Byla 2-1220/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (pranešėjas), Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „GLC Logistikos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4589-262/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ikoda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GLC Logistikos centras“ dėl atlyginimo pagal prievolę priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Ikoda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „GLC Logistikos centras“, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 262 678, 28 Lt skolos, 15, 21 proc. dydžio palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuoti atsakovo turtą bei pinigines lėšas banko įstaigose. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas vengia vykdyti savo įsipareigojimus, todėl yra tikimybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, neviršijant 1 262 678,28 Lt sumos areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudė jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Nesant ar trūkstant turto, teismas nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis. Taip pat teismas leido iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra pakankamai didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nes patenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovo, tačiau atsakovui perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Be to, ieškovas nurodė, jog atsakovas vengia vykdyti savo prievoles.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo teismo nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo šiuos argumentus:

  1. teismas nutartyje nenurodė pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudarančių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, o rėmėsi tik deklaratyviais teiginiais ir prielaidomis;
  2. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai pažeidžia atsakovo teises ir teisėtus interesus. Atsakovas šiais metais užbaigė 43 mln. Lt vertės sandėliavimo ir biurų patalpų komplekso statybą, kuri buvo finansuojama iš savo bei iš kredito įstaigų skolintų lėšų. Atsakovas nėra galutinai atsiskaitęs su visais darbus atlikusiais rangovais, todėl šiuo metu vyksta derybos su statybas finansuojančiomis institucijomis dėl papildomų kreditų suteikimo. Atsižvelgiant į sugriežtėjusią bankų skolinimo politiką, atsakovui nebus suteikti jokie nauji kreditai, o esamos kredito sutartys gali būti nutrauktos, jeigu bendrovės turtas būtų areštuotas;
  3. ieškovo argumentas, jog atsakovas vengia vykdyti savo prievoles, negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes šį klausimą sprendžiantis teismas negali pasisakyti dėl ieškinio esmės;
  4. atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, ieškinio suma negali būti laikoma didele, nes bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 8 710 000 Lt, įmonė per pirmąjį 2009 metų pusmetį dirbo pelningai. Todėl pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo praktikos;
  5. atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, susijusių su turto perleidimu ar suvaržymu;
  6. teismas be pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė neinformuodamas apie tai atsakovo, bei suvaržydamas atsakovo procesines teises.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo nesąžiningumą patvirtina tai, kad 2009 m. balandžio 2 d. atsakovas perleido savo turėtą žemės sklypą ( - ) UAB ,,GLC Logistikos parkas“.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau pažymėtina ir ta aplinkybė, kad vien didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtina įvertinti taip pat ir kitas bylos aplinkybes, svarbias šio klausimo sprendimui, tai yra, ar ieškinio dydis, lyginant jį su atsakovo bendrovės turimu turtu, ūkine veikla, gaunamu pelnu ir apyvarta, duoda pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu. Taigi, kai yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra, kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau byloje nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, jog atsakovo turtinė ir finansinė būklė tokia gera, kad 1 262 678, 28 Lt ieškinio suma jam nėra didelė (CPK 178 str.). Šio fakto nepatvirtina vien tik atsakovo įstatais grindžiama aplinkybė, jog atsakovo įstatinis kapitalas yra 8 710 000 Lt (b. l. 23-26). Apeliantas taip pat nepateikė jokių atskirojo skundo argumentus pagrindžiančių įrodymų.

9Atmestini apelianto argumentai, jog klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstai išspręstas jam apie tai nepranešus. Teismas, nustatęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, turėjo pagrindo taikyti CPK 148 straipsnio pirmosios dalies taisyklę ir ieškovo prašymą dėl šių priemonių taikymo nagrinėti nepranešus atsakovui. CPK 148 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas išsprendžia ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo gavimo, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama rašytinio proceso tvarka, o remiantis CPK 153 straipsnio antrąja dalimi rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Minėtos teisės normos suponuoja išvadą, kad apie prašymo nagrinėjimą atsakovas turi būti informuojamas, tačiau jis nėra kviečiamas į teismo posėdį ir jame nedalyvauja. Taigi realiai dėl labai trumpų terminų atsakovas neturi galimybės pateikti teismui savo argumentų, prašymų ir pan. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kaip jau minėta, yra susijęs su tam tikrais atsakovui nustatomais ribojimais, todėl pagrindinis (neskaitant šalies teisės žinoti apie prasidėjusį teisminį procesą ir pan.) informavimo tikslas yra kuo greičiau suteikti atsakovui galimybę prašyti teismo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pasiūlyti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą arba prašyti taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę. Tuo remdamasi, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nepranešimas atsakovui apie klausimo nagrinėjimą laikinųjų priemonių taikymo atveju nedaro teismo nutarties nepagrįsta, neteisėta ir dėl to nėra neteisingai išsprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 329 str. 1 d.). Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas bet kurioje civilinio proceso stadijoje gali kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su įrodymais pagrįstu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo (CPK 144 str., 3 d., 146, 150 str.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai