Byla Ik-1304-402/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjo U. K. skundu atsakovui Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai Valstybinei miškų tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo U. K. atstovo advokato Kęstučio Jonaičio skundas atsakovui Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai Valstybinei miškų tarnybai, kuriuo prašoma 1) panaikinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2011-09-07 atsisakymą Nr. 1690 patenkinti U. K. prašymą patikslinti Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą ir išbraukti U. K. 2011-08-12 prašyme nurodytą teritoriją iš valstybinės reikšmės miškų plotų; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinę miškų tarnybą patikslinti Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą ir išbraukti U. K. 2011-08-12 prašyme siūlomą teritoriją iš valstybinės reikšmės miškų plotų.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) – subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.)

5Kaip matyti iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Valstybinės miškų tarnybos veiksmų. Minėta institucija yra biudžetinė įstaiga, pagal savo kompetenciją tvarkanti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, miškų informacinę sistemą, vykdanti visos Lietuvos miškų inventorizaciją atrankos metodu ir renkanti miškų ūkio statistinius duomenis, atliekanti miškų būklės stebėseną šalies miškuose, kontroliuojanti valstybinių ir privačių miškų būklę, miško naudojimą ir atkūrimą valstybės lygiu, vertinanti miškų inventorizaciją ir miškotvarkos projektus miško valdos ir šalies lygiu, vykdanti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą, siekianti užtikrinti gerą Lietuvos miškų būklę ir tvarų miško ekosistemos funkcionavimą visų nuosavybės formų miškuose, šalies miško genetinių išteklių kaupimą, išsaugojimą, tyrimą ir jų racionalų naudojimą, miškų atkūrimą ir įveisimą selekciškai vertinga ir kokybiška miško dauginamąja medžiaga (Valstybinės miškų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464, 1 p.). Taigi, Valstybinė miškų tarnyba yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, pagal jai priskirtą kompetenciją vykdantis administravimą visoje valstybės teritorijoje.

6Kadangi pareiškėjo skundo reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

7U. K. dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

8Atsisakius priimti pareiškėjo skundą, U. K. grąžintinas 2011 m. spalio 10 d. AB bankas Swedbank sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

9Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

10Atsisakyti priimti U. K. skundą.

11Grąžinti U. K. 100 (vienas šimtas) Lt žyminį mokestį 2010 m. spalio 10 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos AB bankas Swedbank (gavėjo sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300).

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai