Byla 1-312-626/2011
Dėl ko nukentėjusysis ilgai sirgo, t. y. nuo 2011-02-22 iki 2011-02-28 gydėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, bei nuo 2011-02-28 iki 2011-03-14 gydėsi ambulatoriškai Vilniaus rajono poliklinikos Kalvelių ambulatorijoje

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Vaivadienė,

2sekretoriaujant Jolitai Žylienei,

3dalyvaujant prokurorei V. D.,

4nukentėjusiajam R. U.,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

6M. M., a. k. ( - ) Vilniaus raj., Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,-

Nustatė

8M. M. 2011-02-21, apie 14.00 val., Vilniaus r., Kalvelių sen., Kalvelių k., Kalvelių antrosios vidurinės mokyklos vyrų persirengimo kambaryje, tyčia vieną kartą kumščiu sudavė R. U. į kairės pusės žandikaulio sritį, tuo nukentėjusiajam padarydamas kairio skruostikaulio lūžį su poslinkiu, ir vieną kartą sudavė kumščiu nukentėjusiajam į pilvo sritį, tuo minėtais sužalojimais nukentėjusiajam padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, dėl ko nukentėjusysis ilgai sirgo, t. y. nuo 2011-02-22 iki 2011-02-28 gydėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, bei nuo 2011-02-28 iki 2011-03-14 gydėsi ambulatoriškai Vilniaus rajono poliklinikos Kalvelių ambulatorijoje.

9Kaltinamasis M. M. savo kaltę pripažino visiškai ir teismui paaiškino, kad patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad iš matymo pažinojo nukentėjusįjį, kelias dienas prieš įvykį Šumsko kaime, prie bažnyčios, prie jo ir jo draugų prisikabino apie dvidešimties asmenų grupė, kuri juos be jokios priežasties primušė. Vienas iš tų asmenų, kurie jį tuomet mušė buvo nukentėjusysis, kuris jį spardė kojomis, po šio įvykio jo draugės tėvas jį nuvežė į Raudonojo kryžiaus ligoninę kur jam buvo suteikta medicininė pagalba, dėl šio įvykio pradėtas ikiteismini styrimas. 2011-02-21, apie 14.00 val. jis buvo savo Kalvelių antros vidurinės mokyklos sporto salėje. Tuomet sėdėdamas ant suoliuko, jis pamatė kaip į persirengimo kambarį įėjo nukentėjusysis. Jis atsistojo ir nuėjo į persirengimo kambarį, kur buvo nukentėjusysis. Jis nukentėjusiojo atsiprašyti dėl joi minėto sumušimo, o tas – atsisakė ir rusiškais necenzūriniais žodžiais jį „pasiuntė“. Be to nuketėjusysis su ironija jo paklausė: „ką mažai gulėjai?“, dėl ko jis labai supyko, nes jo pasakyti tokie žodžiai kitų mokinių akivaizdoje jį labai užgavo ir pažemino, nesusivaldė ir vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė nukentėjusiajam į veidą, o kaire ranka sudavė dar į pilvą. Po to buvę mokiniai jį sulaikė persirengimo kambaryje ir po kelių sekundžių paleido. Jis nuėjo į sporto salę.

10Kaltinamojo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

11nukentėjusiojo R. U. parodymais, kad jis patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-02-21, apie 13.45 val., jis atėjo į Vilniaus rajono antrąją vidurinę mokyklą žaisti su savo mokyklos komanda draugiškų tinklinio varžybų. Su juo buvo ir klasiokai: Z. S., A. J., V. F., brolis E. U., T. T.. Jie visi ėjo į sporto salės rūbinę persirengti. Už poros minučių jam būnant su draugais prie persirengimo spintelių į rūbinę užėjo M. M. su dviem nepažįstamais vaikinais. M. liudytojo paklausė aš jis žino J. G. telefono numerį. Jam pasakius, kad jis nežino telefono numerio, M. užsimojęs dešine ranka apie 3 – 5 kartus sudavė R. U. į veidą. Po ko jam labai skaudėjo kairę žandikaulio pusę. M. jį primušė nieko nepaaiškinęs. Jis mano, kad jį primušė dėl to kad jis nedavė J. G. telefono numerio. Po šio įvykio M. ir jo draugai iškart iš rūbinės išėjo. Jis jautėsi labai blogai, dėl to pastarojo draugas jį pavežė namo. Tą vakarą į medikus jis nesikreipė, bet sekančią dieną nuvažiavo į Vilniaus m. Žalgirio ligoninę, kur jam buvo nustatytas kairiojo žandikaulio lūžimas. Kovo antrąją dieną buvo padaryta operacija. Ligoninėje jis išgulėjo visą savaitę, o kovo septintą buvo išleistas namo tolimesniam gydymuisi namuose ( 1 t. 16-17, 19b.l.), teisme duotais parodymais, kad jis prieš šį įvykį nebuvo mušęs kaltinamojo, jis tiksliai neatsimena, apie ką šnekėjosi persirengimi kambaryje su kaltinamuoju, galimai jis galėjo keiktis necenzūriniais žodžiais, tačiau jo neįžeidinėjo;

12liudytojo Z. S. parodymais, kad jis patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011-02-21, apie 14.00 val., jis su kitais moksleiviais nuėjo persirengti į rūbinę, kuri yra šalia mokyklos sporto salės. Rūbinėje taip pat buvo taip pat ir R. U., kuris taip pat turėjo žaisti. Jam nespėjus persirengti į rūbinę atėjo M. M.. R. U. su M. M. kažką tarpusavyje kalbėjosi , tačiau jis visiškai nekreipė dėmesio į juos. Staiga jis išgirdo triukšmą ir atsisukęs pamatė kaip M. M. kumščiais R. U. kokius tris – keturis kartus sudavė į veidą. Kiek tiksliai buvo smūgių liudytojas neįsidėmėjo. Smūgiai buvo labai greiti. R. U. po smūgių jam sudavimo net nebandė suduoti atgal. Tuo metu rūbinėje buvę moksleiviai M. M. pradėjo laikyti, kad tas daugiau nemuštų R. U.. Palaikę jį keletą sekundžių paleido. Jį laikydami moksleiviai prašė nusiraminti ir jį paleido tik tada kai jis nusiramino. M. M. išėjo iš rūbinės. Dėl kokios priežasties M. M. sudavė R. U. liudytojas nežino. Daugiau nieko paaiškinti negali.( 1 t. 32-33 b.l.);

13liudytojų E. U., A. J., V. F. parodymais, kurie yra tokie pat kaip ir liudytojo Z. S.;

14 Įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtos netarnybinės patalpos, esančios Kalvelių II-ojoje vidurinėje mokykloje. ( 1 t. 9-12 b.l.).

15Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 1491/ 11 01), kurioje nurodyta, kad R. U. padarytas kairio skruostikaulio lūžis su poslinkiu. Sužalojimas būdingas smūgio sudavimui. Sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nurodyto skruostikaulio lūžio sveikata sutrinka ilgiau nei dešimt dienų. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu.( 1 t. 30-31 b.l.).

16Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis R. U. pateikė Vilniaus miesto viešojo transporto vienkartinius bilietus 8 vnt. ir 8 euro vaistinės kvitus ( 1 t. 21-23 b.l.).

17Įvertinus įrodymų visumą neginčytinai nustatyta, kad kaltinamasis kaltinime nurodytu laiku ir vietoje tyčia vieną kartą kumščiu sudavė nukentėjusiajam į kairės pusės žandikaulio sritį, tuo nukentėjusiajam padarydamas kairio skruostikaulio lūžį su poslinkiu, ir vieną kartą sudavė kumščiu nukentėjusiajam į pilvo sritį, tuo minėtais sužalojimais nukentėjusiajam padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, dėl ko nukentėjusysis ilgai sirgo, t. y. nuo 2011-02-22 iki 2011-02-28 gydėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, bei nuo 2011-02-28 iki 2011-03-14 gydėsi ambulatoriškai Vilniaus rajono poliklinikos Kalvelių ambulatorijoje, t.y. jo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d..

18Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis nurodė, kad su kaltinamuoju susitaikė ir jam atleido, kaltinamasis atlygino jam padarytą žalą, nukentėjusysis ieškinio atsisakė, prašė teismą baudžiamąją bylą nutraukti. Nors kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu nurodė teismui, kad kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau , kaip matyti iš jo parodymų, jis pripažino visas esmines nusikaltimo padarymo aplinkybes, todėl pripažintina, kad jis savo kaltę pripažino pilnai. Kaltinamasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi ir su nukentėjusiuoju susitaikė. Jis neteistas ir nėra buvęs anksčiau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius bei yra pagrindo manyti, kad ateityje nedarys nusikalstamų veikų, todėl atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius ir baudžiamoji byla nutrauktina (BK 38 str.), jo atžvilgiu skirtina baudžiamoj poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų asmenų fondą (BK 67 str. 12 d. 4 p., 71 str.).

19Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti- naikintina, nuosprendžiui įsiteisėjus.

20Daiktų, turinčių reikšmės bylai išnagrinėti, byloje nėra.

21Procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas, nes nukentėjusysis atsisakė nuo ieškinio (BPK 107 str.) .

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 4 d.,-

Nutarė

23M. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BK 38 str.) bei taikyti jo atžvilgiu baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (650 Lt) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų asmenų fondą.

24Baudžiamąją bylą nutraukti.

25Nuosprendį paskelbus, kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

26R. U. atsisakymą nuo ieškinio priimti, procesą dėl ieškinio nutraukti.

27Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Vaivadienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Žylienei,... 3. dalyvaujant prokurorei V. D.,... 4. nukentėjusiajam R. U.,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 6. M. M., a. k. ( - ) Vilniaus raj., Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,- ... 8. M. M. 2011-02-21, apie 14.00 val., Vilniaus r., Kalvelių sen., Kalvelių k.,... 9. Kaltinamasis M. M. savo kaltę pripažino visiškai ir teismui paaiškino, kad... 10. Kaltinamojo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:... 11. nukentėjusiojo R. U. parodymais, kad jis patvirtina savo parodymus, duotus... 12. liudytojo Z. S. parodymais, kad jis patvirtina savo parodymus, duotus... 13. liudytojų E. U., A. J., V. F. parodymais, kurie yra tokie pat kaip ir... 14. Įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtos... 15. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 16. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis... 17. Įvertinus įrodymų visumą neginčytinai nustatyta, kad kaltinamasis... 18. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis nurodė, kad su kaltinamuoju... 19. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti- naikintina,... 20. Daiktų, turinčių reikšmės bylai išnagrinėti, byloje nėra.... 21. Procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas, nes nukentėjusysis atsisakė... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 4 d.,-... 23. M. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK... 24. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 25. Nuosprendį paskelbus, kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 26. R. U. atsisakymą nuo ieškinio priimti, procesą dėl ieškinio nutraukti.... 27. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...