Byla 2-763-470/2012
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, sekretoriaujant Dainai Stasiukynienei, dalyvaujant ieškovo atstovėms G. Š. ir D. S., atsakovo atstovui G. B.,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dubingiai“ ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Dubingiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Aldaila“ 39848,68 Lt skolos, 6 procentų palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Aldaila“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad sutartyje numatyta prekių vertė yra 28719,83 Lt, todėl prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5Bylos eigoje šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkanti tikrąją šalių valią, pasirašyta. Šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, ieškovo ir atsakovo bei kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidžia, todėl pateikta taikos sutartis tvirtintina (LR CPK 42 str.1d, 140 str. 3 d.). Bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos (LR CPK 294 str.).

8Šalims taip pat išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią (res judicata) (CK 6.985 str. 1 d.).

9Sudarius taikos sutartį, ieškovo prašymu, jam grąžintini 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį (CPK 87 str. 2 d.).

10Išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovo (taikos sutarties 4 p.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šalys išsprendė ginčą geruoju, civilinė byla nutrauktina, o laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (LR CPK 150 str., 293 str. 5 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 290-291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

13patvirtinti tokio turinio taikos sutartį:

14„UAB "Dubingiai", į.k. 133194663, Savanorių pr. 366, Kaunas, atstovaujama generalinės direktorės A. Š. (toliau - Ieškovas), ir UAB "Aldaila", juridinio asmens kodas 249656510, buveinės adresas Pramonės g.13, Alytus, atstovaujama direktoriaus G. B., (toliau - Atsakovas), kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad: ieškovas Alytaus rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo; šalys abipusių derybų būdu pasiekė abiejų Šalių interesus atitinkantį susitarimą ir remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 140 str. 3 d., susitaria ir sudaro šią Taikos sutartį, (toliau - Taikos sutartis):

151. Atsakovas pripažįsta reikalavimą dėl 39848,68 Lt skolos pagal 2011-07-29 Pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 2011-06-1-065 priteisimo. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 39848,68 Lt skolą sekančiais etapais:

161.1.Iki 2012m. balandžio 20 d. pervesti 20 000,00 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) į Ieškovo banko sąskaitą, arba sumokėti šią sumą grynais pinigais Ieškovo atstovui;

17l.2.likusius 19 848,68 Lt (devyniolika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus, 68 ct) ir kitas šioje Taikos sutartyje įsipareigotas sumokėti Ieškovui sumas pervesti į ieškovo sąskaitą banke iki 2012 m. gegužės 6 d.

182. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

193. Šalys susitaria, kad Atsakovas sumoka Ieškovui 298,87 Lt sumą - 25 % sumokėto byloje žyminio mokesčio.

204. Šalys susitaria, kad Atsakovas įsipareigoja apmokėti išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

215. Šalys šia Taikos sutartimi prašo Teismo grąžinti Ieškovui 75% jo sumokėto žyminio mokesčio.

226. Šalys susitaria, kad Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 430,00 Lt sumą, ieškovo sumokėtą antstoliui už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą byloje.

237. Šalys prašo Teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Atsakovo atžvilgiu Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi.

248. Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją, reikalingą šios Taikos sutarties sudarymui.

259. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje Ieškovui ir Atsakovui Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, šalių kreditorių interesų. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, bendrovių įstatų, bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

2610. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra Šalims priimtinas susitarimas, kuris neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. 2-537-470/2012 būtų nutraukta.

2711. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių Šalims ir vienas - teismui.

2812. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., prašo Teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-537-470/2012 nutraukti.

2913. Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 5 p.).“

30Civilinę bylą Nr. Nr.2-763-470/2012 nutraukti.

31Grąžinti ieškovui UAB "Dubingiai", į.k. 133194663, buveinės adresas: Savanorių pr. 366, Kaunas, 896,50 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis litus, 50 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-23 mokėjimo nurodymu Nr. 120156 į VMI prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB.

32Priteisti iš atsakovo UAB "Aldaila", į.k. 249656510, buveinės adresas Pramonės g.13, Alytus) 10,00 Lt (dešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

33Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2012 m. vasario 3 d. teismo nutartimi kreditoriaus UAB "Dubingiai", į.k. 133194663, buveinės adresas: Savanorių pr. 366, Kaunas, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui - areštą atsakovo UAB "Aldaila", į.k. 249656510, buveinės adresas: Pramonės g.13, Alytus, priklausančiam turtui 39848,69 Lt sumai civilinėje byloje L2-537-470/2012 - turto arešto akto Nr. 0212000843.

34Nutarties kopiją siųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui.

35Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

36Atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones sustabdo nutarties vykdymą

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė,... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Dubingiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 4. Atsakovas UAB „Aldaila“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad sutartyje... 5. Bylos eigoje šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir,... 8. Šalims taip pat išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos... 9. Sudarius taikos sutartį, ieškovo prašymu, jam grąžintini 75 procentai... 10. Išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš... 11. Atsižvelgiant į tai, kad šalys išsprendė ginčą geruoju, civilinė byla... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 290-291 str., 293 str. 5 p.,... 13. patvirtinti tokio turinio taikos sutartį:... 14. „UAB "Dubingiai", į.k. 133194663, Savanorių pr. 366, Kaunas, atstovaujama... 15. 1. Atsakovas pripažįsta reikalavimą dėl 39848,68 Lt skolos pagal 2011-07-29... 16. 1.1.Iki 2012m. balandžio 20 d. pervesti 20 000,00 Lt (dvidešimt tūkstančių... 17. l.2.likusius 19 848,68 Lt (devyniolika tūkstančių aštuonis šimtus... 18. 2. Ieškovas atsisako reikalavimų priteisti iš Atsakovo 6 % dydžio metines... 19. 3. Šalys susitaria, kad Atsakovas sumoka Ieškovui 298,87 Lt sumą - 25 %... 20. 4. Šalys susitaria, kad Atsakovas įsipareigoja apmokėti išlaidas susijusias... 21. 5. Šalys šia Taikos sutartimi prašo Teismo grąžinti Ieškovui 75% jo... 22. 6. Šalys susitaria, kad Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 430,00 Lt... 23. 7. Šalys prašo Teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas... 24. 8. Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją,... 25. 9. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai... 26. 10. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra Šalims priimtinas... 27. 11. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios... 28. 12. Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3... 29. 13. Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir... 30. Civilinę bylą Nr. Nr.2-763-470/2012 nutraukti.... 31. Grąžinti ieškovui UAB "Dubingiai", į.k. 133194663, buveinės adresas:... 32. Priteisti iš atsakovo UAB "Aldaila", į.k. 249656510, buveinės adresas... 33. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2012 m. vasario 3 d.... 34. Nutarties kopiją siųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui.... 35. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos... 36. Atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos...