Byla 2-6743-600/2013
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BTA Insurance Company SE ieškinį atsakovui UAB „TG Tech“ dėl draudimo išmokos grąžinimo,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad su atsakovu UAB „TG Tech“ sudarė transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 12 9074013, pagal kurią buvo apdrausta automobilio C. G. V., valst. Nr. ( - ) savininkų ir valdytojų civilinė atsakomybė. 2012-03-07 Vilniuje, eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ). Atsakovui priklausančio automobilio valdytojas buvo pripažintas eismo įvykio kaltininku. 2012-04-20 įvykusio įvykio metu buvo apgadintas ( - ), valst.Nr. ( - ), eismo įvykio kaltininku pripažintas vėl automibilio C. G. V., valst. Nr. ( - ), valdytojas. Ieškovas iš viso išmokėjo 3339,41 Lt dydžio draudimo išmoką už apgadintus automobilius. Atsakovo atžvilgiu eismo įvykio metu galiojo visos su apdraustos transporto priemonės valdytojo statusu susijusios pareigos, tačiau atsakovui priklausančio automobilio valdytojas neatvyko per 3 darbo dienas pas ieškovą, nepranešė apie eismo įvykį ir nepateikė jokių įrodymų, kad tai padarė, kaip to reikalauja Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas. Atsakovas buvo susipažinęs su draudimo taisyklių reikalavimais. Ieškovas, remiantis teisės aktų nuostatomis, įgijo teisę į 20 procentų išmokėtą draudimo išmoką, atgręžtinio reikalavimo teise.

3Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 667,89 Lt išmokėtos draudimo išmokos, 5 procentus metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl sprendimas už akių priimtinas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-03-07 ir 2012-04-20 įvykusių autoįvykių Vilniaus m., metu buvo apgadinti du automobiliai ( - ), valst. Nr. ( - ), ( - ), valst.Nr. ( - ) (b.1.5-6,9-12). Autoįvykių kaltininku pripažintas T. B. (b.l.5,9). Iš Registrų centro duomenų nustatyta, kad T. B. yra atsakovo UAB „TG Tech“ vadovas (b.l.23-24). Ieškovas BTA Insurance Company“ SE sumokėjo 2849,68 Lt sumą už automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) sugadinimą ir 489,73 Lt už sugadintą automobilį ( - ), valst.Nr. ( - ) (b.1.6-7,10-13).

8Atsakovui nuosavybės teise priklausančio automobilio valdytojas, sukėlęs eismo įvykius, apie įvykusius eismo įvykius nepranešė atsakovui per nustatytą 3 darbo dienų terminą, todėl, vadovaujantis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi (jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė įstatymo 12 straipsnyje numatytas pareigas), eismo įvykių metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 54.5 punktu, ieškovas įgijo 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos dydžio atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą. Todėl vadovaujantis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 54.5 punktu, LR CK 6.280, 6.264 straipsniais, iš atsakovo ieškovui priteistina 667,89 Lt žalos atlyginimo.

9LR Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-01-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaujantis CPK 79 straipsniu, 93 straipsnio 2 dalimi, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ieškovui iš atsakovo priteistina 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui BTA Insurance Company SE, veikiančiam per BTA Insurance Company SE filialą Lietuvoje, įm.kodas 300665654, iš atsakovo UAB „TG Tech“, kodas 300660290, 667,89 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (667,89 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai