Byla B2-666-395/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ELANEKSAS” veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „ELANEKSAS” veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

2Bankrutavusios UAB „ELANEKSAS“ administratoriaus įgaliotas asmuo, vykdydamas 2011 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, bei pateikdamas LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje nustatytus dokumentus, pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (t. 2, b. l. 55).

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta viešo paskelbimo spaudoje būdu (t. 2, b. l. 65-66).

4Prašymas tenkintinas.

5Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi UAB „ELANEKSAS“ iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 83-84). 2010 m. kovo 2 d. nutartimi teismas patvirtino įmonės kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą (t. 1, b. l. 181). 2010 m. rugsėjo 27 d., 2011 m. sausio 10 d., 2011 m. vasario 10 d., 2011 m. balandžio 6 d., 2011 m. gegužės 10 d. nutartimis kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas patikslintas (t. 2, b. l. 23, 29-30, 48, 59-60, 84). 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi UAB „ELANEKSAS“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. 2, b. l. 3-4).

6Kaip patvirtina bylos medžiaga, UAB „ELANEKSAS” 2011 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkime kreditoriai vienbalsiai priėmė nutarimą įpareigoti administratorių pardavus likusį įmonės turtą kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės veiklos pabaigos (t. 2, b. l. 40). Teismui pateikti LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatyti dokumentai - 2011 m. gegužės 9 d. likvidavimo aktas, taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiuosi (t. 2, b. l. 63, 82). Iš pateiktų dokumentų matyti, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 351563,91 Lt sumai, daugiau įmonė piniginių lėšų ir turto, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorinių reikalavimų patenkinimas, neturi, kitų galimybių tęsti įstatuose numatytą bendrovės veiklą, nėra, bankroto administratorius pilnai įvykdė kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, CPK 259, 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

8pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „ELANEKSAS“ (juridinio asmens kodas 134670510) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

9Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai