Byla 2S-617-163/2013
Dėl pastatų valdymo fakto nuosavybės teise ir palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos B. V. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-01-17 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos B. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. J., B. M., L. V., S. V., M. V., Ž. V., I. V. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl pastatų valdymo fakto nuosavybės teise ir palikimo priėmimo fakto nustatymo,

Nustatė

22013-01-11 Kretingos rajono apylinkės teisme pareiškėja B. V. pateikė pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. J., B. M., L. V., S. V., M. V., Ž. V., I. V. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl pastatų valdymo fakto nuosavybės teise ir palikimo priėmimo fakto nustatymo. Prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad V. V. iki mirties nuosavybės teise valdė šiuos pastatus: gyvenamąjį namą, priestatą 6.88 kv. m, sandėliuką - 2,73 kv. m, virtuvę -18,58 kv. m, kambarį - 17,69 kv. m, kambarį- 20.05 kv. m, esančius ( - ), kuriuos įsigijo 1992-09-30 pagal pirkimo- pardavimo sutartį iš Alkos žemės ūkio bendrovės bei nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. V. po vyro V. V. mirties priėmė palikimą į jam nuosavybės teise priklausantį turtą ir jį valdo.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-01-17 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos B. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. J., B. M., L. V., S. V., M. V., Ž. V., I. V. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl pastatų valdymo fakto nuosavybės teise ir palikimo priėmimo fakto nustatymo Pareiškėjai B. V. grąžino 2013-01-10 AB „Swedbank“ sumokėtą 100 Lt dydžio žyminį mokestį. Nurodė, kad iš pareiškimo turinio matyti, jog pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos buvęs sutuoktinis V. V. iki mirties - 1996-12-16 - nuosavybės teise valdė nekilnojamą turtą – pastatus ir kambarius esančius ( - ) kuriuos įsigijo 1992-09-30 iš Alkos žemės ūkio bendrovės pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu. Iš pareiškimo turinio ir prie pareiškimo pateiktų dokumentų matyti, kad minėta pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sutarties šalių pasirašyta, patvirtinta notaro ir įregistruota viešajame registre, be to, minėtas turtas nėra įregistruotas viešajame registre. Taip pat nurodė, kad pastatai yra registruotini daiktai, taigi prieš trečiuosius asmenis savo nuosavybės teisę asmuo gali panaudoti tik įregistravęs daiktą ir nuosavybės teisę į jį įstatymų nustatyta tvarka, todėl bendrosios kompetencijos teismai tokių klausimų nenagrinėja, tik tuo atveju, jeigu būtų atsisakyta įregistruoti nuosavybės teisę, šį atsisakymą asmuo gali skųsti administraciniam teismui. Teismas nurodė, kad jeigu asmuo, teisėtai įgijęs, bet neįregistravęs jo ir nuosavybės teisės į jį, miršta, pastato registraciją ir nuosavybės teisę į jį administracine tvarka turi teisę atlikti jo įpėdinis (įpėdiniai). Šiuo atveju įpėdinis (įpėdiniai) turi pateikti Nekilnojamojo turto registrui pažymą iš notaro biuro apie tai, kad kreipėsi dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir kitus dokumentus, šių dokumentų pagrindu Nekilnojamojo turto registre registruojamas pastatas, o jeigu jo statyba nebaigta, - registruojamas nebaigtas statyti pastatas ir nuosavybės teisė į juos. Įregistravus pastatą ar nebaigtą statyti pastatą ir nuosavybės teisę į juos, įpėdiniui (įpėdiniams) išduodamas pažymėjimas, kurio pagrindu notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju minėto nekilnojamo turto pirkimo – pardavimo sutartis nėra sudaryta, viešame registre ji nėra registruota, nekilnojamas turtas viešame registre taip pat neregistruotas, todėl nėra jokių galimybių šio turto identifikuoti. Nurodė, kad nuosavybės teisę į minėtą nekilnojamą turtą patvirtinantys dokumentai nebuvo sudaryti, todėl nagrinėjamu atveju CPK 444 str. 2 d. 5 p. negali būti taikomas ir ši byla negali būti nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka, pareiškėja turėtų kreiptis į teismą reikšdama ieškinį Alkos žemės ūkio bendrovei (ar jo teisių ir pareigų perėmėjui) dėl nuosavybės teisių į minėtą nekilnojamą turtą pripažinimo, kuris nagrinėtinas ginčo teisenos tvarka.

4Atskiruoju skundu pareiškėja B. V. prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-01-17 nutartį panaikinti ir perduoti jos pareiškimą nagrinėti iš esmės. Nurodo, kad ieškininės teisenos tvarka neturi galimybės kreiptis į teismą, nes Alkos žemės ūkio bendrovė yra likviduota prieš 22 metus, jokių teisių ir pareigų perėmėjų nėra. Taip pat nurodo, kad nors pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo tinkamai įforminta, sandoris įvyko, šalims sandoris galioja, nors nebuvo atlikta teisinė sandorio registracija, po sandorio sudarymo pastatai, esantys ( - ), seniūnijos ūkinės knygose buvo įregistruoti kaip nuosavybė V. V. ir nuo to laiko V. V. pastatais naudojosi, mokėjo mokesčius. Teigia, kad 1992-04-30 Klaipėdos teritorinis valstybinis inventorizavimo biuras, projektavimo ir paslaugų biuras sudarė buto, esančio ( - ), techninės apskaitos bylą, kurioje nurodytas fondas „privatus“ ir savininkas V. V., tai rodo, kad butas nuosavybės teise iki mirties priklausė V. V., kuris tvarkė buto įregistravimą savo vardu, tuo tikslu sudarė inventorinę bylą, kuri yra prijungta prie pareiškimo. Nurodo, kad po V. V. mirties namų valda seniūno ūkinėse knygose įregistruota B. V. vardu. Mano, kad pagrindas pagal CPK 444 straipsnio 52 dalies 5 punktą nustatyti pastato valdymo nuosavybės teise faktą yra, nes pastatai buvo įsigyti pagal sandorį, tik nebuvo pilnai sutvarkyti dokumentai dėl bendrovės darbuotojų kaltės. Teigia, kad neteismine tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę nėra galimybės, šis pastato valdymo nuosavybės teisės faktas reikalingas nustatyti, tam, kad ji galėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

7Nagrinėjamu atveju iškilo ginčas dėl pareiškimo priėmimo nagrinėti ypatingosios teisenos tvarka.

8CPK 445 straipsnyje numatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

9Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad šiuo atveju nuosavybės teisę į minėtą nekilnojamąjį turtą patvirtinantys dokumentai nebuvo sudaryti, todėl nagrinėjamu atveju CPK 444 str. 2 d. 5 p. negali būti taikomas ir ši byla negali būti nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka.

10Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad( - ) išduotoje pažymoje nurodyta, kad V. V., mirusio 1996-12-16 vardu namų valda, seniūnijos ūkinėse knygose įregistruota 1991 m., namų valda yra ( - ). Buto techninės apskaitos byloje nurodyta, kad buto, esančio ( - ) savininkas yra V. V., S., fondas privatus. Pažymoje apie B. V. deklaruotą gyvenamąją vietą nurodyta, kad B. V. 1984-09-10 deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ). 1992-09-30 įsakyme nurodyta leisti nupirkti V. V. iš ( - ) gyvenamąjį butą su ūkiniais pastatais, kurių vertė 4815 talonų. Taip pat 1992-09-30 mokėjimo pranešime nurodyta, kad buto kaina pagal įkainojimo aktą yra 4815 rub. 3 kap., minėtame pranešime nurodytos sumos yra įmokėtos ir nurašytos. 1992-09-30 įgaliojime nurodyta, kad Alkos žemės ūkio bendrovė įgalioja bendrovės vadovą L. V., sudaryti pastatų, esančių ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis su piliečiu V. V.. 1992-12-30 sutartyje nurodyta, kad V. V. perka iš ( - ) gyvenamąjį butą, ir pastatus, esančius ( - ). Taip pat Kretingos rajono savivaldybės administracijos rašte nurodyta, kad Kretingos rajono savivaldybei likviduotų įmonių archyvui nėra perduoti Alkos žemės ūkio bendrovės dėl gyvenamojo namo su pastatais nuosavybės dokumentai bei nuosavybės įsigijimo sutartys. Taigi, nurodytų dokumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad tai, jog pareiškėja pateikė teismui nepasirašytą buto ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį (galėjo būti pasirašytas sutarties egzempliorius likęs ( - )) ir jos neįregistravo viešame registre, nereiškia, kad buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta (CPK 178 str., 185 str.), todėl nepagrįsta pirmosios instancijos išvada, kad šiuo atveju nuosavybės teisę į minėtą nekilnojamąjį turtą patvirtinantys dokumentai nebuvo sudaryti ir ši byla negali būti nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka (CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

12Esant šioms aplinkybėms, Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-01-17 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - pareiškėjos B. V. pareiškimas suinteresuotiems asmenims J. J., B. M., L. V., S. V., M. V., Ž. V., I. V. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl pastatų valdymo fakto nuosavybės teise ir palikimo priėmimo fakto nustatymo, priimtinas ir perduotinas Kretingos rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjos B. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. J., B. M., L. V., S. V., M. V., Ž. V., I. V. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl pastatų valdymo fakto nuosavybės teise ir palikimo priėmimo fakto nustatymo, priimti ir perduoti Kretingos rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai