Byla 2-33-393/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant pareiškėjui J. Ž., jo atstovui advokatui Juozui Šilanskui, suinteresuoto asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovei Justinai Greblikaitei, Metelių regioninio parko direkcijos atstovui Vaidui Mockevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo J. Ž. su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Metelių regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam J. Ž., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 4,4102 ha žemės sklype, esančiame ( - ) kadastrinėje vietovėje, kadastrinis Nr. ( - ), buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu ir ūkiniu pastatu 1946 m. žemėlapyje ir žemės sklypo plane Nr. 158, nurodytoje vietoje.

5Pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame 4,4102 ha žemės sklype, esančiame ( - )buvo sodyba su gyvenamuoju namu ir ūkiniu pastatu. Pareiškėjas nori statyti gyvenamąjį namą, statybos projektą reikia derinti su Alytaus regiono aplinkos apsaugos inspekcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Metelių regioninio parko direkcija. Leidimas statybai gali būti išduotas jei anksčiau šiame žemės sklype buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu ir priklausiniais. Teismui pateiktas žemės sklypo planas, kuriame nurodyta buvusi sodyba. Sodyba priklausė pareiškėjo tėvui A. Ž.. Mirus tėvui namuose liko gyventi pareiškėjo motina T. Ž. ir seserys M. ir J. bei jis. 1969 m. pareiškėjas išvyko gyventi atskirai. Mama namus pardavė J. R.. Po trijų metų įvyko gaisras ir namas sudegė. Vykstant melioracijai ūkinis pastatas buvo nugriautas. Sodyba buvo prie keliuko kuris per ( - )kaimą vedė prie ( - )ežero. Keliukas ir šiuo metu dar yra išlikęs. Sodybos vietoje nėra jokių likusių sodybvietės žymių. Iš Alytaus apskrities archyvo gautų dokumentų matyti, kad ( - ) kaime, gyveno A. Ž. su šeima, kad šeima turėjo gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą. Tik nustačius juridinė faktą galės statyti gyvenamąjį namą.

6Suinteresuotojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodo, kad su prašomu nustatyti juridiniu faktu sutinka.

7Metelių regioninio parko direkcijos atstovas su prašomu nustatyti juridiniu faktu sutinka ir nurodo, kad yra pakankamai įrodymų byloje, kad būtų nustatytas juridinis faktas.

8Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, nes nepakanka įrodymų juridinio fakto nustatymui. Į teismo posėdį atstovas neatvyko.

9Iš Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo, matyti, kad J. Ž. atkurtos nuosavybės teisės į A. Ž. 4,41 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b. l. 6).

10Aerofotonuotraukoje taip pat nurodyta sodybos buvimo vieta (b. l. 17).

11Iš išrašų iš ūkinių knygų (b. l. 9-15), matyti, kad ūkiniai pastatai ir gyvenamasis namas buvo pastatyti 1950 metais.

12Iš pateiktos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-09-22 išrašo matyti, kad J. Ž. nuo 2000-04-26, vadovaujantis Apskrities viršininko administracijos sprendimo pagrindu yra įregistravęs į 4,41 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) k.v., nuosavybės teises (b. l. 7).

13Iš ekspertizės akto išvados matyti, kad atlikus archyvinės – kartografinės medžiagos analizę nustatyta, kad J. Ž., kadastriniu numeriu Nr. ( - )įregistruoto žemės sklypo, esančio ( - ), ribose 1946 m. buvo sodyba su trimis pastatais (b. l. 44-46).

14Liudytojai Č. K. ir N. M. M. patvirtino, kad jiems žinoma kur yra J. Ž. žemės sklypas ( - ) ir jie tikrai žino, kad toje vietoje anksčiau gyveno ( - ) šeima ir turėjo gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus. Šiuo metu yra išlikęs keliukas, kuris buvo sodybos kieme.

15Byloje aukščiau aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad J. Ž., asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 4,41 ha žemės sklype, esančiame ( - ) rajone buvo sodybvietė, gyvenamasis namas, ūkiniai pastai. Ši sodyba priklausė A. Ž..

16Tik nustačius teismui juridinį faktą pareiškėjas galės statyti gyvenamąjį namą toje vietoje kur anksčiau buvo gyvenamasis namas su priklausiniais. Tokiu būdu juridinio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes. Kitokia tvarka gauti dokumentų galimybės nėra. Pagal suformuotą teismų praktiką juridinis faktas, kad sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais - buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008). Šiuo metu pareiškėjo žemės sklype sodyba yra visiškai sunykusi. Tačiau kaip jau nustatyta sodybos buvimo faktą patvirtina aukščiau sprendime nurodyti dokumentai bei apklausti liudytojai, pareiškėjo paaiškinimas bei suinteresuotųjų asmenų paaiškinimai, todėl pareiškėjo pareiškimas tenkintinas ir nustatytinas jo prašomas juridinis faktas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėja

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. Ž., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 4,4102 ha žemės sklype, esančiame ( - ), ( - ) kadastrinėje vietovėje, kadastrinis Nr. ( - ), buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu ir ūkiniu pastatu 1946 m. žemėlapyje ir žemės sklypo plane Nr. 158, nurodytoje vietoje.

20Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas J. Ž. galėtų įgyvendinti savo socialines ir turtines teises.

21Priteisti iš pareiškėjo J. Ž., a. k. ( - ) 18,90 Lt (aštuoniolika litų 90 ct ) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo J. Ž. su... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam J.... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame... 6. Suinteresuotojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovė... 7. Metelių regioninio parko direkcijos atstovas su prašomu nustatyti juridiniu... 8. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime nurodė, kad su... 9. Iš Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo, matyti, kad J.... 10. Aerofotonuotraukoje taip pat nurodyta sodybos buvimo vieta (b. l. 17).... 11. Iš išrašų iš ūkinių knygų (b. l. 9-15), matyti, kad ūkiniai pastatai... 12. Iš pateiktos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-09-22... 13. Iš ekspertizės akto išvados matyti, kad atlikus archyvinės –... 14. Liudytojai Č. K. ir N. M. M. patvirtino, kad jiems žinoma kur yra J. Ž.... 15. Byloje aukščiau aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad J. Ž., asmeninės... 16. Tik nustačius teismui juridinį faktą pareiškėjas galės statyti... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėja... 18. Pareiškimą patenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. Ž., a.k. ( - )... 20. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas J. Ž. galėtų įgyvendinti... 21. Priteisti iš pareiškėjo J. Ž., a. k. ( - ) 18,90 Lt (aštuoniolika litų 90... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...