Byla 2-9471-965/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Giedrius Jonauskas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Klaipėdos viešbutis“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Giedrius Jonauskas,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir prašo panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko 2014-05-20 patvarkymą Nr. 3.5.-75622 areštuoti lėšas. Nurodė, kad bendrovė nei karto per nurodytą laikotarpį nebuvo informuota apie apskaičiuotų vykdymo išlaidų faktą bei bendrovei nebuvo pateiktas joks pranešimas ar patvarkymas dėl jų apmokėjimo. Pažymi, kad bendrovė nebuvo informuota ir jai nebuvo pateiktas siūlymas nei jo priėmimo metais 2004 metais. Taip pat, mano, kad vykdomoji byla buvo tvarkyta netinkamai ir aplaidžiai, todėl jie nesutinka ne tik su priskaičiuotų vykdymo išlaidų egzistavimo faktu, bet ir jų dydžiu.

3Antstolis Giedrius Jonauskas 2014-06-20 patvarkymu pareiškėjo UAB „Klaipėdos viešbutis“ skundo netenkino ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui (CPK 510 str. 2 d.). Patvarkyme nurodė, kad 2014-04-17 patvarkymas Nr. 3.5.-73628 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo įstatymo nustatytais terminais nebuvo apskųstas bei yra įsiteisėjęs, pareiškėja nėra sumokėjusi 2014-04-17 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. 3.5.-73627 nurodytų vykdymo išlaidų, patvarkymas areštuoti lėšas nenaikintinas. Taip pat pažymėjo, kad 2004-08-16 buvo surašytas siūlymas dėl sprendimo vykdymo išlaidų, pasiūlant pareiškėjui susimokėti susidariusias 240,95 Lt vykdymo išlaidas ir apie šį siūlymą pareiškėjui buvo žinoma, tačiau jis vykdymo išlaidų nesumokėjo.

4Skundas atmestinas.

5Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0091/04/01615 medžiagos nustatyta, kad antstolis Giedrius Jonauskas vykdė 2004 m. gegužės 20 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį pagal ieškovo UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (vykd. b. l. 2). 2004-08-16 antstolis priėmė siūlymą dėl sprendimo vykdymo išlaidų Nr. 0091/04/1615, kuriuo pasiūlė UAB „Klaipėdos viešbutis“ gera valia sumokėti susidariusias 240,95 Lt vykdymo išlaidas vykdant pateiktą teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių (vykd. b. l. 10). Šis siūlymas 2004-08-17 registruotu paštu buvo išsiųstas UAB „Klaipėdos viešbutis“ (vykd. b. l. 11-12). UAB „Klaipėdos viešbutis“ 2004-08-18 pateikė antstoliui prašymą sustabdyti sprendimo dėl vykdymo išlaidų, kol paaiškės teismo sprendimas (vykd. b. l. 13). 2005-02-21 antstolis patvarkymu nurodė, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo įvykdyta 2005-02-02 (vykd. b. l. 26). 2014-04-17 antstolis Giedrius Jonauskas apskaičiavo vykdymo išlaidas, pakeičiant 2004-08-16 siūlymą dėl sprendimo vykdymo išlaidų ir 2014-04-17 patvarkymu nutarė išieškoti iš UAB „Klaipėdos viešbutis“ 236 Lt vykdymo išlaidas vykdant 2004-05-20 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (vykd. b. l. 45, 46). Kadangi skolininkas gera valia vykdymo išlaidų nesumokėjo, antstolis 2014-05-20 patvarkymu nutarė areštuoti UAB „Klaipėdos viešbutis“ 236 Lt lėšas, esančias UAB „Klaipėdos viešbutis“ sąskaitoje (vykd. b. l. 50).

6CPK 609 str. 1 d. nurodo, kad vykdymo išlaidas sudaro: vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti; vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (CPK 609 str. 2 d.). Pažymėtina, kad CPK 611 str. 2 d. nustatyta, kad vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka.

7Nagrinėjamu atveju antstolis 2004-08-16 priėmė siūlymą dėl sprendimo vykdymo išlaidų Nr. 0091/04/1615, kuriuo pasiūlė UAB „Klaipėdos viešbutis“ per dešimt dienų gera valia sumokėti susidariusias 240,95 Lt vykdymo išlaidas vykdant pateiktą teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių (vykd. b. l. 10). Nors pareiškėjas savo skunde nurodo, kad jis apie šį siūlymą nebuvo informuotas, jam šis siūlymas nebuvo įteiktas jo priėmimo metais, t. y. 2004, tačiau iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad siūlymas 2004-08-17 registruotu paštu buvo išsiųstas UAB „Klaipėdos viešbutis“ (vykd. b. l. 11-12). Be to, kad šis siūlymas buvo įteiktas tinkamai patvirtina ir pareiškėjo UAB „Klaipėdos viešbutis“ 2004-08-18 antstoliui pateiktas prašymas sustabdyti vykdymo išlaidų išieškojimą, kol paaiškės teismo sprendimas (vykd. b. l. 13). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui apie susidariusias vykdymo išlaidas ir jų apmokėjimą buvo pranešta tinkamai dar 2004 metais, tačiau UAB „Klaipėdos viešbutis“ vykdymo išlaidų nesumokėjo.

8Pažymėtina, kad jog visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Nors pareiškėjas teigia, kad antstolis tik po jų skambučio, t. y. po dešimties metų prisiminė apie priskaičiuotas ir nesumokėtas vykdymo išlaidas, tačiau pažymėtina, kad pats pareiškėjas prašė sustabdyti sprendimo vykdymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kol paaiškės teismo sprendimas civilinėje byloje, tačiau net ir išnagrinėjus civilinę bylą bei priėmus joje galutinį sprendimą, pareiškėjas nurodytų vykdymo išlaidų nesumokėjo.

9Pareiškėjas taip pat teigia, kad vadovaujantis CPK 611 str. 4 d. vykdomoji byla, kurioje išieškomos tik vykdymo išlaidos, negali būti vykdoma ilgiau kaip dešimt metų nuo vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui. Pažymėtina, kad skola, kurios pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla, skolininko buvo sumokėta 2005 metais. Tą skunde pabrėžia ir pats pareiškėjas. Be to, 2005-02-21 antstolis patvarkymu nurodė, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo įvykdyta 2005-02-02 (vykd. b. l. 26). Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad dešimties metų terminas dar nėra suėjęs.

10Be to, pareiškėjas teigia, kad antstolis netinkamai ir aplaidžiai tvarkė vykdomąją bylą bei dešimt metų nepanaikino pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 149 str. 1 d., laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Be to, jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.). Esant šiam įstatyminiam reglamentavimui, antstolis negali pats panaikinti teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, pažymėtina, kad 2014-04-17 antstolio patvarkymu paskaičiuotos vykdymo išlaidos nėra naujai paskaičiuotos, priešingai, jų suma net nežymiai mažesnė už sumą, paskaičiuotą 2004-08-16 siūlyme, 2004-08-16 siūlymas pareiškėjui buvo įteiktas tinkamai, šis antstolio siūlymas nebuvo apskųstas. Be to, 2014-04-17 antstolio patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo pareiškėjos taip pat nebuvo apskųstas, todėl yra įsiteisėjęs ir vykdymo išlaidos paskaičiuotos pagrįstai. 2014-04-17 patvarkymas UAB „Klaipėdos viešbutis“ įteiktas 2014-04-23 (vykd. B. l. 47), taigi terminas jį apskųsti baigėsi 2014-05-13. UAB „Klaipėdos viešbutis“ prieštaravimai dėl minėto patvarkymo antstolio kontoroje gauti 2014-06-13, t. y. praleidus 2014-04-17 patvarkymo apskundimo terminą, atnaujinti apskundimo terminą UAB „Klaipėdos viešbutis“ neprašė, nenurodė priežasčių, kodėl jis buvo praleistas, todėl antstolis pagrįstai atsisakė priimti minėtus prieštaravimus ir nurodė, kad 2014-04-17 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei jų dydžio yra įsiteisėjęs.

11Atsižvelgiant į tai, kad 2014-04-17 patvarkymas, kuriame paskaičiuotos vykdymo išlaidos, yra įsiteisėjęs, neapskųstas, todėl teismas neturi jokio teisinio pagrindo pasisakyti dėl paskaičiuotų vykdymo išlaidų dydžio. Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog UAB „Klaipėdos viešbutis“ gera valia nesumokėjus vykdymo išlaidų, paskaičiuotų 2014-04-17 patvarkymu, kuris yra įsiteisėjęs, antstolis turėjo pagrindą pradėti priverstinį vykdymo išlaidų išieškojimą ir areštuoti vykdymo išlaidų sumą UAB „Klaipėdos viešbutis“ banko sąskaitoje.

12Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolis, vykdydamas 2004 m. gegužės 20 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį pagal ieškovo UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės normų ir pripažinti neteisėtu 2014-05-20 antstolio Giedriaus Jonausko patvarkymą pareiškėjo skunde nurodytais motyvais ir argumentais nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas (CPK 510 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškėjo UAB „Klaipėdos viešbutis“ skundą dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0091/04/01615 grąžinti antstoliui Giedriui Jonauskui.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai