Byla 2YT-2242-971/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vaidas Drungilas, VĮ Valstybinių miškų urėdija, UAB „Tomadas“

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vaidas Drungilas, VĮ Valstybinių miškų urėdija, UAB „Tomadas“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio patvarkymus vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Nurodė, kad pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausioji Teismo (toliau – LAT) praktiką, antstolis, iš sąskaitų atidarytų pataisos įstaigoje, gali išieškoti tik tą pinigų sumą, kuri viršija minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį. Antstolio priimtame patvarkyme nurodyta išieškoti visas lėšas, esančias pataisos įstaigoje atidarytoje sąskaitoje, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytą MMA, tokiu būdu yra apribojama galimybė už kitų asmenų pervedamas lėšas įsigyti maisto produktų ir kitų būtiniausių reikmenų iš įkalinimo įstaigoje esančios parduotuvės. Taip pat LAT išaiškino, kad apribojimas, draudžiantis nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią MMA apima tiek grynuosius pinigus, tiek lėšas sąskaitose ir taikytinas, kaip vienkartinis apribojimas nustačius visą skolininko turtą ir nukreipiant išieškojimą į jį. Lėšos pervedamos kitų asmenų, yra priskiriamos kitų pajamų kategorijai, iš kurių vykdant išieškojimą taikomas CPK 736 straipsnis (b. l. 5).

5Suinteresuotas asmuo antstolis V. Drungilas su skundu nesutinka, 2018-03-12 patvarkymu skundą atmetė kaip nepagrįstą ir perdavė skundą nagrinėti Telšių apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad išieškojimas iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos sąskaitoje yra vykdomas vadovaujantis CPK 733-743 straipsnių normomis, atliekant išskaitas pagal CPK 736 straipsnį. Patvarkyme taip pat nurodyta, jog areštas negali būti taikomas pinigų sumai, neviršijančiai 1 MMA, sukauptai skolininko laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. LR CPK 688 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas, priklausančias skolininkui iš kitų asmenų, todėl antstolis jokių pažeidimų nepadarė. Jei išieškojimas iš skolininko turto būtų vykdomas tik iš pinigų sumos, viršijančios MMA, išieškojimas būtų praktiškai neįmanomas iš lėšų, kurias skolininkas gali gauti į pataisos namų sąskaitą (b. l. 3-4).

6Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybinių miškų urėdija pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad lėšos, patenkančios į pareiškėjo sąskaitą įkalinimo įstaigoje, nepatenka į CPK 739 straipsnyje nurodytus atvejus. Lėšos pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti į jas išieškojimą, todėl antstolio veiksmai yra teisėti (b. l. 10-12).

7Suinteresuotas asmuo UAB „Tomadas“ atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad skolininkas nepateikė ir byloje nėra duomenų, jog į skolininko sąskaitą įkalinimo įstaigoje, būtų gaunamos lėšos, nurodytos CPK 739 straipsnyje. Be to, pareiškėjui tenka pareiga pagrįsti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tačiau pareiškėjas neįrodinėja, tik abstrakčiai nemotyvuojant pateikė skundą, kuriame nurodė, kad pažeidžiamos jo teisės remiantis teismų praktika, kadangi areštuotos lėšos viršija MMA. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad lėšos, esančios jo sąskaitoje, patenka į lėšų, iš kurių būtų draudžiama vykdyti išieškojimą sąrašą. Be to, ginčydamas antstolio veiksmus, remdamasis CPK 668 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu draudimu išieškoti iš skolininko sumos, neviršijančios vienos MMA, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad sąskaitoje esanti suma neviršija 1 MMA bei patenka į skolininko turto, iš kurio išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja, sąrašą, todėl pareiškėjo teiginiai laikytini nepagrįstais ir neįrodytais.

8Skundas atmestinas.

9Civilinės ir vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, kad antstolis V. Drungilas vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0047/10/02432, pradėtoje pagal Telšių rajono apylinkės teismo 2010-10-22 vykdomąjį raštą dėl 600,89 Lt (174,03 Eur) žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų, 66 Lt (19,11 Eur) Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko D. K. išieškotojo VĮ Telšių miškų urėdijos (dab. VĮ Valstybinių miškų urėdija) naudai. Skolininkui buvo siųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, tačiau vykdomosios bylos duomenimis skolininkas geranoriškai antstolio raginimų neįvykdė, todėl buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Antstolis, nustatęs, kad skolininkas atlieka laisvės atėmimo bausmę, 2018-02-26 priėmė patvarkymą, kuriuo, vadovaudamasis LR CPK 688 straipsniu, areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas 379,78 Eur sumai, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, ir pavedė Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko gautų per mėnesį lėšų dalies, viršijančios MMA, ir 50 procentų nuo lėšų dalies, neviršijančios MMA. Taip pat nurodė, kad areštas netaikomas pinigų sumai, neviršijančiai 1 MMA, sukauptai skolininko laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje iki patvarkymo pateikimo momento (vykd. b. Nr. 0047/10/02432, b. l. 53). Taip pat antstolis V. Drungilas vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0047/17/01503, pradėtoje pagal Kauno miesto 23-iojo notarų biuro 2017-08-02 vykdomąjį įrašą dėl 2600 Eur skolos, 15,90 Eur vykdomojo įrašo išdavimo išlaidų ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. K. išieškotojo UAB „Tomadas“ naudai. Šioje vykdomojoje byloje skolininkui taip pat buvo siųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, tačiau vykdomosios bylos duomenimis skolininkas geranoriškai antstolio raginimų neįvykdė, todėl buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Antstolis, nustatęs, kad skolininkas atlieka laisvės atėmimo bausmę, 2018-02-26 priėmė patvarkymą, kuriuo, vadovaudamasis LR CPK 688 straipsniu, areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas 3247,22 Eur sumai, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, ir pavedė Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko gautų per mėnesį lėšų dalies, viršijančios MMA, ir 50 procentų nuo lėšų dalies, neviršijančios MMA. Taip pat nurodė, kad areštas netaikomas pinigų sumai, neviršijančiai 1 MMA, sukauptai skolininko laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje iki patvarkymo pateikimo momento (vykd. b. Nr. 0047/17/01503, b. l. 20). Dėl šių antstolio patvarkymų skolininkas pateikė skundą.

