Byla 2A-1777-273/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Neringa Venckienė, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant atsakovo UAB „Trukmė“ atstovei advokatei Sondrai Venslovienei, trečiajam asmeniui S. V.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Trukmė“ apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UADB ,,Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB ,,Trukmė“, tretiesiems asmenims UAB ,,Promostas“, S. V. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

3ieškovas UADB ,,Ergo Lietuva“ patikslintu ieškiniu (b. l. 93-94) teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Trukmė“ 7 117,37 žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 213 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 29 d. eismo įvykio Vilniaus m. metu, atsakovui priklausanti transporto priemonė MB 1828, v/n ( - ) atsitrenkė ir apgadino pastato, esančio P. V. g. 18, Vilniuje, kuris priklauso trečiajam asmeniui UAB „Promostas", metalinių žaliuzių fasadą. Vilniaus apskr. VPK Administracinės veiklos skyrius konstatavo, kad metalinių žaliuzių fasadą eismo įvykio metu apgadinusio automobilio MB 1828, valst. Nr. ( - ) vairuotojas po eismo įvykio pasišalino, apie tai nepranešęs policijai. Atsakovui priklausančios transporto priemonės MB 1828, v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta UADB ,,Ergo Lietuva”. Tai patvirtinančios draudimo sutarties Nr. 02- 0761820. Žalą dėl apgadintų apsauginių metalinių žaliuzių patyrė tretysis asmuo UAB „Promostas". Draudikas UADB ,,Ergo Lietuva”, remdamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu (Valstybės žinios, 2007 Nr. 61-1340, priimtas 2007 m. gegužės 17 d. ) ir Taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. vasario 13 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 122, bei draudžiamojo įvykio administravimo metu UAB „Promostas" pateiktais jam padarytos žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, trečiajam asmeniui išmokėjo 5 141,27 Lt dydžio draudimo išmoką.

4Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino pilnai. Priteisė iš atsakovo UAB ,,Trukmė“ 7 117,37 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 7 117, 37 litų sumos nuo 2010 04 07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 213 Lt žyminį mokestį UADB „Ergo Lietuva“ naudai.

5Teismas nustatė, kad ieškovas UADB „Ergo Lietuva“ nukentėjusiajam trečiajam asmeniui UAB „Promostas“ atlygino atsakovo UAB „Trukmė“ darbuotojo /trečiojo asmens S. V./ eismo įvykyje padarytą žalą 7 117,37 litus /b.l.13/. Trečiasis asmuo iš eismo įvykio vietos pasišalino. Teismas nurodė, kad sutinkamai su civilinio kodekso 6.270 straipsniu, atsakovas privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Ieškovas turi atgręžtinio reikalavimo teisę pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punktą. Tretysis asmuo S. V. teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad 2008 04 29 vairavo atsakovui priklausantį krovininį automobilį MB 1828, valstybinis Nr.( - ) ir buvo eismo įvykio vietoje ( - ) /b.l.153/. Paaiškino, kad manevravo, buvo išlipęs, nes atlikti manevrui buvo per mažai vietos. Pripažįsta, kad policijos pareigūnas dėl eismo įvykio kalbėjosi su juo telefonu, datos neprisimena. Gavo policijos nutarimą, datos neprisimena. Kaip matėsi, iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 3-9544/643, 2008 10 29 Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos administracinės veiklos skyriaus paieškos poskyrio specialistas priėmė nutarimą Nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos. Sprendimas buvo priimtas, nes per įstatymo numatytą terminą, išnaudojus visas galimybes, nepavyko surasti bei raštu apklausti krovininio automobilio vairuotojo. Nutarime konstatuota, kad remiantis tyrimo metu surinkta medžiaga, nustatyta, kad nukentėjusiajam UAB „Promostas“ priklausančias metalines apsaugines žaliuzes apgadino krovininis automobilis MB 1828, valstybinis Nr ( - ). Šis nutarimas yra oficialus dokumentas ir, sutinkamai su civilinio proceso kodekso 197 straipsnio 2 dalimi, turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Teismas nustatė, kad nei atsakovas, nei tretysis asmuo, sužinoję apie priimtą nutarimą, nesiėmė įstatymo nustatyta tvarka paneigti Nutarime nurodytas aplinkybes. Teismas nevertino administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų įrodymų pagrįstumo ir priimto nutarimo teisėtumo, nes atsakovas nepateikė jokių įrodymų, įgalinančių abejoti ar paneigiančių nurodytas eismo įvykio aplinkybes ir jo padarinius. Šios teisiškai reikšmingos aplinkybės paneigia atsakovo nurodytas abejones dėl paties draudžiamojo įvykio fakto ir atsakovo kaltės. Eismo įvykio tyrimo metu trečiasis asmuo S. V. buvo informuotas apie galimai jo sukeltą eismo įvykį, buvo nurodyta automobilį pristatyti, tačiau apie tokią situaciją neinformavo darbdavio, todėl prisiėmė tokio neveikimo neigiamų padarinių riziką.

6Atsakovas, ginčydamas žalos apskaičiavimo procedūrą ir jos dydį, nepateikė jokių įrodymų, kad žalos dydis yra nepagrįstas. Sutinkamai su civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Teismas iš bylos medžiagos nustatė, kad įvykus draudiminiam įvykiui, UAB „Promostas“ apie įvykį pranešė bendrosios pagalbos centrui , o 2008 04 30 kreipėsi į ieškovą dėl žalos atlyginimo ir nurodė jam žinomas aplinkybes /b.l.21/. Eismo įvykio schema yra užfiksuota policijos atliktame tyrime. Buvo užvesta žalos administravimo byla Nr 761820-2850-1-001 ir surašytas turto apžiūros – defektinis aktas /b.l.20/. Žalos dydį įrodo faktiškai atliktų darbų aktas Nr 2, pažyma apie faktiškai atliktų statybos darbų vertę ir išlaidas Nr 3 /b.l.16 - 17/, aiškinamasis UAB Instola raštas dėl pažeistų detalių pakeitimo /b.l.14/. Tai, kad ieškovas patikslino ieškinį ir sumažino atlygintinos žalos dydį / pareiškė ieškinį tik dėl šiaurinės fasado dalies apsauginių žaliuzių sugadinimo/ nepašalina atsakovo pareigos atlyginti žalą ieškovui.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Trukmė“ prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą-ieškinį atmesti, nustačius, kad nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą -pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą sumažinant priteistą 7 117,37 Lt žalos atlyginimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kviesti liudytojais šiuos asmenis: V. Z., A. A., S. P..

8Nurodo, kad tiek Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau - TPVCAPDJ), tiek LR Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 (2008 ~. vasario 13 d. nutarimo Nr. 122 redakcija) patvirtintos Eismo įvykio metų padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės (toliau -Taisyklės) nustato žalos nustatymo ypatumus, draudimo išmokų mokėjimo principus, mokėtinų draudimo išmokų mokėjimo ir jų nustatymo tvarką, žalos administravimo aspektus, draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygas. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, pagal bylos aplinkybes padarė nepagrįstas išvadas, nenustatė visų būtinų sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei kilti bei visiškai neįvertino kai kurių byloje esančių įrodymų, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi byloje esančiu 2008-10-29 Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus Paieškos poskyrio (toliau -Vilniaus kelių policija) nutarimu Nr. 3-9544/643 Nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos, iš kurio turinio matyti, kad Vilniaus kelių policija nurodė trijų liudytojų parodymus, kurie teigė, kad vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino. Daugiau šie teiginiai neparemti jokiais kitais neginčijamais įrodymais. Todėl pirmosios instancijos teismo motyvas, kad Vilniaus kelių policija nustatė, jog eismo įvykis įvyko dėl trečiojo asmens S. V. kaltės, kuris vėliau pasišalino, yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad Vilniaus kelių policija to nenustatė, antraip nebūtų priėmusi nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos. Vilniaus kelių policija konstatavo, kad nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties, vadinasi, vairuotojo kaltė nebuvo nustatyta, ir tuo neginčijamai remtis civilinėje byloje taip pat negalima. Tai tik įrodo, kad draudiminio įvykio fakto pagrįstumas yra mažų mažiausiai abejotinas. Atsiliepime į ieškinį išdėstyti argumentai bei teismo posėdyje Atsakovės atstovės duoti paaiškinimai neabejotinai paneigė Vilniaus kelių policijos nutarime nurodytą aplinkybę, kad eismo įvykį sukėlė Atsakovei priklausanti transporto priemonė, todėl pirmosios instancijos teismo motyvai, kad Atsakovė pateikė tik abejones, o nepateikė įrodymų, įgalinančių abejoti ar paneigiančių eismo įvykio aplinkybes, žalos apskaičiavimo procedūra ir jos dydį, yra nepagrįsti. Ieškovei pateikiant teismui ieškinį, nuo Ieškovės nurodomo galimai įvykusio eismo įvykio dienos jau buvo praėję beveik 2 metai, tačiau atsakovė apie galimai įvykusį eismo įvykį sužinojo tik 2009 m. lapkričio 25 d., t.y. tada, kai Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją atlyginti žalą. Iki tol į ją Ieškovė nesikreipė, neinformavo apie galimai įvykusį eismo įvykį, neprašė pateikti jokių pastabų, prašymų, papildymų ar kitokių rašytinių dokumentų, tokiu būdu nesudarydama Atsakovei galimybės dalyvauti žalos administravimo byloje. Atsakovei priklausantis automobilis MERCEDES BENZ 1828, valst. Nr. ( - ), nei ieškovės nurodyto ir galimai įvykusio eismo įvykio metu, nei vėliau, nebuvo apgadintas, nesimatė jokių galimų požymių, jog transporto priemonė būtų patekusi į eismo įvykį. Pirmosios instancijos teismas visų pirma turėjo neabejotinai išsiaiškinti tai, ar eismo įvykis apskritai įvyko, ir ar buvo draudžiamojo įvykio faktas. Šiuo atveju nesant automobilį vairavusio asmens kaltės, negalima traukti atsakomybėn ir didesnio pavojaus šaltinio valdytojo. Šiame kontekste didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė atsirastų tik tada, jei neginčijamai būtų nustatyta automobilį vairavusio asmens kaltė. Žala turi būti padaryta aplinkybėmis, kurios yra pagrindas atsirasti šios transporto priemonės savininko ar kito jos valdytojo atsakomybei pagal CK 6.270 straipsnį. O šios aplinkybės nagrinėjamoje byloje nėra nustatytos. Šiuo atveju draudimo išmoka galėjo būti išmokėta tik tokiu atveju, jei būtų buvusi nustatyta eismo įvykį sukėlusi transporto priemonė. Kaip matyti iš byloje esančio 2008-10-29 Vilniaus kelių policijos Nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos, visi trys liudytojai parodė, jog vairuotojas buvo išlipęs iš automobilio. Nelogiška būtų pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu aplink yra žmonės, nes tada bet kuris asmuo suprastų, kad pasišalinimas sukels tik neigiamas pasekmes ir atsakomybės išvengti nepavyks. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino visų byloje esančių įrodymų visete. Byloje nėra pateiktą jokių įrodymų, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę, yra tik vienas rašytinis įrodymas - 2009-11-25 pateikta pretenzija. Teigimas, kad eismo įvyki sukėlė būtent atsakovei priklausanti transporto priemonė, yra pagristas vien tik prielaidomis ir spėlionėmis, o išmokėti draudimo išmoką nesant tiksliai įsitikinusiam draudžiamojo įvykio fakto buvimu, mažų mažiausiai yra nelogiška ir neprotinga. Iš prie byloje esančio trečiojo asmens UAB „PROMOSTAS" Pretenzijos ieškovei, matyti, kad ne va tai įvykusio eismo įvykio schema yra neobjektyvi. Ji paprasčiausiai yra tuščia. Byloje esančios nuotraukos yra visiškai neaiškios. Nesant objektyvios galimai įvykusio eismo įvykio schemos, vertinti nuotraukas nėra jokios prasmės, nes nėra kaip nustatyti priežastinio ryšio. Iš Ieškovės pateiktų ir byloje esančių dokumentų matyti, kad bendrovės UAB „Instola", kurioje buvo remontuojamas ne va tai sugadintas turtas, pateikti šio turto remonto išlaidų skaičiavimai bei kiti remonto išlaidų pagrindimo dokumentai yra neobjektyvūs, nepagrįsti ir abejotini. Byloje nėra pateikta jokių ieškovės ataskaitų ar išvadų dėl žalos, apdraustajam, t.y. atsakovei nebuvo sudarytos sąlygos pateikti dokumentus dėl žalos. Nėra pateikta duomenų, kokia žala buvo padaryta prieš pradedant remonto darbus. Yra paskaičiuotos sumos jau tik faktiškai atlikus darbus. Ieškovė neįsitikinusi draudžiamojo įvykio fakto buvimu ir, minėta, byloje nesant duomenų apie tikslų žalos dydžio nustatymą, išmokėjo trečiajam asmeniui draudimo išmoką. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad UAB „PRMOSTAS" yra parašęs pranešimą apie eismo įvykį, taip pat, kad yra užpildytas Ieškovės patvirtintos formos pranešimas apie eismo įvykį. Šių duomenų nebuvimas tik patvirtina, kad Ieškovė žalą administruoja aplaidžiai bei nevykdo Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, toks Ieškovės elgesys turi būti įvertintas civilinės atsakomybės kontekste, ir ji turi prisiimti neigiamas tokio savo elgesio pasekmes. Iš byloje pateikto Turto apžiūros - defektinio akto taip pat matyti, kad jis nebuvo pateiktas pasirašytinai susipažinti UAB „PROMOSTAS", nes jo parašo šiame akte nėra. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad Ieškovė atliko objektyvų galimai įvykusio eismo įvykio tyrimą, t.y. apklausė įvykio liudytojus, pačią Atsakovę. Aukščiau apeliaciniame skunde pateikti argumentai patvirtina ir tai, kad Ieškovė visiškai nevertino jai UAB „PROMOSTAS" pateiktuose dokumentuose esančių duomenų teisingumo. 2009-09-21 atliktų darbų akte (forma F-2) Nr. 2, 2009-09-21 pažymoje apie faktiškai atliktų statybos darbų vertę ir išlaidas (forma F-3) Nr. 3 bei UAB „Instola" 2009-09-29 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija INS Nr. 159 nurodyta, jog šiaurinio fasado pakeistų žaliuzių ir montavimo darbų kiekis yra 6,46, o I. T. apžiūros-defektiniame akte visų pirma netgi nenurodyta kurio fasado žaliuzės yra deformuotos, ir antra, jame nurodyta, kad apgadintų žaliuzių plokščiu kiekis yra 5, todėl šioje vietoje turime 1,46 neatitikimą. Pažymėtina, kad lm2 žaliuzių yra įkainotas 772,00 Lt, o darbai - atitinkamai 329,76 Lt. Šios aplinkybės neabejotinai suponuoja, kad netgi galimai egzistavus draudžiamojo įvykio faktui, Ieškovė išmokėjo UAB „PROMOSTAS" žymiai didesnę draudimo išmoką, nei iš tikrųjų galėjo būti apgadinta žaliuzių ir atlikta darbų

9Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas UADB ,,Ergo Lietuva“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti teismo sprendimą.

10Nurodo, kad iš civilinėje byloje esančios Vilniaus apsk. VPK KPV AVS PP administracinės teisės pažeidimo bylos Nr. 3-9544/643matyti, kad eismo įvykį tyrusi policija buvo pakankamai aktyvi ir teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu atliko visus įmanomus pažeidėjo išaiškinimo veiksmus: pakartotinai, tiek paštu tiek telefonu kreipėsi į atsakovą, bendravo su administracijos vadovu, nustatė tądien transporto priemonę vairavusį asmenį, tačiau nei vadovas nei S. V. į raginimus atvykti duoti parodymus bei apžiūrai pristatyti transporto priemonę, nereagavo. Atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad Vilniaus apsk. VPK KPV AVS PP nutarime nustatytos aplinkybės yra neteisingos, todėl pagal Civilinio proceso kodekso 197 str. 2 d., jos laikytinos visiškai įrodytomis, o apeliacinio skundo motyvai šiuo aspektu yra atmestini. Reikėtų pažymėti, ką sprendime akcentuoja ir pirmosios instancijos teismas, papildomai aplinkybę, kad vis tik tretysis asmuo, vairuodamas atsakovui priklausančią transporto priemonę, sukėlė žalą, įrodo ir jo paties teisme duoti paaiškinimai. Jis neneigė, kad eismo įvykio dieną buvo trečiojo asmens - UAB „Promostas" teritorijoje. Ten buvo mažai vietos, todėl tam, kad išsisuktų reikėjo manevruoti. Važiavo atbuline eiga, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl buvo išlipęs. Ar tam, kad įsitiktų, kad nekliudė pastato konstrukcijų, ar tam, kad, pasak vairuotojo, įsitikintų ar manevrui pakanka vietos. Be to, S. V. posėdžio metu nurodė, kad šalia jokių žmonių nematė. Ieškovo nuomone, šie prieštaringi trečiojo asmens paaiškinimai patvirtina, kad iš transporto priemonės jis išlipo, nes pajuto, kad galėjo kažką kliudyti, o įsitikinęs, kad kliudė apsaugines žaliuzes, ir nematydamas jį stebinčių žmonių iš eismo įvykio vietos galėjo ir pasišalinti. Taip pat neatmestina, kad vairuotojas galėjo nepastebėti, kad padarė kažkokią žymesnę žalą, kadangi išoriškai pastato apsauginės žaliuzės neatrodė labai stipriai apgadintos, todėl ir nusprendė iš įvykio vietos išvažiuoti. Visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvu, kad atsakovas ginčydamas šias aplinkybes, nepateikė jokių įrodymų, kad apskaičiuotas žalos dydis yra nepagrįstas. Iš esmės ir apeliacinio skundo teiginiai, kad draudimo išmoka yra per didelė ar išmokėta neįsitikinus draudžiamojo įvykio buvimu, yra tik atsakovo atstovės samprotavimai, kurie, be abejo, nesudaro pagrindo priteistą žalos dydį sumažinti. Liudytojų parodymai yra išdėstyti raštu administracinės teisės pažeidimo byloje, todėl atsakovė jais gali remtis, kaip civilinės bylos medžiaga.

11Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

12Byla nutrauktina. Įstatymo normoje (( - ) straipsnio 3 dalis) įtvirtinta nuostata, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešam interesui, todėl, sutinkamai su CPK 42 straipsnio 2 dalimi, tvirtintina. Patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, byla nutrauktina (( - ) straipsnio 5 punktas), konstatuojant, jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu šalys negalės (( - ) straipsnis).

13Šalims sudarius taikos sutartį ieškovei UADB „ERGO Lietuva“ gražintina dalis (75 procentai) sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis), atsakovei UAB „Trukmė“ grąžintina 75 procentai ( už apeliacinį skundą) sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja. Valstybės patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas įsipareigoja atlyginti atsakovė, todėl iš jos valstybei priteistina 13,23 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau įskaičius priteistinas bylinėjimosi bei priteistas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme t.y. 68 Lt valstybei už procesinių dokumentų įteikimą, atsakovei gražintinas 79,27 Lt žyminis mokestis.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi ( - ) straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio1 dalies 5 punktu,

Nutarė

15Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovo UADB ,,Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB ,,Trukmė“, tretiesiems asmenims UAB ,,Promostas“, S. V. dėl žalos atlyginimo.

16Patvirtinti tarp ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ į.k. 110012799 ir UAB „Trukmė“ į.k. 159892440, sudarytą taikos sutartį:

17( - )

18Civilinę bylą pagal ieškovo UADB ,,Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB ,,Trukmė“, tretiesiems asmenims UAB ,,Promostas“, S. V. dėl žalos atlyginimo, nutraukti.

19Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UADB „ERGO Lietuva“ (į.k. 110012799 ) 363 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2010 m. kovo 15 d. mokėjimo nurodymą Nr. HAN-026235, mokėjimas atliktas Swedbank, AB ir 2010 m. kovo 17 d. mokėjimo nurodymą Nr. HAN-026477, mokėjimas atliktas Swedbank, AB.

20Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui UAB „Trukmė“ į.k. 159892440 79,27 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2011 m. birželio 16 d. mokėjimo nurodymą Nr. 26407, mokėjimas atliktas AB SEB bankas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB... 3. ieškovas UADB ,,Ergo Lietuva“ patikslintu ieškiniu (b. l. 93-94) teismo... 4. Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovo... 5. Teismas nustatė, kad ieškovas UADB „Ergo Lietuva“ nukentėjusiajam... 6. Atsakovas, ginčydamas žalos apskaičiavimo procedūrą ir jos dydį,... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Trukmė“ prašo panaikinti Kauno rajono... 8. Nurodo, kad tiek Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų... 9. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas UADB ,,Ergo Lietuva“... 10. Nurodo, kad iš civilinėje byloje esančios Vilniaus apsk. VPK KPV AVS PP... 11. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys sudarė taikos... 12. Byla nutrauktina. Įstatymo normoje (( - ) straipsnio 3 dalis) įtvirtinta... 13. Šalims sudarius taikos sutartį ieškovei UADB „ERGO Lietuva“ gražintina... 14. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi ( - ) straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5... 15. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą... 16. Patvirtinti tarp ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ į.k. 110012799 ir UAB... 17. ( - )... 18. Civilinę bylą pagal ieškovo UADB ,,Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB... 19. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UADB... 20. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui UAB...