Byla 2-1972/2014
Dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutarties bei Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal BUAB ,,Virtualios pramogos“ bankroto administratoriaus UAB ,,Ius Positivum“ ieškinį atsakovams A. Š., R. Š., J. Š., A. Š., G. J., Ž. D., UAB ,,Neogrupė“, trečiasis asmuo ,,Swedbank lizingas“ UAB dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB ,,Virtualios pramogos“ bankroto administratoriaus UAB ,,Ius Positivum“ teismui reiškiamu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiomis ab initio 2008 m. rugsėjo 26 d. nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro numeris 7040-7) ir 2008 m. rugsėjo 26 d. nekilnojamųjų daikto pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro numeris 7041-7); taikyti restituciją ir ieškovo naudai iš atsakovų A. Š. ir R. Š. solidariai priteisti 2 317 479,93 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; teismui nusprendus, kad virš minėtos pirkimo-pardavimo sutartys yra teisėtos, atsakovams M. B., J. Š., A. Š., G. J., Ž. D. ir UAB ,,Neogrupė“ taikyti civilinę atsakomybę ir ieškovo naudai solidariai priteisti 983 400,73 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartimi ieškovo BUAB ,,Virtualios pramogos“ bankroto administratoriaus UAB ,,Ius Positivum“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Areštavo solidarių atsakovų fizinių asmenų A. Š. ir R. Š., kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nepakankant pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias ir esančias pas minėtus atsakovus ar trečiuosius asmenis 2 317 479,93 Lt sumai. Areštavo solidarių atsakovų J. Š., A. Š., G. J. ir Ž. D. ir UAB ,,Neogrupė“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nepakankant pinigines lėšas ar turtines teises esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis 983 400 Lt sumai. Leido atsakovams A. Š., R. Š., J. Š., A. Š., G. J. ir Ž. D. iš areštuotų lėšų naudoti vieną minimalią mėnesinę algą neviršijančią sumą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ir teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nurodė, kad ieškovo ieškinys yra grindžiamas kartu su ieškiniu pateiktomis 2008 m. rugsėjo 26 d. Nekilnojamųjų daiktų sutartimis, Nekilnojamojo turto registro išrašais, bei kitais įrodymais, pagrindžiančiais sudarytas Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartis ir lizingo davėjo ,,Swedbank lizingas “ UAB dokumentais, kuriuos teismas įvertins spręsdamas bylą iš esmės. Be prašomų pripažinti negaliojančiomis sutarčių, ieškovas kelia ir BUAB ,,Virtualios pramogos“ vadovų ir akcininkų atsakomybės klausimus, susijusius su netinkamu bendrovės valdymu, nesąžiningumu bei iš to sekusiu netinkamu bendrovės lėšų naudojimu darant žalą juridinio asmens interesams. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šioje proceso stadijoje, negalima daryti išvados, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog ieškinys reiškiamas atsakovams fiziniams asmenims, minėtos sumos laikytinos jiems didelėmis ir ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju galimai apsunkintų jo įvykdymą. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai turėtų galimybę nevaržomai disponuoti jiems priklausančiu turtu. Bandydami išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, jie galėtų paslėpti arba perleisti savo turtą bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims. Jeigu atsakovai perleistų arba paslėptų savo turtą, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes nebeliktų į ką nukreipti išieškojimą. Tokiu atveju būtų pažeistos ieškovo turtinės teisės arba jų įgyvendinimas apskritai taptų neįmanomas. Taigi, tam, kad vykdant teismo sprendimą, būtų įmanoma išieškojimą nukreipti į kokį nors atsakovų turtą ar pinigines lėšas, yra būtina laikinosiomis apsaugos priemonėmis užkirsti kelią turto ar piniginių lėšų perleidimui (paslėpimui). Teismas taip pat pažymėjo, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Ieškinio suma yra atsakovams siekia 3 300 880,66 Lt sumą (A. Š. ir R. Š. turto 2 317 479,93 Lt sumai, o atsakovų J. Š., A. Š., G. J. ir Ž. D. solidariai – 983 400,73 Lt sumai). Teismas sprendė, jog ši suma atsakovams, kaip fiziniams asmenims yra didele, ir dėl to yra padidinta teismo sprendimo tinkamo neįvykdymo rizika.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi tenkino ieškovo BUAB ,,Virtualios pramogos“ bankroto administratoriaus UAB ,,Ius Positivum“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo M. B. atžvilgiu. Areštavo kartu su kitais solidariais atsakovais J. Š., A. Š., G. J., Ž. D. ir UAB ,,Neogrupė“, solidaraus atsakovo M. B., kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nepakankant pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias ir esančias atsakovą ar trečiuosius asmenis 983 400, 73 Lt sumai. Nurodė, kad solidarių atsakovų J. Š., A. Š., G. J. ir Ž. D., M. B., UAB ,,Neogrupė“ turto areštas negali viršyti solidariems atsakovams reiškimų reikalavimų - 983 400,73 Lt sumos. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog atsakovas M. B. ginčijamų sandorių sudarymo metu ėjo UAB ,,Virtualios pramogos“ direktoriaus pareigas, dalyvavo ir pasirašė ginčijamus sandorius. Todėl, teismo nuomone, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog atskleidus M. B. sąsajas su ieškovo keliamais reikalavimais solidariems atsakovams, yra pagrindas spręsti dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi atsakovams A. Š., R. Š., J. Š., A. Š., G. J., Ž. D. ir UAB ,,Neogrupė“ taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo, jas padidinant ir į solidarių atsakovų ratą įtraukiant M. B. bei solidariai areštuojant M. B. kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o nesant ar esant nepakankamai solidaraus atsakovo M. B. kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštuojant jo pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar jo banko ar kitose kredito įstaigose.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas A. Š. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo liepos 4 d. nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo A. Š. atžvilgiu. Nurodė, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybes, jog atsakovui A. Š. ir kitiems buvusiems BUAB „Virtualios pramogos“ akcininkams solidariai reiškiamas reikalavimas dėl 983 400,73 Lt žalos atlyginimo galėtų būti svarstomas tik tuo atveju, jei nebūtų patenkintas pagrindinis ieškinio reikalavimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, todėl reikalavimas atsakovo atžvilgiu preliminariai laikytinas nepagrįstu. Ieškovas, apelianto nuomone, nepateikė jokių jo neteisėtų ir kaltų veiksmų įrodymų, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia vien spėjimais. Nutartys taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamos iš esmės vien didele pareikštų reikalavimų suma, o jokios realios galimo būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos vertinimo pirmosios instancijos teismas neatliko. Apeliantas nurodė, jog šios laikinosios apsaugos priemonės turės neigiamos įtakos apelianto šeimos, auginančios mažametį vaiką, pragyvenimui. Apeliantas nekilnojamojo turto ar brangaus kilnojamojo turto neturi, areštas yra pritaikytas jo banko sąskaitai. Tokiu būdu ribojamos jo galimybės ginti savo teisėtus interesus šioje byloje.

8BUAB „Virtualios pramogos“ administratorius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti. Priešingai negu teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas atliko preliminarų pareikštų reikalavimų įvertinimą, ir nurodė, kad negalima daryti išvados, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, o po to nagrinėjo, ar egzistuoja kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Įvertinus tai, jog apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių gerą jo turtinę padėtį, t.y. kad reikalaujama priteisti suma jam nėra didelė, tačiau priešingai – pats pripažino, jog jo turtinė padėtis yra prasta ir ieškinio suma jam yra didelė, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai apelianto atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. ir Vilniaus apygardos teismo liepos 4 d. nutarčių, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo A. Š. atžvilgiu.

11Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė abi sąlygas, būtinas laikinosioms apsaugos priemonės taikyti.

12Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarčių neteisėtumą, visų pirma, įrodinėja, jog reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra preliminariai nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog svarstant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti tokias priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Išanalizavęs apelianto argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino ieškinio prima facie pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo su jais sutikti. Ieškinio turinio įvertinimas apeliaciniam teismui neteikia pagrindo formuoti išvadą, kad pareikšti reikalavimai (ieškinio dalykas), jei būtų pripažintos įrodytomis ieškovo nurodomos aplinkybės (ieškinio pagrindas), negalėtų būti visiškai ar iš dalies patenkinti. Šioje byloje sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau pats materialusis teisinis ginčas nėra sprendžiamas iš esmės, visi ieškinyje nurodyti teisiniai bei faktiniai aspektai bus išanalizuoti išnagrinėjus bylą iš esmės. Tik išsprendus bylą iš esmės bus galima daryti išvadą, ar tikrai buvo pažeistos ieškovo (bankrutavusios įmonės) teisės ir interesai bei ar yra teisinis pagrindas patenkinti ieškinį.

13Pirmosios instancijos teismo nutarčių neteisėtumą ir nepagrįstumą apeliantas argumentuoja taip pat tuo, jog nutartys taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamos iš esmės vien didele pareikštų reikalavimų suma, o jokios realios galimo būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos vertinimo pirmosios instancijos teismas neatliko.

14Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytu apelianto argumentu, pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertino faktines aplinkybes, ar prašoma priteisti suma yra didelė atsakovams. Be to, iš paties apelianto atskirajame skunde nurodytų argumentų dėl jo turtinės padėties, t.y. jog apeliantas nekilnojamojo ar brangaus kilnojamojo turto neturi ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turės neigiamos įtakos jo šeimos pragyvenimui, galima daryti išvadą, jog reikalavimo suma atsakovui yra didelė ir ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu.

15Apibendrindamas pirmiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo A. Š. atžvilgiu, tinkamai nustatė ir įvertino teisiškai svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, kurį naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į proceso ekonomiškumo, interesų pusiausvyros principus, procesinių dokumentų aiškumo reikalavimus, į apelianto argumentus dėl pritaikyto arešto jo banko sąskaitai, tikslintinos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutarties dalys dėl arešto atsakovo turtui ir turtinėms teisėms eiliškumo, taip pat dėl teisės naudotis areštuotų lėšų dalimi.

16Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo liepos 4 d. nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo A. Š. atžvilgiu palikti nepakeistas.

18Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi nustatytą atsakovo A. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) turto arešto eiliškumą, numatant, jog pirmiausiai areštuojami nekilnojamieji daiktai, o jų nesant ar nepakankant, areštuojami kilnojamieji daiktai; nesant ar nepakankant nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, areštuojamos turtinės teisės, o nesant ar nepakankant nekilnojamųjų daiktų, kilnojamųjų daiktų ir turtinių teisių, areštuojamos piniginės lėšos; leidžiama atsakovui A. Š. iš areštuotų lėšų per mėnesį naudoti vienos minimalios mėnesinės algos dydžio neviršijančią sumą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ir teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai