Byla e2-10029-600/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Odetai Bielskytei, dalyvaujant atsakovei R. A. ir jos atstovei advokatei Jūratei Tamulevičiūtei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovei R. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatyta tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės R. A. (buvusi pavardė – J.) 687,26 Eur skolą, 49,48 Eur delspinigių, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytos dvi patalpų nuomos sutartys, kurių pagrindu atsakovei buvo išnuomotos patalpos name adresu ( - ). Atsakovė netinkamai vykdė sutartimis prisiimtas pareigas, todėl susidarė skola.

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminariu sprendimu ieškinys tenkintas, ieškovei iš atsakovės priteista 687,26 Eur skola, 49,48 Eur delspinigių, 5 procentų metines procesines palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

124.

13Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, kuriuo prašė leisti padengti skolą dalimis.

145.

15Atsakovė nurodė, kad su skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų suma sutinka. Pažymėjo, kad neturi finansinių galimybių sumokėti ieškovei visą sumą vienu metu, kadangi atsakovė viena augina nepilnametę dukrą, be to, turi įsipareigojimų kitiems kreditoriams.

166.

17Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė nurodė, kad šalims nepavyko taikiai susitarti dėl skolos atlyginimo. Ieškovė taip pat nurodė nesutinkanti, kad skolos mokėjimas būtų išdėstytas, kadangi atsakovė turėjo daug laiko atsiskaityti.

187.

19Teismo posėdžio metu atsakovė prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis. Paaiškino, kad jos darbo užmokestis per mėnesį sudaro 394,00 Eur, išmoka už vaiką – 68,00 Eur, 60,00 Eur – vaiko pinigai. Nurodė turinti įsipareigojimų UAB „IPF Digital Lietuva“, užsienio bendrovei SIA „B2Kapital“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Sotero LT“, UAB „Minibank“, mokanti už dukros muzikos pamokas. Prašė išdėstyti sprendimo vykdymą 24 mėnesių terminui.

208.

21Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti ieškovei nedalyvaujant.

22II.

23Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas.

249.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 2 dalimi, atsakovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę pripažinti ieškinį. Kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus (CPK 268 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neginčija skolos buvimo fakto ir dydžio, teismas surašo sutrupintus sprendimo motyvus.

2610.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsniu, pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

2811.

29Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 19 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 19/08/13, kuria ieškovė 6 mėnesių terminui išnuomojo atsakovei patalpą ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš teismui pateikto 2013 m. rugpjūčio 20 d. patalpų perdavimo–priėmimo akto duomenų matyti, kad nurodyta patalpa perduota atsakovei 2013 m. rugpjūčio 20 d. 2013 m. balandžio 23 d. šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 13/04/23, kuria ieškovė 1 metų terminui išnuomojo atsakovei patalpą Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš teismui pateikto 2013 m. gegužės 1 d. patalpų perdavimo–priėmimo akto duomenų matyti, kad nurodyta patalpa perduota atsakovei 2013 m. gegužės 1 d. Sutarčių 9.5 punktuose šalys susitarė, kad už visą laikotarpį, kol atsakovė neišsikelia iš patalpų, kaip tai numatyta sutarčių 9.1 punktuose, atsakovė privalo mokėti sutartyse nustatytus patalpų nuomos mokesčius ir mokesčius už suteiktas kitas paslaugas.

3012.

31Iš byloje esančių Patalpų perdavimo–priėmimo aktų turinio matyti, kad patalpa Nr. ( - ) buvo grąžinta ieškovei 2015 m. gruodžio 11 d., o patalpa Nr. ( - ) - 2019 m. vasario 28 d. Už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d. iki 2015 m. gruodžio 2 d. ieškovė išrašė atsakovei pridėtines vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitas faktūras, kurių bendra suma sudaro 786,04 Eur. Ieškovė nurodo, kad atsakovė tik iš dalies atsiskaitė su ieškove ir liko skolinga 687,26 Eur. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pasibaigus nuomos sutarčių terminams atsakovė iki 2015 m. gruodžio mėnesio neperdavė ieškovei išnuomotų patalpų.

3213.

33Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove (CPK 178 straipsnis). Atsakovė pripažįsta skolos egzistavimo faktą, neginčija skolos dydžio (CPK 268 straipsnio 5 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, 687,26 Eur skolos suma priteistina ieškovei iš atsakovės.

3414.

35Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Tarp šalių sudarytų nuomos sutarčių 10.3 punktuose įtvirtinta atsakovės pareiga mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo atsiskaityti su ieškove dieną. Dėl nurodyto, vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties 10.3 punktu, CK 6.71 straipsniu, ieškovei iš atsakovės priteistina 49,48 Eur delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, suma.

3615.

37Pagal CK 6.210 straipsnį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės procesinės palūkanos nuo priteistos 736,64 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3816.

39Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Vadovaujantis CPK 79 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 8,00 Eur žyminio mokesčio.

4017.

41Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

4218.

43Byloje patirta 5,58 Eur pašto išlaidų. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 96 straipsniu, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės.

4419.

45CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Jeigu sprendimo išdėstymo klausimas nebuvo išspręstas priimant teismo sprendimą byloje, šis klausimas gali būti išspręstas ir priėmus teismo sprendimą (CPK 284 straipsnio 2 dalis).

4620.

47Bendrieji civilinių ir civilinių procesinių santykių principai lemia, kad sprendimo vykdymas turėtų būti teismo atidedamas tada, kai reikšmingi ir gintini skolininko interesai nusveria kreditoriaus interesą, kad teismo pripažinta teisė būtų įgyvendinta nedelsiant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2012). Atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių itin reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais, nes sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos.

4821.

49Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl nurodytų aplinkybių vien bloga skolininko finansinė padėtis dar nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Įstatymas reikalauja atsižvelgti ir kreditoriaus padėtį, kad nebūtų pažeisti ir jo teisėti interesai bei pabloginta jo padėtis.

5022.

51Atsakovė prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Ji pateikė įrodymus, kad jos darbo užmokestis per mėnesį siekia 394,14 Eur (e. b. popierinio priedo l. 8). Nustatyta, kad atsakovė yra išsituokusi ir viena augina nepilnametę dukrą. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų turinio matyti, kad ji 2019 m. gruodžio 1 d. buvo skolinga UAB „Bitė Lietuva“ 242,25 Eur (e. b. popierinio priedo l. 28), 2019 m. spalio 24 d. buvo skolinga užsienio bendrovei SIA „B2 Kapital“ 500,00 Eur (e. b. popierinio priedo l. 37), taip pat matyti, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ yra suteikusi ieškovei 1 400,00 Eur kreditą (e. b. popierinio priedo l. 39-40), UAB „Minibank“ – 200,00 Eur kreditą (e. b. popierinio priedo l. 45-46), UAB „Credit Service“ – 300,00 Eur kreditą (e. b. popierinio priedo l. 49-51). Iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų taip pat matyti, kad jos dukra lanko mokamas fortepijono pamokas( e. b. popierinio priedo l. 75-77).

5223.

53Išanalizavęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui, kadangi atsakovė turi nemažai finansinių įsipareigojimų, jos pajamos yra mažos ir ji viena augina nepilnametį vaiką. Dėl nurodytų priežasčių, teismo sprendimu priteistų sumų mokėjimas išdėstomas dalimis, nustatant, kad atsakovė priteistą bendrą 744,74 Eur skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų sumą sumokėtas lygiomis dalimis per 24 mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo, pirmus 23 mėnesius iki mėnesio paskutinės dienos sumokėdama ieškovei po 31,03 Eur, o paskutinį mėnesį – 31,05 Eur ir 5 procentų metines procesines palūkanas, susikaupusias iki visiško sprendimo įvykdymo.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270, 430 straipsniais,

Nutarė

55Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-39271-600/2019 palikti nepakeistą.

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminariu sprendimu priteistų 687,26 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt septynių Eur 26 ct) skolos, 49,48 Eur (keturiasdešimt devynių Eur 48 ct) delspinigių, 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteisto sumos, t. y. nuo 736,74 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 19 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 8,00 Eur (aštuonių Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų mokėjimą išdėstyti, nustatant, kad per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo atsakovė R. A., a. k. ( - ) turi sumokėti ieškovei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k. 300145575, į ieškovės nurodytą banko sąskaitą, pirmus 23 mėnesius iki mėnesio paskutinės dienos po 31,03 Eur (trisdešimt vieną Eur 03 ct), o paskutinį mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos – 31,05 Eur (trisdešimt vieną Eur 05 ct) ir 5 procentų metines procesines palūkanas, susikaupusias iki visiško sprendimo įvykdymo.

57Priteisti iš atsakovės R. A., a. k. ( - ) 5,58 Eur (penkis Eur 58 ct) teismo patirtų pašto išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

58Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto... 8. 2.... 9. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytos dvi patalpų nuomos... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminariu... 12. 4.... 13. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, kuriuo... 14. 5.... 15. Atsakovė nurodė, kad su skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų suma... 16. 6.... 17. Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė nurodė, kad šalims... 18. 7.... 19. Teismo posėdžio metu atsakovė prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis.... 20. 8.... 21. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti... 22. II.... 23. Teismo nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas. ... 24. 9.... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 26. 10.... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477... 28. 11.... 29. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio... 30. 12.... 31. Iš byloje esančių Patalpų perdavimo–priėmimo aktų turinio matyti, kad... 32. 13.... 33. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove (CPK 178... 34. 14.... 35. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 36. 15.... 37. Pagal CK 6.210 straipsnį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 38. 16.... 39. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 40. 17.... 41. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 42. 18.... 43. Byloje patirta 5,58 Eur pašto išlaidų. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1... 44. 19.... 45. CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 46. 20.... 47. Bendrieji civilinių ir civilinių procesinių santykių principai lemia, kad... 48. 21.... 49. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus... 50. 22.... 51. Atsakovė prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Ji pateikė įrodymus,... 52. 23.... 53. Išanalizavęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270,... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminarų... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. preliminariu... 57. Priteisti iš atsakovės R. A., a. k. ( - ) 5,58 Eur (penkis Eur 58 ct) teismo... 58. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...