Byla 2-8421-772/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo 389,22 Lt pagrindinė skola, 1240,44 Lt delspinigiai, 144,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2002-10-26 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M43A673392094897, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola: 389,22 Lt. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminus, todėl susidarė ieškovas prašo priteisti 1240,44 Lt delspinigius.

62009-03-31 UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal 2002-12-31 – 2003-10-31 laikotarpiu pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė.

7Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta delspinigių paskaičiavimo akte, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1240,44 Lt delspinigių už 3187 dienų (nuo 2004-11-29 iki 2013-08-21). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Ieškovo paskaičiuota delspinigių suma yra aiškiai per didelė, ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo 1240,44 Lt dydžio nuostolius dėl 389,22 Lt dydžio vertės neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės. Atsižvelgiant į aptartus argumentus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki skolos sumos, t.y. iki 389,22 Lt.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti 144,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, patalpų nuoma, darbuotojo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 144,65 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

9Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 389,22 skola, 389,22 Lt delspinigiai, viso: 778,44 Lt.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 778,44 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-10-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (43,87 procento), iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 31,59 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. T. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k. 125164834, buveinė: Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. ( - ), AB „SEB bankas“), 389,22 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 22 centų) skolą, 389,22 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 22 centų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 778,44 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-14 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 43,87 Lt (keturiasdešimt trijų litų 87 centų).

15Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai