Byla N-575-2896-11
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties V. L. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. L. prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties V. L. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi netenkino V. L. skundo dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato 2010 m. birželio 23 d. nutarimo (toliau – ir Nutarimas), kuriuo pareiškėjui už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 178 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą buvo paskirta 50 litų bauda, panaikinimo ir, iš Nutarimo aprašomosios dalies pašalinęs aplinkybę, kad V. L. gulėjo kavinėje „Gireda“, likusią Nutarimo dalį paliko nepakeistą.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. L. 2010 m. lapkričio 19 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties panaikinimo, kartu prašydamas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti grindžiamas pareiškėjo liga, sutrukdžiusia laiku pateikti apeliacinį skundą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti netenkinamas.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsnis numato, kad apylinkių teismų ir apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiama Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartis priimta 2010 m. lapkričio 8 d., taigi, vadovaujantis ABTĮ 128 straipsniu, paskutinė termino diena apeliaciniam skundui paduoti buvo 2010 m. lapkričio 18 d. Tačiau V. L. apeliacinį skundą teismui pateikė tik 2010 m. lapkričio 19 d. (b. l. 46-47), t. y. praleidęs įstatymo numatytą terminą.

11Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti apeliacinį skundą.

12Prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti V. L. grindžia savo liga. Teigia, kad savaitę sirgo, todėl negalėjo laiku pateikti apeliacinio skundo.

13Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjas nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo skelbiama Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis (b. l. 39). ABTĮ 93 straipsnyje reglamentuota, kad, jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims <…>, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Iš byloje esančio pirmosios instancijos teismo lydraščio (b. l. 44) matyti, jog V. L. skundžiamos nutarties nuorašas išsiųstas 2010 m. lapkričio 9 d., tai yra nepažeidus ABTĮ 93 straipsnyje nustatyto trijų dienų termino. Kaip matyti iš bylos informacinio lapo (b. l. 1), skundžiamos nutarties nuorašas pareiškėjui įteiktas 2010 m. lapkričio 11 d. Kita vertus, apeliantas teigia, jog dėl ligos jis negalėjo laiku pateikti apeliacinio skundo, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šis V. L. teiginys nepagrįstas jokiais įrodymais, todėl vertinamas kritiškai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjo pateikti medicininiai pažymėjimai (b. l. 24-25) nepatvirtina jo ligos laikotarpio nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos iki apeliacinio skundo padavimo dienos.

14Pažymėtina, kad įstatyme numatytas trumpas terminas skundui paduoti įpareigoja asmenis, turinčius teisę skųsti byloje priimtą nutartį, šia savo procesine teise naudotis itin operatyviai, atidžiai, rūpestingai bei sąžiningai, nes priešingu atveju jų procesinė teisė teikti byloje apeliacinį skundą nebus ginama. Jokių objektyvių priežasčių, pateisinančių delsimą pateikti apeliacinį skundą, V. L. nenurodė. Tokių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas, todėl spręstina, kad elgdamasis rūpestingai ir atidžiai, pareiškėjas, gavęs nutarties nuorašą, galėjo operatyviai imtis atitinkamų priemonių, siekdamas laiku įgyvendinti savo teisę į apeliaciją. Atsižvelgus į tai, spręstina, kad siekdamas realizuoti apeliacijos teisę, V. L. neveikė pakankamai operatyviai ir rūpestingai.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių priežasčių, o dėl paties V. L. subjektyvių veiksmų (nepakankamo rūpestingumo operatyviai ginti savo teises ir teisėtus interesus), todėl prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkinamas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 122 straipsnio 5 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17V. L. prašymo netenkinti, praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti neatnaujinti ir apeliacinį skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai