Byla 2A-222/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-43-450/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 478 532,84 Lt skolos, 8,05 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas su atsakovu ir kitomis įmonėmis AB „Pramprojektas“, UAB „Melinga“, UAB „Sventovis“ 2009 m. sausio 7 d. sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl bendro įmonių dalyvavimo VĮ Ignalinos atominės elektrinės Eksploatacijos nutraukimo tarnybos organizuotame viešajame konkurse „Specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialios paskirties technologinio autokelio statyba“. Konkurso nugalėtoju paskelbus partnerystės sutarties pagrindu veikiančias įmones, tarp užsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės ir atsakovo (atsakingojo partnerio pagal partnerystės sutarties 8.1 p.) 2009 m. kovo 26 d. buvo sudaryta rangos sutartis 10SP-210(13.53.). Ieškovas su atsakovu 2009 m. birželio 30 d. sudarė rangos sutartį Nr. 09-06/VTS (toliau – Rangos sutartis), kuria susitarė, kad ieškovas kaip partneris pagal partnerystės sutartį atliks specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialiosios paskirties technologinio autokelio statybos darbo projekto parengimą bei statybos darbus. Ieškovo teigimu, jis pagal suderintą sąmatą ir nustatytus grafikus vykdė darbus, juos tinkamai įformino, už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitas faktūras ir pateikė jas atsakovui. Nuo 2009 m. lapkričio mėn. atsakovo skola, susidariusi tik iš dalies apmokant už atliktus darbus, yra 478 532,84 Lt. Ieškovo nuomone, atsakovas piktybiškai ir sąmoningai apmoka tik dalį ieškovo atliktų darbų, todėl pažeidžia ieškovo teises.

6Atsakovas nesutiko su ieškinio reikalavimais, nurodė, kad ieškovas neatliko tokių darbų apimčių, už kurias reikalauja apmokėjimo, be to, brangesnes medžiagas pakeitęs pigesnėmis, reikalauja apmokėjimo kaip už brangesnes medžiagas. Atsakovas sumokėjo už visus ieškovo faktiškai atliktus darbus ir atsisakė pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktus bei PVM sąskaitas faktūras, į kurias ieškovas įtraukė neatliktus darbus.

7Atsakovas priešieškiniu prašė teismo priteisti iš ieškovo 263 939,80 Lt skolos, 8,05 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, jis kaip atsakingasis partneris savo lėšomis apmokėjo išlaidas, susijusias dokumentų rengimu, sutarties įvykdymo garantija (draudimu) ir kt., atliko darbus, kurių neatliko ieškovas, be to, ieškovas gavo apmokėjimą už darbą, kurio neatliko.

8Ieškovas nesutiko su priešieškinio reikalavimais, nurodė, kad atsakovas tinkamai nepagrindė, jog būtent jis atliko nurodytus darbus. Ieškovas neneigia savo pareigos proporcingai savo atliktų darbų daliai atlyginti visų partnerių pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį patirtas bendrąsias vykdymo išlaidas, tačiau nesutinka su atsakovo vienašališkai nurodomu šių išlaidų pagrindu, jų dydžiu. Ieškovo teigimu, jis neabejotinai atliko ginčijamus darbus, sunaudojo reikiamą kiekį medžiagų.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 77 007,09 Lt skolos, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas ir 5 161,44 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui iš ieškovo – 13 992,59 Lt skolos, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas ir 2 124,17 Lt bylinėjimosi išlaidų, atmetė kitas ieškinio ir priešieškinio dalis.

11Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl pagal 2009 m. birželio 30 d. rangos sutartį atliktų darbų apimties, jų pobūdžio, panaudotų medžiagų. Šalims buvo pasiūlyta spręsti klausimą dėl ekspertizės, tačiau šalys neprašė teismo skirti ekspertizės. Kadangi byloje apklaustų liudytojų parodymai buvo prieštaringi, netikslūs, teismas, spręsdamas dėl konkrečių faktinių aplinkybių, rėmėsi šalių pateiktais rašytiniais įrodymais ir dėl jų šalių duotais paaiškinimais.

12Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu ir kitomis įmonėmis AB „Pramprojektas“, UAB „Melinga“, UAB „Sventovis“ 2009 m. sausio 7 d. sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl bendro įmonių dalyvavimo VĮ Ignalinos atominės elektrinės Eksploatacijos nutraukimo tarnybos organizuotame viešajame konkurse „Specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialios paskirties technologinio autokelio statyba“. Konkurso nugalėtoju paskelbus partnerystės sutarties pagrindu veikiančias įmones, tarp užsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės ir atsakovo (atsakingojo partnerio pagal partnerystės sutarties 8.1 p.) 2009 m. kovo 26 d. buvo sudaryta rangos sutartis 10SP-210(13.53.). Ieškovas su atsakovu 2009 m. birželio 30 d. sudarė rangos sutartį Nr. 09-06/VTS, kuria susitarė, kad ieškovas kaip partneris pagal partnerystės sutartį atliks specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialiosios paskirties technologinio autokelio statybos darbo projekto parengimą bei statybos darbus. Sutarties 4 punkte numatyta, kad sutarties kaina su PVM sudaro 3 650 169,44 Lt. Sutarties 7 punktu šalys susitarė, kad darbų įvykdymo data laikoma, kai atsakingasis partneris pasirašo dvišalį atliktų darbų priėmimo aktą. Visus mokėjimus atsakingasis partneris atlieka per 30 dienų, kai iš partnerio gauna tinkamai įformintą sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą. Partneriui sumokama už faktiškai atliktus darbus, pagal suderintą sąmatą. Padidėjus ar sumažėjus darbų apimtims ar atsiradus papildomiems darbams bei pakeitimams, paskaičiuojama nauja sąmata ir pasirašomas atskiras susitarimas prie Sutarties. Sutartyje šalys taip pat numatė, kokie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis (3 p.). Prie tokių dokumentų priskiriama suderinta sąmata (Priedas Nr. 1), kuri, kaip matyti iš Sutarties Priedo Nr. 1, yra Objektinė sąmata, sudaryta pagal 2008 m. kovo mėnesio kainas. Objektinėje sąmatoje nurodyta, kad paruošiamieji ir žemės darbai, kelio ir sankryžos įrengimas (be žemės darbų) sudaro Sutarties 4 punkte nustatytą kainą 3 650 169,44 Lt.

13Dėl ieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, kad ieškovas reikalavimą priteisti iš atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 478 532,84 Lt sumą už atliktus darbus grindžia PVM sąskaitomis-faktūromis Nr. 2044, Nr. 2061, Nr. 2161, Nr. 2164, Nr. 2221, Nr. 2272 ir atitinkamai atliktų darbų aktais Nr. 09-11/VTS1, Nr. 09-12/VTS1, Nr. 10-06/VTS1, Nr. 10-06/VTS3, Nr.10-08/VTS1, Nr.10-10/VTS1 bei pažymomis Nr. 09-11VTS, Nr. 09-12VTS, Nr. 10-06VTS, Nr. 10-06VTS1, Nr.10-08VTS1, Nr.10-10VTS1.

14PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2044 nurodyta 94 599,19 Lt su PVM suma, tačiau ieškovas prašė priteisti atsakovo likusią nesumokėtą 17 799,88 Lt sumą. Ši sąskaita buvo išrašyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 09-11/VTS1, kuriame nurodyti ieškovo atlikti žemės darbai. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2061 nurodyta 298 134,20 Lt su PVM suma, tačiau ieškovas prašė priteisti atsakovo likusią nesumokėtą 44 161,56 Lt sumą. Ši sąskaita buvo išrašyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 09-12/VTS1, kuriame nurodyti ieškovo atlikti paruošiamieji ir žemės darbai, kelio ir sankryžos įrengimo (be žemės dangų) darbai. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2161 nurodyta 496 766,29 Lt su PVM suma, tačiau ieškovas prašė priteisti atsakovo likusią nesumokėtą 80 014,74 Lt sumą. Ši sąskaita buvo išrašyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 10-06/VTS1, kuriame nurodyti ieškovo atlikti žemės ir kelio dangos konstrukcijos darbai. Visuose minėtuose darbų atliktų darbų aktuose yra įrašas apie ieškovo armuojamo geotinklo paklojimą. Atsakovas atsisakymą sumokėti likusias neapmokėtas sumas motyvavo tuo, kad ieškovas vietoje armuojamo geotinklo paklojimo atliko naujus papildomus austinės geotekstilės KORTEX GTPP 60/60 paklojimo darbus, todėl, apmokėdamas minėtas PVM sąskaitas faktūras, skaičiavo, kad ieškovo reikalavimas už armuojamo geotinklo paklojimą keistinas tam pačiam kiekiui atliktais geosintetinės medžiagos GEOJUTEX arba KORTEX GTPP paklojimo darbais. Teismas nustatė, kad pagal prie Rangos sutarties pasirašytą lokalinę sąmatą ieškovas turėjo atlikti vien armuojamo geotinklo paklojimo darbus. Atsižvelgiant į Darbo projekto padarytus pakeitimus, užsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė ir atsakovas (atsakingasis patrneris) 2009 m. rugsėjo 23 d. pasirašė susitarimą Nr. 1 dėl 2009 m. kovo 26 d. rangos sutarties 4 ir 10 punktų pakeitimo, t. y. keičiant (mažinant) sutarties kainą ir mokėjimų grafikus. Atsakovas 2009 m. rugsėjo 23 d. raštu pranešė ieškovui dėl padarytų ir patvirtintų Darbo projekto Nr. 7957 (kelio dangos konstrukcijos pagrindo ir naudojamų medžiagų) pakeitimų ir vadovaudamasis Rangos sutarties 7 punktu prašė iki 2009 m. rugsėjo 30 d. atlikti paskaičiavimą bei suderinti naują išklotinę sąmatą pagal šias pozicijas: parengiamojo sluoksnio pagrindo sumažinimas (smėlio) 8 cm; 16 cm storio pagrindo sucementuoto sluoksnio pakeitimas 0/45 frakcijos dolomito skaldos 25 cm storio sluoksniu; austinės geotekstilės GEJUTEX 60 arba KORTEX GTPP 60/60 paklojimas vietoj armuojančio geotinklo ir neaustinės geotekstilės sluoksnių. Teismas nustatė, kad pasikeitus darbų apimtims, nepaisant atsakovo prašymų, ieškovas nepasirašė papildomo susitarimo prie Rangos sutarties, nesuderino naujos darbų sąmatos (Rangos sutarties 7 p.). Teismo vertinimu, šiuo atveju negali būti ignoruojama faktinė situacija, kad iš esmės konkliudentiniais veiksmais, tiesiant austinės geotekstilės medžiagą, ieškovas sutiko su kelio dangos konstrukcijos pagrindo, naudotinų statybinių medžiagų pakeitimu. Bylos duomenys patvirtina, kad aktualiu laikotarpiu ieškovas pirko austinę geotekstilę KORTEX GTPP 60/60 ir objekte atliko geosintetninio tinklo paklojimo darbus. Faktinės aplinkybės, kad ieškovas naudojo austinę geotekstilę vietoje armuojamo geotinklo, kai pastarosios medžiagos padengimo darbai vien pagal lokalinę sąmatą daugiau nei 5 kartus brangesni, patvirtina ieškovo siekį dirbtinai padidinti atliktų darbų kainą, kuris, teismo nuomone, laikytinas nesąžiningu, neteisingu ir neatitinkančiu šalių sutartinių įsipareigojimų esmės. Ieškovas ignoruodavo atsakovo raštus, kuriais atsakovas siekė išspręsti kylančius nesklandumus, ir teismas tokį ieškovo elgesį laikė šalių bendradarbiavimo pareigos nevykdymu. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad PVM sąskaitose faktūrose Nr. 2044, Nr. 2061 ir Nr. 2161 įvardyti darbai – armuojamo geotinklo paklojimas – buvo faktiškai atlikti, naudojant nurodytas medžiagas ir pagal pateiktas apimtis, o atsakovas pateikė skaičiavimus dėl geotekstilės darbų vieneto kainos, kurios ieškovas nenuginčijo. Kadangi atsakovas atsiskaitė už geotekstilės klojimo darbus, ieškovo reikalavimai sumokėti nepriemokas pagal nurodytas sąskaitas buvo atmesti kaip nepagrįsti.

15PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2164 nurodyta 257 039,33 Lt su PVM suma, tačiau ieškovas prašė priteisti atsakovo likusią neapmokėtą 180 070,99 Lt sumą. Ši sąskaita buvo išrašyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 10-06/VTS3, kuriame nurodyti ieškovo atlikti paruošiamieji ir žemės darbai, kelio dangos konstrukcijos darbai. Atsakovo teigimu, ieškovas į šį atliktų darbų aktą įtraukė darbus, kurių nevykdė ir/arba kurie nebuvo numatyti Rangos sutartyje, t. y. paruošiamuosius darbus (durpių užpylimą smėliu) ir žemės darbus (II gr. grunto kasimą ir transportavimą). Dėl durpių užpylimo smėliu darbų teismas pažymėjo, kad pagal Rangos sutarties Priedą Nr. 1 (lokalinė sąmata) šalys suderino paruošiamuosius darbus, tarp jų numatytas ir durpių užpylimas smėliu (kiekis 9 704 m3). Teismas nustatė, kad tokio pobūdžio darbai (durpių užpylimas smėliu) visam sąmatoje nurodytam kiekiui (9 704 m3) buvo atlikti 2009 m. rugsėjo mėn., tai patvirtina atliktų darbų aktas Nr. 09-09/VTS1 ir pažyma Nr. 09-09VTS, kurių pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 2030. Šie darbai atsakovo buvo priimti ir apmokėti. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad lokalinėje sąmatoje aptarti paruošiamieji darbai (jų apimtys) buvo pakeistos šalių rašytiniu susitarimu, o ieškovas neįrodė, kad atliktų darbų akte Nr. 10-06/VTS3 nurodyti papildomi durpių užpylimo smėlių darbai buvo faktiškai atlikti, šiems darbams buvo pritaręs atsakovas. Teismo neįtikino ieškovo pateikti įrodymai (bendras atliktų darbų aktas, statybos darbų žurnalo duomenys, R. J. įmonės atlikti matavimai ir UAB „Keljeras“ važtaraščių suvestinė), kurie, ieškovo nuomone, patvirtina minėtų darbų atlikimą, ir teismas padarė išvadą, jog ieškovo reikalavimas apmokėti PVM sąskaitos faktūros Nr. 2164 dalį, į kurią įtraukti durpių užpylimo smėliu darbai, yra nepagrįstas. Dėl grunto išėmimo (kasimo) ir jo transportavimo teismas pažymėjo, kad pagal Rangos sutarties Priedą Nr. 1 (lokalinė sąmata) šalys nustatė tokias darbų apimtis: II gr. grunto kasimas 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius, kiekis 32,200; II gr. grunto transportavimas 10 t a/savivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kiekis 322,00; transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10 t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000, kiekis 322,00. Teismas nustatė, kad iki aptariamos sąskaitos išrašymo ieškovo atliktų ir atsakovo priimtų II gr. grunto kasimo darbų apimtys sudarė 38 740 m3. Ginčo dėl apmokėjimo už šiuos atsakovo priimtus darbus šalys nekėlė. Pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų, jog pirminėje lokalinėje sąmatoje aptarti II gr. grunto kasimo darbai (jų apimtys) buvo pakeisti šalių rašytiniu susitarimu. Nesant įrodymų, kad atliktų darbų akte Nr. 10-06/VTS3 nurodyti papildomi II gr. grunto kasimo darbai buvo faktiškai atlikti, šiems darbams yra pritaręs atsakovas, teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas apmokėti PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2164 ta dalimi, į kurią įskaičiuoti II gr. grunto kasimo darbai 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, yra nepagrįstas. Teismo taip pat neįtikino ieškovo pateikti įrodymai (R. J. įmonės atliktų matavimų schemos, statybos žurnalo duomenys), kurie, ieškovo nuomone, patvirtina minėtų darbų atlikimą. Teismo vertinimu, byloje esančių rašytinių įrodymų visuma taip pat nesudaro pagrindo daryti pakankamą išvadą apie minėtoje sąskaitoje atliktų grunto transportavimo darbų nurodytas apimtis. Pažymėjo, kad atsakovas atliktų darbų akto Nr. 10-06/VTS3 patikslinimu pripažino ir patvirtino ieškovo tam tikrus atliktų darbų akte Nr. 10-06/VTS3 nurodytus grunto kasimo darbus ir jo transportavimą, o ginčo dėl apmokėjimo už šiuos darbus ieškovas nekėlė. Teismas atmetė ieškovo teiginius apie atliktų darbų netinkamą ar klaidingą aktavimą dokumentuose, nes jie nėra objektyviai pagrįsti bylos duomenimis.

16Ieškovo teigimu, atsakovas iki šiol nėra apmokėjęs PVM sąskaitos faktūros Nr. 2221, išrašytos 105 832,81 Lt sumai, ir PVM sąskaitos faktūros. 2272, išrašytos 50 652,86 Lt sumai, kurios išrašytos remiantis atliktų darbų aktais Nr. 10-08/VTS1, Nr. 10-10/VTSl bei pažymomis Nr. 10-08VTS1, Nr. 10-10VTS1. Atliktų darbų akte Nr. 10-08/VTS1 nurodyti ieškovo atlikti žemės darbai (armuojamojo geotinklo paklojimas) ir kelio dangos konstrukcija (pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) ir kelkraščių sutvirtinimas 20 cm storio dolomitine skalda). Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovas neturi pagrindo gauti apmokėjimo pagal PVM sąskaitos faktūros Nr. 2221 dalį, kuri apima ieškovo atliktų darbų akte Nr. 10-08/VTS1 nurodytus armuojamojo geotinklo paklojimo darbus, ieškovui nepateikus rašytinių įrodymų apie tokių darbų faktinį atlikimą (Rangos sutarties 7 p.). Pažymėjo, kad ieškovas nenuginčijo atsakovo teiginių, kad prie atliktų darbų akte Nr. 10-08/VTS1 nurodytų darbų – pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio (smėlis) įrengimo – neatliktas pagrindo planiravimas ir tankinimas, kurie yra įtraukti į šių darbų kainą. Į PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2221 buvo įtraukta suma ir už kelkraščių susivirtinimą 20 cm storio dolomitine skalda, o atsakovas nepareiškė jokių prieštaravimų, sąskaitoje ir akte nurodydamas, kad 46 824,47 Lt su PVM sumai priima sąskaitą apmokėjimui. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad sumokėjo ieškovui šią atsakovo pripažįstamą sumą, o tik nurodė, jog šią sumą sumokėjo ieškovui tarpusavio skolų įskaitymo būdu. Teismo vertinimu, šiuo atveju atsakovas net nepagrindė, kokie šalių priešpriešiniai reikalavimai buvo įskaityti, nepateikė įrodymų, kad egzistavo visos įskaitymo sąlygos ir įskaitymas buvo atliktas įstatymų nustatyta tvarka (CK 6.130, 6.131 str.). Kadangi atsakovas neįrodė, kad, pripažindamas PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2221 46 824,47 Lt su PVM sumai, šią sumą ieškovui sumokėjo ar reikalavimą įvykdė įskaitymo būdu, o ieškovas nepateikė duomenų dėl pagal šią sąskaitą nurodyto 21 proc. PVM sumokėjimo valstybės biudžetui, teismas, ieškovo reikalavimą mažindamas 21 proc. PVM suma, priteisė ieškovui iš atsakovo 36 991,33 Lt (46 824,47 Lt – (46 824,47x0,21)). Atliktų darbų akte Nr. 10-10/VTS1 nurodyti ieškovo atlikti kelio konstrukcijos darbai (kelkraščių sutvirtinimas 20 cm storio dolomitine skalda ir šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles ir paskleidžiant augalinį sluoksnį rankiniu būdu). Teismas pažymėjo, kad atsakovas iš esmės neginčijo fakto, kad šiame akte nurodyti darbai yra atlikti, todėl padarė išvadą, jog ieškovo reikalavimas apmokėti už šioje sąskaitoje nurodytus darbus yra pagrįstas. Nesant duomenų apie ieškovo sumokėtą 21 proc. PVM nuo sąskaitoje nurodytos 50 652,86 Lt sumos, teismas, ieškovo reikalavimą mažindamas 21 proc. PVM suma, priteisė ieškovui iš atsakovo 40 015,76 Lt (50 652,86 Lt – (50 652,86x0,21)).

17Dėl priešieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, kad, atsakovo teigimu, ieškovas turi apmokėti atsakovo PVM sąskaitą faktūrą Nr. VTS 01477 (4 283,40 Lt) už darbus sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. VTS 01476 (10 254,69 Lt) už grunto užpylimą ir sutankinimą po pralaidos montavimo, nes šiuos darbus už ieškovą atliko atsakovas, o už jų atlikimą ieškovas gavo apmokėjimą (CK 6.237 str.). Teismo vertinimu, atsakovas nepagrindė šių reikalavimų, nes pateikė jo paties vienašališkai surašytus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas. Bylos duomenų visuma nepatvirtina atsakovo teiginių dėl jo paties už ieškovą atliktų darbų apimties. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad nors atsakovas įrodinėja, jog už dalį darbų ieškovas be pagrindo (darbų faktiškai neatlikus) gavo atlygį, tačiau dalis kaip neva nepagrįstai ieškovui apmokėtų aktų buvo paties atsakovo besąlygiškai priimti ir apmokėti, todėl atsakovo elgesį, kai ginčas pasiekė teismą, ginčijant jo paties iš ieškovo priimtus bei apmokėtus darbus, teismas vertintino kritiškai. Teismas atmetė ir atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo 5 834,46 Lt už ieškovo atliktų darbų, kurie neatitinka projekto, ištaisymą (PVM sąskaita faktūra Nr. VTS 01538), nes atsakovas tinkamai šių aplinkybių nepagrindė ir neįrodė, kad šalino būtent ieškovo darbų trūkumus. Be to, teismas atmetė atsakovo reikalavimą dėl 161 099,40 Lt priteisimo, kuris atsakovo buvo grindžiamas tuo, kad pagal UAB „Keljeras“ medžiagą matyti, jog ieškovas žymiai padidino smėlio apimtis ir iš atsakovo gavo apmokėjimą už darbą, kurio neatliko. Teismas pažymėjo, kad iš šios medžiagos matyti apie ieškovo pirktus medžiagų kiekius ir jų pristatymo vietas, tačiau ji nesudaro pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, jog ieškovas žymiai padidino smėlio apimtis ir iš atsakovo gavo apmokėjimą už darbą, kurio neatliko.

18Teismo vertinimu, atsakovas neturi pagrindo reikalauti iš atsakovo apmokėti 2010 m. spalio 6 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 01536, išrašytos 25 052,81 Lt sumai už atsakovo apmokėtus darbus AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialui. Byloje nėra ginčo, kad vykdant projektą buvo būtinas dujų skirstymo sistemos perkėlimas. Tai buvo numatyta užsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės paskelbto konkurso sąlygose. Teismas pažymėjo, kad tiek jungtinės veiklos sutarties, tiek Rangos sutarties sąlygose nėra jokių nuostatų, kuriomis ieškovas būtų įsipareigojęs atlikti dujų skirstymo sistemos perkėlimo darbus ir/ar būtų įsipareigojęs atlyginti dalį šių darbų atlikimo sąnaudų. Priešingai, pagal jungtinės veiklos sutarties 8.6 punktą atsakovas įsipareigojo atlikti paruošiamuosius darbus, kuriems pagal Techninio projekto Nr. P667 4.2 punktą priskiriami ir dujotiekio tiesimo (perkėlimo) darbai.

19Atsakovas, vadovaudamasis Rangos sutarties Priedu Nr. 2, prašė atlyginti jo patirtas kitas išlaidas, kurias sudaro mokestis už konkurso dokumentus, konkurso pasiūlymo garantija, notaro paslaugos, sutarties įvykdymo garantija (draudimo išlaidos), stendo įrengimas, iš viso 12 399,26 Lt (2010 m. spalio 7 d. PVM sąskaita faktūra). Atsakovo teigimu, nurodytos išlaidos buvo apmokėtos atsakovo ir paskirstytos tarp partnerių. Teismas pažymėjo, kad Rangos sutarties Priedas Nr. 2 ieškovo yra nepasirašytas, todėl atsakovas negali juo remtis, tačiau pagal jungtinės veiklos sutarties 3 punktą atsakovui kaip atsakingam partneriui buvo suteiktos teisės tvarkyti bendrus reikalus ir priimti atitinkamus sprendimus. Atsižvelgdamas į šią nuostatą ir įvertindamas pačių išlaidų pobūdį bei šalių susirašinėjimą iki bylos iškėlimo (kuris patvirtina, kad ieškovas tokias išlaidas pripažino ir sutiko jas sumokėti), teismas konstatavo, kad yra teisinga šias išlaidas iš ieškovo priteisti atsakovui. Pažymėjo, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu neneigė savo pareigos mokėti bendrąsias sutarčių vykdymo išlaidas, iš esmės nesutikdamas tik su išlaidomis už įrengtą informacinį stendą. Teismo vertinimu, ieškovas nepagrindė savo teiginių, kad jis pats galėjo už trečdalį atsakovo reikalaujamos sumos įrengti tokį stendą. Teismas laikė pagrįstu ir tenkintinu atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo 12 399,26 Lt. Analogiškai teismas vertino atsakovo reikalavimą priteisti apmokėjimą už sutarties ir ataskaitinės dokumentacijos įforminimo paslaugas – 1 593,33 Lt (PVM sąskaita faktūra Nr. VTS 01544).

20Vertindamas atsakovo reikalavimą dėl apmokėjimo už atliktas geodezines paslaugas (PVM sąskaita faktūra Nr. VTS 01535, išrašyta 43 422,45 Lt sumai) teismas pažymėjo, kad šalys jokio atskiro susitarimo dėl tokių išlaidų apmokėjimo nesudarė, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti šį reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad vertinant jungtinės veiklos sutarties 3 punktą, kuriuo remiantis teismas patenkino su jungtinės veiklos ir/ar Rangos sutarties vykdymu susijusias išlaidas, šiuo atveju prašomos priteisti išlaidos už geodezines paslaugas yra konkrečios, reikalaujančios atskiro susitarimo, todėl teismas nesivadovavo minėtu sutarties punktu.

21III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

22Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys yra atmestas, ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, panaikinti sprendimo dalį, kuria priešieškinis yra patenkintas, ir priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas, tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismo vertinimu bylos duomenų nepakanka patenkinti ieškinio reikalavimus, skirti teismo ekspertizę. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Dėl materialinių ir procesinių teisės normų pažeidimo. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepagrįstai nesirėmė apklaustų liudytojų parodymais. Teismas negali grįsti sprendimo vien tik atsakovo vienašaliais ir subjektyviais paaiškinimais.

242. Dėl ieškinio. Teismas neįsigilino į Rangos sutarties esmę, jos sudedamąsias dalis, priedus ir pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, neatskleidė tikrosios šalių valios ir sutarties esmės. Vienais ginčo aspektais teismas rėmėsi šalių pasirašytais dokumentais ir ieškovo reikalavimus tenkino, o kitais ginčo aspektais nesivadovavo nei šalių pasirašytais dokumentais, nei kitais įrodymais. Rangos sutarties 7 punkte numatyta, kad atsakovas apmoka ieškovui už faktiškai atliktus darbus pagal šalių suderintą sąmatą. Teismas pats akcentavo, kad turi būti apmokėti faktiškai atlikti darbai pagal Rangos sutartį, tačiau net ir įrodžius darbų atlikimo faktą, teismas nepriteisė egzistuojančios skolos iš atsakovo. Rangos sutarties Priedu Nr. 1 (objektinė sąmata) buvo suderinta rangos darbų kaina, iš kurios 1 387 666,50 Lt sudarė paruošiamieji ir žemės darbai, o 2 262,502,95 Lt – kelio ir sankryžos įrengimas (be žemės darbų). Teismas patvirtina, kad objektinė sąmata yra Rangos sutarties sudedamoji dalis, apibrėžianti darbų kainą ir darbus, nors spręsdamas klausimą dėl konkrečių darbų atlikimo apmokėjimo teigia, jog tarp šalių nebuvo suderinta darbų atlikimo sąmata. Ieškovas yra atlikęs kelio ir sankryžos įrengimo (be žemės darbų) darbų už 745 875,69 Lt. Atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui 97 477,33 Lt, nors šią sumą atsakovas pats pripažįsta kaip mokėtiną (tai patvirtina 2010 m. rugpjūčio mėn. sąskaitoje ir atliktų darbų akte esantys įrašai apie 46 824,47 Lt sumos pripažinimą, o taip pat byloje teikiamą argumentaciją, kuria neneigiama pareiga apmokėti 2010 m. spalio mėn. sąskaitos, iš viso 50 652,86 Lt už kelio dangos konstrukcijos darbus. Nepaisant pripažinimo, teismas ieškovui nepriteisė ir šios 97 477,33 Lt sumos. Likusi ginčo suma pagal atliktų darbų aktus yra už objektinėje sąmatoje nurodytus paruošiamuosius ir žemės darbus – 381 055,51 Lt. Pagal objektinę sąmatą atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 1 387 666,50 Lt. Faktiškai buvo atlikta paruošiamųjų ir žemės darbų už 1 438 493,53 Lt, t. y. tik 50 827,03 Lt daugiau nei numatyta objektinėje sąmatoje. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašoma priteisti suma už paruošiamuosius ir žemės darbus iš esmės patenka į Rangos sutartimi suderintos sąmatos apimtį, todėl priešingi teismo teiginiai yra absoliučiai nepagrįsti bylos duomenimis. Šalių ginčas galėjo kilti tik dėl 50 827,03 Lt sumos, kuri viršija sąmatoje nurodytą paruošiamųjų ir žemės darbų kainą (1 387 666,50 Lt). Likusi nesumokėtų pinigų dalis, t. y. 330 228,48 Lt suma už paruošiamuosius ir žemės darbus, kuri patenka į 1 387 666,50 Lt sąmatos apimtį, taip pat 97 477,33 Lt atsakovo neginčijama suma už kelio konstrukcijos darbus, iš viso 427 705,81 Lt, yra aiškiai aptarta Rangos sutartimi suma. Likusi 50 827,03 Lt suma už paruošiamuosius ir žemės darbus turi būti mokama, kadangi šie darbai buvo atliekami su atsakovo žinia ir suderinimu. Be to, už šių darbų atlikimą atsakovas yra gavęs apmokėjimą iš užsakovo.

25Pirma, už durpių kasimo darbus atsakovas liko skolingas 14 538,10 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2161. Byloje surinkus įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovas raštu pripažino durpių kasimo darbų atlikimo kiekius ir kainą, o taip pat surinkus kitus duomenis, patvirtinančius ieškovo argumentus, nėra faktinio ir teisinio pagrindo abejoti surinktais duomenimis. Nepaisant 431 289,64 Lt sumos pripažinimo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2161, atsakovas liko skolingas pagal ją ne 65 476,64 Lt sumą (kurios nepripažino), bet 80 014,74 Lt, t. y. atsakovas neatsiskaitė ir už durpių kasimo darbus, nors atitinkamą sumą pagal šią sąskaitą pripažino (likusi atsakovo pripažinta, bet neapmokėta šios sąskaitos dalis – 14 538,10 Lt – už durpių kasimo darbus). Nepaisant to, teismas netenkino pareikšto reikalavimo vieninteliu motyvu, kad byloje nėra įrodymų, kad pirminėje lokalinėje sąmatoje aptarti II gr. grunto kasimo darbai buvo pakeisti šalių rašytiniu susitarimu. Iš vienos pusės teismas akceptuoja atsakovo pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus, o iš kitos pusės šią pareigą ignoruoja ir konstatuoja šalių rašytinio susitarimo trūkumą.

26Antra, už durpių užpylimo smėliu darbus atsakovas liko skolingas ieškovui 180 070,49 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2164. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ne tik iš UAB „Keljeras“ nusipirko ir objekte sunaudojo reikiamą kiekį medžiagų ginčijamiems darbams atlikti, tačiau faktiškai medžiagų sunaudojo daugiau nei užfiksuota lokalinėje sąmatoje. Teismas netinkamai vertino įrodymus, neanalizavo įrodymų visumos ir nepagrįstai atsisakė vertinti byloje apklaustų liudytojų parodymus.

27Trečia, už armuojamo geotinklo darbų atlikimą atsakovas liko skolingas ieškovui 144 807,65 Lt pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 2044 (17 799,88 Lt), Nr. 2061 (44 161,56 Lt), Nr. 2161 (65 476,64 Lt), Nr. 2221 (17 369,55 Lt). Armuojamo geotinklo darbų atlikimą ir kiekį patvirtina bylos duomenys. Šiuo atveju teismas teigia, kad pasikeitus darbų apimtims, nepaisant atsakovo prašymų, ieškovas nepasirašė papildomo susitarimo prie rangos Rangos sutarties, nesuderino naujos darbų sąmatos. Šio išvados yra nepagrįstos, nes darbų apimtys nepakito. Be to, būtent atsakovas turi įrodyti, kad ieškovo reiškiamas reikalavimas dėl atitinkamų darbų atlikimo apmokėjimo yra pernelyg didelis, t. y. kad šalių susitarimu fiksuotas tokių darbų atlikimo įkainis yra nepagrįstas ar per didelis. Atsakovas šios aplinkybės byloje nepagrindė. Tuo tarpu teismas nurodė, kad atsakovas pateikė skaičiavimus dėl geotekstilės darbų vieneto kainos (594,73 Lt), ieškovas šios sumos nenuginčijo. Atsakovo subjektyvūs vienašališki paskaičiavimai negali paneigti ir nepaneigia šalių pasirašytu dokumentu fiksuoto tokio pobūdžio darbų įkainio. Tokio pobūdžio darbų atlikimo įkainis negali būti sutapatinamas su medžiagos (geotekstilės) kaina. Teismo pateikiamas bylos duomenų vertinimas yra nevisapusiškas, neobjektyvus ir neteisingas.

28Ketvirta, 139 116 Lt sumą atsakovas yra skolingas ieškovui už kelio konstrukcijos įrengimo darbų atlikimą pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 2272 ir Nr. 2221. Šiuos darbus, jų atlikimą, kainą, kiekius atsakovas pripažįsta. Teismas iš dalies tenkino šiuos ieškovo reikalavimus, tačiau kitą jų dalį atmetė nepagrįstai. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas neturi teisės į PVM. Šis faktas nebuvo ginčo objektu šioje byloje, šalys nekėlė tokio klausimo. Atsakovas neginčijo šios reikalavimo dalies. Ieškovas yra PVM mokėtojas ir yra sumokėjęs PVM nuo ginčo sąskaitų. Netgi atimdamas 21 proc. PVM nuo ginčo sąskaitų teismas padarė aritmetines PVM apskaičiavimo klaidas ir nepagrįstai priteistiną sumą sumažino 3 552,69 Lt suma. Teismas vėl perkėlė įrodinėjimo pareigą ieškovui.

293. Dėl priešieškinio. Priešieškinyje nurodomų darbų įkainiai atsakovo nepagrįsti jokiais tinkamais argumentais ir/ar įrodymais. Atsakovas reikalauja apmokėti atsakovo dėl jungtinės veiklos sutarties turėtas bendrąsias partnerių išlaidas, kurių dydį grindžia tariamai egzistuojančiu Rangos sutarties Priedu Nr. 2. Ieškovas nesutinka su atsakovo vienašališkai nurodomu išlaidų atlyginimo pagrindu, šių išlaidų dydžiu ir tuo, kad šį dydį vienašališkai, nepasitaręs ar nesuderinęs su ieškovu, nustatė atsakovas. Ieškovas raštais yra nurodęs atsakovui, kad nesutinka sudaryti minėto Priedo Nr. 2, nes jame nurodytos sąlygos ieškovui nepriimtinos. Teismas nevertino, kad atsakovas nėra atsakęs į šiuos ieškovo raštus, nėra pateikęs atitinkamai pakeisto Priedo Nr. 2. Atsakovas priešieškiniu iškėlė papildomą reikalavimą dėl išlaidų, susijusių su sutarties bei ataskaitinių dokumentų įforminimu, atlyginimo, kuris nepagrįstai grindžiamas minėtu Priedu Nr. 2.

30Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį ir patenkinti priešieškinį, apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

311. Teismas neįvertino visų byloje surinktų įrodymų, neatsakė į atsakovo argumentus, neįvertino faktinių aplinkybių, neatskleidė šalių sutartinių įsipareigojimų esmės, kad apmokėjimas vykdomas už faktiškai atliktus darbus (Rangos sutartis 7 p.), t. y. po darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo arba, kaip nurodyta skundžiamame sprendime, sąskaitą partneris gali išrašyti tik po to, kai abi šalys pasirašė atliktų darbų priėmimo aktą, prie sąskaitos pridedant kitus sutartyje numatytus dokumentus. Būtent vadovaudamasis šia nuostata teismas atmetė dalį ieškovo reikalavimų, tačiau priešingai savo ankstesniems teiginiams ir samprotavimams apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, netikėtai pripažino PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2221 dėl 46 824,47 (be PVM – 36 991,33 LT) pagrįsta. Analogiškais argumentais teismas pripažino pagrįsta atsakovo nepriimtą ir nepasirašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2272 ir priteisė 50 652,86 Lt (be PVM – 40 015,76 Lt). Teismas pažeidė rodymų vertinimo taisykles. Pasisakydamas dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų teismas nevertino byloje esančių dokumentų dėl atsakovo 2010 m. spalio 31 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu ieškovui siūlomo sumų įskaitymo. Neatsižvelgė, kad atsakovas 2009 m. spalio 2 d. avansiniu mokėjimu pervedė ieškovui 250 000 Lt, o ieškovas už šią sumą darbų neįvykdė.

322. Teismas ignoravo daugelį byloje pateiktų rašytinių įrodymų, o būtent tenkinant priešieškinį neanalizavo ir netinkamai vertino jungtinės veiklos sutarties 3 punktą, kuriuo remiantis teismas tenkino priešieškinio reikalavimus dėl su šios ir/ar Rangos sutarties vykdymu susijusių išlaidų, o iš kitos pusės, vadovavosi teiginiais, kad atsakovas neteko teisės reikalauti apmokėjimo, nes pateikė jo paties vienašališkai surašytus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas. Teismas nepatikrino atsakovo išmokėtų sumų ir faktiškai atliktų darbų apimties bei kainų, vienu metu jungtinės veiklos sutarties pagrindu vienus mokėjimus priėmė (vadovavosi), o kitus atmetė (nesivadovavo). Atsakovas kaip atsakingas parneris buvo atsakingas už viso objekto tinkamą statybą ir pridavimą užsakovui. Ieškovas neįvykdė dalies darbų pagal Rangos sutartį (darbų apmokėta už 1 702 834,47 Lt, faktiškai darbų atlikta už 1 629 035,26 Lt), už kai kuriuos darbus gavo apmokėjimą, o pačius darbus teko atlikti atsakovui. Atsakovas buvo priverstas atlikti dujotiekio perkėlimo darbus, pašalinti techninės priežiūros nustatytus ieškovo darbų trūkumus, atlikti darbus sąvartoje bei pralaidos užpylimo ir sutankinimo darbus.

33Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas netinkamai vykdė Rangos sutartį. Statybos rangos sutartis, kai dėl sutarties dalyko jau yra prisiimti įsipareigojimai tretiesiems asmenims (šioje byloje – užsakovui VĮ Ignalinos atominei elektrinei), laiku neįvykdžius sutarties, galėjo būti patirti nuostoliai, todėl tokios sutartys priskiriamos prie sutarčių, kurias vykdant terminai yra esminė sąlyga. Ieškovas pažeidė Rangos sutartyje numatytą prievolių įvykdymo terminą, darbų apimtis, nusišalino nuo daugiau kaip pusės darbų vykdymo, nustatytu terminu darbų neatliko. Pagal CK 6.662 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo apžiūrėti ir priimti atliktą darbą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atsakovo teigimu, jis daug kartų informavo ieškovą apie atsilikimą nuo darbų grafiko, apie netinkamai atliktus darbus ir, pasikeitus techniniams sprendiniams (statybos medžiagoms ir technologijai), atsiradusį būtinumą pasirašyti papildomą susitarimą. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų arba su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Atsakovas ieškovo darbus priėmė su išlygomis, tai patvirtina atliktų darbų aktai su atsakovo įrašais apie nustatytus trūkumus. Atsakovas raštu informavo ieškovą apie nustatytus trūkumus ir defektus, tačiau jie nebuvo pašalinti, todėl ieškovas juos ištaisė savo lėšomis, o ieškovui atsirado prievolė šiuos darbus apmokėti. Atsakovo nuomone, dėl ieškovo atliktų darbų aktuose nurodytų, tačiau faktiškai neatliktų darbų, neatsirado atsakovo mokėjimo prievolės ieškovui. Kadangi ieškovas neįvykdė visų Rangos sutartyje numatytų darbų, atsakovas turėjo pareigą priimti ieškovo faktiškai atliktų darbų dalį pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir už tai sumokėti (CK 6.671 str.).

34Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir tenkinti ieškovo pateiktą apeliacinį skundą. Nurodo, kad atsakovas žodžiu ir raštu pripažino atitinkamus mokėjimus ieškovo naudai (teismo priteistos, atėmus PVM, 46 824,47 Lt ir 50 652,86 Lt sumos), tačiau apeliaciniu skundu šias aplinkybes nesąžiningai neigia. Atsakovo teiginiai, kad ieškovui 2009 m. spalio 2 d. buvo atliktas avansinis mokėjimas už tariamai neatliktus darbus, yra tik atsakovo subjektyvūs pasvarstymai. Nepagrįsti yra ir atsakovo teiginiai, kad jis atliko darbus už ieškovą, nors prieš tai už tarimai neatliktus ieškovo darbus atsakovas tariamai jau buvo sumokėjęs. Apeliaciniu skundu pateikiami argumentai tikslingai nurodomi neaiškiai, tiksliai neargumentuojant ir taip siekiant suklaidinti bylą nagrinėjantį teismą.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Dėl atsakovo prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka

37Atsakovas apeliacinį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad pagal CPK 321 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas savo prašymo visiškai nemotyvuoja, nors nurodyti tokio prašymo motyvus įpareigoja CPK 322 straipsnis. Teisėjų kolegija, įvertinusi ir ištyrusi bylos medžiagą, neturi pagrindo pripažinti, kad šioje byloje būtinas žodinis nagrinėjimas, todėl apeliacinį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

38Dėl faktinių bylos aplinkybių

39Ieškovas su atsakovu ir kitomis įmonėmis AB „Pramprojektas“, UAB „Melinga“, UAB „Sventovis“ 2009 m. sausio 7 d. sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl bendro įmonių dalyvavimo VĮ Ignalinos atominės elektrinės Eksploatacijos nutraukimo tarnybos organizuotame viešajame konkurse „Specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialios paskirties technologinio autokelio statyba“ (t. 1, b. l. 8-11). Pagal jungtinės veiklos sutarties 2, 7 punktus atsakinguoju partneriu paskirtas atsakovas, kurį kiti partneriai įgaliojo visų partnerių vardu dalyvauti užsakovo organizuotame konkurse, pateikti pasiūlymą ir pasirašyti su užsakovu sutartį. Partneriai susitarė, kad tuo atveju, jeigu atsakingasis partneris sudarys su užsakovu sutartį, kiekvienas partneris atlieka darbus, atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutartį ir savo specializaciją (jungtinės veiklos sutarties 8 p.). Pagal jungtinės veiklos sutarties 8.1 ir 8.3 papunkčius atsakingasis partneris (atsakovas) atlieka pagrindinius statybos darbus, organizuoja, kontroliuoja ir vadovauja kitiems partneriams, duoda nurodymus partneriams, vadovaujasi su užsakovu sudaryta sutartimi ir atsako už su užsakovu sudarytos sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą. Partneriai susitarė, kad, laimėjus konkursą, atsakingasis partneris (atsakovas) su kiekvienu iš partnerių sudarys rangos sutartį, kurios pagrindu bus atliekama kiekvienam partneriui priklausanti darbų dalis ir vykdomi kiti įsipareigojimai, atsižvelgiant į atsakingojo partnerio ir užsakovo sudarytą sutartį (jungtinės veiklos sutarties 9 p.).

40Atsakovas kaip atsakingasis partneris su užsakovu VĮ Ignalinos atominės elektrine 2009 m. kovo 26 d. sudarė rangos sutartį 10SP-210(13.53.) dėl specialios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialios paskirties technologinio autokelio statybai darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo (t. 1, b. l. 12-17).

41Vadovaudamiesi jungtinės veiklos sutartimi ieškovas su atsakovu 2009 m. birželio 30 d. sudarė rangos sutartį Nr. 09-06/VTS (toliau – Rangos sutartis), kuria susitarė, kad ieškovas atliks specialiosios paskirties technologinio autokelio statybos darbus: kelio dangos konstrukcijos įrengimo, t. y. žemės, kelio pagrindų, kelio dangos įrengimo, kelkraščių ir šlaitų sutvirtinimo darbus (t. 1, b. l. 18-19).

42Byloje ginčas kilo tiek dėl Rangos sutartimi sulygtų darbų atlikimo (jų apimties, panaudotų medžiagų) ir apmokėjimo už juos, tiek dėl jungtinės veiklos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.

43Dėl ieškinio reikalavimų

44Ieškovas reikalavimus atsakovui dėl 478 532,84 Lt skolos už pagal Rangos sutartį atliktus darbus priteisimo grindžia atsakovo iš dalies apmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis Nr. 2044, Nr. 2061, Nr. 2161 ir Nr. 2164 bei visiškai neapmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis Nr. 2221 ir Nr. 2272 (t. 1, b. l. 20). Šios faktūros išrašytos atliktų darbų aktų Nr. 09-11/VTS1, Nr. 09-12/VTS1, Nr. 10-06/VTS1, Nr. 10-06/VTS3, Nr.10-08/VTS1, Nr.10-10/VTS1 bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų Nr. 09-11VTS, Nr. 09-12VTS, Nr. 10-06VTS, Nr. 10-06VTS1, Nr.10-08VTS1, Nr.10-10VTS1 pagrindu (t. 1, b. l. 29-40, t. 3, b. l. 15-20).

45Rangos sutarties 7 punkte „Apmokėjimo sąlygos ir tvarka“ nurodyta, kad visus mokėjimus pagal šią sutartį atsakovas atlieka per 30 dienų nuo tos dienos, kai iš ieškovo buvo gauta PVM sąskaita faktūra; ieškovui sumokama už faktiškai atliktus darbus pagal suderintą sąmatą (Priedas Nr. 1); PVM sąskaitą faktūrą ieškovas gali išrašyti tik po to, kai abi šalys pasirašė atliktų darbų priėmimo aktą; prie PVM sąskaitos faktūros turi būti pridėtas abiejų šalių pasirašytas atliktų darbų priėmimo aktas. Pagal CK 6.662 straipsnio 1 dalį atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus.

46Iš ieškovo pateiktų darbų priėmimo aktų Nr. 09-11/VTS1, Nr. 09-12/VTS1, Nr. 10-06/VTS1, Nr. 10-06/VTS3 ir Nr.10-08/VTS1 matyti, kad atsakovas juos pasirašė su išlygomis, t. y. kiekviename iš šių aktų nurodydamas, jog sutinka apmokėti tik dalį ieškovo nurodytų darbų. Tokį elgesį atsakovas grindė paties atliktais minėtų aktų patikslinimais, kuriuose pateikė ieškovo atliktų darbų apimčių ir atitinkamai darbų kainų perskaičiavimą (t. 1, b. l. 170, 176, 182, 187). Atliktų darbų akto Nr. 10-10/VTS1 (kurio pagrindu ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2272) atsakovas nepasirašė.

47Atsikirtimus į ieškovo reikalavimus dėl skolos pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras priteisimo atsakovas grindė Rangos sutarties 7 punkto nuostata, kad atsakovas su ieškovu atsiskaito už ieškovo faktiškai atliktus darbus pagal suderintą sąmatą. Pirmosios instancijos teismas sutiko, kad nagrinėjamu atveju atsakovas turi pareigą apmokėti tik ieškovo faktiškai atliktus darbus. Teisėjų kolegija, pritardama šiai pirmosios instancijos teismo išvadai, atmeta ieškovo apeliacinio skundo argumentus, kad šioje byloje ginčas galėjo kilti tik dėl 50 827,03 Lt sumos, t. y. tos sumos, kuri viršija Rangos sutarties Priede Nr. 1 „Objektinė sąmata“ (toliau – Objektinė sąmata) šalių numatytą paruošiamųjų ir žemės darbų kainą, nes visa likusi atsakovo nesumokėta suma patenka į sąmatos apimtį. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pagal Rangos sutarties 7 punktą ieškovas, reikalaudamas atlyginimo už atliktus darbus, turi pareigą įrodyti, kad faktiškai atliko Rangos sutartyje nurodytus darbus.

48Dėl ieškovo nurodytų armuojamojo geotinklo paklojimo darbų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas iš dalies neapmokėjo jam pateiktas PVM sąskaitas faktūras Nr. 2044, Nr. 2061 ir Nr. 2161, kurios išrašytos atitinkamai atliktų darbų aktų Nr. 09-11/VTS1, Nr. 09-12/VTS1 ir Nr. 10-06/VTS1 pagrindu (t. 1, b. l. 30, 34, 37). Ieškovo teigimu, bendra ieškovo nesumokėta suma pagal šias sąskaitas yra 141 976,18 Lt su PVM (t. 1, b. l. 20). Iš atsakovo atliktų šių aktų patikslinimų matyti, kad atsakovas nesutiko apmokėti juose nurodytų armuojamo geotinklo paklojimo darbų, nes ieškovas geosintetinės medžiagos klojimo darbus įvykdė pagal Darbo projekto „Specialios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialios paskirties technologinio autokelio statyba“ Nr. 7957-00-DP-S (toliau – Darbo projektas) pakeitimus naudodamas austinę geotekstilę KORTEK GTPP vietoj armuojamo geotinklo, numatyto Rangos sutarties Priede Nr. 1 „Lokalinė sąmata“, kai geotekstilės KORTEK GTPP (arba GEOJUTEX 60) kaina yra žymiai mažesne (t. 1, b. l. 176, 182, 187). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai aprašė aplinkybes dėl Darbo projekto pakeitimo, kurio pagrindu buvo pakeista atsakovo su užsakovu 2009 m. kovo 26 d. sudaryta rangos sutartis, taip pat aplinkybes dėl atsakovo siūlymo ieškovui atitinkamai pakeisti jų pasirašytos Rangos sutarties sąlygas, kurio ieškovas taip ir nepriėmė, nors pagal Rangos sutarties 7 punktu šalys buvo susitarusios, kad, pasikeitus darbų apimtims ar atsiradus papildomiems darbams bei pakeitimams, turi būti paskaičiuojama nauja sąmata ir pasirašomas papildomas susitarimas prie Rangos sutarties. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodytus įrodymus, kurie, ieškovo nuomone, patvirtina armuojamo geotinklo paklojimo darbų atlikimą, motyvuotai atmetė pirmosios instancijos teismas ir, remdamasis kitais įrodymais (kurių teisėja kolegija neatkartoja, nes jie išsamiai aprašyti skundžiamame sprendime), padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog jis atliko būtent geotinklo, o ne geotekstilės KORTEK GTPP (arba GEOJUTEX 60) paklojimo darbus. Nors šiuo atveju šalys dėl ieškovo nepakankamo bendradarbiavimo (kaip pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo) nesudarė rašytinio papildomo susitarimo dėl Rangos sutarties pakeitimo, skundžiamame sprendime teisingai pažymėta, kad negali būti ignoruojama susidariusi faktinė situacija, kad ieškovas iš esmės konkliudentiniais veiksmais, tiesdamas austinės geotekstilės medžiagą, sutiko su naudotinų medžiagų pakeitimu. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo pareigą dėl geotekstilės darbų vieneto kainos nustatymo nepagrįstai perkėlė ieškovui. Pažymėtina, kad atsakovas, 2009 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 3.2-1232 siūlydamas ieškovui pakeisti Rangos sutartį (t. y. patikslinti darbų kainą), pateikė ieškovui suderinti ir geotekstilės paklojimo darbų kainą (100 m2 = 594,73 Lt be PVM) (t. 2, b. l. 344-352). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių ieškovo siekį derinti šią atsakovo pasiūlytą kainą, atmestini ieškovo apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovo subjektyvūs vienašališki paskaičiavimai negali paneigti šalių pasirašytu dokumentu fiksuoto tokio pobūdžio darbų įkainio. Minėti atsakovo atlikti aktų Nr. 09-11/VTS1, Nr. 09-12/VTS1 ir Nr. 10-06/VTS1 patikslinimai patvirtina, kad atsakovas, perskaičiuodamas geotekstilės paklojimo darbų kainą, vadovavosi būtent 100 m2 = 594,73 Lt be PVM įkainiu. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo už armuojamojo geotinklo paklojimo darbų atlikimą.

49Dėl durpių užpylimo smėliu ir grunto kasimo bei jo transportavimo darbų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas iš dalies neapmokėjo jam pateiktos PVM sąskaitos faktūros Nr. 2164, kuri išrašyta atliktų darbų akto Nr. 10-06/VTS3 pagrindu (t. 1, b. l. 39). Ieškovo teigimu, atsakovo nesumokėta suma pagal šią sąskaitą yra 180 070,99 Lt su PVM (t. 1, b. l. 20). Iš atsakovo atlikto šio akto patikslinimo matyti, kad atsakovas nesutiko apmokėti jame nurodytų durpių užpylimo smėlių darbų ir perskaičiavo ieškovo atliktų grunto kasimo bei transportavimo darbų kiekį ir nurodomą ekskavatoriaus kaušo talpos dydį, nes už durpių užpylimo smėliu atliktus darbus atsakovas apmokėjo dar 2009 m., taip pat pagal užsakovo patvirtintas vykdomąsias schemas ieškovas atliko mažesnį grunto kasimo ir transportavimo darbų kiekį, be to, gruntą kasė ne 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, o 0,65 m3 (t. 1, b. l. 170).

50Pirmosios instancijos teismas, analizuodamas aplinkybes dėl ieškovo atliktų durpių užpylimo smėliu darbų teisingai nustatė, kad pagal Lokalinę sąmatą šalys suderino šių darbų kiekį – 9 704 m3 ir kad šie darbai (visas nurodytas jų kiekis) buvo atlikti ieškovo 2009 m. rugsėjo mėn. bei atsakovo buvo apmokėti. Iš šių aplinkybių matyti, kad ieškovo atliktų darbų akte Nr. 10-06/VTS3 nurodyti durpių užpylimo smėliu darbai (3 275 m3) laikytini papildomais darbais, nenumatytais Lokalinėje sąmatoje, t. y. šalių nesuderintais. Šiuo atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad byloje nėra įrodymų, jog šių darbų apimtys buvo pakeistos šalių rašytiniu susitarimu, kaip tai numatyta Rangos sutarties 7 punkte. Ieškovas, siekdamas įrodyti, kad jis objekte faktiškai atliko daugiau durpių užpylimo smėliu darbų nei nurodyta Lokalinėje sąmatoje, apeliaciniame skunde nurodo tuos pačius įrodymus, kuriuos pirmosios instancijos teismas motyvuotai atmetė. Teisėjų kolegija neturi pagrindo kitaip vertinti šių įrodymų. Kitų patikimų ir neginčijamų įrodymų dėl faktiškai atlikto didesnio šių darbų kiekio ieškovas nepateikė. Teisėjų kolegijos nuomone, papildomai būtina aptarti aplinkybę, kad vienu atveju (dėl armuojamojo geotinklo paklojimo darbų) pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog papildomo rašytinio susitarimo dėl šių darbų (medžiagos) pakeitimo nebuvimas nėra kliūtis perskaičiuoti šių darbų kainą pagal faktiškai panaudotas medžiagas, o kitu atveju (dėl durpių užpylimo smėliu darbų) tas pats teismas konstatavo, kad rašytinio susitarimo dėl šių darbų apimties padidinimo nebuvimas jau yra kliūtis priteisti apmokėjimą už ieškovo papildomai atliktus darbus. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju nėra jokių pirmosios instancijos teismo pozicijų prieštaravimų, kurie akcentuojami ieškovo apeliaciniame skunde. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmu atveju atsakovas aktyviais veiksmais siekė sudaryti papildomą rašytinį susitarimą dėl pakeistų medžiagų panaudojimo ir kainos perskaičiavimo, nes, kaip minėta, buvo atliktas Darbo projekto pakeitimas, dėl ko buvo pakeista atsakovo, kaip atsakingojo partnerio, ir kitų partnerių vardu su užsakovu 2009 m. kovo 26 d. sudaryta sutartis. Antru atveju byloje nėra duomenų apie ieškovo ketinimus, atsiradus poreikiui dėl papildomų durpių užpylimo smėliu darbų, sudaryti su atsakovu papildomą rašytinį susitarimą prie Rangos sutarties. Taip pat nėra duomenų apie patį šių papildomų darbų poreikio buvimą. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl skolos už papildomus durpių užpylimo smėliu darbus.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo reikalaujamą 180 070,99 Lt skolą pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2164 sudaro minėti papildomi durpių užpylimo smėliu darbai. Atsakovo atliktų darbų akto Nr. 10-06/VTS3 (kurio pagrindu buvo išrašyta ši PVM sąskaita faktūra) patikslinimai dalyje dėl grunto kasimo ir jo transportavimo šios skolos dydžiui neturi įtakos. Po šių patikslinimų, nepaisant nurodytų sumažintų šių darbų apimčių, ieškovo atliktų grunto kasimo ir transportavimo darbų bendra kaina netgi padidėjo nuo 14 625 Lt be PVM iki 16 456 Lt be PVM. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija dėl grunto kasimo ir jo transportavimo darbų nepasisako. Apibendrinant darytina išvada, kad skundžiamu sprendimu ieškovo reikalavimas dėl skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2164 priteisimo pagrįstai buvo atmestas.

52Dėl grunto kasimo darbų taip pat pažymėtina, kad ieškovas prašė priteisti 14 538,10 Lt skolos už šiuos darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2161, kuri išrašyta atliktų darbų akto Nr. 10-06/VTS1 pagrindu (t. 1, b. l. 37). Iš atsakovo atlikto šio akto patikslinimo matyti, kad atsakovas nesutiko tik su akte nurodytų armuojamojo geotinklo paklojimo darbų kaina, o dėl nurodytų grunto kasimo darbų nieko nepažymėjo (t. 1, b. l. 170). Minėta sąskaita išrašyta 496 766,29 Lt su PVM sumai. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo nurodytų armuojamojo geotinklo paklojimo darbų kaina, pripažino, kad pagal šią sąskaitą turi sumokėti ieškovui 431 289,64 Lt, t. y. nesutiko su 64 476,65 Lt suma. Kaip teisingai nurodo ieškovas apeliaciniame skunde, nepaisant 431 289,64 Lt sumos pripažinimo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2161, atsakovas sumokėjo tik 416 751,55 Lt (t. 1, b. l. 86, 87), t. y. nesumokėjo 14 538,09 Lt sumos, kurią pats pripažino. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 14 538,09 Lt skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2161 laikytinas pagrįstu, todėl teisėjų kolegija jį tenkina.

53Dėl kelio dangos konstrukcijos darbų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas neapmokėjo jam pateiktų PVM sąskaitų faktūrų Nr. 2221 ir Nr. 2272, kurios išrašytos atitinkamai atliktų darbų aktų Nr. 10-08/VTS1 ir Nr. 10-10/VTS1 pagrindu (t. 3, b. l. 16, 19).

54Atliktų darbų akte Nr. 10-08/VTS1 (kurio pagrindu 105 832,81 Lt sumai išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 2221) nurodyti armuojamo geotinklo paklojimo darbai ir kelio dangos konstrukcijos darbai (pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) ir kelkraščių sutvirtinimas). Dėl objekte ieškovo atliekamų armuojamo geotinklo paklojimo darbų kainos teisėjų kolegija šioje nutartyje jau pasisakė, t. y. pripažino, kad atsakovas turėjo teisę perskaičiuoti jų kainą, atsižvelgiant į ieškovo faktiškai panaudotas pigesnes medžiagas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturi pagrindo gauti apmokėjimo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2221 dalies, kuri apima nurodytus armuojamojo geotinklo paklojimo darbus. Atsakovas nesutiko su ieškovo nurodytais pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimo (smėlio) darbais, nes į šiuos darbus įtraukti ieškovo neatlikti pagrindo planavimo ir tankinimo darbai. Skundžiamame sprendime teisingai pažymėta, kad ieškovas neįrodė, kad atliko atsakovo minėtus darbus. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo apeliacinio skundo argumentus, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo pareigą ieškovui tų aplinkybių, kurias nurodo atsakovas. Minėta, kad pagal Rangos sutarties 7 punktą ieškovas, reikalaudamas atlyginimo už atliktus darbus, turi pareigą įrodyti, kad faktiškai atliko Rangos sutartyje nurodytus darbus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad atsakovas iš esmės sutiko su atliktų darbų akte Nr. 2221 nurodytais kelkraščių sutvirtinimo darbais, šiame akte ir sąskaitoje pažymėdamas, kad ieškovo nurodytą 46 824,47 Lt su PVM sumą sutinka sumokėti (į šią sumą įskaičiuota ir atsakovo pripažįstama (perskaičiuota, atsižvelgiant į panaudotas pigesnes medžiagas) armuojamo geotinklo paklojimo darbų kaina). Minėtos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovo reikalavimas sumokėti 46 824,47 Lt su PVM pagal šią sąskaitą yra pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas šią ieškovo prašomą priteisti sumą sumažino 21 proc. PVM suma, nes byloje nėra duomenų, kad ieškovas nuo šios sumos būtų sumokėjęs 21 proc. PVM biudžetui. Šiuo atveju teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad šios aplinkybės (PVM sumokėjimas nuo prašomų priteisti sumų) nebuvo ginčo objektas byloje, nes šis klausimas nebuvo keliamas nei paties teismo, nei šalių. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija padidina skundžiamu sprendimu ieškovo naudai iš atsakovo priteistą skolą pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2221 iki 46 824,47 Lt sumos. Pirmosios instancijos teismas motyvuotai atmetė atsakovo argumentus, kad jis šią sumą ieškovui jau yra sumokėjęs priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo būdu. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais, todėl jų neatkartoja. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo abstraktaus pobūdžio argumentus, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, kurie, teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia skundžiamos nutarties teiginių, kad atsakovas net nepateikė pareiškimo apie įskaitymą, t. y. neįrodė, kad faktiškai atliko įskaitymui reikalingus veiksmus.

55Atliktų darbų akte Nr. 10-10/VTS1 (kurio pagrindu 50 652,86 Lt sumai išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 2272) nurodyti kelio dangos konstrukcijos darbai (kelkraščių ir šlaitų sutvirtinimas). Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atsakovas iš esmės neginčijo fakto, jog šiame akte nurodyti darbai yra atlikti. Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat neginčijo šios aplinkybės, todėl nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo reikalavimas apmokėti šioje sąskaitoje nurodytus dangos konstrukcijos darbus yra pagrįstas. Tačiau, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo prašomą priteisti 50 652,86 Lt sumą sumažino 21 proc. PVM suma, todėl teisėjų kolegija padidina skundžiamu sprendimu ieškovo naudai iš atsakovo priteistą skolą pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2272 iki 50 652,86 Lt sumos.

56Dėl priešieškinio reikalavimų

57Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 263 939,80 Lt skolos. Šį reikalavimą grindė tuo, kad atsakovas atliko darbus, kuriuos turėjo atlikti, bet neatliko ieškovas, nors už šiuos darbus ieškovui buvo sumokėta, šalino ieškovo atliktų darbų trūkumus, be to, atsakovas savo lėšomis apmokėjo bendras jungtinės veiklos sutarties bendras išlaidas, susijusias su dokumentų konkursui rengimu, sutarties su užsakovu įforminimu, dujotiekio perkėlimu ir geodezinių paslaugų suteikimu.

58Dėl skolos už atsakovo atliktus darbus ir ieškovo neatliktus, bet atsakovo apmokėtus darbus. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 4 283,40 Lt skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. VTS 01477 už darbus sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, ir 10 254,69 Lt skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. VTS 01476 už grunto užpylimo ir sutankinimo darbus po pralaidos montavimo (t. 3, b. l. 160, 162). Kaip teisingai pažymėta skundžiamame sprendime, atsakovas šį reikalavimą grindžia tik paties pasirašytais darbų atlikimo aktais (t. 3, b. l. 161, 165), o kitų įrodymų, pagrindžiančių atsakovo teiginius dėl jo paties už ieškovą atliktų darbų apimties, nepateikė. Be to, pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nors atsakovas įrodinėja, jog už šiuos ieškovo neatlikus darbus ieškovas gavo atlyginimą, tačiau dalis kaip neva nepagrįstai ieškovui apmokėtų aktų buvo paties atsakovo besąlygiškai pasirašyti ir apmokėti. Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamo sprendimo motyvais, kad atsakovo elgesys ginčijant jo paties iš ieškovo priimtus ir apmokėtus darbus vertintinas kritiškai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą dėl 5 834,46 Lt skolos už ieškovo atliktų darbų, kurie neatitiko projekto, ištaisymą (PVM sąskaita faktūra Nr. VTS 01538, t. 3, b. l. 145). Atsakovas apeliaciniame skunde nenurodė jokių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo atmesto reikalavimo dėl 161 099,40 Lt priteisimo. Šis reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad ieškovas žymiai padidino smėlio apimtis ir atsakovas apmokėjo ieškovui už darbą, kurio jis neatliko. Apibendrinant darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą dėl skolos už atsakovo atliktus darbus ir ieškovo neatliktus, bet atsakovo apmokėtus darbus.

59Dėl dujotiekio perkėlimo išlaidų. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 25 052,81 Lt skolos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 01536 (t. 3, b. l. 135) už dujotiekio perkėlimo darbus. Skundžiamame sprendime neginčijamai nustatyta, kad vykdant specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialiosios paskirties technologinio autokelio statybos darbus buvo būtinas dujų skirstymo sistemos perkėlimas. Atsakovas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad šiuos darbus turėjo apmokėti ieškovas. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokių nuostatų nėra nei jungtinės veiklos sutartyje, nei Rangos sutartyje. Jungtinės veiklos sutarties 8.8 papunktyje nurodyta, kad ieškovas atlieka specialios paskirties technologinio autokelio statybos darbus (kelio dangos konstrukcijos įrengimo, t. y. žemės, kelio pagrindų, kelio dangos įrengimo, kelkraščių ir šlaitų sutvirtinimo darbus). Teisėjų kolegijos vertinimu, šis punktas negali būti aiškinamas kaip įpareigojantis ieškovą apmokėti dujotiekio perkėlimo darbus. Priešingai, šios sutarties 8.6 punkte numatyta, kad atsakovas atlieka paruošiamuosius darbus, prie kurių, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, priskirtini ir dujotiekio perkėlimo darbai (išlaidos).

60Dėl geodezinių paslaugų išlaidų. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti atsakovo reikalavimą dėl skolos už geodezines paslaugas, kurias apmokėjo atsakovas, priteisimo. Atsakovas šią dalį skundžia vieninteliu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Rangos sutarties Priedo Nr. 2. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad ieškovas nėra pasirašęs šio sutarties priedo, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo juo vadovautis. Kitų motyvų, dėl kurių pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti šį reikalavimą, atsakovas apeliaciniu skundu neskundžia, todėl nėra pagrindo tenkinti šios atsakovo apeliacinio skundo dalies.

61Dėl išlaidų, susijusių su dokumentų konkursui rengimu ir sutarties su užsakovu įforminimu. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 12 399,26 Lt atsakovo patirtų išlaidų, susijusių su mokesčiu už konkurso dokumentus, pasiūlymo garantija, notaro paslaugomis, sutarties įvykdymo garantija ir stendo įrengimu, taip pat 1 593,33 Lt išlaidų, susijusių su sutarties ir ataskaitinės dokumentacijos įforminimo paslaugomis (t. 3, b. l. 143, 147-148). Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad šalys nebuvo sudariusios minėto Rangos sutarties Priedo Nr. 2, kuriuo rėmėsi atsakovas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas buvo nurodęs, kad šis sutarties priedas nėra ieškovo pasirašytas, todėl atsakovas negali juo vadovautis, tačiau teismas šias išlaidas priteisė kitu pagrindu, t. y. vadovaudamasis jungtinės veiklos sutarties 3 punktu, kuriuo atsakovui (atsakingajam partneriui) buvo suteiktos teisės tvarkyti bendrus jungtinės veiklos reikalus, bei ieškovo pozicija, kad jis iš esmės neneigia savo pareigos mokėti bendrąsias sutarčių vykdymo išlaidas. Teisėjų kolegijos nuomone, tokia pirmosios instancijos teismo pozicija atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs priteisti minėtas išlaidas, jas priteisė ne visas, nes atsakovo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. VTS 01535, be geodezinių paslaugų, yra nurodytos ir sutarties bei ataskaitinės dokumentacijos paslaugos (28 386,32 Lt be PVM) (t. 3, b. l. 140). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju, priešingai nei minėtos išlaidos, PVM sąskaitoje faktūroje Nr. VTS 01535 nurodytos išlaidos nedetalizuotos ir nepagrįstos kitais rašytiniais įrodymais, kurių pagrindu buvo išrašyta pati sąskaita. Dėl to laikytina, kad atsakovas neįrodė šių išlaidų pagrįstumo, todėl toks atsakovo reikalavimas negali būti tenkinamas.

62Taigi šios bylos aplinkybės ir pirmiau išdėstyti teisiniai argumentai sudaro pagrindą skundžiamą sprendimą pakeisti, padidinant pirmosios instancijos teismo ieškovui iš atsakovo priteistą skolą iki 112 015,42 Lt sumos, t. y. iš dalies tenkinant ieškovo apeliacinį skundą ir atmetant atsakovo apeliacinį skundą (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 329 str. 1 d.).

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

64Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 str. 5 d.). Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pasikeitė ieškovo patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcija (patenkinta 23 proc. ieškovo reikalavimų). Atsižvelgiant į tai, pakeistina skundžiamo sprendimo dalis dėl ieškovo bylinėjimosi išlaidų, padidinant ieškovui iš atsakovo priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 7 419,57 Lt sumos (CPK 93 str. 1, 2 d., 98 str.).

65Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 8 155,18 Lt žyminio mokesčio (t. 8, b. l. 17). Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą (patenkinta 8 proc. reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistina 652 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 3 d.).

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-333 straipsniais,

Nutarė

67pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimų, padidinant ieškovui UAB „Akordas 1“ (j. a. k. 120546940) iš atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (j. a. k. 155449725) priteistą skolą iki 112 015,42 (vieno šimto dvylikos tūkstančių penkiolikos litų 42 ct) sumos ir bylinėjimosi išlaidas iki 7 419,57 (septynių tūkstančių keturių šimtų devyniolikos litų 57 ct) sumos. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

68Priteisti ieškovui UAB „Akordas 1“ iš atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 652 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt du litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 478 532,84 Lt skolos, 8,05... 5. Ieškovas su atsakovu ir kitomis įmonėmis AB „Pramprojektas“, UAB... 6. Atsakovas nesutiko su ieškinio reikalavimais, nurodė, kad ieškovas neatliko... 7. Atsakovas priešieškiniu prašė teismo priteisti iš ieškovo 263 939,80 Lt... 8. Ieškovas nesutiko su priešieškinio reikalavimais, nurodė, kad atsakovas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį ir... 11. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl pagal 2009 m. birželio 30 d.... 12. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu ir kitomis įmonėmis AB... 13. Dėl ieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, kad ieškovas reikalavimą... 14. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2044 nurodyta 94 599,19 Lt su PVM suma, tačiau... 15. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2164 nurodyta 257 039,33 Lt su PVM suma, tačiau... 16. Ieškovo teigimu, atsakovas iki šiol nėra apmokėjęs PVM sąskaitos... 17. Dėl priešieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, kad, atsakovo teigimu,... 18. Teismo vertinimu, atsakovas neturi pagrindo reikalauti iš atsakovo apmokėti... 19. Atsakovas, vadovaudamasis Rangos sutarties Priedu Nr. 2, prašė atlyginti jo... 20. Vertindamas atsakovo reikalavimą dėl apmokėjimo už atliktas geodezines... 21. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 22. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 23. 1. Dėl materialinių ir procesinių teisės normų pažeidimo. Teismas... 24. 2. Dėl ieškinio. Teismas neįsigilino į Rangos sutarties esmę, jos... 25. Pirma, už durpių kasimo darbus atsakovas liko skolingas 14 538,10 Lt pagal... 26. Antra, už durpių užpylimo smėliu darbus atsakovas liko skolingas ieškovui... 27. Trečia, už armuojamo geotinklo darbų atlikimą atsakovas liko skolingas... 28. Ketvirta, 139 116 Lt sumą atsakovas yra skolingas ieškovui už kelio... 29. 3. Dėl priešieškinio. Priešieškinyje nurodomų darbų įkainiai atsakovo... 30. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 31. 1. Teismas neįvertino visų byloje surinktų įrodymų, neatsakė į atsakovo... 32. 2. Teismas ignoravo daugelį byloje pateiktų rašytinių įrodymų, o būtent... 33. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir... 34. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. Dėl atsakovo prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka... 37. Atsakovas apeliacinį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 38. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 39. Ieškovas su atsakovu ir kitomis įmonėmis AB „Pramprojektas“, UAB... 40. Atsakovas kaip atsakingasis partneris su užsakovu VĮ Ignalinos atominės... 41. Vadovaudamiesi jungtinės veiklos sutartimi ieškovas su atsakovu 2009 m.... 42. Byloje ginčas kilo tiek dėl Rangos sutartimi sulygtų darbų atlikimo (jų... 43. Dėl ieškinio reikalavimų... 44. Ieškovas reikalavimus atsakovui dėl 478 532,84 Lt skolos už pagal Rangos... 45. Rangos sutarties 7 punkte „Apmokėjimo sąlygos ir tvarka“ nurodyta, kad... 46. Iš ieškovo pateiktų darbų priėmimo aktų Nr. 09-11/VTS1, Nr. 09-12/VTS1,... 47. Atsikirtimus į ieškovo reikalavimus dėl skolos pagal minėtas PVM sąskaitas... 48. Dėl ieškovo nurodytų armuojamojo geotinklo paklojimo darbų. Ieškovas... 49. Dėl durpių užpylimo smėliu ir grunto kasimo bei jo transportavimo darbų.... 50. Pirmosios instancijos teismas, analizuodamas aplinkybes dėl ieškovo atliktų... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo reikalaujamą 180 070,99 Lt skolą... 52. Dėl grunto kasimo darbų taip pat pažymėtina, kad ieškovas prašė... 53. Dėl kelio dangos konstrukcijos darbų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas... 54. Atliktų darbų akte Nr. 10-08/VTS1 (kurio pagrindu 105 832,81 Lt sumai... 55. Atliktų darbų akte Nr. 10-10/VTS1 (kurio pagrindu 50 652,86 Lt sumai... 56. Dėl priešieškinio reikalavimų... 57. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 263 939,80 Lt skolos.... 58. Dėl skolos už atsakovo atliktus darbus ir ieškovo neatliktus, bet atsakovo... 59. Dėl dujotiekio perkėlimo išlaidų. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo... 60. Dėl geodezinių paslaugų išlaidų. Pirmosios instancijos teismas atsisakė... 61. Dėl išlaidų, susijusių su dokumentų konkursui rengimu ir sutarties su... 62. Taigi šios bylos aplinkybės ir pirmiau išdėstyti teisiniai argumentai... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 64. Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 65. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 8 155,18 Lt žyminio mokesčio (t.... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 67. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo dalį dėl... 68. Priteisti ieškovui UAB „Akordas 1“ iš atsakovo UAB „Visagino tiekimas...