Byla T-79/2017
Dėl tarifų ir (ar) mokesčių nustatymo ieškovėms

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Laužiko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Artūro Drigoto,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovių: uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“, uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“, uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“, uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“, ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“, kuriuo prašoma pripažinti, kad atsakovė neteisėtai nuo 2016 m. sausio 1 d. skaičiavo ieškovėms mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir pažeidė su ieškovėmis sudarytas atliekų tvarkymo sutartis,

Nustatė

3Ieškovės UAB „VSA Vilnius“, UAB „Ecoservice“, UAB „Ekonovus“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ekobazė“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo teismo pripažinti, jog atsakovė neteisėtai nuo 2016 m. sausio 1 d. skaičiavo ieškovėms mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir pažeidė su ieškovėmis sudarytas atliekų tvarkymo sutartis.

4Ieškovės su atsakove yra sudariusios individualias atliekų tvarkymo sutartis su vėlesniais pakeitimais, pagal kurias atsakovė įsipareigojo priimti iš ieškovių tvarkyti (šalinti sąvartyne) atliekas, o ieškovės įsipareigojo perduoti atliekas atsakovei ir sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyse nustatyta tvarka ir terminais. Tarp šalių sudarytų atliekų tvarkymo sutarčių 4.2 punktuose yra nurodyta, jog ieškovių mokamas tarifas gali būti keičiamas atsižvelgiant į atsakovo patirtus kaštus. Tarifas keičiamas vadovaujantis įstatymų ir kitų teisinių aktų reikalavimais bei sutartyse nustatyta tvarka. Minėtų sutarčių 4.3 punktas numato, kad atliekų vežėjai (ieškovės) apie tarifo pakeitimus informuojami ne mažiau kaip trys mėnesiai iki tarifo pakeitimo įsigaliojimo datos. Atsakovė 2015 m. gruodžio 31 d. raštu informavo ieškoves, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriais nustatytas 3 Eur už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingų atliekų, išskyrus nepavojiungų atliekų savartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas, mokestis. Rašte nurodoma, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintu principu „teršėjas moka“, šį mokestį atitinkančią sumą sąvartyno operatoriui (atsakovei) turės sumokėti į Vilniaus apskrities regioninį atliekų sąvartyną atliekas pristatantys asmenys. Nuo 2016 m. sausio 1 d. atsakovė ieškovėms išrašė PVM sąskaitas faktūras, kuriose apskaičiavo ir 3 Eur/t mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis. Ieškovės teigia, jog atsakovė nepagrįstai perkėlė naštą joms mokėti įstatymo nustatytą mokestį, kurį pagal principą „teršėjas moka“ turėtų mokėti atliekų darytojai (gyventojai) arba sąvartyno operatorius (atsakovė). Nagrinėjamu atveju padidėjusios atliekų tvarkymo išlaidos buvo perkeltos ieškovėms, atsakovei vienašališkai priėmus sprendimą dėl tarifų ir (ar) mokesčių nustatymo ieškovėms.

5Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2021-231/2016 ieškovių ieškinį atmetė. Teismas nurodė, jog Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos leidžia daryti išvadą, kad mokesčio už aplinkos teršimą tiesioginis mokėtojas į valstybės biudžetą yra operatorius (atsakovė), tačiau tai nereiškia, kad šis mokestis neturi būti laikomas operatoriaus patiriamais kaštais ir įskaičiuojamas į vežėjo (atsakovių) mokamą tarifą. Todėl teismas, atsižvelgdamas į tarp šalių sudarytas atliekų tvarkymo sutartis bei įstatyminį reglamentavimą, sprendė, kad neturi pagrindo pripažinti, jog atsakovė, nuo 2016 m. sausio 1 d. skaičiuodama ieškovėms mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, pažeidė tarp šalių sudarytas atliekų tvarkymo sutartis, todėl ieškinį atmetė.

6Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1279-275/2017 kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo klausimo išsprendimo. Vilniaus apygardos teismo vertinimu šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovės turi pareigą mokėti mokestį už aplinkos teršimą. Mokestis už aplinkos teršimą yra viešosios teisės reguliavimo sritis, todėl, teismo vertinimu, ir ginčas dėl nesumokėto mokesčio kyla iš administracinių teisinių santykių ir gali būti pripažintas nagrinėtinu administraciniame teisme. konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Specialioji teisėjų kolegija nesutinka su Vilniaus apygardos teismo vertinimu, jog byloje ginčas kilo iš administracinių teisinių santykių dėl to, ar ieškovės turi pareigą mokėti mokestį už aplinkos teršimą, o tai yra viešosios teisės reguliavimo sritis, todėl ginčas turėtų būti priskirtas nagrinėti administraciniam teismui. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų. Specialiosios teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjomoje byloje tarp šalių nėra susiklostę administraciniai teisiniai santykiai pagrįsti subjektų pavaldumu. Priešingai, šioje byloje ieškovės su atsakove yra sudariusios individualias atliekų tvarkymo sutartis, kurių pagrindu tarp šalių yra susiklostę sutartiniai teisiniai santykiai. Atliekų tvarkymo sutarčių pagrindu atsakovė įsipareigojo priimti iš ieškovių tvarkyti (šalinti sąvartyne) atliekas, o ieškovės įsipareigojo perduoti atliekas atsakovei ir sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyse nustatyta tvarka ir terminais. Nuo 2016 m. sausio 1 d. atsakovė atliekų tvarkymo sutarties pagrindu išrašydama PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas, į jas įtraukė ir naują mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis. Taigi ginčas kilo dėl tarp šalių sudarytų atliekų tvarkymo sutarčių pažeidimo, atsakovės vienašališku sprendimu pakeičiant paslaugų įkainius už teikiamas paslaugas – padidėjusias atliekų tvarkymo išlaidas perkeliant ieškovėms. Remiantis tuo, kad ieškovių ginčijamas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis kildamas iš ieškovių su atsakove sudarytų individualių atliekų tvarkymo sutarčių, darytina išvada, kad keliamas ginčas pagal savo teisinę prigimtį yra ginčas dėl sutartinių prievolių ir nelaikytinas ginču dėl mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme.

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Grąžinti bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“, uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“, uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“, uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“, kuriuo prašoma pripažinti, kad atsakovė neteisėtai nuo 2016 m. sausio 1 d. skaičiavo ieškovėms mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir pažeidė su ieškovėmis sudarytas atliekų tvarkymo sutartis, Vilniaus apygardos teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai
Ryšiai