Byla eB2-373-259/2018
Dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AIZET“ administratorės M. B. prašymą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3Bankrutavusios UAB „AIZET” administratorė, pateikdama LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje nustatytus dokumentus, prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos bei panaikinti visus areštus įmonės turtui, šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Prieštaravimų negauta.

5Prašymas tenkinamas.

6Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 27 d. nutartimi UAB „AIZET“ iškelta bankroto byla. 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi teismas patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris patikslintas vėlesnėmis nutartimis. 2016 m. spalio 7 d. teismas priėmė nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, kuris nutrauktas 2017 m. lapkričio 6 d. nutartimi. 2016 m. lapkričio 18 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Teismas nustatė, kad bankroto proceso metu atsakovės BUAB „AIZET” mokumas neatstatytas, taikos sutartis nesudaryta, baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonės išregistruotos, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, baigtos visos civilinės bylos BUAB „AIZET” atžvilgiu (CPK 179 straipsnio 3 dalis). 2018 m. spalio 29 d. įvykusiame BUAB „AIZET” kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu vienbalsiai priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

9BUAB „AIZET” bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, atsakovės įmonės 2018 m. spalio 30 d. likvidacinį aktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. gruodžio 20 d. pažymą Nr. (KM)-D2-2997 apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiuosi. Iš bankroto administratorės pateikto likvidacinio akto nustatyta, kad atsakovės bankroto proceso metu gautos 10 656,87 Eur pajamos, kurios panaudotos atsiskaitymui vykdant atsakovės įmonės administravimą ir pirmos bei daliniam antros eilės kreditorių reikalavimų patenkinimui, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 67 679,27 Eur sumai. Bankroto administratorė patvirtino, jog atsakovės įmonė piniginių lėšų ir turto, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorinių reikalavimų patenkinimas, neturi, kitų galimybių tęsti įstatuose numatytą bendrovės veiklą nėra, bankroto administratorė įvykdė visus įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę.

10Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės BUAB „AIZET” veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Pripažinus įmonės veiklą pasibaigus, naikintini visi areštai bei kiti taikyti apribojimai BUAB „AIZET“ turtui (CPK 149 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 18 straipsnio 3 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, civilinio proceso kodekso 270, 279 straipsniais,

Nutarė

13Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AIZET” (juridinio asmens kodas 302495325) veiklą pasibaigusia, likvidavus dėl bankroto.

14Įpareigoti administratorę M. B. atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, taip pat informuoti apie šį teismo sprendimą įmonės kreditorius.

15Panaikinti visus areštus bei kitus apribojimus BUAB „AIZET“ (juridinio asmens kodas 302495325) nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

16Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti BUAB „AIZET“ bankroto administratorei M. B., o sprendimui įsiteisėjus – Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai