Byla 2A-223-104/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės, teismo posėdyje rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovo UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovei UAB „Gintarinė vaistinė“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Gintarinė vaistinė“ 70 801,10 Lt skolos, 6 234,04 Lt delspinigių, 681,30 Lt palūkanų, 2 491,98 Lt kompensaciją už vienašališką sutarties nutraukimą, 30 000 Lt nuostolių, iš viso – 110 208,42 Lt, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad ieškovė ir UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ 2010 m. kovo 4 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovas išnuomojo atsakovui vaistinės patalpas, esančias Šeškinės g. 22, Vilniuje, o nuomininkas įsipareigojo mokėti kas mėnesį 10 000 Lt nuomos mokestį ir papildomai PVM. Nuomos sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad nuomos mokestis perskaičiuojamas nuo 2011 m. kiekvienais metais indeksuojant vartotojų kainų indeksu (toliau – VKI). Nuomos sutarties 6.6 punkte šalys susitarė, kad nuomininkas taip pat mokės mokesčius, susijusius su patalpų išlaikymu (už elektrą, šildymą, bendro naudojimo patalpoms išlaikyti reikiamas išlaidas). Nuomos sutarties 11.4 punkte taip pat nustatyta, kad sutarties šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjusios kitą šalį prieš šešis mėnesius ir jau sumokant 6 mėn. nuomos dydžio kompensaciją. Ieškovas nuo 2011 m. sausio mėn. pradėjo atsakovui skaičiuoti papildomą 157,3 Lt nuomos mokestį pagal sutarties 6.3 punktą, bet UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ papildomo mokesčio nemokėjo. UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ reorganizuota ir nuo 2012 n. sausio 1 d. visas jos teises ir pareigas perėmė atsakovas UAB „Gintarinė vaistinė“. Ieškovas nuo 2012 m. sausio 1 d. dar kartą indeksavo nuomos mokestį ir pradėjo atsakovei papildomai skaičiuoti 659,85 Lt per mėnesį indeksuoto nuomos mokesčio dalį. Atsakovas indeksuoto nuomos mokesčio nemokėjo, todėl ieškovas pateikė atsakovui pretenziją. Atsakovas elektroniniu paštu informavo ieškovą, kad ketina nutraukti nuomos sutartį ir kad apie sutarties nutraukimą išsiuntė pranešimą paštu registruotu laišku. Ieškovas teigia, kad tokio pranešimo negavo. Atsakovas 2012 m. balandžio 3 d. raštu informavo ieškovę, kad jai pranešimas apie sutarties nutraukimą įteiktas 2011 m. lapkričio 29 d. Atsakovas 2012 m. gegužės 7 d. raštu informavo ieškovę, kad nesutinka mokėti indeksuoto nuomos mokesčio ir kad nuomos sutartį laikys nutraukta nuo 2012 m. gegužės 30 d. Nurodytą dieną atsakovė pervedė ieškovei 60 000 Lt dėl nuomos sutarties nutraukimo. Atsakovė išsikraustė iš nuomojamų patalpų ir nuo 2012 m. birželio 1 d. nemokėjo pagrindinio ir indeksuoto nuomos mokesčio, taip pat išlaidų bendro naudojimo patalpoms išlaikyti, grąžino visas po nurodytos datos ieškovės siųstas PVM sąskaitas–faktūras. Ieškovas teigia, kad atsakovė netinkamai vykdė nuomos sutartį, nes nepagrįstai atsisakė mokėti indeksuotą nuomos mokesčio dalį ir nuo 2012 m. birželio 1 d. nepagrįstai nebemoka viso nuomos mokesčio ir išlaidų bendro naudojimo patalpoms išlaikyti. Ieškinį grindė tokiais argumentais:

 1. Dėl indeksuoto nuomos mokesčio. Atsakovas netinkamai aiškina nuomos sutartį, teigdama, kad dėl nuomos mokesčio indeksacijos šalys privalėjo pasirašyti papildomą susitarimą.
 2. Dėl nuomos sutarties nutraukimo. Atsakovas, nutraukdamas nuomos sutartį, pažeidė sutarties 11.4 punkte nustatytą reikalavimą Dėl to dar turi sumokėti 70 801,10 Lt nuomos mokestį už šešis mėnesius, t. y. už 2012 m. birželio–lapkričio mėn.
 3. Dėl kompensacijos už vienašalį nuomos sutarties nutraukimą. Ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė sumokėjo 60 000 Lt kompensaciją už sutarties nutraukimą, bet ši kompensacija paskaičiuota pagal neindeksuotą vieno mėnesio nuomos mokestį, t. y. 10 000 Lt. Ieškovės teigimu, kompensacija turėjo būti paskaičiuota pagal indeksuotą vieno mėnesio nuomos mokestį, t. y. 10 415,33 Lt, ir jos dydis turėjo būti 62 491,98 Lt.
 4. Dėl delspinigių. Remdamasi nuomos sutarties 10.1 punkte nustatytu delspinigių dydžiu, ieškovė reikalauja iš atsakovės 6 234,04 Lt delspinigių už paskutinius iki ieškinio padavimo teisme šešis mėnesius (nuo 2012 m. rugsėjo 6 d. iki 2013 m. kovo 5 d.).
 5. Dėl palūkanų. Remdamasi CK 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.261 straipsniu, ieškovė reikalauja iš atsakovės 681,30 Lt palūkanų už laikotarpį iki 2012 m. rugsėjo 5 d.
 6. Dėl negautų pajamų. Taip pat ieškovė nurodė, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė 30 000 Lt nuostolių, nes negavo nuomos mokesčio. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. gruodžio 7 d. išnuomojo tas pačias patalpas kitai vaistinei – UAB „Levandų vaistinė“, bet pastaroji negalėjo ginčo patalpose vykdyti veiklos ir nemokėjo nuomos mokesčio, nes buvo nepanaikinta atsakovei išduota licencija verstis vaistinės veikla ginčo patalpose Šeškinės g. 22, Vilniuje. Ieškovė tvirtina, kad pateikė atsakovei pretenziją išregistruoti savo veiklos licenciją, bet tai nepadaryta iki šiol.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir patalpų grąžinimo. Atsakovas vienašališkai nutraukė nuomos sutartį 2012 m. gegužės 30 d. ir tą pačią dieną išsikraustė iš ginčo patalų. Šią aplinkybę patvirtina antstolio V. M. 2012 m. gegužės 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Atsakovas pabrėžė, kad nuomos sutartį nutraukė vadovaudamasi sutarties 11.4 punkto reikalavimu, t. y. pranešimą apie numatomą sutarties nutraukimą įteikė ieškovei 2011 m. lapkričio 29 d. registruotu laišku. Šią aplinkybę patvirtina AB „Lietuvos paštas“ 2012 m. kovo 27 d. pažyma apie registruotosios pašto korespondencijos siuntos įteikimą ir išrašas iš siuntų korespondencijos. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad 2011 m. lapkričio 29 d. pranešime informavo ieškovę, kad nuomos sutartį nutrauks 2012 m. gegužės 22 d., o 2012 m. balandžio 3 d. raštu patikslino sutarties nutraukimo datą, nukeldama ją į 2012 m. gegužės 30 d. Ieškovas pats pripažino, jog žinojo apie numatomą sutarties nutraukimą, nes 2012 m. kovo 5 d. ir 2012 m. kovo 15 d. raštuose nurodė, jog nesutinka su nuomos sutarties nutraukimu.
 2. Dėl PVM sąskaitų–faktūrų už 2011 metus apmokėjimo. Ieškovo reikalavimas priteisti 1 887,6 Lt skolos, 170,88 Lt delspinigių ir 138,78 Lt palūkanų už 2011 metų neapmokėtas PVM sąskaitas–faktūras yra nepagrįstas, nes dokumentus apie skolą už 2011 metus ieškovas pateikė atsakovui tik 2012 m. balandžio 17 d. 2011 metais ieškovas neindeksavo nuomos mokesčio ir nuomos sutarties 6.5 punkte nustatyta tvarka neteikė tuometinei nuomininkei UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ PVM sąskaitų–faktūrų su indeksuotu nuomos mokesčiu (pagal nuomos sutarties 6.5 punktą nuomotojas įsipareigojo pateikti sąskaitą už einamąjį mėnesį iki mėnesio penktos dienos). Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad 2011 metais nuomininkas neturėjo nuomos mokesčio skolų, todėl atsakovas negalėjo perimti 1 887,6 Lt skolos.
 3. Dėl PVM sąskaitų–faktūrų už 2012 m. sausio–gegužės mėn. apmokėjimo. Atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti 3 299,25 Lt skolos, 298,55 Lt delspinigių, 100,97 Lt palūkanų už 2012 m. sausio–gegužės mėn., nes iš visų penkių nurodyto laikotarpio PVM sąskaitų–faktūrų ieškovas atsakovui buvo pateikęs tik vieną – 2012 m. kovo 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą 545,33 Lt. Ieškovas iki 2012 m. kovo mėn. nepasinaudojo teise indeksuoti nuomos mokestį, todėl vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI) turėjo būti pradėtas taikyti nuomos mokesčiui, mokamam nuo 2012 m. kovo mėn., bet ieškovė nepateikė atsakovei PVM sąskaitų–faktūrų su indeksuotu nuomos mokesčiu 2012 m. balandžio ir gegužės mėn. Atsakovas nurodė, kad 2012 m. kovo 21 d. PVM sąskaitos–faktūros neapmokėjo, nes joje ieškovas neteisingai nurodė indeksuoto nuomos mokesčio dydį (pagal 2011 metų VKI (4,1 proc.) turėjo įrašyti 410 Lt plius PVM), todėl nurodytą dokumentą atsakovas 2012 m. balandžio 3 d. grąžino ieškovui.
 4. Dėl PVM sąskaitų–faktūrų po 2012 m. birželio 1 d. Nuo 2012 m. birželio 1 d. ieškovo išrašytos PVM sąskaitos–faktūros nepagrįstos, neteisėtos ir negaliojančios, nes atsakovas 2012 m. gegužės 30 d. nutraukė nuomos sutartį ir išsikraustė iš ieškovės patalpų.
 5. Dėl negautų pajamų. Ieškovas negavo prašomų priteisti pajamų dėl savo pačios pasyvumo, nes pastarosios pranešimą apie licencijos išregistravimą atsakovas gavo 2013 m. kovo 7 d. Atsakovas 2013 m. kovo 12 d. pateikė prašymą Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VVKT) išregistruoti vaistinės veiklos licenciją adresu Vilniuje, Šeškinės g. 22, o VVKT viršininkas 2013 m. balandžio 3 d. priėmė sprendimą išregistruoti licenciją. Apie tai atsakovė informavo ieškovę 2013 m. balandžio 10 d. el. paštu ir registruotu laišku.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: ieškovei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ priteisė 1 488,30 Lt nuomos mokesčio skolos, 133,95 Lt delspinigių, 2 460 Lt kompensacijos dėl sutarties nutraukimo, 201,36 Lt palūkanų, 11 333,33 Lt negautų pajamų, iš viso – 15 616,94 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 15 415,58 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 852,47 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

6Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas ir UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ 2010 m. kovo 4 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovas išnuomojo atsakovui vaistinės patalpas, esančias Šeškinės g. 22, Vilniuje, o nuomininkas įsipareigojo mokėti kas mėnesį 10 000 Lt nuomos mokestį ir papildomai PVM. Nuomos sutarties 6.3 p. šalys susitarė perskaičiuoti nuomos mokestį kiekvienais metais, jį indeksuojant už einamąjį laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. pagal praėjusių metų ir galiojantį VKI. Sutarties 6.5 p. šalys nustatė, kad patalpų mokestis už einamąjį mėnesį mokamas iki 15 dienos. Pagal nurodytą punktą, nuomotojas įsipareigojo pateikti sąskaitą už einamąjį mėnesį iki mėnesio penktos dienos. Sutarties 6.6.3 p. nustatyta nuomininko pareiga papildomai kompensuoti išlaidas bendro naudojimo patalpoms išlaikyti, bet ne daugiau kaip 300 Lt už vieną mėnesį. Sutarties 10.1 p. nustatytas 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną delspinigių dydis už laiku nuomininko nesumokėtus mokesčius pagal nuomos sutartį. Sutarties 11.4 p. nustatyta abiejų šalių teisė vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, informavus priešingą šalį apie numatomą nutraukimą prieš šešis mėnesius iki nutraukimo ir sumokant šešių mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Sutarties 14.1 p. nustatyta, kad siunčiami pagal nuomos sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminama raštu ir pristatyta šalių juridiniu adresu, įteikiant pasirašytinai bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Ieškovas į bylą pateikė PVM sąskaitas–faktūras, išrašytas nuo 2011 m. sausio 6 d. iki 2012 m. lapkričio 2 d., iš kurių matyti, kad nuo 2011 m. sausio 6 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d. kas mėnesį ieškovė ankstesnei nuomininkei UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ išrašė PVM sąskaitų–faktūrų po 157,30 Lt. Nuo 2012 m. sausio 2 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. ieškovas kiekvieną mėnesį išrašė atsakovui PVM sąskaitų–faktūrų po 659,85 Lt. Nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 2 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitų–faktūrų, kuriose atskirose sąskaitose nurodytas kiekvieno mėnesio pagrindinis nuomos mokestis – 12 100 Lt, indeksuotas nuomos mokestis („nuomos padidėjimas dėl VKI“) – 659,85 Lt ir išlaidos už bendras patalpas – 363 Lt. Pagal 2012 m. sausio 12 d. turto, teisių ir pareigų perdavimo–priėmimo aktą, atsakovas perėmė visas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ teises ir pareigas pagal nuomos sutartį. Atsakovas registruotu laišku išsiuntė ieškovui tuo metu buvusios nuomininkės UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ 2011 m. lapkričio 22 d. pranešimą apie sutarties nutraukimą nuo 2012 m. gegužės 22 d. Registruota pašto siunta įteikta ieškovės direktoriui R. B. 2011 m. lapkričio 29 d. Ieškovas 2012 m. kovo 5 d. raštu informavo atsakovą, kad negavo 2011 m. lapkričio 22 d. pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą. Ieškovas 2012 m. kovo 15 d. raštu pareikalavo, kad atsakovas sumokėtų indeksuotą nuomos mokesčio dalį – 3 867,15 Lt. Atsakovas 2012 m. kovo 27 d. raštu pareiškė, kad nesutinka sumokėti indeksuoto nuomos mokesčio. Taip pat atsakovas 2012 m. balandžio 3 d. pranešimu informavo ieškovą, kad patikslina sutarties nutraukimo datą iki 2012 m. gegužės 30 d. ir grąžino ieškovui 2012 m. kovo 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą dėl 659,85 Lt indeksuoto nuomos mokesčio apmokėjimo. Ieškovas 2012 m. balandžio 6 d. raštu pateikė atsakovui skolos paskaičiavimo lentelę bei neapmokėtų PVM sąskaitų–faktūrų kopijas. Atsakovas 2012 m. gegužės 7 d. raštu atsakė, kad atsisako sumokėti indeksuoto nuomos mokesčio dalį, nes ieškovas indeksuoto mokesčio nereikalavimo iš ankstesnės nuomininkės UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, be to, dėl indeksacijos šalys turėjo susitarti raštu atskiru susitarimu. Ieškovas 2012 m. gegužės 15 d. raštu informavo atsakovą apie tai, kad nesutinka su nuomos sutarties nutraukimu nuo 2012 m. gegužės 30 d., nes negavo 2011 m. lapkričio 22 d. pranešimo apie sutarties nutraukimą. Taip pat atsakovas 2012 m. gegužės 22 d. raštu informavo ieškovą, kad 2012 m. gegužės 30 d. 10.30 val. įvyks vaistinės patalpų perdavimas ieškovui. Atsakovas 2012 m. gegužės 30 d. sumokėjo ieškovui 60 000 Lt. Ieškovas tos pačios dienos raštu informavo atsakovą, kad nesutinka su sutarties nutraukimu. Visas po nuo 2012 m. birželio 1 d. siųstas PVM sąskaitas–faktūras pagal nuomos sutartį atsakovas grąžino ieškovui, nurodydamas, kad nuomos sutartis nutraukta. Iš antstolio V. M. 2012 m. gegužės 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad nuo protokolo surašymo dienos atsakovas nebesinaudoja vaistinės patalpomis ir sudarė visas galimybes ieškovei priimti nurodytas patalpas. Ieškovas ir UAB „Levandų vaistinė“ 2012 m. gruodžio 7 d. sudarė tų pačių negyvenamų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią nuomininkas UAB „Levandų vaistinė“ įsipareigojo mokėti kas mėnesį 10 000 Lt nuomos mokestį. UAB „Levandų vaistinė“ 2012 m. gruodžio 21 d. informavo ieškovę, kad dėl to, jog galioja atsakovei išduota licencija dėl vaistinės veiklos patalpose ir kad UAB „Levandų vaistinė“ negaus licencijos vaistinės veiklai tose pačiose patalpose. Ieškovas 2012 m. gruodžio 27 d. pretenzija pareikalavo, kad atsakovas imtųsi veiksmų licencijai išregistruoti.

7Pasisakydamas dėl nuomos sutarties nutraukimo, teismas konstatavo, kad atsakovas nuomos sutartį 2012 m. gegužės 30 d. nutraukė nepažeidęs nuomos sutarties 11.4 punkte nustatyto pranešimo apie numatomą sutarties nutraukimą termino. Nurodė, kad UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą išrašytas 2011 m. lapkričio 22 d., o registruotojo pašto siunta, kuria atsakovas nurodė siuntęs aptariamą pranešimą ieškovui įteikta ieškovo vadovui 2011 m. lapkričio 29 d.

8Pasisakydamas dėl indeksuotos nuomos mokesčio dalies už 2011 metus (dėl PVM sąskaitų–faktūrų už 2011 metus apmokėjimo), teismas nurodė, kad nuomos sutarties 6.3 p. šalys susitarė perskaičiuoti nuomos mokestį kiekvienais metais, jį indeksuojant už einamąjį laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. pagal praėjusių metų ir galiojantį VKI. Sutarties 6.5 p. šalys nustatė, kad patalpų mokestis už einamąjį mėnesį mokamas iki 15 dienos. Pagal nurodytą punktą, nuomotojas įsipareigojo pateikti sąskaitą už einamąjį mėnesį iki mėnesio penktos dienos. Byloje nustatė, kad nuomininkui išrašydavo dvi atskiras PVM sąskaitas–faktūras kiekvieno mėnesio nuomos mokesčiui sumokėti: vieną PVM sąskaitą–faktūrą – pagrindinei nuomos mokesčio daliai, antrą – indeksuotai nuomos mokesčio daliai. Pažymėjo, kad, pagal nuomos sutarties 6.5 punktą, nuomotojas buvo įsipareigojęs pateikti tik vieną sąskaitą nuomos mokesčiui už einamąjį mėnesį iki mėnesio penktos dienos. Indeksuoto nuomos mokesčio už 2011 metus ieškovė pirmą kartą pareikalavo iš atsakovės 2012 metų kovo 15 d. todėl teismas padarė išvadą, kad PVM sąskaitas–faktūras dėl indeksuoto nuomos mokesčio už 2011 metus ieškovas pateikė pažeidęs nuomos sutarties 6.5 punkte nustatytą nuomos mokesčio mokėjimo tvarką, t. y. nurodytas sąskaitas pateikė ne už einamąjį mėnesį ir ne iki mėnesio penktos dienos.

9Pasisakydamas dėl indeksuoto nuomos mokesčio už 2012 metus iki nuomos sutarties nutraukimo (dėl PVM sąskaitų–faktūrų už 2012 m. sausio–gegužės mėn. apmokėjimo), teismas nurodė, kad šis ieškovo reikalavimas iš dalies pagrįstas. Konstatavo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja indeksuotos nuomos mokesčio dalies už 2012 m. sausio ir vasario mėn., nes indeksuotam nuomos mokesčiui už šiuos mėnesius PVM sąskaitos–faktūros pateiktos ne einamaisiais mėnesiais. Tačiau, teismo vertinimu, ieškovas turėjo teisę gauti indeksuotą nuomos mokesčio dalį už 2012 m. kovo–gegužės mėn., nes jos pareikalavo 2012 m. kovo mėn. Taip pat nurodė, kad ieškovas nuomos mokestį už 2012 metus indeksavo neteisingai, t. y. turėjo indeksuoti nuo 10 000 Lt, bet ne nuo 10 130 Lt. VKI, lyginant 2011 metus su 2010 metais, buvo 104,1 proc., todėl indeksuota nuomos mokesčio dalis už 2012 metų vieną mėnesį turėjo būti 496,10 Lt (10 000 Lt x 0,041 x 1,21 (21 proc. PVM) = 496,10 Lt). Nuomos sutartis nutraukta 2012 m. gegužės 30 d., dėl to ieškovui priteistinas indeksuotas nuomos mokestis už 2012 m. kovo–gegužės mėn. 1 488,30 Lt.

10Pasisakydamas dėl kompensacijos už nuomos sutarties nutraukimą dydžio, teismas nurodė, kad nuomos sutarties 11.4 p. nustatyta abiejų šalių teisė vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, informavus priešingą šalį apie numatomą nutraukimą prieš šešis mėnesius iki nutraukimo ir sumokant šešių mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Sutarties 6.1 punkte nustatytas mėnesinis 10 000 Lt nuomos mokestis, 6.3 punkte įtvirtinta nuomos mokesčio indeksavimo tvarka. Teismo vertinimu, ginčijamas sutarties 11.4 p. aiškintinas sistemiškai jį siejant su kitomis sutarties sąlygomis, t. y. sutarties 6.1 ir 6.3 punktu. Dėl to atsakovė be pagrindo tvirtina, kad sutarties 11.4 punkte kompensacijos už vienašalį sutarties nutraukimą dydžio pagrindas yra neindeksuotas vieno mėnesio nuomos mokestis. Atsižvelgdamas į tai padarė išvadą, kad sutarties šalys susitarė kompensacijos už vienašalį sutarties nutraukimą dydį paskaičiuoti pagal indeksuotą nuomos mokestį. Indeksuotas nuomos mokestis už 2012 metų vieną mėnesį turėjo būti 10 410 Lt (10 000 Lt x 1,041 = 10 410 Lt), todėl šešių mėnesių indeksuoto nuomos mokesčio dydžio kompensacija už sutarties nutraukimą yra 62 460 Lt (10 410 Lt x 6 mėn. = 62 460 Lt).

11Pasisakydamas dėl nuomos mokesčio ir bendro naudojimo išlaidų po 2012 m. birželio 1 d.. teismas konstatavo, kad nuomos sutartis nuo 2012 m. gegužės 30 d. nutraukta teisėtai, todėl po nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovo išsikraustymo iš ginčo patalpų ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo, kuris nebesinaudoja ginčo patalpomis, nuomos mokesčio ir išlaidų bendro naudojimo patalpoms išlaikyti.

12Pasisakydamas dėl negautų pajamų, teismas vertino, kad aptariamas ieškinio reikalavimas yra iš dalies pagrįstas. Nagrinėjamu atveju reikalavimą dėl negautų pajamų ieškovė kildina iš jos ir UAB „Levandų vaistinė“ 2012 m. gruodžio 7 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Šeškinės g. 22, nuomos sutarties. Aptariamos sutarties 6.1 punkte nustatyta, kad nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti ir nuomininkas jį privalo mokėti nuo vaistinės atidarymo dienos, bet ne vėliau kaip šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Nustatė, kad UAB „Levandų vaistinė“ 2012 m. gruodžio 21 d. informavo ieškovą, jog dėl to, kad galioja atsakovui išduota licencija dėl vaistinės veiklos ginčo patalpose, UAB „Levandų vaistinė“ negaus licencijos vaistinės veiklai tose pačiose patalpose. Ieškovas 2012 m. gruodžio 27 d. pretenzija pareikalavo, kad atsakovas imtųsi veiksmų licencijai išregistruoti. Atsakovas 2013 m. kovo 12 d. pateikė VVKT prašymą panaikinti vaistinės veiklos licenciją ginčo patalpose. Apie licencijos panaikinimą atsakovas 2013 m. balandžio 10 d. informavo ieškovą. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Levandų vaistinė“ 2013 m. vasario 15 d. pateikė dokumentus VVKT licencijai gauti, teismas sprendė, kad ieškovas yra perdavęs ginčo patalpas nuomininkui UAB „Levandų vaistinė“. Dėl to nuomos sutarties mokestis, pagal nurodytų asmenų 2012 m. gruodžio 7 d. nuomos sutarties 6.1 punktą, anksčiausiai turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2013 m. vasario 7 d. Apie tai, kad nauja nuomininkas negali gauti licencijos veiklai ginčo patalpoms, ieškovas atsakovą informavo 2013 m. kovo 4 d. pretenzija. Pažymėjo, kad nuomininko pareiga grąžinti nuomotojui tinkamą daiktą (CK 6.499 straipsnis). Atsakovas nurodytą pareigą įvykdė netinkamai, nes grąžino ginčo patalpas per protingą terminą nepanaikintai atsakovui išduotai vaistinės veiklos ginčo patalpose licencijai. Dėl to atsakovas privalo atlyginti ieškovės negautas pajamas, kurių ieškovėas negavo dėl atsakovui išduotos licencijos vaistinės veiklai ginčo patalpose nepanaikinimo, už laikotarpį nuo ieškovo pretenzijos dėl licencijos išregistravimo įteikimo atsakovui dienos iki atsakovo pranešimo apie licencijos išregistravimą įteikimo ieškovui dienos, t. y. nuo 2013 m. kovo 7 d. iki 2013 m. balandžio 10 d. (iš viso – už 34 dienas).

13Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip: „Priteisti ieškovu UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" iš atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė": 70 801,10 Lt nuomos mokesčio skolos, 6234,04 Lt delspinigių, 2 491, 98 Lt kompensacijos dėl sutarties nutraukimo, 681,30 Lt palūkanų, 30 000 Lt negautų pajamų, iš viso – 110 208,42 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą be palūkanų (109 527,12 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas – 3 204,16 žyminio mokesčio ir 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai“.

14Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

151. Dėl nuomos sutarties nutraukimo. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 10/03/04 11.4 p. buvo nustatyta abiejų šalių teisė vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, informavus priešingą šalį apie numatomą nutraukimą prieš šešis mėnesius iki nutraukimo ir sumokant šešių mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją. Sutarties 14.1 p. buvo nustatyta, kad siunčiami pagal nuomos sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminama raštu ir pristatyta šalių juridiniu adresu, įteikiant pasirašytinai bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teismo padarytos išvados dėl pranešimo įteikimo yra nepagrįstos. Teismas nesilaikė įrodymų vertinimo taisyklių ir atsižvelgė tik į atsakovo pateiktus įrodymus bei paaiškinimus, neatsižvelgdamas į ieškovo pateiktus prieštaravimus dėl atsakovo pateiktų įrodymų patikimumo. Paaiškina, kad apie atsakovo ketinimą nutraukti 2010 m. kovo 4 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ieškovė sužinojo tik iš 2012 m. vasario 20 d. elektroninio laiško, į kuri atsakydama mūsų bendrovė išsiuntė 2012 m. kovo 4 d. atsakymą, kuriame nurodė, kad jokio registruoto laiško apie ketinimą nutraukti 2010 m. kovo 4 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10/03/04 mūsų bendrovė nebuvo gavusi.

162. Dėl indeksuotos nuomos mokesčio dalies už 2011 metus (dėl PVM saskaitu- faktūru už 2011 metus apmokėjimo). Teismas netinkamai aiškino Nuomos sutarties nuostatas, tuo pažeisdamas įstatyme įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193). Nuomos sutarties 6.3. punkte buvo numatyta, kad nuomos mokestis dėl infliacijos ar defliacijos perskaičiuojamas kiekvienais metais, pradedant nuo 2011 metų, Patalpų nuomos mokestį už einamąjį laikotarpį nuo sausio 1 d. indeksuojant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuotu vartotojų kainų indeksu (VKI), lyginant praėjusių Patalpos metų VKI ir galiojantį VKI. Taigi sutartimi sutarties aiškiai susitarė, kad nuo 2011 metų nuomos mokestis bus indeksuojamas. Sutarties 6.5 p. buvo nustatyta, kad patalpų mokestis už einamąjį mėnesį mokamas iki 15 dienos, o sąskaita už einamąjį mėnesį turi būti pateikta iki mėnesio penktos dienos. Priešingai, nei nurodė teismas, nuomos sutarties 6.5 p. nebuvo numatyta, kad nuomotojas gali pateikti tik vieną sąskaitą nuomos mokesčiui už einamąjį mėnesį iki mėnesio penktos dienos. Vadinasi, ieškovas turėjo teisę pagal sutarties sąlygas pateikti ir ne vieną sąskaitą faktūrą. Nuomininko prievolė mokėti šalių sulygtą nuomos mokestį negalėjo pasibaigti ar išnykti dėl to, kad nuomininkui sąskaita nebuvo laiku pateikta, nes to nenumatė nei nuomos sutartis, nei įstatymai.

173. Dėl indeksuoto nuomos mokesčio už 2012 metus iki nuomos sutarties nutraukimo (dėl PVM sąskaitų-faktūrų) už 2012 m. sausio- gegužės mėn. apmokėjimo). Apeliaciniame skunde jau buvo nurodyta, kad Nuomininko prievolė mokėti šalių sulygtą nuomos mokestį negalėjo pasibaigti ar išnykti dėl to, kad nuomininkui sąskaita dėl nuomos mokesčio mokėjimo nebuvo laiku pateikta, nes to nenumatė nei nuomos sutartis, nei įstatymai. Paskaičiuodamas indeksuotos nuomos mokesčio dalies dydį už 2012 m. teismas netinkamai išaiškino ir taikė Nuomos sutarties 6.3. nuostatas. Pagal šio punkto formuluotę nuomos mokesčio indeksavimas niekaip nėra susijęs su nuomotojo noru perskaičiuoti nuomos mokesčio dydį, t.y. nuomos mokestis kiekvienais metais turėtų būti perskaičiuojamas automatiškai. Nuomos mokesčio indeksavimas galėtų būti netaikomas tik tuo atveju, jei šalys dėl to susitartų. 2012 metais papildoma nuomos mokesčio dalį ieškovas paskaičiavo teisingai, nes taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vidutinį metinį VKI už 2012 metus, jau turėjo būti įvertinta 2011 metais atliktas nuomos mokesčio indeksavimas. Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktus duomenis vidutinis metinis VKI, lyginant 2010 m. su 2009 m. buvo 101,3 proc., t.y. infliacija sudarė 1,3 procento, todėl nuo 2011 m. sausio 1 d. indeksuota nuomos mokesčio dalis buvo 157,30 Lt per mėnesį (10000 Lt x 1,3 proc. = 10130 Lt - 10000 Lt = 130 Lt x 1,21 (21 proc. PVM) = 157,30 Lt). Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktus duomenis vidutinis metinis VKI, lyginant 2011 m. su 2010 m. buvo 104,1 proc., t.y. infliacija sudarė 4,1 procento, todėl nuo 2012 m. sausio 1 d. indeksuota nuomos mokesčio dalis buvo 659,85 Lt per mėnesį (10130 Lt x 4,1 proc. = 10 415,33 Lt - 10000 Lt = 415,33 Lt x 1,21 (21 proc. PVM) = 659,85 Lt).

184. Dėl kompensacijos už nuomos sutarties nutraukimą dydžio. Teismas netinkamai paskaičiavo indeksuoto nuomos mokesčio dydį. Teismas nurodė, indeksuotas nuomos mokestis už 2012 metų vieną mėnesį turėjo būti 10410 Lt (10 000 Lt x 1,041 = 10 410 Lt), todėl šešių mėnesių indeksuoto nuomos mokesčio dydžio kompensacija už sutarties nutraukimą yra 62 460 Lt (10 410 Lt x 6 mėn. = 62 460 Lt). Kadangi atsakovė sumokėjo ieškovei 60 000 Lt kompensaciją, todėl ieškovei iš atsakovės teismas priteisė 2460 Lt kompensaciją už sutarties nutraukimą nepriemoka (62 460 - 60 000 = 2460). Apeliaciniame skunde jau buvo nurodyti argumentai, kad teismo pozicija, kad nuomos mokestis galėjo būti indeksuojamas tik nuo 2012 metų yra nepagrįsta. Taigi, atsakovas papildomai už vienašališką sutarties nutraukimą turėjo sumokėti 2 491,98 Lt kompensaciją, o ne 2 460 Lt kompensaciją kaip nurodyta skundžiamame sprendime.

195. Dėl nuomos mokesčio ir bendro naudojimo išlaidu po 2012 m. birželio 1 d. (dėl PVM sąskaitų-faktūrų po 2012 m. birželio 1 d.). Apeliaciniame skunde jau buvo pasisakyta dėl to, kad teismo išvada dėl nuomos sutarties nutraukimo nuo 2012 m. gegužės 30 d. yra nepagrįsta. Kaip jau buvo minėta, atsižvelgiant į byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas apie numatomą nuomos sutarties nutraukimą informavo ieškovą tik 2012 m. gegužės 30 d., todėl atsakovas privalėjo mokėti Nuomos sutartyje numatytus mokėjimus už patalpų nuomą dar 6 mėnesius.

206. Dėl priteistos žalos (negautų pajamų) dydžio. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas negavo ieškovo 2012 m. gruodžio 27 d. pretenzijos dėl licencijos išregistravimo. Ieškovės siųsta 2012 m. gruodžio 28 d. siunta atsakovė gavo ne nurodytą pretenziją, bet ieškovės išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Ši teismo išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams, nes iš bylos medžiagos matosi, kad 2012 m. gruodžio 28 d. siunta su 2012 m. gruodžio 27 d. pretenzija buvo 2013 m. sausio 3 d. buvo įteikta atsakovo darbuotojai A. Z., tuo tarpu atsakovo pateikto raštų registravimo žurnalo matosi, kad 2013 m. sausio 3 d. PVM sąskaita faktūra buvo įteikta atsakovo darbuotojui A. N., o A. Z. įteiktas dokumentas iš viso nėra įregistruotas.

21Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį dėl priteistų 11 333, 33 Lt negautų pajamų, ir indeksuotos nuomos mokesčio dalies 992, 20 Lt už 2012 m. balandžio gegužės mėnesius.

22Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl nuomos mokesčio dalies, delspinigių ir palūkanų už 2012 m. balandžio – gegužės mėnesius priteisimo. Nurodė, kad ieškovas pažeidė Nuomos sutarties 6.5 p. nustatytą tvarką - nuomotojas įsipareigoja pateikti sąskaitą už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos. Ieškovas iš visų 5-ių sąskaitų faktūrų atsakovui pateikė tik vieną dokumentą - 2012-03-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. NTV 10121, o kitas dvi sąskaitas už 2012 metų balandžio bei gegužės mėnesius atsakovas pateikė kartu su ieškiniu.

23Dėl 11 333,33 Lt nuostolio negautų pajamų forma priteisimo apeliantas nurodė, kad ieškovas 2012 m. gruodžio 7 d. sudarydamas Nuomos sutartį su UAB “Levandų vaistinė” elgėsi nerūpestingai, neapdairiai ir neatidžiai, nes paminėtą nuomos sutartį sudarė neįsitikinęs, nuo kada išnuomojamose patalpose vaistinė turės galimybę vykdyti savo tiesioginę veiklą. Ieškovas viešai deklaruoja, kad jo pagrindinė veikla yra nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas, įskaitant, bet neapsiribojant ir patalpų nuoma, skirta vaistinių veiklai. Dėl to ieškovui keliami aukštesni elgesio standartai.

24Atsakovas UAB „Gintarinė vaistinė“ atsiliepimu prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad faktinę aplinkybę kad 2011 m. lapkričio 22 pranešimas yra įteiktas ieškovui įrodinėja AB „Lietuvos paštas“ 2012-03-27 pažymą Nr. 3-0274, o šie įrodymai nėra nuginčyti jokiais kitais leistinais įrodymais. Išsiuntus originalų pranešimą ir gavus patvirtinimą apie jo įteikimą nėra protinga siųsti jį pakartotinai. Taip pat nurodo, kad neginčija ieškovo teisės pateikti dvi sąskaitas –faktūras, tačiau visos jos turėjo būti pateiktos laikantis šalių sudarytoje sutartyje nustatytų terminų. Per visą sutarties laikotarpį iki 2012 m. kovo mėn. nei UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, nei atsakovas nebuvo gavusi jokių pretenzijų iš nuomotojo dėl nesavalaikio nuompinigių mokėjimo. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas galimybe indeksuoti nuomos mokestį pasinaudojo tik 2012 m. kovo mėnesį.

25Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pagal CK 6.2. str. nuostatas prievolės atsiranda iš sandorių. Nuomos sutarties 6.3. p. šalys buvo sutarusios, kad nuomos mokestis dėl infliacijos ar defliacijos perskaičiuojamas kiekvienais metais, pradedant nuo 2011 metų. Vadinasi, atsakovo prievolė mokėti indeksuotą nuomos mokesčio dalį buvo nustatyta sutartimi (dvišaliu sandoriu). Nuomininko prievolė mokėti šalių sulygtą nuomos mokestį negalėjo pasibaigti ar išnykti dėl to, kad nuomininkui sąskaita nebuvo laiku pateikta. Sąskaitos pateikimo laikas galėjo turėti įtakos tik prievolės įvykdymo termino nustatymui. Net pripažinus faktą, kad atsakovas PVM sąskaitų - faktūrų indeksuotai nuomos mokesčio už 2012 m. balandžio ir gegužės mėnesius daliai nebuvo gavęs ar gavo pavėluotai, atsakovas privalėjo mokėti indeksuotą nuomos mokesčio dalį už nurodytą laikotarpį. Taip pat pažymi, kad pats atsakovas po Nuomos sutarties nutraukimo elgėsi nerūpestingai ir neatliko visų veiksmų, būtinų tam, kad patalpomis būtų galima netrukdomai naudotis. Nors atsakovas savo veiklą nuomojamose patalpose vaistinės veiklą nutraukė dar 2012 m. birželio 1 d., tačiau net praėjus šešiems mėnesiams dar nebuvo atlikęs jokių veiksmų, kad jo veiklos licencija nuomojamose patalpose būtų išregistruota. Tik po pakartotinės pretenzijos pateikimo, atsakovas kreipėsi į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą dėl veiklos licencijos nuomojamose patalpose išregistravimo. Pats atsakovas yra verslininkas, kurio pagrindinė veikla yra susijusi su vaistinių veikla, todėl pačiam atsakovui turi keliami ženkliai aukštesni elgesio standartai. Atsakovas turi būti susipažinęs su reikalavimais, taikomais vaistinių veiklai, todėl atsakovui turėjo būti žinoma, kad joks kitas subjektas negalės gauti vaistinės veiklos licencijos tose pačiose patalpose, dėl veiklos kuriose tebegalioja kitai įmonei išduota licencija.

26Apeliaciniai skundai atmetami

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra procesinio pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes naujų įrodymų nepateikta.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių ginčas vyksta dėl atsiskaitymo pagal 2010 m. kovo 4 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovas išnuomojo vaistinės patalpas, esančias Šeškinės g. 22, Vilniuje, UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, kuri vėliau buvo reorganizuota ir nuo 2012 n. sausio 1 d. atsakovui UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ visas jos teises ir pareigas perėmė dabartinis atsakovas UAB „Gintarinė vaistinė“, taip pat dėl tinkamo sutarties nutraukimo ir negautų pajamų nutraukus sutartį.

29Dėl ieškovo patikslinto apeliacinio skundo

30Ieškovas teigia, kad apie atsakovo ketinimą nutraukti 2010 m. kovo 4 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ieškovė sužinojo tik iš 2012 m. vasario 20 d. elektroninio laiško, jokio atsakovo registruoto laiško apie ketinimą nutraukti 2010 m. kovo 4 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ieškovo bendrovė nebuvo gavusi. Kadangi Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 11.4 p. buvo nustatyta abiejų šalių teisė vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, informavus priešingą šalį apie numatomą nutraukimą prieš šešis mėnesius iki nutraukimo ir sumokant šešių mėnesių nuomos mokesčio dydžio kompensaciją, o atsakovas 2012-05-30 išsikėlė iš nuomojamų patalpų ir sumokėjo sutarties 11.4 p. numatyta kompensacija, tai teismas apie numatomą sutarties nutraukimą informavo ieškovą tik 2012-05-30, todėl atsakovas privalėjo mokėti už patalpų nuomą dar 6 mėn. t.y. už 2012 metų birželio – lapkričio mėnesius.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, nes byloje nustatyta ir tai teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, kad atsakovas nuomos sutartį 2012 m. gegužės 30 d. nutraukė nepažeidęs nuomos sutarties 11.4 punkte nustatyto pranešimo apie numatomą sutarties nutraukimą termino, nes UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą išrašytas 2011 m. lapkričio 22 d., o registruotojo pašto siunta, kuria atsakovas nurodė siuntęs aptariamą pranešimą ieškovo vadovui įteikta 2011 m. lapkričio 29 d. Kadangi ieškovas nurodė, kad atsakovas nuomos sutartį nutraukė 2012 m. gegužės 30 d. ir sumokėjo sutarties 11.4 p. numatyta 6 mėn. kompensaciją, mokėti už patalpų nuomą ir bendro naudojimo išlaidas dar 6 mėn. t.y. už 2012 metų birželio – lapkričio mėnesius atsakovas neturi teisinio pagrindo.

32Ieškovo teiginys, kad teismas nepagrįstai atmetė indeksuoto nuomos mokesčio už 2011 m. ir 2012 m. dalį, taip pat yra nepagrįstas, nes ieškovas indeksuoto nuomos mokesčio dalies už 2011 m. pareikalavo tik 2012 metais, nors kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nuomos sutarties 6.3 p. šalys susitarė perskaičiuoti nuomos mokestį kiekvienais metais, jį indeksuojant už einamąjį laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. pagal praėjusių metų ir galiojantį VKI., o Sutarties 6.5 p. šalys nustatė, kad nuomotojas įsipareigojo pateikti sąskaitą už einamąjį mėnesį iki mėnesio penktos dienos, o mokamas patalpų mokestis už einamąjį mėnesį iki 15 dienos. Kadangi ieškovas 2011 m. už einamąjį mėnesį pateikdavo tik sąskaitą pagrindinei nuomos mokesčio daliai, o indeksuoto nuomos mokesčio už 2011 metus ieškovė pirmą kartą pareikalavo iš atsakovės 2012 metų kovo 15 d., tai teismas padarė teisingą išvadą, kad PVM sąskaitas–faktūras dėl indeksuoto nuomos mokesčio už 2011 metus ieškovas pateikė pažeidęs nuomos sutarties 6.5 punkte nustatytą nuomos mokesčio mokėjimo tvarką, t. y. nurodytas sąskaitas pateikė ne už einamąjį mėnesį ir ne iki mėnesio penktos dienos, todėl atsakovas neturi prievolės jį mokėti.

33Analogiškais motyvais teismas atmetė ir ieškovo reikalavimą dėl indeksuotos nuomos mokesčio dalies už 2012 m. sausio ir vasario mėn., nes indeksuotam nuomos mokesčiui už šiuos mėnesius PVM sąskaitos–faktūros pateiktos ne einamaisiais mėnesiais. Teismas taip pat teisingai konstatavo, kad ieškovas nuomos mokestį už 2012 metus turėjo indeksuoti nuo 10 000 Lt, bet ne nuo 10 130 Lt. VKI, lyginant 2011 metus su 2010 metais, buvo 104,1 proc., todėl indeksuota nuomos mokesčio dalis už 2012 metų vieną mėnesį turėjo būti 496,10 Lt (10 000 Lt x 0,041 x 1,21 (21 proc. PVM) = 496,10 Lt).

34Kadangi ieškovas visos sąskaitos turėjo pateikti laikantis šalių sudarytoje sutartyje nustatytų terminų, per visą sutarties laikotarpį iki 2012 m. kovo mėn. nuomininkas UAB „Saulėgrąžų vaistinė“, nebuvo gavusi jokių pretenzijų iš nuomotojo dėl nesavalaikio nuompinigių mokėjimo, tai atsakovui, kaip nuomininko UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ teisių ir pareigų perėmėjui neatsirado pareigą tenkinti ieškovo reikalavimus. Dėl išdėstyto, apelianto teiginys, kad nuomininko prievolė mokėti šalių sulygtą nuomos mokestį negalėjo pasibaigti ar išnykti dėl to, kad nuomininkui sąskaita nebuvo laiku pateikta, yra nepagrįstas, kaip ir nepagrįsti visi kiti ieškovo teiginiai dėl indeksuoto mokesčio dydžio už 2012 m.

35Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai sumažino nuo 30 000 Lt iki 11 333, 33 Lt nuostolių negautų pajamų dydį, nes padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas negavo ieškovo 2012 m. gruodžio 27 d. pretenzijos dėl licencijos išregistravimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pasisakydamas dėl negautų pajamų, teismas konstatavo, kad atsakovas po sutarties nutraukimo grąžino ginčo patalpas, tačiau nepanaikino išduotos vaistinės veiklos ginčo patalpose licencijos. Reikalavimą dėl negautų pajamų ieškovė kildina iš jos ir UAB „Levandų vaistinė“ 2012 m. gruodžio 7 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Šeškinės g. 22, nuomos sutarties, kurios 6.1 punkte nustatyta, kad nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti ir nuomininkas jį privalo mokėti nuo vaistinės atidarymo dienos, bet ne vėliau kaip šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Teismas nustatė, kad dėl to, kad galioja atsakovui išduota licencija dėl vaistinės veiklos ginčo patalpose, UAB „Levandų vaistinė“ laiku negavo licencijos vaistinės veiklai tose pačiose patalpose. Atsakovas tik 2013 m. kovo 12 d. pateikė VVKT prašymą panaikinti vaistinės veiklos licenciją, o apie licencijos panaikinimą atsakovas 2013 m. balandžio 10 d. informavo ieškovą. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Levandų vaistinė“ 2013 m. vasario 15 d. pateikė dokumentus VVKT licencijai gauti, teismas sprendė, kad ieškovas yra perdavęs ginčo patalpas nuomininkui UAB „Levandų vaistinė“. Dėl to nuomos sutarties mokestis, pagal nurodytų asmenų 2012 m. gruodžio 7 d. nuomos sutarties 6.1 punktą, anksčiausiai turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2013 m. vasario 7 d. Apie tai, kad nauja nuomininkas negali gauti licencijos veiklai ginčo patalpoms, ieškovas atsakovą informavo 2013 m. kovo 4 d. pretenzija. Dėl to atsakovas privalo atlyginti ieškovės negautas pajamas, kurių ieškovas negavo dėl atsakovui išduotos licencijos vaistinės veiklai ginčo patalpose nepanaikinimo, už laikotarpį nuo ieškovo pretenzijos dėl licencijos išregistravimo įteikimo atsakovui dienos iki atsakovo pranešimo apie licencijos išregistravimą įteikimo ieškovui dienos, t. y. nuo 2013 m. kovo 7 d. iki 2013 m. balandžio 10 d., iš viso 11 333, 33 Lt už 34 dienas. Teismo nustatytos aplinkybės atitinka bylos faktinėms aplinkybėms, apelianto teiginiai nesudaro pagrindo keisti sprendimą šioje dalyje.

36Kadangi sprendimo dalis dėl ieškinio dalinio patenkinimo lieka nepakeista, tai apelianto teiginiai dėl delspinigių ir palūkanų padidinimo tampa neaktualus, todėl teisėjų kolegija jų nenagrinėja.

37Dėl atsakovo apeliacinio skundo

38Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ir atsakovo apeliacinio skundo teiginiai nesudaro pagrindo sprendimo pakeitimui. Apeliantas nesutinka su teismo priteista 11 333, 33 Lt suma negautų pajamų, teigdamas, kad pats ieškovas 2012 m. gruodžio 7 d. sudarydamas Nuomos sutartį su UAB “Levandų vaistinė” elgėsi nerūpestingai, neapdairiai ir neatidžiai, nes nuomos sutartį sudarė neįsitikinęs, nuo kada išnuomojamose patalpose vaistinė turės galimybę vykdyti savo tiesioginę veiklą. Teisėjų kolegija tokia atsakovo pozicija laiko neteisinga, nes ieškovo prarastos pajamos yra priežastiniame ryšyje su atsakovo neteisėtu neveikimu – atsakovas yra profesionalas savo srityje ir žinojo, kad licenzijos galiojimas sukels neigiamas pasekmės ieškovui. Todėl ieškovas turėjo pagrindą tikėtis, kai atsakovas pridavęs patalpas panaikins ir licenciją. Šio konkrečiu atveju būtent atsakovui keliami aukštesni elgesio standartai. Kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, nuomininko pareiga grąžinti nuomotojui tinkamą daiktą (CK 6.499 straipsnis), atsakovas nurodytą pareigą įvykdė netinkamai, nes grąžino ginčo patalpas per protingą terminą nepanaikintai atsakovui išduotai vaistinės veiklos ginčo patalpose licencijai.

39Kadangi teisėjų kolegija jau konstatavo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai priteisė indeksuoto nuomos mokesčio dalį už 2012 metų kovo - gegužės mėnesius, todėl iš naujo šių mokesčių pagrįstumo klausimą svarstyti nėra pagrindo.

40Taigi, teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (Lietuvos Respublikos CPK 176, 185 str.), bei materialines teisės normas, reglamentuojančias prievolių vykdymą, bei pagrįstai ieškinį tenkino iš dalies. Apeliaciniame ir papildytame apeliaciniame skunde išdėstyti atsakovo teiginiai nepaneigia šių teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

41Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė priteisti iš atsakovo... 3. Nurodė, kad ieškovė ir UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ 2010 m. kovo 4 d.... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsiliepimas... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį... 6. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas ir UAB „Saulėgrąžų... 7. Pasisakydamas dėl nuomos sutarties nutraukimo, teismas konstatavo, kad... 8. Pasisakydamas dėl indeksuotos nuomos mokesčio dalies už 2011 metus (dėl PVM... 9. Pasisakydamas dėl indeksuoto nuomos mokesčio už 2012 metus iki nuomos... 10. Pasisakydamas dėl kompensacijos už nuomos sutarties nutraukimą dydžio,... 11. Pasisakydamas dėl nuomos mokesčio ir bendro naudojimo išlaidų po 2012 m.... 12. Pasisakydamas dėl negautų pajamų, teismas vertino, kad aptariamas ieškinio... 13. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 14. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 15. 1. Dėl nuomos sutarties nutraukimo. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties... 16. 2. Dėl indeksuotos nuomos mokesčio dalies už 2011 metus (dėl PVM saskaitu-... 17. 3. Dėl indeksuoto nuomos mokesčio už 2012 metus iki nuomos sutarties... 18. 4. Dėl kompensacijos už nuomos sutarties nutraukimą dydžio. Teismas... 19. 5. Dėl nuomos mokesčio ir bendro naudojimo išlaidu po 2012 m. birželio 1 d.... 20. 6. Dėl priteistos žalos (negautų pajamų) dydžio. Teismas padarė išvadą,... 21. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį dėl priteistų... 22. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl... 23. Dėl 11 333,33 Lt nuostolio negautų pajamų forma priteisimo apeliantas... 24. Atsakovas UAB „Gintarinė vaistinė“ atsiliepimu prašo ieškovo... 25. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepimu prašo atsakovo... 26. Apeliaciniai skundai atmetami... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių ginčas vyksta dėl atsiskaitymo pagal... 29. Dėl ieškovo patikslinto apeliacinio skundo... 30. Ieškovas teigia, kad apie atsakovo ketinimą nutraukti 2010 m. kovo 4 d.... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šis ieškovo reikalavimas yra... 32. Ieškovo teiginys, kad teismas nepagrįstai atmetė indeksuoto nuomos mokesčio... 33. Analogiškais motyvais teismas atmetė ir ieškovo reikalavimą dėl... 34. Kadangi ieškovas visos sąskaitos turėjo pateikti laikantis šalių... 35. Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai sumažino nuo 30 000 Lt iki 11 333,... 36. Kadangi sprendimo dalis dėl ieškinio dalinio patenkinimo lieka nepakeista,... 37. Dėl atsakovo apeliacinio skundo... 38. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ir atsakovo apeliacinio skundo teiginiai... 39. Kadangi teisėjų kolegija jau konstatavo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai... 40. Taigi, teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis... 41. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. sprendimą palikti...