Byla e2-8297-905/2019
Dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant posėdžio sekretorei Arūnei Bernatonytei,

3dalyvaujant ieškovei M. V.,

4atsakovui A. K. ir atsakovų atstovui advokatui Nerijui Jurkui,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų L. V. ir M. V. ieškinį atsakovams A. K. ir A. K. dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovai prašė priteisti solidariai iš atsakovų 15 941 Eur nuostolių atlyginimo ir penkių procentų procesines palūkanas. Ieškovai nurodė, kad šalys 2015 m. kovo 23 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovai iš atsakovų nusipirko žemės sklypą ir sodo ( - ). Anot ieškovų, 2018 m. rugpjūčio mėn. išaiškėjo paslėpti parduoto namo trūkumai: a) pastogės patalpų sienų konstrukcijos ir dalis namo pirmo aukšto sienų medinės (medinio karkaso), nors namo kadastro byloje nurodyta, kad jos iš blokelių; b) dalis rūsio sienų – plokštės, nors kadastro byloje nurodyta, kad visi namo pamatai betoniniai; c) dalis rūsio perdangų yra medinio karkaso, nors kadastro byloje nurodyta, kad visos rūsio perdangos yra gelžbetoniniai blokai. Ieškovai pažymėjo, kad neturi reikšmės aplinkybė, ar atsakovams buvo žinomos tikrosios namo konstrukcijų medžiagos, nes parduodami turtą atsakovai garantavo dėl paslėptų trūkumų nebuvimo, tačiau tokie trūkumai paaiškėjo. Ieškovai nurodė, kad rūsys (pogrindžio patalpa) apšiltintas polistireno putplasčiu, kuris netinkamas mediniam karkasui šiltinti, todėl jį reikės pakeisti vata; taip pat netinkamai apšiltintas iš esmės visas pastatas; nekokybiška vėjo ir garo izoliacija. Paaiškėję pastato trūkumai gali sukelti medinių konstrukcijų pažeidimus. Ieškovų nuomone, iš atsakovų priteistina paaiškėjusių trūkumų šalinimui reikalinga 15 094 Eur suma, taip pat 847 Eur žalos nustatymo išlaidų.

8Atsakovai prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovų, parduotas namas įregistruotas kaip sodo pastatas, todėl perkant sodo paskirties namą, nesąžininga turėti lūkesčių, kad toks namas turės tokias pačias technines savybes, panaudotas medžiagas ir statymo technologijas bei sprendinius kaip gyvenamosios paskirties namas. Atsakovai pažymėjo, kad nuo sutarties sudarymo ieškovai name pragyveno daugiau negu tris metus ir tik dabar ėmė teigti, jog namas turi esminį trūkumą – netinkamas gyventi. Be to, iki sutarties sudarymo ieškovams buvo sudarytos sąlygos visapusiškai apžiūrėti namą, kurį ieškovai apžiūrėjo du kartus. Atsakovai nieko nuo ieškovų nenuslėpė, o žodžiu jiems atskleidė visą žinomą informaciją apie namą, todėl nematė reikalo tai atkartoti sutartyje. Atsakovai pažymėjo, kad jie namo savininkais tapo tik 2004 m., kai namo baigtumas buvo 80 proc. Būtent tuo metu jau buvo pastatyti-įrengti esminiai namo elementai – sienos ir konstrukcijos. Kitus 20 proc. statybos darbų atsakovai atliko ūkio būdu, atlikdami tik vidinę namo apdailą, todėl šie darbai nepakeitė jau anksčiau atlikto statybos darbų rezultato, t. y. sienų medžiagų. Kadangi namo konstrukcijų atsakovai patys nestatė, o duomenys apie sienų medžiagas atsakovams buvo žinomi tik iš ankstesnių savininkų ir turimų dokumentų, tai atsakovai negali būti laikomi atsakingi už trečiųjų asmenų parengtus oficialius namo techninius dokumentus, kurių duomenimis neturėjo pagrindo abejoti ir patys negalėjo patikrinti. Atsakovai atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovų pateiktame namo tyrime nenurodyta, jog sienų medžiagos būtų laikomos namo trūkumu, kurį reikia ištaisyti, todėl ieškovai neįrodė nuostolių, jų dydžio.

9Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

10Civilinio kodekso 6.399 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pagal nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui netinkamos kokybės daiktą, taikomos šio kodekso 6.334 straipsnio taisyklės, išskyrus pirkėjo teisę reikalauti netinkamos kokybės daiktą pakeisti tinkamu. Civilinio kodekso 6.334 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose nustatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11Šalys 2015 m. kovo 23 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovai pardavė ieškovams žemės sklypą ir sodo pastatą ( - ); bendra kaina 80 000 Eur (t. 1, p. 10-23). Sutarties 9.1 punkte nustatyta, kad pardavėjai garantuoja, jog šios sutarties sudarymo momentu nėra paslėptų daiktų trūkumų, dėl kurių daiktų nebūtų galima naudoti pagal paskirtį arba jų naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjai apie tuos trūkumus žinodami arba nebūtų daiktų visai pirkę, arba nebūtų už juos tiek mokėję. Sutarties 9.2 punktu pirkėjai patvirtino, kad susipažino su perduodamų daiktų būkle, kokybe, naudojimo sąlygomis bei su daiktų nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais ir visais kitais su daiktais susijusiais dokumentais prieš sudarant šią sutartį, kad pirkėjams šios sutarties pasirašymo metu buvo perduoti daiktų nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir jokių pretenzijų pardavėjams dėl daiktų būklės, kokybės bei dėl minėtų daiktų dokumentų neturi. Sutarties 9.3 punkte nustatyta, kad šalių susitarimu bei remiantis Civilinio kodekso 6.334 straipsniu paaiškėjus, jog daiktai neatitinka įstatymų nustatytų kokybės reikalavimų ir (arba) pardavėjų šioje sutartyje išdėstytų patvirtinimų ar garantijų, arba paaiškėjus, kad pardavėjai nuslėpė daiktų kokybės trūkumus, apie kuriuos jiems buvo žinoma šios sutarties sudarymo momentu, pirkėjai turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad būtų atitinkamai sumažinta daiktų kaina arba kad pardavėjai neatlygintinai per protingą terminą pašalintų minėtus trūkumus arba atlygintų pirkėjų išlaidas jiems ištaisyti, jeigu trūkumus įmanoma pašalinti, arba kad grąžintų pirkėjams jų sumokėtą daiktų kainą ir atsisakyti šios sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas, o pardavėjai privalo įvykdyti bet kurį iš šių pirkėjų reikalavimų.

12Nagrinėjant šalių ginčą dėl atsakovų atsakomybės už parduoto pastato trūkumus, būtina nustatyti, būtent kokio pobūdžio trūkumais grindžiami ieškinio reikalavimai ir ar ieškovų nurodomi pastato trūkumai iš tikrųjų teikia pagrindą parduotą pastatą vertinti kaip netinkamos kokybės. Tam būtina nustatyti, dėl kokios kokybės pastato perleidimo šalys susitarė (CK 6.193 straipsnis). Viena vertus, akivaizdu, kad sutartimi atsakovai pardavė, o ieškovai pirko būtent sodų paskirties pastatą, kuris statytas ūkio būdu. Kita vertus, tarp šalių nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad ieškovai pastatą pirko tam, kad galėtų jame nuolat, ištisus metus gyventi, juolab kad atsakovai pardavinėjo jau įrengtą pastatą, kuriame patys iki tol gyveno. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad šalys vis dėlto susitarė dėl ištisus metus tinkamo gyventi pastato pardavimo (CK 6.193 straipsnio 1, 5 dalys). Tokią išvadą patvirtina ir tai, kad turto pardavimo skelbime atsakovai buvo nurodę, jog namą galima apšildyti vien tik kieto kuro krosnele, kai lauke temperatūra ne žemesnė kaip 10-15 laipsnių šalčio (t. 1, p. 36-37). Taigi, viena vertus, ieškovai turėjo pagrįstą ir teisėtą lūkestį, kad perkamas pastatas bus tinkamas gyventi ištisus metus, o atsakovai turėjo pareigą aptarti su ieškovais visus pastato trūkumus, dėl kurių jis negalėtų būti naudojamas ištisus metus. Kita vertus, tai nereiškia, kad šalys savaime susitarė ir dėl kokių nors konkrečių (gyvenamiesiems ar sodo pastatams keliamų) pastato apšiltinimo (apšiltinimo pobūdžio-kokybės) reikalavimų – tokio susitarimo įrodymų byloje nėra.

13Pareikštus reikalavimus ieškovai grindžia iš esmės 2018 m. spalio 22 d. pažaidų ir defektų nustatymo ekspertinio tyrimo akte (t. 1, p. 38-119) nurodytais trūkumais, kurie susiję su pastato netinkamu apšiltinimu, vėjo ir garo izoliacijos trūkumais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame tyrimo akte nurodyti remonto darbai apima iš esmės visą pastatą, jo apšiltinimą, todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovų argumentus, kad ieškovų (ir jų pateiktame tyrimo akte) nurodomi trūkumų šalinimo darbai neva neapima pastato palėpės. Priešingai, tyrimo akte aiškiai nurodyti pastogės sienų demontavimo ir remonto darbai (pvz., t. 1, p. 88, 91-92) ir šių darbų kainos įtrauktos į sąmatą.

14Pažymėtina, kad nors ieškovai apeliavo į paaiškėjusią pastato sienų ir perdangų medžiagų neatitiktį pastato kadastrinių matavimų byloje nurodytiems medžiagų duomenims, tačiau, teismo vertinimu, negali būti laikomos visiems žinomos, todėl ir, neva, neįrodinėtinos (CPK 182 straipsnio 1 punktas) tokios aplinkybės, kad, pavyzdžiui, medinio karkaso sienos (jas tinkamai apšildžius) būtų prastesnės už mūrinius blokelius, kad rūsio sienos iš plokščių savaime prastesnės už betoninius pamatus, kad rūsio perdangos iš medinio karkaso (tinkamai įrengtos-apšiltintos) būtų prastesnės už gelžbetoninių blokų perdangas. Be to, ieškovų nurodomos išlaidos yra susijusios ne su pastato sienų ar perdangų medžiagų, kaip tokių, trūkumais, o būtent su šių (kartu ir visų kitų) pastato dalių apšiltinimo, vėjo ir garo izoliacijos trūkumų šalinimu. Teismo vertinimu, ieškovai nepateikė (iš esmės ir nepateikinėjo) pakankamų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėję pastato konstrukcijų (atitinkamų sienų, perdangų) medžiagų skirtumai turėtų būti savaime vertinami kaip pastato trūkumai (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi sutiktina su atsakovų argumentais, kad vien tik pastato konstrukcijų faktinių ir dokumentuose deklaruotų medžiagų skirtumai nelaikytini pastato trūkumais, kaip tokiais. Atitinkamai atmetami kaip nepagrįsti-neįrodyti ieškovų argumentai, kuriais apeliuojama į pastato konstrukcijų medžiagų trūkumus, šių medžiagų neatitiktį dokumentuose nurodytiems duomenims, atsakovų veiksmus dokumentuose nurodant-deklaruojant atitinkamas medžiagas.

15Iš pateikto tyrimo akto, kuriuo iš esmės ir įrodinėjamos tiek žalos masto, tiek nuostolių dydžio aplinkybės, matyti (ir abi šalys laikosi tos pačios pozicijos), kad žala ir jos dydis siejama su viso pastato apšiltinimu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ieškovų teisių gynimas būtent tokiu mastu (priteisiant iš atsakovų pinigų sumą, reikalingą viso pastato apšiltinimui) gerokai viršytų ieškovų nurodomą ieškinio faktinį pagrindą (sienų ir perdangų medžiagų skirtumus), nes, pavyzdžiui, pirmojo aukšto sienų perimetrą (vidaus sienų duomenimis) sudaro 22,07 m (4,53 + 3,35 + 3,70 + 6,62 + 3,87) blokelių ir tik 4,73 m (1,75 + 1,59 + 1,39) medinio karkaso sienų (t. 1, p. 73). Taigi, jeigu ir būtų įrodytas ieškinio faktinis pagrindas (susijęs su medžiagų skirtumais), tai visų sienų remontas, teismo vertinimu, būtų akivaizdžiai neproporcinga sankcija atsakovams, nustačius tik ketvirtadalio-penktadalio medžiagų neatitiktį šiose sienose. Be to, nurodytos medinio karkaso sienos yra tik dvejose iš keturių pirmojo aukšto sienų ir iš pateiktų nuotraukų matyti, kad tose dvejose medinio karkaso sienose išorės dailylentės tose pačiose sienose turi sujungimą-perėjimą, t. y. šias dailylentes įmanoma nuimti nepaveikiant kitų tos pačios sienos dailylenčių (t. 1, p. 61, 63). Taigi nepateikta argumentų-įrodymų, kad remontuojant šias dvi sienas, būtų būtina intervencija (bent jau iš išorės) ir į kitas dvi sienas, kuriose nėra medinio karkaso. Tai dar kartą patvirtina, kad ieškovų nurodomi nuostoliai nėra susiję su ieškovų nurodomais pastato medžiagų skirtumais ir gerokai viršija šių skirtumų mastą.

16Viena vertus, iš pateikto tyrimo akto matyti, kad ieškovų prašomus atlyginti nuostolius iš esmės sudaro išlaidos, reikalingos pastato apšiltinimo, vėjo ir garo izoliacijos trūkumams ištaisyti (pvz., t. 1, p. 71-72, 74-75, 83). Kita vertus, jau nurodyta, kad ieškinio faktiniu pagrindu ieškovai nurodė būtent paaiškėjusius sienų ir perdangų medžiagų skirtumus. Nors šios faktinės aplinkybės – pirma, pastato apšiltinimo, vėjo ir garo izoliacijos trūkumai, antra, sienų ir perdangų medžiagų skirtumai – gali būti vertinami kaip tam tikru mastu tarpusavyje susijusios (turinčios viena kitai įtakos), tačiau teisminio nagrinėjimo-įrodinėjimo prasme jos negali būti vertinamos kaip tapačios, nes kiekvienai iš jų patvirtinti arba paneigti naudotinos iš esmės skirtingos įrodinėjimo priemonės. Dėl to aplinkybių, susijusių su sienų ir perdangų medžiagų skirtumais, išnagrinėjimas nėra tapatus aplinkybių, susijusių su pastato apšiltinimo, vėjo ir garo izoliacijos trūkumais, išnagrinėjimui. Atsižvelgdamas į tai ir paisydamas šalių dispozityvumo bei rungimosi principų (CPK 12, 13, 178 straipsniai), taip pat laikydamasis Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo peržengti pareikštų reikalavimų ribas (kiek tai susiję su ieškovų nurodyto ieškinio faktinio pagrindo ribų neperžengimu), teismas nesiima spręsti dėl ieškovų teisių gynimo, kiek tai susiję su tyrimo akte nurodytais pastato sienų ir perdangų apšiltinimo, vėjo ir garo izoliacijos trūkumais. Šios faktinės aplinkybės nebuvo nagrinėjamos teismo posėdžio metu, atsakovai (nesant šiame kontekste atitinkamų ieškovų argumentų-reikalavimų) neteikė atsikirtimų-įrodymų dėl faktinių aplinkybių, pavyzdžiui, ar jiems buvo žinoma pastato apšiltinimo, vėjo ir garo izoliacijos būklė-kokybė, ar pastato apšiltinimas, vėjo ir garo izoliacija, jų įrengimas atitiko pastatų (nors ir sodo paskirties pastatų, bet tinkamų gyventi ištisus metus) apšiltinimui keliamus technologinius reikalavimus.

17Nagrinėjant atsakovų prašymą taikyti ieškinio senaties terminus, pažymėtina, kad ieškovai, kaip pirkėjai, gali ginti savo teises tiek CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytais (specialiaisiais), tiek ir bendraisiais teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, kaip ir nagrinėjamu atveju reikalauti atlyginti nuostolius. Pareikšti reikalavimai grindžiami būtent paslėptais trūkumais, t. y. sienų, perdangų medžiagomis, kurios buvo po vidaus ar išorės apdaila. Kadangi negali būti konstatuojama ieškovų pareiga prieš įsigyjant ar vos tik įsigijus pastatą įsitikinti tikrosiomis pastato konstrukcijų medžiagomis, tai ieškinio senaties termino pradžia nustatytina ne pagal objektyvųjį (kada ieškovai galėjo ir turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą), bet pagal subjektyvųjį kriterijų – kada ieškovai faktiškai sužinojo apie sienų ir perdangų medžiagų skirtumus. Atsakovų argumentai nepaneigia ieškovų teiginių, kad apie paaiškėjusius medžiagų skirtumus jie sužinojo tik ėmęsi namo remonto darbų ir atidengę atitinkamas pastato konstrukcijas, t. y. 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teisme pareikštas 2019 m. sausio 31 d., darytina išvada, kad ieškovai nepraleido nei atsakovų nurodomo 6 mėnesių, nei juolab trijų metų senaties terminų (CK 1.125straipsnio 5 dalies 2 punktas, 8 dalis). Taigi ieškinio senaties terminai nesuėję, todėl netaikytini.

18Apibendrindamas nurodytus motyvus ir išvadas, teismas sprendžia, kad ieškovai neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, žalos (nuostolių) ir priežastinio ryšio. Priešingai, atsakovai pateikė pakankamai argumentų-įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovų nurodomi nuostoliai (ypač jų dydis) nėra susiję priežastiniu ryšiu su ieškovų nurodomu ieškinio faktiniu pagrindu – paaiškėjusiais pastato sienų ir perdangų medžiagų skirtumais (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kitus šalių argumentus ir įrodymus teismas vertina kaip mažareikšmius ir (arba) neturinčius reikšmės priimamo sprendimo esmei (bylos baigčiai), todėl išsamiau jų nenagrinėja-neaptaria (CPK 265 straipsnis).

19Atmetant ieškinį, atsakovams iš ieškovų priteisiama 3217,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 2, p. 38-45, 122-126; CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į ieškinio reikalavimų sumą, taip pat į byloje nagrinėtų faktinių ir teisinių aplinkybių gausą, į atsakovų atstovo teiktus procesinius dokumentus bei aktyvų dalyvavimą bylos nagrinėjimo iš esmės metu, teismas šių išlaidų nevertina kaip neproporcingai didelių, todėl nemažina. Valstybei iš ieškovų nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos, tenkančios kiekvienam ieškovui (po 2,86 Eur) mažesnės, negu teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

20Teismo išvada

21Ieškinį atmesti.

22Priteisti atsakovams A. K., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - ) iš ieškovų L. V., a. k. ( - ) ir M. V., a. k. ( - ) 3217,28 Eur (tris tūkstančius du šimtus septyniolika eurų 28 ct) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 1608,64 Eur (tūkstantį šešis šimtus aštuonis eurus 64 ct) iš kiekvieno ieškovo.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

24Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. sekretoriaujant posėdžio sekretorei Arūnei Bernatonytei,... 3. dalyvaujant ieškovei M. V.,... 4. atsakovui A. K. ir atsakovų atstovui advokatui Nerijui Jurkui,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovai prašė priteisti solidariai iš atsakovų 15 941 Eur nuostolių... 8. Atsakovai prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovų, parduotas namas... 9. Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 10. Civilinio kodekso 6.399 straipsnyje nustatyta, kad jeigu pagal nekilnojamojo... 11. Šalys 2015 m. kovo 23 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovai... 12. Nagrinėjant šalių ginčą dėl atsakovų atsakomybės už parduoto pastato... 13. Pareikštus reikalavimus ieškovai grindžia iš esmės 2018 m. spalio 22 d.... 14. Pažymėtina, kad nors ieškovai apeliavo į paaiškėjusią pastato sienų ir... 15. Iš pateikto tyrimo akto, kuriuo iš esmės ir įrodinėjamos tiek žalos... 16. Viena vertus, iš pateikto tyrimo akto matyti, kad ieškovų prašomus... 17. Nagrinėjant atsakovų prašymą taikyti ieškinio senaties terminus,... 18. Apibendrindamas nurodytus motyvus ir išvadas, teismas sprendžia, kad... 19. Atmetant ieškinį, atsakovams iš ieškovų priteisiama 3217,28 Eur išlaidų... 20. Teismo išvada... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Priteisti atsakovams A. K., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - ) iš ieškovų L.... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 24. Vitalijus Abramovičius...