Byla 2KT-26/2007
Dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 perdavimo nagrinėti kitam teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. individualios įmonės savininkės R. I. U. 2007 m. kovo 16 d. prašymu dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 perdavimo nagrinėti kitam teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. kovo 19 d. gautas pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. IĮ savininkės R. I. U. 2007 m. kovo 16 d. prašymas dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Šiuo prašymu taip pat prašoma panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta sustabdyti civilinę bylą, ir išspręsti šį klausimą iš esmės, sustabdyti prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-33-153/2007 nagrinėjimą Kauno apygardos teisme iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla pagal pareiškėjų D. U. ir R. I. U. skundą dėl antrinės pagalbos teikimo minėtoje civilinėje byloje, taip pat panaikinti Kauno apygardos teismo pirmininko 2007 m. kovo 5 d. nutartį, bei prijungti prie civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-31-109/2006.

3Prašymas atmestinas.

4Civilinių bylų perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui klausimas aukštesnės pakopos teismo gali būti sprendžiamas, tik kai egzistuoja Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 35 straipsnyje nurodyti pagrindai. Tokie pagrindai yra: 1) bylos išnagrinėjimo operatyvumas ir ekonomiškumas (CPK 35 str. 1 d.); 2) bylos sudėtingumas (CPK 35 str. 3 d.); 3) atvejai, kai teisme, kuriame nagrinėjama byla, teisėju dirba dalyvaujantis byloje asmuo arba jo artimieji giminaičiai (CPK 35 str. 4 d.). Tuo tarpu pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. IĮ savininkės R. I. U. prašymas iš esmės yra grindžiamas kitais pagrindais, nenurodytais CPK 35 straipsnyje, nes civilinę bylą Nr. B2-33-153/2007 perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui prašoma dėl to, kad nesutinkama su Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartimi ir šio teismo pirmininko 2007 m. kovo 5 d. nutartimi. Kadangi prašymas dėl bylos perdavimo pagrįstas ne CPK 35 straipsnyje nustatytais pagrindais, todėl jo tenkinti nėra teisinio pagrindo ir jis atmestinas.

5Teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams (Teismų įstatymo 3 str. 3 d.). Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka (Teismų įstatymo 1 str. 3 d.). Taigi visus procesinius klausimus, susijusius su byla, sprendžia ją nagrinėjantis teismas (teisėjas). Dalyvaujantys byloje asmenys, nesutinkantys su teismo priimtais procesiniais sprendimais, turi procesinę teisę įstatymo nustatyta apeliacine bei kasacine tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui, taip pat procesiniam sprendimui peržiūrėti gali pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, jeigu tam yra įstatyme nustatytos sąlygos.

6Prašyme dėl bylos perdavimo nurodyta Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartimi, su kurios dalimi nesutinka pareiškėjas ir atsakovė, be kita ko, atsisakyta sustabdyti prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-33-153/2007 nagrinėjimą Kauno apygardos teisme iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla pagal pareiškėjų D. U. ir R. I. U. skundą dėl antrinės pagalbos teikimo minėtoje civilinėje byloje bei atsisakyta tenkinti prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymo sustabdymo. Pažymėtina, kad teismo nutartis atsisakyti sustabdyti bylą atskiruoju skundu neskundžiama (CPK 165 str.), kaip beje ir nutartis dėl sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymo (CPK 372 str. 2 d.). Tačiau nesutikimo su nurodytomis teismo nutartimis argumentus suinteresuoti asmenys gali nurodyti apeliaciniame skunde.

7Taip pat neskundžiama yra Kauno apygardos teismo pirmininko 2007 m. kovo 5 d. nutartis, kuria atmestas pareiškimas dėl teisėjos G. Blaževič nušalinimo, nes tokia teisė nėra numatyta įstatyme, be to, ši nutartis neužkerta kelio bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios nutarties priėmimas neriboja galimybės suinteresuotiems asmenims, bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus naujų aplinkybių, kurios galėtų būti teisėjo nušalinimo pagrindas, įstatymo nustatyta tvarka reikšti tokį pareiškimą (CPK 68 str. 2 d.). Aukštesnės pakopos teismas nušalinimo pareiškimą sprendžia tik tais atvejais, kai teisme nėra pakankamo skaičiaus teisėjų (CPK 69 str. 1 d.).

8Bylų sujungimo ir išskyrimo klausimai taip pat yra priskirtini bylą nagrinėjančio teismo (teisėjo) kompetencijai, todėl spręsti klausimą dėl civilinių bylų Nr. B2-33-153/2007 ir Nr. 2-31-109/2006 sujungimo nėra teisinio pagrindo (CPK 136 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

10Atmesti pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. individualios įmonės savininkės R. I. U. 2007 m. kovo 16 d. prašymą dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 perdavimo nagrinėti kitam teismui.

Proceso dalyviai