Byla 2A-2122-656/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) R. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovams Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai ir R. R., trečiasis asmuo UAB „Edmuna“, dėl žalos atlyginimo,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovai Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija (toliau-Bendrija) ir R. R. 2010-10-14 sudarė rangos sutartį, pagal kurią atsakovas R. R. įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atlikti daugiabučio namo, esančio ( - ), stogo dangos keitimo darbus. Atsakovas R. R. savo įsipareigojimus įvykdė iš dalies. Iki šiol yra neuždengta dalis namo stogo. Virš ieškovės buto namo stogo danga buvo uždengta 2011 metų pavasario pabaigoje – vasaros pradžioje. Dėl ieškovei nežinomų priežasčių rangovas stogo dangos keitimo darbus sustabdė (nutraukė) ir nesiėmė priemonių tam, kad dėl nutrauktų darbų nebūtų padaryta žalos namui ir namo gyventojų turtui. Jokių priemonių nesiėmė ir su rangovu sutartį sudariusi bendrija. Ieškovei priklausantis butas Nr.6 buvo užliejamas lietaus (sniego) vandeniu per namo stogą laikotarpiu nuo 2010 metų rudens iki 2011 metų pavasario. Dėl per rangovo R. R. neuždengtą namo stogą prasisunkusios drėgmės sudrėko ieškovės buto lubos ir sienos, atšokinėjo lubų ir sienų tinkas, bute atsirado pelėsis. Ieškovė patyrė 5390,00 Lt nuostolius. Šiuos nuostolius ieškovė patyrė dėl atsakovų pareigos uždengti stogą netinkamo įvykdymo. Jeigu asmuo, kuris nėra darbuotojas, vykdydamas kito asmens, kuris nėra darbdavys, duotą nurodymą, padaro žalos, tai abu šie asmenys atsako solidariai (CK 6.265 str.). Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos ir R. R. solidariai 5390,00 Lt turtinės žalos atlyginimo, metines 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško į vykdymo, 605,00 Lt už padarytos žalos dydžio įvertinimą. Ieškovės atstovai teisme ieškinį palaikė iš dalies, palaikydami ieškinį tik vieno atsakovo R. R. atžvilgiu.

4Atsakovas R. R. prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad 2010-10-14 rangos sutartimi bendrija įsipareigojo iki 2010-10-17, sumokėti R. R. 31.000,00 Lt avansą statybinių medžiagų pirkimui. Stogo dangos keitimo darbai neįmanomi be statybinių medžiagų. Bendrija avanso dalį pervedė 2010-11-19, kitą avanso dalį pervedė 2011-01-06, iš viso pervedė tik 22.000,00 Lt. Žiemos laiku yra apsunkintas stogo dengimas dėl šalčio, skverbiančios drėgmės, bendrija nesiekė tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir nepervedė viso sutarto avanso. Dėl to nebuvo įmanoma savalaikiai užtikrinti darbų vykdymą, stogo dengimo darbai užsitęsė. CK 6.207 str. 2 d. numato, kad kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo prievolių. Rangos sutartis numatė R. R. teisę nevykdyti statybos darbų, nesumokėjus laiku avansinių mokėjimų. Nesulaukus avanso, pradėti darbai užsitęsė. Dėl bendrijos neteisėtų veiksmų stogo dengimo darbai buvo vykdomi su atitinkamais trikdžiais dėl viso avanso statybinių medžiagų įsigijimui negavimo. Bendrija netinkamai vykdė rangos sutartį, todėl dėl bendrijos sutartinių prievolių nevykdymo ir buvo sustabdyti stogo dengimo darbai. Bendrija ir toliau nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų tinkamai atlikti stogo dengimo darbai, neatliko savalaikės ir pakankamos namo priežiūros ir tvarkymo. Ieškovė neįrodinėja priežastinio ryšio tarp stogo remonto ir jos bute atsiradusios žalos. Ieškovė nepateikė duomenų, kad drėgmė prasiskverbė nuo stogo, kai virš jos patalpų yra dar vienas aukštas. Ieškovė nepateikė duomenų apie buvusią ir dabartinę stogo būklę. Ieškovės patalpų sugadinimo faktas yra konstatuotas 2013-01-28, praėjus dvejiems metams nuo galimo (tikėtino) įvykio. Ieškovė neįrodė, kad patalpos sugadintos laikotarpyje nuo 2010 metų rudens iki 2011 metų pavasario. Ieškovė nesiėmė jokių veiksmų žalai sumažinti, dėl tokio ieškovės elgesio žala 2013-10-28 buvo padidėjusi. Šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus žalos dydžio. Jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, atlyginami nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Ieškovei atlygintina žala galėtų būti mažinama iki 2695,00 Lt.

5Atsakovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija prašė ieškinį atmesti. . Atsakovas R. R. tinkamai neatliko stogo remonto darbų, todėl buvo užlietas ieškovės butas. Dėl susidėvėjimo namo stogo danga buvo pralaidi atmosferos krituliams dar iki stogo dangos remonto, buvo užliejamas virš ieškovės buto patalpų esantys 11 ir 12 butai, taip pat ir ieškovės butas. Drėgmė iš 5 buto paveikė ieškovės buto sieną ir lubas. Tai patvirtina 2010-06-11 statinio apžiūros aktas bei 2010-07-10 statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas. Bendrija yra specialaus teisnumo juridinis asmuo, bendrija nėra statinių savininkas. Bendrija vienija bendrasavininkius, kurie visi privalo rūpintis, saugoti savo ir bendrąją nuosavybę. Ieškovė liko skolinga bendrijai 4730,00 Lt už stogo dangos keitimą, tuo sutrukdė stogo remonto darbus.

 1. Teismo sprendimo esmė

  6

7Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei 3836,00 Lt nuostolių atlyginimo ir metines 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą 3836,00 Lt sumą nuo 2013-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo R. R.. Ieškinį atsakovo Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atžvilgiu atmetė visiškai.

8Teismas nustatė, kad 2010 m. vasarą buvo pradėti namo stogo keitimo darbai, kuriuos atlikti įsipareigojo atsakovas R. R.. Rangos sutartis tarp daugiabučio namo bendrijos ir atsakovo R. R., veikiančio pagal verslo liudijimą, sutaryta 2010-07-13. Rangos sutartimi rangovas R. R. įsipareigojo atlikti namo stogo dangos keitimo darbus, esamos dangos ir grebėstų ardymą, priešvėjinės plėvelės ir naujos skardinės dangos įrengimą. Sutarties šalys susitarė, kad rangovas privalo atlikti darbus savo rizika, neviršijant sąmatos savo priemonėmis, kad rangovas atsako už blogą atliktų darbų kokybę. Sutartyje numatyta, kad nesumokėjus laiku avansinių mokėjimų, rangovas turi teisę nevykdyti statybos darbų. Rangovas R. R. įteikė bendrijai 2010-08-03 protokolą Nr.001, informuojant bendriją, kad dėl laiku nemokėtų avansinių mokėjimų nutraukia rangos sutartį, kad stogo įrengimo darbų atlikti negalės. Bet 2010-08-09 ir 2010-08-16 pretenzijomis R. R. jau informavo bendriją ne apie rangos sutarties nutraukimą, bet apie tai, kad dėl laiku nemokėtų avansinių mokėjimų sutartu terminu negalės atlikti stogo įrengimo darbų.

9Gyvenamojo namo stogo dangos keitimo darbų 2010-09-10 apžiūros akte užfiksuoti darbų trūkumai: statybos darbai vykdomi be projekto, nauja stogo danga įrengiama ant nesutvirtinto ir neišlyginto pagrindo, neišardyti esami grebėstai ir ištisinis lentų paklotas, kurie yra deformuoti ir apimti puvimo, vietomis naujos dangos atraminiai tašai tvirtinami ne ant gegnių, bet ant esamų puvimo pažeistų grebėstų, hidroizoliacinė plėvelė įrengta su skylėmis, ne visur tarp naujos stogo dangos ir izoliacinės plėvelės įrengtas ventiliacinis oro tarpas, stogo karkasai įrengti iškišant grebėstus be nešančių atramų, neaišku, kas atlaikys sniego apkrovas.

10Nauja rangos sutartis sudaryta 2010-10-14, kurioje nurodyta bendra 68196,00 Lt darbų kaina, nurodant, kad 31000,00 Lt avansas turi būti sumokėtas per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo, Rangovas įsipareigojo darbus atlikti ne vėliau kaip 2010 m. lapkričio 29 d.

11Tačiau ir po 2010-10-14 sutarties pasirašymo namo stogo keitimo darbų brokas nebuvo ištaisytas ir stogo keitimo darbai nebuvo baigti sutartyje numatytu terminu. 2010 m. rudenį stogo keitimo darbai buvo nutraukti, reikiamai neatlikus neužbaigtų statybos darbų užkonservavimo.. Remonto darbai nutraukti reikiamai neapsaugojus namo patalpų nuo kritulių, kito atmosferinio poveikio. Vietoje nuimtos senos stogo dangos paklota plėvelė neužtikrino namo patalpų sandarumo, į namo patalpas per stogą pradėjo bėgti vanduo.

12Rangovas R. R. pripažino darbų broką ir įsipareigojo jį ištaisyti, pažymėjęs, kad darbų atlikimas priklauso nuo bendrijos mokumo. Atsakovas R. R. 2011 m. vasarą atliko dalį statybos darbų, bet ir vėl ne visi stogo keitimo darbai buvo atlikti, nebuvo ištaisytas brokas. Bendrija sudarė statybos rangos sutartį su kitu rangovu UAB „Edmuna“ stogo keitimo darbams atlikti. UAB „Edmuna“ ir rangovas R. R. pastato stogo keitimą atliko skirtingose pastato dalyse. Darbus pastato dalyje, kurioje yra ieškovės butas, stogo keitimo darbus vykdė atsakovas R. R.. Nėra įrodymų, kurie suteiktų pagrindą teigti apie ieškovės buto patalpų užliejimą lietaus ir tirpstančio sniego vandeniu dėl trečiojo asmens atliktų name statybos darbų.

13Gyvenamojo namo 2013-07-25 apžiūros metu statinių technikos priežiūros inžinierius R. S. nustatė, kad eksperto A. K. 2010-09-10 akte nurodyti statybos darbų trūkumai nepašalinti. Nurodyta, kad stipriai įdubusi kraigo konstrukcija, prieš stogo dangos montavimą nebuvo atstatyta stogo konstrukcijos geometrija, nesustiprintos konstrukcijos, tik dalinai sudėta antikondensacinė plėvelė, kuri nenuvesta į lietais nuleidimo sistemą, blogai ir nesandariai sudėti latakai, kurie ne visur sumontuoti, stogo šlaitų atbrailos neužtaisytos, nebaigtas vėjalenčių tvirtinimas, stogo šlaitų sąvajose lakštų kraštai išsiraitę, lakštai deformuoti, neužbaigtas karnizų remontas. CK 6.256 straipsnio 4 dalis, nustato, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

14Atsakovo R. R. nurodytos aplinkybės, kad darbų jis negalėjo įvykdyti dėl Bendrijos laiku nepervesto avanso neatleidžia atsakovo R. R. už netinkamai atliktus stogo keitimo darbus. Rangovas R. R. darbus atliko savo rizika, darbus atlikti turėjo savo priemonėmis ir atsako už blogą atliktų darbų kokybę. Rangos sutartyje nėra sąlygos, kad darbai bus pradėti tik po to, kai bus sumokėtas avansas. CK 6.647 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangovas privalo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis ir jėgomis, jeigu ko kita nenustato sutartis. Atsakovų sudaryta rangos sutartimi nenustatyta, kad statybos darbai turėjo būti atliekami iš Bendrijos medžiagų. Atsakovų rangos sutarties sąlygos nesudaro pagrindo rangovui reikšti bendrijai kokias nors pretenzijas dėl rangovui trūkusių statybinių medžiagų dėl to, kad bendrija laiku nesumokėjo avanso. Ne užsakovas, bet rangovas, prisiėmęs įsipareigojimą atlikti sutartyje nurodytus statybos darbus, turėjo pareigą pasirūpinti statybos medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis, būtinomis rangos sutarties vykdymui, o atliekant statybos darbus, rangovas privalėjo užtikrinti darbų kokybę. Bendrijos pavėluotas atsiskaitymas pagal rangos sutartį nepateisina statybos darbų trūkumų ir neatleidžia rangovo nuo atsakomybės už atliktų darbų broką. Jeigu įsipareigojęs sutartimi darbus atlikti savo priemonėmis, rangovas neturėjo lėšų priemonių (medžiagų) įsigijimui, rangovas, būdamas verslininku ir užsiimdamas ūkine komercine veikla, turėjo būti reikiamai apdairus, atidus ir galėjo nepradėti statybos darbų neturint reikiamų statybinių medžiagų. Nutraukdamas pradėtus ir nebaigtus namo stogo keitimo darbus dėl avanso nesumokėjimo ar dėl kitų priežasčių, rangovas privalėjo statybas užkonservuoti, atlikti būtinus veiksmus, kad pastato patalpos būtų apsaugotos nuo kritulių ar kito atmosferos poveikio. Rangovas R. R., nutraukdamas rangos darbus, tinkamai neatliko statybų užkonservavimo ir tuo neužkirto lietaus ir tirpstančio sniego vandens patekimui į pastato patalpas.

15Byloje nenustatyta jokių ieškovės veiksmų (neveikimo), kurie padėjo ieškovės patirtai žalai atsirasti arba jai padidėti, todėl nėra pagrindo žalos atlyginimo sumažinimui arba ieškovės reikalavimo atmetimui pagal CK 6.282 str.

16Turto vertintojai padarė išvadą, kad buto apdailai padarytos žalos dydis sudaro 5390,00 Lt. Atsižvelgiant, kad patalpos iki šiol nesuremontuotos, nėra pagrįsta prie atlygintinos žalos priskirti ataskaitos sąmatose nurodytas socialinio draudimo išlaidas, pridėtines išlaidas, pelną ir PVM, nes nėra jokių objektyvių duomenų, kad šias išlaidas ieškovė patirs remontuodama butą, todėl teismas priteistos žalos sumą mažino iki 3860 Lt.

 1. Apeliacinio skundo ir atsileipimų argumentai

17Atsakovas R. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovė neįrodė visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Neįrodyta apelianto kaltė ir neteisėti veiksmai, nes nustatyta, kad stogas visada bėgo, o pastatas yra avarinės būklės. Bendrija ir gyventojai užsakydami darbus iš anksto žinojo, kad negalės mokėti, todėl yra patys kalti dėl susiklosčiusios situacijos. Bendrija ir gyventojai patys turėjo rūpintis namo stogu. Apeliantui egzistavo teisinis pagrindas nevykdyti darbų dėl priešpriešinių įsipareigojimų nevykdymo. Apeliantas negalėjo darbus atlikinėti nemokamai.
 2. Teismas be pagrindo taikė CK 6.256 str. 4 d., nes tarp apelianto ir ieškovės nebuvo sudaryta sutarties, o rangos sutarties šalis buvo bendrija. Būtina taikyti CK 6.282 str., nes pati bendrija suvokdama, kad neturės lėšų atsiskaityti, sudarė rangos sutartį, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad pats nukentėjęs asmuo prisidėjo prie žalos atsiradimo. Esant bendrijos kaltei, neįrodytas priežastinis ryšys tarp apelianto veiksmų ir žalos.
 3. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes padarė išvadas, kurios nepagrįstos įrodymais.

18Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliaciniame skunde praktiškai neanalizuojamos faktinės bylos aplinkybės įrodymų vertinimo tinkamumo aspektu, o visa skundo struktūra susideda iš civilinės teisės doktrinos bei civilinio proceso teorijos dėstymo.
 2. Apeliantas, būdamas rangovu, savo rizika pradėjo vykdyti darbus, nes avansas buvo sumokėtas. Vienos iš šalių netinkamas sutarties vykdymas nepateisino kitos šalies daromo sutarties pažeidimo. Apeliantas privalėjo darbus vykdyti kokybiškai, o nusprendus juos sustabdyti, atliktus darbus užkonservuoti taip, kad dėl nebaigtų darbų nebūtų daroma žala namui ir butams. Nustatyta, kad darbai buvo atliekami nekokybiškai. Nepašalinus darbų trūkumus atsakovas privalėjo užkonservuoti darbus. Apeliantas pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Apeliantui kaip paslaugų teikėjui taikomi aukštesni atsargumo ir atidumo standartai.
 3. Priežastinis ryšys įrodytas, nes įrodyta, kad ieškovės patirta žala kilo dėl apelianto netinkamai atliktų konservavimo darbų.
 4. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino šalių pateiktus įrodymus ir nepažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

22Apeliacinis skundas atmetamas.

23Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad apeliaciniame skunde neanalizuojamos faktinės bylos aplinkybės įrodymų vertinimo tinkamumo aspektu, o visa skundo struktūra susideda iš civilinės teisės doktrinos bei civilinio proceso teorijos dėstymo. Byloje nėra ginčo, ar atsakovas turėjo teisę dėl bendrijos neatsiskaitymo sustabdyti statybos darbus. Apeliantas kelia teisės klausimą, ar rangovui sustabdžius darbus dėl užsakovo neatsiskaitymo, rangovas privalėjo tinkamai ir savo sąskaita konservuoti darbus.

24Iš esmės vertinant apelianto atsikirtimų argumentus, teismas konstatuoja, kad apeliantas darbus sustabdė CK 6.58 str. pagrindu dėl priešpriešinės bendrijos prievolės atsiskaityti už darbus nevykdymo. Duomenų, kad statybos rangos sutarties šalys surašė statybos darbų sustabdymo aktą ir fiksavo atliktų darbų būklę bei priemonės statybos darbų konservavimui nėra. Statybos rangos sutartyje statybos darbų nutraukimo ir konservavimo procedūra neaptarta. Apeliantui, kuris yra statybos rangos paslaugas teikiantis profesionalas, taikomi CK 6.246 str. nustatyta bendro pobūdžio reikalavimai (pareiga) elgtis atidžiai ir rūpestingai. Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus (CK 6.484 str. 1 d.). Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai", patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211, 5 priedo „Statinio konservavimo tvarkos aprašas", 8 punktas nustato, jog minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti sumontuotų (pastatytų) statinio laikančių konstrukcijų ir atitvarų apsaugą nuo ardančių klimato, gruntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų koncentruotų krūvių ir kitų poveikių, nestatant ir neįrengiant naujų konstrukcijų“. Pavėluotas atsiskaitymas už darbus neatleidžia rangovo nuo minėtų pareigų vykdymo.

25Dėl priežastinio ryšio nebuvimo apeliantas teigė, kad ieškovė drėgmės prasiskverbimo faktą tvirtina nuo 2010 metų rudens iki 2011 metų pavasario, tačiau patalpų sugadinimo faktas konstatuotas 2013-01-28. Šalys neginčija aplinkybės, kad stogo keitimo darbai buvo pradėti 2010 metų vasarą, nes Gyvenamojo namo stogo dangos keitimo darbų 2010-09-10 apžiūros akte užfiksuoti darbų trūkumai. Atsakovas neneigė, kad konservavimo darbai nebuvo tinkamai atlikti. Gyvenamojo namo 2013-07-25 apžiūros metu statinių technikos priežiūros inžinierius R. S. nustatė, kad eksperto A. K. 2010-09-10 akte nurodyti statybos darbų trūkumai nepašalinti. Pats atsakovas pripažino, kad stogo dalyje virš ieškovės buto kitas rangovas UAB „Edmuna“ nedirbo – dirbo tik atsakovas. Teismo vertinimu, atsakovas nepaneigė ir neįrodė, kad tiek 2010-2011 metų žiemą, tiek nuo 2011 metų pavasario galėjo būti kitos drėgmės patekimo į ieškovės butą priežastys. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus.

26Ieškovė pagrįstai remiasi CK 6.256 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Aplinkybė, ieškovės ir atsakovo R. R. tiesiogiai nesieja sutartiniai rangos paslaugų santykiai, nes sprendžiant šio atsakovo atsakomybės klausimą reikšminga tai, kad atsakovui vykdant rangos darbus žala padaryta tiesiogiai atsakovės turtui, o Bendrija nevaldo nuosavybės teise pastato patalpų ar konstrukcijų, tačiau sudarydama rangos sutartį atstovauja visų name esančių patalpų savininkų interesus.

27Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
Ieškovė ieškinyje nurodė, kad...
4. Atsakovas R. R. prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad 2010-10-14 rangos... 5. Atsakovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija prašė ieškinį... 6. ... 7. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei... 8. Teismas nustatė, kad 2010 m. vasarą buvo pradėti namo stogo keitimo darbai,... 9. Gyvenamojo namo stogo dangos keitimo darbų 2010-09-10 apžiūros akte... 10. Nauja rangos sutartis sudaryta 2010-10-14, kurioje nurodyta bendra 68196,00 Lt... 11. Tačiau ir po 2010-10-14 sutarties pasirašymo namo stogo keitimo darbų brokas... 12. Rangovas R. R. pripažino darbų broką ir įsipareigojo jį ištaisyti,... 13. Gyvenamojo namo 2013-07-25 apžiūros metu statinių technikos priežiūros... 14. Atsakovo R. R. nurodytos aplinkybės, kad darbų jis negalėjo įvykdyti dėl... 15. Byloje nenustatyta jokių ieškovės veiksmų (neveikimo), kurie padėjo... 16. Turto vertintojai padarė išvadą, kad buto apdailai padarytos žalos dydis... 17. Atsakovas R. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmos... 18. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašė apeliacinį... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliacinis skundas atmetamas.... 23. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad apeliaciniame skunde neanalizuojamos... 24. Iš esmės vertinant apelianto atsikirtimų argumentus, teismas konstatuoja,... 25. Dėl priežastinio ryšio nebuvimo apeliantas teigė, kad ieškovė drėgmės... 26. Ieškovė pagrįstai remiasi CK 6.256 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimą palikti...