10Išieškojimo ribojimai iš fizinių asmenų turto yra nustatyti LR CPK 668 straipsnyje. Pagal LR CPK 668 straipsnio 1 dalį, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi, visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje (toliau – SVI). Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Įgyvendinant pastarąją nuostatą, analogiškas draudimas įtvirtintas SVI 93.6 punkte.

11Kasacinis teismas išaiškino, jog nukreipdamas išieškojimą į skolininkui priklausančias lėšas laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (ar asmeninėje laisvės atėmimo vietoje esančio skolininko sąskaitoje), esančias pradedant išieškojimą, antstolis neturi teisės nukreipti išieškojimo į vienos MMA dydžio neviršijančią sumą, todėl patvarkyme turi nurodyti LR CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą apribojimą, t. y., kad išieškojimas vykdytinas iš lėšų sumos, viršijančios vienos MMA dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017). Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad teisinis reglamentavimas bei suformuota teismų praktika sudaro pagrindą konstatuoti, kad antstolis, pradėdamas išieškojimo veiksmus ir nukreipdamas išieškojimą į skolininko fizinio asmens turtą, įskaitant jam priklausančius pinigus (tiek pas skolininką ar kitus asmenis esančius grynuosius pinigus, tiek lėšas sąskaitose), privalo laikytis CPK nustatytų išieškojimo iš skolininko turto taisyklių, inter alia (be kita ko), CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo, draudžiančio nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Toks teisinis reglamentavimas skirtas skolininko teisėms bei teisėtiems interesams apsaugoti, kad jis galėtų disponuoti pinigų suma, užtikrinančia minimalių, gyvybiškai svarbių, būtiniausių jo poreikių tenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435-684/2017).

12Pradėdamas vykdymą, antstolis pirmiausia turi įvertinti skolininko turimą turtą ir tai, ar išieškojimas yra galimas pagal LR CPK 668 straipsnio 1 dalį, t. y. atsižvelgti į šiame straipsnyje nustatytą apribojimą nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Kaip minėta, kasacinis teismas išaiškino, jog LR CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas apribojimas, draudžiantis nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią vienos MMA, taikytinas kaip vienkartinis apribojimas, nustačius visą skolininko turto masę ir nukreipiant išieškojimą į skolininko turtą.

13Nagrinėjamu atveju, antstolis skundžiamais 2018-02-26 patvarkymais vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, vadovaudamasis LR CPK 688 straipsniu, areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas ir nurodė kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko gautų per mėnesį lėšų dalies, viršijančios MMA, ir 50 procentų nuo lėšų dalies, neviršijančios MMA. Taip pat skundžiamuose patvarkymuose antstolis nurodė, kad areštas netaikomas pinigų sumai, neviršijančiai 1 MMA, sukauptai skolininko laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje iki šio patvarkymo pateikimo momento. Remiantis aukščiau minėtomis įstatymo nuostatomis, antstolis turi teisę areštuoti bei nukreipti išieškojimą į pareiškėjo, atliekančio bausmę pataisos namuose, asmeninėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Lėšos, patenkančios į pareiškėjo sąskaitą, kurią administruoja įkalinimo įstaiga, nepatenka į LR CPK 739 straipsnyje nurodytus atvejus, šios lėšos pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti skolos išieškojimą į tokias lėšas. LR CPK 736 straipsnis, reglamentuojantis išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydį, taikomas, jei po LR CPK 668 straipsnio 1 dalyje nurodytos išskaitos skolininko turto neužtenka vykdomam išieškojimui padengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435-684/2017). Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. taip pat imperatyviai nurodo, kad antstolis, nustatęs, jog skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, taigi antstolis tiksliai laikėsi teisės aktuose nustatytų veiksmų ir atliko tik tai, ko iš antstolio reikalauja teisės aktai. Skundžiamuose patvarkymuose antstolis nurodė ne tik CPK 736 straipsnyje numatytus išskaitų dydžius, bet ir CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą apribojimą nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA.

14Įvertinus išdėstytas aplinkybes, aptartas vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, aktualią kasacinio teismo praktiką, konstatuotina, kad pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškėjo D. K. skundą atmesti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0047/10/02432 ir Nr. 0047/17/01503 grąžinti antstoliui Vaidui Drungilui.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai