Byla eB2-167-560/2017
Dėl BUAB „Gustomta“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Gustomta“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo teisė ir valdymas“ įgalioto asmens S. G. prašymą dėl BUAB „Gustomta“ veiklos pabaigos.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2014-11-05 nutartimi UAB „Gustomta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adsum“. 2015-05-15 nutartimi nauju įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo teisė ir valdymas“. Vilniaus apygardos teismo 2015-01-30 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas 2015-07-22, 2015-09-30, 2016-07-04, 2017-01-18 ir 2017-03-23 nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2015-09-11 nutartimi nuspręsta taikyti bendrovei supaprastintą bankroto procesą. 2015-10-20 nutartimi UAB „Gustomta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2017-01-18 nutartimi nutrauktas supaprastinto bankroto proceso vykdymas.

4Teisme gautas bankroto administratoriaus UAB „Verslo teisė ir valdymas“ įgalioto asmens S. G. prašymas priimti sprendimą dėl BUAB „Gustomta“ veiklos pabaigos.

5Prašymas tenkinamas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos teismuose nėra nagrinėjamos jokios kitos bylos, kuriose BUAB „Gustomta“ būtų šalimi. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015-10-05 rašte „Dėl pažymos išdavimo“ Nr. VR-14.6-1510 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Gustomta“ sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

8Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Gustomta“ pabaigos.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

10BUAB „Gustomta“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo teisė ir valdymas“ įgalioto asmens S. G. prašymą tenkinti.

11BUAB „Gustomta“ (į. k. 225334020, buveinė: Girių g. 27, Vilnius) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

12Pavesti BUAB „Gustomta“ bankroto administratoriui UAB „Verslo teisė ir valdymas“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai