Byla B2-2159-259/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rivira“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rivira“ direktoriaus R. L. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rivira“,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Rivira“ direktorius ir akcininkas R. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Rivira“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad bendrovė nepajėgi vykdyti veiklos ir prisiimtus finansinius įsipareigojimus kreditoriams, laiku nemoka įstatymu nustatytų mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų, bendrovė atitinka nemokios įmonės nustatymo kriterijus, todėl jai keltina bankroto byla.

4Klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2016 m. liepos 1 d. 9.30 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Iš atsakovės įmonės direktoriaus pateikto byloje 2016 m. birželio 3 d. balanso duomenų (b. l. 14) matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 1829 Eur, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudaro 1249 Eur, trumpalaikis turtas – 580 Eur. Pastarąjį turtą sudaro debitoriniai įsiskolinimai (b. l. 6). Tuo tarpu pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 23723 Eur. 2015 metais įmonė veikė nuostolingai ir patyrė 15991 Eur įprastinės veiklos nuostolių, o ataskaitiniu laikotarpiu iki 2016 m. birželio 3 d. bendrovės nuostoliai sudarė 217 Eur (b. l. 13). Išanalizavus byloje esamus finansinius duomenis, teismas vertina, jog atsakovės įmonės turtinė padėtis nėra stabili, įmonė susiduria su rimtais finansiniais sunkumais ir jie nėra laikino pobūdžio.

8Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Aplinkybę apie faktinį UAB „Rivira“ nemokumą savo rašytiniuose paaiškinimuose patvirtino ir ieškovas R. L., kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovės įmonei kaip įmonės direktorius.

9Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad UAB „Rivira“ keltina bankroto byla LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Iškėlus bankroto bylą, UAB „Rivira“ bankroto administratore skirtina UAB „Ad acta“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Iškėlus UAB „Rivira“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti UAB „Rivira“ (juridinio asmens kodas 300555485, registracijos adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Šaltalankių g. 4) bankroto bylą.

14Paskirti UAB „Rivira“ administratore UAB „Ad acta“ (juridinio asmens kodas 123045781, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA171, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 34-67).

15Uždėti UAB „Rivira“ (juridinio asmens kodas 300555485) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Rivira“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, šalims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovo... 3. Ieškovas UAB „Rivira“ direktorius ir akcininkas R. L. kreipėsi į teismą... 4. Klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 7. Iš atsakovės įmonės direktoriaus pateikto byloje 2016 m. birželio 3 d.... 8. Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje... 9. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 10. Iškėlus bankroto bylą, UAB „Rivira“ bankroto administratore skirtina UAB... 11. Iškėlus UAB „Rivira“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 13. Iškelti UAB „Rivira“ (juridinio asmens kodas 300555485, registracijos... 14. Paskirti UAB „Rivira“ administratore UAB „Ad acta“ (juridinio asmens... 15. Uždėti UAB „Rivira“ (juridinio asmens kodas 300555485) nekilnojamajam ir... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad UAB „Rivira“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...