Byla 2-4204-881/2013
Dėl BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB ,,Ukmergė šilas“, VSDFV Utenos skyriui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstovui V. Č., atsakovo BUAB ,,Uktrada“ atstovams administratorei V. L., advokatui Simonui Baltrušaičiui, trečiojo asmens VSDFV Utenos skyriaus atstovui V. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundą dėl BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB ,,Ukmergė šilas“, VSDFV Utenos skyriui,

Nustatė

3pareiškėjas BUAB ,,Uktrada“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiu BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimo sprendimą dalyje, kuria už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,Uktrada“ bankroto bylą įsiteisėjimo (2012 m. spalio 25 d.) iki bankroto proceso pabaigos patvirtinta 40 000 Lt dydžio sąmatą iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti, bei klausimą minėtoje apimtyje perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; pripažinti negaliojančiais 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtus BUAB ,,Uktrada“ nutarimus, kuriais nuspręsta neskirti papildomos administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui ir patvirtinti papildomą 77 101,20 Lt administravimo išlaidų sąmatą; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašant išsiaiškinti: ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas administravimo išlaidų sąmatos skyrimo, keitimo, administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatyto reglamentavimas (ĮBĮ 23 str. 5 d.) ta apimtimi, kuria kreditoriams suteikta teisė, bet ne pareiga, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą, kuria suteikta teisė vienašališkai minėtą sąmatą keisti ir ta apimtimi, kuria nėra nustatyta teismo teisė priimti galutinį sprendimą dėl sąmatos skyrimo, keitimo ar administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas ir teisės principus nemo esse judex in sua causa potest (niekas negali būti savo byloje teisėjas), impossibilium nulala obligatio est (iš nieko negalima reikalauti to, kas neįmanoma), pacta sunt servanda (sutartys turi būti vykdomos); ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimo skyrimo reglamentavimas (ĮBĮ 23 str. 9 p.) ta apimtimi, kuria kreditoriams suteikta teisė, bet ne pareiga, nustatyti administratoriui atlyginimą ir ta apimtimi, kuria nėra nustatyta teismo teisė priimti galutinį sprendimą dėl administratoriaus atlyginimo dydžio, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas ir teisės principus nemo esse judex in sua causa potest (niekas negali būti savo byloje teisėjas); sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus gautas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. Nurodo, kad administratorius pirmajame kreditorių susirinkime prašė patvirtinti 10 748,80 Lt dydžio mėnesinę administravimo išlaidų sąmatą. Detalizavo, jog biuro administratorės darbo užmokesčiui bus skiriama 400 Lt, VSDFV mokesčiams – 124 Lt, garantinio fondo įmokoms – 0,80 Lt, administratoriaus atlyginimui – 5 324 Lt (įskaitant PVM), buhalterinių paslaugų pirkimui – 726 Lt (įskaitant PVM), kanceliarinėms išlaidoms ir vertimams – 600 Lt, turto perėmimo, saugojimo ir kt. išlaidoms – 1 000 Lt, transporto išlaidoms – 700 Lt, teisinių paslaugų pirkimui – 1 000 Lt, nenumatytoms išlaidoms 874 Lt (10 procentų nuo bendros sąmatos). Su administratoriaus pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata nesutiko didieji įmonės kreditoriai. Visos nurodytos išlaidos yra būtinos norint tinkamai administruoti bendrovę, atitinka rinkos kainas ir protingumo kriterijus. Beveik visos išlaidos numatytos apmokėti tik pagal pateiktas sąskaitas, t. y. pagal faktiškai priimtas paslaugos ir (ar) prekes. Toks atsiskaitymo būdas apsaugo kreditorių interesus ir neleidžia administratoriui panaudoti daugiau lėšų, nei faktiškai būtina. Administratorius, kuriam teisės aktai kelia itin aukštus kvalifikacijos reikalavimus, kuris yra atsakingas už daugelio asmenų interesų apsaugą ir paslaugų kokybę, turi teisę į teisingą darbo užmokestį. Bankroto darbo užmokesčio fondas fiziniam asmeniui, turinčiam administratorius licenciją, turi sudaryti 2 733,03 Lt per mėnesį, neskaitant papildomų išlaidų buveinės išlaikymui, taip pat būtinos išlaidos nuolatiniam kvalifikacijos kėlimui, administratorius savo lėšomis kredituoja bankrutuojantį asmenį. Kadangi atsakovo bankrotas yra sudėtingas, tikėti, kad jis truks ilgiau nei įprasta, todėl administratoriaus atlyginimas nesieks 802,37 Lt per mėnesį, taigi kreditorių susirinkimo patvirtinta 40 000 Lt suma, iš jų 20 000 Lt skiriant administravimo paslaugoms apmokėti, nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki bankroto proceso pabaigos, yra neproporcingai maža suteikiamų paslaugų atžvilgiu ir jos nepakanka net būtinosioms administravimo išlaidoms padengti, juolab, kad administratorius įmonei kredituoti jau skyrė 3 041,11 Lt. Pažymi, kad 2013 m. kovo 4 d. gautas kreditoriaus AB ,,Ukmergės šilas“ raštas, kuriuo šis informavo, jog nuo 2013 m. kovo 31 d. nutraukia patalpų nuomos sutartį ir prašo nuo minėtos datos atlaisvinti patalpas, o taip pat apmokėti susidariusią 24 200 Lt dydžio skolą. Vėliau kreditorius sutiko pratęsti įrengimų nuomotose patalpose laikymo terminą iki 2013 m. birželio 30 d ir pareikalavo sumokėti po 6 050 Lt (su PVM) nuomos mokestį. Administratorius apskaičiavo, kad įrengimų pakrovimui – nukrovimui reikia 24 442 Lt, pervežimui 23 958 Lt, patalpų, skirtų įrenginiams laikyti, nuomai – 8 131,20 Lt per mėnesį, turto vertinimui 20 570 Lt (iš viso 77 101,20 Lt). Nepaskyrus šių sumų, administratorius negali vykdyti savo pareigų, nes 20 000 Lt suma, kuri buvo paskirta, šiuo metu jau yra išnaudota, o bankrutuojanti įmonė jokios veiklos nevykdo, taigi jokių pajamų negauna. Tokiu būdu yra daroma žala kreditorių interesams. Viena pagrindinių administratoriaus pareigų yra rūpinimasis įmonės turtu, tačiau kai kreditoriai tam neskiria pakankamai lėšų, pažeidžiamas impossibilium nulala obligatio est (iš nieko negalima reikalauti to, kas neįmanoma) principas. Administratorius, nežinodamas, kaip vienašališkai kreditorių gali būti keičiama administravimo išlaidų sąmata, negali protingai planuoti savo veiklos. Tvirtina, jog tiek Lietuvos Respublikos konstitucija, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija draudžia nustatyti tokį reglamentavimą, kuriuo paneigiama teismo teisė priimti galutinį sprendimą bet kurios kategorijos bylose. Dėl šio priežasties Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 dalis, kuria teisė skirti ir keisti administravimo išlaidų sąmatą suteikta išimtinai kreditorių susirinkimui, neatitinka Konstitucijos (teisingumą vykdo tik teismai) ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą teismą). Šis ĮBĮ straipsnis laikytinas kolizine norma ir CK 1.2 straipsnio 1 dalies ir CPK 2 straipsnio atžvilgiu. Taigi tokia ĮBĮ nuostata neužtikrina teisminės gynybos. Nustatytas reguliavimas pažeidžia ir kitas administratoriaus teises, o būtent, asmens (administratoriaus) teisę gauti teisingą atlygį už atliktą darbą, teisė į nuosavybę (pajamas), teisingumo vykdymas perduodamas vienai iš šalių – kreditorių susirinkimui, kuris, rūpindamasis savo asmeniniais interesais, gali nepatvirtinti būtinos administravimo išlaidų sąmatos.

4Kreditorius AB ,,Šiaulių bankas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimai priimti laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų, procedūrų, todėl yra teisėti. Kadangi įmonė veiklos netęsia, jokio nekilnojamojo turto įmonė neturi, kilnojamasis turtas kol kas neperimtas, todėl nėra galimybės nustatyti jo vertės, akivaizdu, jog paskirtos sumos administravimo išlaidoms padengti visiškai pakanka.

5Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo skundą ir jame visus suformuluotus reikalavimus atmesti. Nurodo, kad administratoriaus reikalaujamos sumos yra neadekvačios administruojamos įmonės dydžiui ir turimam turtui. Administratorius nepagrindė prašomų patvirtinti išlaidų sąmatos. Teigia, jog administratorius siūlo nuomotis patalpas už nepagrįstai didelę kainą. Administratorius, prašydamas teismo kreiptis į Konstitucinį teismą, tik siekia vilkinti bankroto procesą, tokiu būdu gaudamas papildomas pajamas.

6Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo taip pat prašo skundą atmesti. Nurodo, kad administratoriaus prašoma patvirtinti administravimo išlaidų suma yra akivaizdžiai per didelė.

7Skundai tenkinami.

8CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Uktrada“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“.

102013 m. vasario 15 d. įvyko BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,Uktrada“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2012 m. spalio 25 d.) iki bankroto proceso pabaigos patvirtinti 40 000 Lt dydžio sąmatą iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti.

112013 m. balandžio 12 d. įvyko pakartotinis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta neskirti papildomos 77 101,20 Lt administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui.

12Pareiškėjas prašo šiuo nutarimus pripažinti negaliojančiais, klausimą dėl administravimo išlaidų nustatymo visam bankroto proceso laikotarpiui grąžinti nagrinėti iš naujo kreditorių susirinkimui, bei patvirtinti 77 101,20 Lt papildomą administravimo išlaidų sąmatą, skirtą įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui.

13Be to, pareiškėjas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašant išsiaiškinti: ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas administravimo išlaidų sąmatos skyrimo, keitimo, administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatyto reglamentavimas (ĮBĮ 23 str. 5 d.) ta apimtimi, kuria kreditoriams suteikta teisė, bet ne pareiga, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą, kuria suteikta teisė vienašališkai minėtą sąmatą keisti ir ta apimtimi, kuria nėra nustatyta teismo teisė priimti galutinį sprendimą dėl sąmatos skyrimo, keitimo ar administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas ir teisės principus nemo esse judex in sua causa potest (niekas negali būti savo byloje teisėjas), impossibilium nulala obligatio est (iš nieko negalima reikalauti to, kas neįmanoma), pacta sunt servanda (sutartys turi būti vykdomos); ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimo skyrimo reglamentavimas (ĮBĮ 23 str. 9 p.) ta apimtimi, kuria kreditoriams suteikta teisė, bet ne pareiga, nustatyti administratoriui atlyginimą ir ta apimtimi, kuria nėra nustatyta teismo teisė priimti galutinį sprendimą dėl administratoriaus atlyginimo dydžio, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas ir teisės principus nemo esse judex in sua causa potest (niekas negali būti savo byloje teisėjas) ir sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus gautas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas.

14Teismas netenkina pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

15Visų pirma, teismas atkreipia dėmesį į tai, jog teismų įgaliojimai sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai yra expressis verbis įtvirtinti Konstitucijoje: Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Tokia pati nuostata įtvirtinta ir CPK 3 straipsnio 3 dalyje bei Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje.

16Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad bylą nagrinėjantis teismas savarankiškai sprendžia, yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą ar ne; ši teismo diskrecijos teisė nepriklauso nuo to, pateikė šalys prašymą ir argumentus dėl Kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar ne.

17Antra, nei Konstitucijoje, nei CPK, nei Konstitucinio Teismo įstatyme nenustatyta, kad, byloje dalyvaujančiam asmeniui pateikus prašymą, kuriuo prašoma teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą, bylą nagrinėjantis teismas privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pagal Konstituciją pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui (teisėjui) kilusios abejonės dėl toje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės galios teisės aktui), kurios privalo būti pašalintos, kad teismas byloje galėtų priimti teisingą sprendimą (kitą baigiamąjį teismo aktą). Taigi teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, sprendžia, ar yra būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą.

18Nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, jog esamas bankroto teisnių santykių reglamentavimas yra aiškus ir nekelia abejonės dėl šioje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai, kuris turėtų būti pašalintas, kad teismas byloje galėtų priimti teisingą sprendimą. Pareiškėjo nurodomos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos ir jose įtvirtintas reguliavimas neužkerta kelio kreiptis į teismą teisminės gynybos tuo atveju, jei kreditorių susirinkimas ar komitetas priima nutarimus, nepalankius ar nenaudingus administratoriui, tad nepažeidžia visų pareiškėjo nurodytų teisės principų ir neriboja jų įgyvendinimo.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 ,,Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 16 punkte išaiškinta, kad teismine tvarka nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo ar komiteto nutarimų teisėtumo būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos.

20Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (,,už“ ar ,,prieš“) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

21Pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo tuo pagrindu, jog nutarimai priimti pažeidžiant įstatymu nustatytą jų priėmimo tvarką, t. y. neginčija nutarimų priėmimo formos, dėl jos nekilo abejonių ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Tačiau pareiškėjas ginčija šių nutarimų turinį tuo aspektu, jog jo nuomone, priimti sprendimai yra neteisingi ir pažeidžiantys administratoriaus teisėtus interesus, kliudantys administratoriui tinkamai vykdyti bankroto procedūras.

22Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką.

23Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo nutarimai, jeigu nėra konstatuojama procedūrinių jų priėmimo pažeidimų, teismo gali būti panaikinami tokiu atveju, jeigu konstatuojamas jų prieštaravimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui arba teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

24Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimų nėra konstatuota, tokiais pažeidimais nėra grindžiami ir pareiškėjo skundai.

25Tačiau, teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) normoms, reglamentuojančioms administravimo išlaidų turinį, taip pat neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

26Minėta, kad administravimo išlaidos skirstomos į administratoriaus atlyginimą ir į išlaidas, skirtas apmokėti administratoriaus patiriamoms išlaidoms, vykdant bankroto procedūras. Kreditorių susirinkimas, spręsdamas išlaidų, skirtų apmokėti administratoriaus patiriamoms išlaidoms, vykdant bankroto procedūras ir administratoriaus atlyginimo nustatymo klausimus (ĮBĮ 23 str. 5 ir 9 p., 36 str. 2 d.), yra varžomas ĮBĮ nustatytų ir teismų praktikoje suformuluotų administravimo išlaidų nustatymo kriterijų.

27Sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, nustato pirmasis kreditorių susirinkimas. Administratorius turi teisę derėtis dėl atlyginimo, teikti savo pasiūlymus ir juos pagrindžiančius argumentus. Taigi administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo. Nepavykus pasiekti susitarimo ir kreditorių susirinkimui patvirtinus atlyginimą, kuris netenkina administratoriaus, šis kreditorių susirinkimo nutarimą gali skųsti teismui arba pateikti atsistatydinimo pareiškimą.

28Administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta UAB ,,Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010).

29Esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų administravimo išlaidų dydžio bei struktūros, teismas turi atlikti kreditorių susirinkimo nutarimo nustatytos administravimo išlaidų sąmatos bei administratoriaus atlyginimo teisingumo, jų atitikties darbo apimčiai ir kitiems kriterijams kontrolę (ĮBĮ 36 str. 3, 5 d.). ĮBĮ nustatytų ir teismų praktikoje suformuluotų kriterijų pažeidimas yra teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir grąžinti ginčo klausimą kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

30Kaip matyt iš bylos medžiagos, administratorius kreditorių susirinkimui pateikė preliminarią sąmatą, atsižvelgiant į išlaidų pobūdį, 10 748,80 Lt per mėnesį. Detalizavo, jog biuro administratorės darbo užmokesčiui bus skiriama 400 Lt, VSDFV mokesčiams – 124 Lt, garantinio fondo įmokoms – 0,80 Lt, administratoriaus atlyginimui – 5 324 Lt (įskaitant PVM), buhalterinių paslaugų pirkimui – 726 Lt (įskaitant PVM), kanceliarinėms išlaidoms ir vertimams – 600 Lt, turto perėmimo, saugojimo ir kt. išlaidoms – 1 000 Lt, transporto išlaidoms – 700 Lt, teisinių paslaugų pirkimui – 1 000 Lt, nenumatytoms išlaidoms 874 Lt (10 procentų nuo bendros sąmatos), tačiau kreditoriai nusprendė patvirtinti už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,Uktrada“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2012 m. spalio 25 d.) iki bankroto proceso pabaigos 40 000 Lt dydžio sąmatą, iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti. Tokį sprendimą kreditoriai priėmė neatsižvelgdami į ĮBĮ nustatytus ir teismų praktikoje suformuluotus jau minėtus administravimo išlaidų nustatymo kriterijus, t. y. niekaip neanalizavo ir nemotyvavo nustatomos administravimo išlaidų sąmatos dydžio bei dėl kokių priežasčių netenkina administratoriaus prašomos tvirtinti administravimo išlaidų sąmatos. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata.

31Kadangi minėtos kontrolės atlikimas yra galimas tik tais atvejais, kai iš skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo galima nustatyti atskirų administravimo išlaidų dydį, tai yra identifikuoti, kokios sumos skirtos apmokėti administravimo išlaidoms, patiriamoms vykdant bankroto procedūras, ir kokia suma paskirta administratoriaus atlyginimui (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras v. BUAB „Arkija“, bylos Nr. 2-2539/2011), o teismas disponuoja tik preliminaria administratoriaus pateikta išlaidų sąmata, teismas daro išvada, jog egzistuoja pakankamas pagrindas panaikinti kreditorių priimtą nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,Uktrada“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2012 m. spalio 25 d.) iki bankroto proceso pabaigos 40 000 Lt dydžio sąmatą, iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti, ir perduoti administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo, nes šios sumos tinkamų administravimo paslaugų suteikimui nepakanka.

32Minėta, jog pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą pripažinti negaliojančiais nutarimus, kuriuose nuspręsta neskirti papildomos administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui ir patvirtinti papildomą 77 101,20 Lt administravimo išlaidų sąmatą.

33Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį pirmiausia apmokamos įmonės administravimo išlaidos. Tačiau atlyginamos ne visos administratoriaus nurodomos, o tik faktiškai bankrutavusios įmonės administravimo veikloje turėtos išlaidos, kurios atitinka ĮBĮ nurodytą paskirtį ir rūšis bei dėl kurių buvo susitarta.

34Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankrutuojančios įmonės UAB ,,Uktrada“, kuriai pareiškėjas teikia administravimo paslaugas, veikla buvo susijusi su medienos perdirbimu ir įvairių medienos gaminių gamyba. Įmonės veiklai vykdyti buvo naudojamos specialios staklės ir įvairūs medienos perdirbimo įrenginiai. Kaip posėdyje paaiškino pareiškėjo atstovai, didžiąją įmonės turto dalį būtent ir sudaro minėti įrengimai, kuriems iškrauti/nukrauti, pervežti iš sandėliuojamų patalpų, kurių nuomos sutartis jau nutraukta, sandėliuoti (iki jie bus realizuoti), reikalingos papildomos lėšos. Teismas sprendžia, jog šios išlaidos yra būtinosios ir kreditoriai privalo skirti lėšas minėtų įrenginių sandėliavimui, pergabenimui iš užimamų patalpų ir pan., tačiau, neturėdamas faktines išlaidas pagrindžiančių duomenų, teismas negali nustatyti papildomų išlaidų dydžio, todėl daro išvadą, kad egzistuoja pakankamas pagrindas panaikinti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą, nes jis pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesus, kartu neužtikrina galimybės administratoriui tinkamai teikti administravimo paslaugas, pasirūpinti įmonės turtu, ir perduoti šį klausimą iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimui.

35Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 256 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

36pripažinti negaliojančiais BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje, kuria už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,Uktrada“ bankroto bylą įsiteisėjimo iki bankroto proceso pabaigos patvirtinta 40 000 Lt dydžio sąmatą iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti, ir klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

37Pripažinti negaliojančiais BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais nuspręsta neskirti papildomos administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui, ir klausimus perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

38Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

39Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. pareiškėjas BUAB ,,Uktrada“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir... 4. Kreditorius AB ,,Šiaulių bankas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 5. Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 6. Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo taip... 7. Skundai tenkinami.... 8. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui UAB... 10. 2013 m. vasario 15 d. įvyko BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkimas,... 11. 2013 m. balandžio 12 d. įvyko pakartotinis kreditorių susirinkimas, kurio... 12. Pareiškėjas prašo šiuo nutarimus pripažinti negaliojančiais, klausimą... 13. Be to, pareiškėjas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį... 14. Teismas netenkina pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos... 15. Visų pirma, teismas atkreipia dėmesį į tai, jog teismų įgaliojimai... 16. Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada,... 17. Antra, nei Konstitucijoje, nei CPK, nei Konstitucinio Teismo įstatyme... 18. Nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, jog esamas bankroto teisnių santykių... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33... 20. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių... 21. Pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo... 22. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo... 23. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo... 24. Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 25. Tačiau, teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo... 26. Minėta, kad administravimo išlaidos skirstomos į administratoriaus... 27. Sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą... 28. Administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų... 29. Esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų administravimo išlaidų... 30. Kaip matyt iš bylos medžiagos, administratorius kreditorių susirinkimui... 31. Kadangi minėtos kontrolės atlikimas yra galimas tik tais atvejais, kai iš... 32. Minėta, jog pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą pripažinti... 33. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį pirmiausia apmokamos įmonės administravimo... 34. Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankrutuojančios įmonės UAB ,,Uktrada“,... 35. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 256 straipsniu,... 36. pripažinti negaliojančiais BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. vasario 15 d.... 37. Pripažinti negaliojančiais BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. balandžio 12 d.... 38. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 39. Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...