Byla 2-483-322/2012
Dėl asmens paskelbimo mirusiu

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Arūnui Žliobai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui P. J. dėl asmens paskelbimo mirusiu,

Nustatė

3Pareiškėja teismui pateiktu pareiškimu ir patikslintu pareiškimu (2-3 b, 18-20, 40 b. l.) prašo paskelbti P. J., gimusį 1943 m. spalio 23 d., kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), mirusiu. Nurodo, kad po santuokos sudarymo 1971 m. vasario 20 d. jie (pareiškėja ir jos sutuoktinis P. J.) kartu iki 1973 metų gyveno ( - ), bendrų vaikų neturėjo. Dėl P. J. girtuokliavimo ir vagysčių bendras gyvenimas iširo, jis išsikėlė gyventi pas savo motiną į Kelmę, kur, pareiškėjos žiniomis, gyveno iki 1974-1975 metų, kol išvažiavo į Rusiją (tuo metu – TSRS). Nuo to laiko daugiau apie P. J. nėra žinoma, su pareiškėja ar kitais jai žinomais asmenimis bei giminėmis niekada jis nebuvo susisiekęs. Po jo išvykimo mirė P. J. motina ir sesuo, jų laidotuvėse jis nedalyvavo. Valstybės institucijose jokių duomenų apie P. J. galimą buvimo vietą nėra. Šiuo metu P. J. turėtų būti 69 metų amžiaus, apie jo galimą buvimo vietą duomenų nėra jau daugiau kaip 37 metus. Kadangi pareiškėja nori laisvai disponuoti jai priklausančiu nekilnojamuoju turtu, įgytu 1992 ir 2004 metais bei nutraukti santuoką, todėl prašo paskelbti P. J., gimusį 1943 m. spalio 23 d., mirusiu.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas pareiškimą palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos CK 2.31 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad fizinis asmuo gali būti teismo tvarka paskelbiamas mirusiu, jeigu jo gyvenamojoje vietoje trejus metus nėra duomenų apie jo buvimo vietą, o jeigu jis dingo be žinios tokiomis aplinkybėmis, kurios sudarė mirties grėsmę arba duoda pagrindą spėti jį žuvus dėl nelaimingo atsitikimo, – jeigu apie asmenį nėra duomenų šešis mėnesius.

7Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad P. J., gimęs 1943 m. spalio 23 d., yra pareiškėjos Z. J. sutuoktinis (6 b. l.). Jokių duomenų apie P. J. galimą buvimo vietą byloje nėra. Iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymų apie asmens duomenis (7, 22 b. l.) matyti, kad duomenų apie P. J., gimusio 1943-10-23, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pažymos (8-9 b. l.) patvirtina, jog per paskutinius trejus metus Juridinių asmenų registre nėra įregistruota įmonė P. J. (gim. 1943-10-23) vardu, o Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, P. J. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturėjo ir neturi. Remiantis Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje turima informacija (10 b. l.), P. J., gimusio 1943-10-23, vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Telšių apskrities VPK Kelmės rajono PK duomenų bazėse (11 b. l.) informacijos apie P. J., gimusį 1943-10-23, neturi.

8Teismui apie bylos iškėlimą viešai paskelbus specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (24-25 b. l.), per teismo nustatytą trijų mėnesių laikotarpį, asmenų, galinčių suteikti informacijos apie dingusį P. J. neatsirado, dingusysis P. J. neatsiliepė. Nuo P. J. dingimo dienos yra praėję daugiau kaip trisdešimt septyneri metai.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pareiškėjos atstovo bei liudytojų paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, jog yra pagrindas paskelbti P. J. mirusiu, nes paskutinėje jo gyvenamojoje vietoje daugiau nei trejus metus laiko, t. y. nuo 1975 metų, nėra jokių duomenų apie jo buvimo vietą (CK 2.28 straipsnio 2 dalis, 2.31 straipsnio 1 dalis), be to, dėl P. J. amžiaus (69 metų) yra tikimybė, kad šis asmuo gali būti miręs, todėl pareiškėjos prašymas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas. Kadangi konkrečios mirties vietos nustatyti nėra galimybės, P. J. mirties vieta laikoma paskutinė žinoma jo gyvenamoji vieta – ( - ), o mirties diena laikytina teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (Lietuvos Respublikos CK 2.31 straipsnio 4-5 dalys, CPK 453 straipsnis).

10Pagal Lietuvos Respublikos CPK 443 straipsnio 6 dalies nuostatas dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, todėl pareiškėjai tenka ir pareiga sumokėti procesines – pašto – išlaidas valstybei, kurios šioje byloje sudaro 17,60 Lt (1 b. l.) (Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 4 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu ir 453 straipsniu, teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Paskelbti P. J., Povilo, gimusį 1943 m. spalio 23 d. Lietuvos TSR, Kelmės rajone, Bauzgirio kaime, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), mirusiu, mirties vietą laikant ( - ), o mirties datą – teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną.

14Priteisti iš Z. J., a. k. ( - ) valstybei 17,60 Lt (septyniolika litų 60 centų) bylinėjimosi išlaidų.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai