Byla 2-1144/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. J. ir A. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutarties, kuria nutarta panaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2257-510/09 pagal ieškovų R. J. ir A. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Arno vila” dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Arno vila“ kreipėsi ieškovai R. J. ir A. J. ir prašė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, taikyti restituciją: grąžinti ieškovams 200 000 Lt, o atsakovui - butą, priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis, o jų esant nepakankamai – kitą atsakovo vardu registruotą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą 200 000 Lt sumai. Ieškovai nurodė, jog ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, atsakovas į ieškovų reikalavimus nereaguoja, todėl akivaizdu, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovo UAB „Arno vila” nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 200 000 Lt sumai, o šio turto neesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti ir atsakovo pinigines lėšas.

6Atsakovas UAB „Arno vila“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį, nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai, o, atsisakius patenkinti atsakovo atskirąjį skundą, prašė pareikalauti iš ieškovo atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo 200 000 Lt sumai, minėtą sumą deponuojant teismo sąskaitoje.

7Atsakovas nurodė, kad yra pelningai dirbanti įmonė, turi daug didelės vertės ir pakankamo likvidumo nekilnojamojo turto. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės apsunkina atsakovo veiklą ir praktiškai ją sustabdo. Tai, kad atsakovo atžvilgiu priimto galimo nepalankaus teismo sprendimo vykdymas nebūtų apsunkintas, konstatavo teismas kitoje civilinėje byloje, kurioje ginčo suma yra ženkliai didesnė, t. y. siekia 1 685 882,86 Lt.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ieškovų R. J. ir A. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

9Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera. 2008 metų finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyta, kad bendrovės viso į balansą įrašyto turto vertė siekia 35 054 824 Lt. Ieškovų reikalavimai sudaro tik mažiau nei 0,57 proc. viso atsakovo UAB „Arno vila“ turto. Pagal pateiktą 2009 m. birželio 15 d. pažymą atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto balansinė vertė sudaro 17 188 902 Lt, o turto vertė pagal nepriklausomų vertintojų išduotas nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas sudaro 25 640 000 Lt. Nurodyti duomenys patvirtina, kad šio turto vertė žymiai viršija ieškovų pareikštų reikalavimų sumą. Teismas padarė išvadą, kad nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyto pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 334 str. 2 d. 1 p.). Ieškovai R. J. ir A. J. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės- taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti atsakovą pateikti 2009 m. pirmojo pusmečio balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Atskirojo skundo pateikimo dieną bendrovė turėjo būti paruošusi 2009 m. pirmojo pusmečio balansą, kurio ji sąmoningai nepateikė teismui dėl pasikeitusios įmonės finansinės padėties. 2008 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopijos yra pasirašytos tik įmonės direktoriaus, tačiau nepatvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos. 2. Atsakovas pateikė tik 2009 m. birželio 15 d. UAB Korporacija „Matininkai“ pažymą dėl turto vertės, t.y. preliminarią išvadą, tačiau nepateikė kitų Turto vertinimo metodikos 77 ir 78 punktuose išvardintų turto vertinimo dokumentų (turto apžiūrėjimo ir įvertinimo akto, turto įvertinimo ataskaitos). Išvada dėl turto vertės yra tik viena iš sudedamųjų turto vertinimo ataskaitos dalių (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str.). Tad pagal Metodikos 87 punktą pateikta pažyma yra tik informacinio, konsultacinio pobūdžio ir juridinės galios neturi. Neatitinkantys įstatymo reikalavimų dokumentai negali patvirtinti bylai reikšmingų aplinkybių ir negali būti įrodinėjimo priemone (CPK 197 str.), todėl 2008 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos bei preliminarios išvados dėl turto vertės įrodomoji galia yra ginčytina. 3. Atsakovas, pateikęs neteisingus duomenis apie turimo nekilnojamojo turto vertę, sąmoningai klaidina teismą dėl tikrosios savo finansinės padėties. Atsakovo nurodomos jo turimo turto vertės neatitinka realios rinkos vertės ir yra įrodinėjamos ginčytinais įrodymais. Be to, atsakovo pardavimo pajamos 2008 m. palyginus su 2007 m. sumažėjo daugiau nei per pusę. Yra pagrindas teigti, kad atsakovo finansinė padėtis, lyginant su 2008 m., yra pasikeitusi. Tikslinga išreikalauti iš atsakovo 2009 m. pirmojo pusmečio balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Nepatikimą atsakovo finansinę padėtį patvirtina ir išrašas iš UAB „Creditinfo Lietuva“ internetinio portalo. Išrašas patvirtina, kad atsakovas yra nepajėgus įvykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų net ir labai mažoms sumoms. 4. Tai, jog atsakovui kitoje civilinėje byloje yra pareikštas 1 685 882,86 Lt dydžio turtinis reikalavimas, patvirtina, kad jis finansinių įsipareigojimų nevykdo ir kitiems kreditoriams, todėl yra grėsmė bei tikimybė, jog, patenkinus ieškinį, teismo sprendimas pasunkės ar taps sunkiai įvykdomas. 5. Atsakovo turto likvidacinė vertė jo priverstinio pardavimo atveju gali būti žymiai mažesnė, nei nurodoma balanse ar esama rinkos vertė. Turto vertinimo ataskaitose nurodomas turtas yra vienintelis atsakovo nuosavybės teise valdomas turtas; atsakovo vykdoma ūkinė komercinė veikla susijusi išskirtinai su šiuo turtu, t.y. gyvenamųjų ir komercinių patalpų pardavimu, todėl, sumažėjus nekilnojamojo turto paklausai, atsakovo veikla tampa nuostolinga, ką patvirtina ir turto vertintojo išvada. Negalima teigti, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera ir nėra grėsmės, jog bus galima įvykdyti ieškovui palankų sprendimą. 6. Ieškinio suma ieškovams, kaip fiziniams asmenims, yra didelė, o tai gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką. Tokiu atveju būtų pažeidžiami ieškovų bei jų mažametės dukters ir globotinio interesai, kiltų grėsmė jų šeimos išgyvenimui, socialinei apsaugai. Atsiliepimu į ieškovų atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas yra pelningai dirbanti įmonė, turi daug didelės vertės ir pakankamo likvidumo turto. Atsakovo turto vertė ženkliai viršija pareikšto reikalavimo sumą. Teismui buvo pateikta 2009 m. birželio 15 d. pažyma apie turto balansinę vertę, 2009 m. birželio mėnesio turto vertinimo ataskaita. Pateikti duomenys atspindi tikrąją atsakovo finansinę padėtį. Pagrindinė veikla, iš kurios atsakovas gauna pajamas, yra nekilnojamojo turto statyba ir pardavimas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo veikla būtų iš esmės apsunkinta ir praktiškai sustabdyta, nes jis negalės vykdyti turto pardavimo. Įmonė, negaudama pajamų, negalės vykdyti savo kreditinių įsipareigojimų. Atskirasis skundas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

11Atsakovas UAB „Arno vila“ atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį, grindė aplinkybe, jog jis yra pelningai dirbanti įmonė, turinti daug didelės vertės ir pakankamo likvidumo nekilnojamojo turto. Tačiau ieškovai, atskiruoju skundu prašydami panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį, kuria buvo panaikinta teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartis, ginčija atsakovo turto vertę, gerą atsakovo finansinę padėtį bei nurodo, kad atsakovas nėra pajėgus vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Kaip matyti iš atsakovo pateikto 2008 m. gruodžio 31 d. balanso (b.l. 51-52), atsakovas 2008 m. gruodžio 31 d. turėjo 35 054 824 Lt vertės turto, kurio didžiąją dalį sudarė nekilnojamasis turtas - pastatai, statiniai (17 132 352 Lt), po vienerių metų gautinos sumos

12(9 mln. Lt), per vienerius metus gautinos sumos (945 344 Lt), įgytos teisės (7 579 000 Lt). Be to, remiantis šio balanso duomenimis, atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 237 465 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos – 6 748 970 Lt.

13Nors atsakovas ir nurodė, kad turi didelės vertės nekilnojamojo turto ir jį išvardijo 2009 m. birželio 15 d. pažymoje (b.l. 54-55), tačiau atsakovui priklausanti parkingo aikštelė, unikalus Nr. 4400-1152-7349:5601, yra areštuota dvejomis Kauno apygardos teismo nutartimis, o kitas turtas yra apsunkintas hipoteka, ką patvirtina VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto išrašai. Pažymėtina, kad šio turto likvidacinė vertė jo priverstinio pardavimo atveju gali būti žymiai mažesnė, nei nurodoma balanse ar esama rinkos vertė. Be to, sumažėjus nekilnojamojo turto vertei, bankas gali paprašyti papildomai užtikrinti atsakovo prisiimtą prievolę. Atsižvelgiant į tai, kad dalis atsakovui priklausančio turto yra apsunkinta hipoteka, dalis yra areštuota kitų teismų nutarčių pagrindu, taip pat į atsakovo finansinius įsipareigojimus ir jų dydį, negalima daryti išvados, kad UAB „Arno vila“ finansinė padėtis yra gera ir kad ieškinio patenkinimo atveju jis bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą. Dėl šios priežastis Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, nes teismas tinkamai neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimui svarbių šios bylos aplinkybių ir padarė nepagrįstą išvadą dėl pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 329 str. 1 d.). Atsakovas nepagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo veikla būtų iš esmės apsunkinta ir praktiškai sustabdyta, nes atsakovas negalės vykdyti turto pardavimo. Kadangi šioje byloje areštuotas turtas (b.l. 83-84) buvo areštuotas kitų teismų nutartimis (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto išrašai), nėra pagrindo teigti, kad atsakovas patiria suvaržymus būtent dėl šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, kitas atsakovo nurodytas turtas yra apsunkintas hipoteka, o atsakovas nepateikė duomenų, kad jis ketina parduoti turtą ir yra gautas banko sutikimas tokį turtą parduoti.

14Pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui motyvuotu prašymu kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146 str. 1 d.), įmokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, pateikti laidavimo raštą arba įkeisti turtą (CPK 146 str. 2 d.).

15Atsakovui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams, jis gali pateikti galimų nuostolių apskaičiavimą ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu, n u t a r i a :

17Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį.

18Palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį, kuria

Nutarė

19areštuoti atsakovo UAB „Arno vila” nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 200 000 Lt sumai, o šio turto neesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti ir atsakovo pinigines lėšas, nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Arno vila“ kreipėsi... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi nutarė areštuoti... 6. Atsakovas UAB „Arno vila“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 7. Atsakovas nurodė, kad yra pelningai dirbanti įmonė, turi daug didelės... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno... 9. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje... 11. Atsakovas UAB „Arno vila“ atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 12. (9 mln. Lt), per vienerius metus gautinos sumos (945 344 Lt), įgytos teisės... 13. Nors atsakovas ir nurodė, kad turi didelės vertės nekilnojamojo turto ir jį... 14. Pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui motyvuotu prašymu... 15. Atsakovui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams,... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 17. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį.... 18. Palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį, kuria... 19. areštuoti atsakovo UAB „Arno vila” nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą...