b. l. 49-50). Nagrinėjamu atveju tabako gaminių vartojimo skatinimas siejamas su vyriškumu ir teigiamas emocijas sustiprinančiu užrašu „Įžūlus pranašumas“, todėl teismas daro išvadą, kad toks vaizdinys laikytinas informacija apie tabako gaminius, kurioje palankiai formuojamas ir vaizduojamas tabako gaminių vartojimas ir formuojama nuomonė, kad rūkymas yra visuomeniškai priimtinas įprotis. Šiuo vaizdiniu tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl tokia informacija atsakovės pagrįstai įvertinta kaip tabako gaminių reklama, kuri pagal LR tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. yra draudžiama kaip palankaus įvaizdžio formavimas bei tiesioginis ar netiesioginis skatinimas įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius.

12Teismas atmeta pareiškėjo skundo motyvus, kad pareiškėjas nesusijęs su tabako gamintojais, tabako gaminių importuotojais ar tabako gaminių pardavėjais, kad reklaminiame stende reklamuojamas nekilnojamojo turto projektas, kad rinkoje nėra jokio tabako produkto „Magnifikus“ , „Įžūlus pranašumas“ ar „Imobiliar“, kad reklaminėje medžiagoje pateikta nuotrauka su vyriškiu, laikančiu cigarą, absoliučiai nesusiję su UAB „Imobiliar“ komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, nes tam, kad informacija būtų kvalifikuota kaip reklama, nebūtina, kad ji būtų kieno nors užsakyta arba apmokėta, lygiai kaip nebūtina nustatyti, ar subjektas, platinęs tokią reklamą, yra tabako gaminių gamintojas, importuotojas. Sprendžiant apie tabako gaminių reklamą, nėra svarbu, ar vartotojas buvo paskatintas ir įsigijo reklamuojamus tabako gaminius, bet svarbu nustatyti, ar skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, t. y. įstatymų leidėjas paliko įstatymą tiesiogiai taikančiai institucijai galimybę vertinti, ar informacija skatina vartoti tabako gaminius. Šiuo atveju reklamos turinyje yra formuojama nuomonė, kad rūkymas yra socialiai priimtinas ir skatinamas dalykas.

13Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad pareiškėja pažeidė LR tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir jai pagrįstai paskirta bauda už LR tabako kontrolės įstatymo pažeidimus.

14LR tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 dalyje numatyta bauda nuo 5 000 iki 10 000 litų už minėto įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto reklamos draudimo pažeidimą. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalį, skiriant baudą, konkretus baudos dydis nustatomas, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kadangi pareiškėjos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, pareiškėjai pagrįstai paskirtas baudos, numatytos įstatyme už padarytą teisės pažeidimą, dydis artimas vidurkiui.

15Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie LR Vyriausybės 2007-08-30 nutarimas Nr. 3K07/216 yra teisėtas ir pagrįstas, jį panaikinti pagrindo nėra.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

17Pareiškėjos UAB „Imobiliar“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai