Byla AS-556-238-09
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. A. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. A. Ž. skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas J. A. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m. vasario 10 d. išsiuntė skundą teismui prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2000 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 48-11462-11562 bei įpareigoti atsakovą Marijampolės apskrities viršininko administraciją tinkamai paruošti žemės grąžinimo dokumentus ir priimti naują sprendimą.

6Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Paaiškino, kad terminą praleido dėl bandymo išspręsti ginčą taikiu būdu, kreipiantis į Marijampolės apskrities viršininko administraciją bei Žemės ginčų nagrinėjimo komisiją, taip pat ir dėl to, kad Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskirti advokatai netinkamai atliko savo veiksmus.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartimi neatnaujino skundo padavimo termino bei atsisakė priimti pareiškėjo skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.).

9Teismas konstatavo, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. 1 d.). Taigi, sprendžiant skundo priėmimo klausimą, svarbu nustatyti datą, nuo kada skaičiuojamas vieno mėnesio terminas skundui paduoti. Pareiškėjas skunde nenurodo, kada gavo

102000 m. spalio 4 d. atsakovo sprendimą. Įsiteisėjusia Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

112007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi (administracinė byla Nr. AS10-362/2007) nustatyta, kad pareiškėjas apie Marijampolės apskrities viršininko 2000 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 48-11462-11562, kuriuo jam atkurtos nuosavybės teisės į 12,04 ha žemės ( - ), sužinojo ne vėliau kaip 2004 metų gegužės mėnesį, todėl nuo šios datos ir skaičiuotinas terminas, per kurį pareiškėjas turėjo teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 58 str. 2 d.). Skundą Kauno apygardos administraciniam teismui dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo pareiškėjas padavė 2009 m. vasario 10 d., t. y. žymiai praleidęs įstatymo nustatytą skundo padavimo teismui trisdešimties dienų terminą. Pareiškėjas savo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti grindžia susirašinėjimu su Marijampolės apskrities viršininko administracija ir kitomis institucijomis bei netinkamai suteikta teisine pagalba, tačiau įsiteisėjusiomis Kauno apygardos administracinio teismo

122007 m. gegužės 21 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

132007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi šios aplinkybės pripažintos nesvarbiomis termino praleidimo priežastimis, todėl ir šiuo atveju jos negali būti laikomos pagrindu atnaujinti terminą skundui paduoti (ABTĮ 58 str. 2 d.). Naujų aplinkybių, kurios sutrukdė pareiškėjui per tokį ilgą laiko tarpą paduoti skundą teismui, pareiškėjas nenurodė. Taip pat pareiškėjas nenurodė, kokios aplinkybės jam trukdė paduoti skundą bei prašymą atnaujinti terminą šiam skundui paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui nuo 2007 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties gavimo dienos. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į nepagrįstai ilgą delsimą paduoti skundą teismui, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą paduoti skundą teismui dėl Marijampolės apskrities viršininko

142000 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. 48-11462-11562 panaikinimo ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl sąmoningai pasirinkto jo teisių gynimo būdo (kreipiantis į kitas institucijas, o ne į teismą), todėl jo nurodytos termino paduoti skundą teismui praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis (ABTĮ 34 str. 3 d.).

15III.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį ir išnagrinėti jo skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Pareiškėjui niekas laiku nepranešė apie skundžiamą sprendimą, o sužinojęs ėmėsi priemonių išspręsti ginčą.

182. Terminą skundui paduoti taip pat praleido dėl netinkamai suteiktos teisinės pagalbos.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Pareiškėjas jau anksčiau buvo padavęs skundą, kuriuo buvo pareiškęs analogiškus reikalavimus, t. y. panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2000 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 48-11462-11562 ir įpareigoti Marijampolės apskrities viršininko administraciją tinkamai paruošti žemės grąžinimo dokumentus bei priimti naują sprendimą. Tuomet pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą ir nurodė iš esmės tokias pat skundo padavimo termino praleidimo priežastis. Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi (administracinė byla Nr. AS10-362/2007) konstatavo, jog pareiškėjas yra praleidęs skundo padavimo terminą, pareiškėjo nurodytų priežasčių nepripažino svarbiomis termino praleidimo priežastimis ir neatnaujino pareiškėjui skundo padavimo termino bei atsisakė priimti minėtą jo ankstesnį skundą.

23Nagrinėjamu atveju paduotas skundas bei prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo iš esmės yra analogiški ankstesniam pareiškėjo skundui ir prašymui dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, dėl kurių yra pasisakyta minėtomis administracinių teismų nutartimis. Vertinti nagrinėjamą situaciją kaip nors kitaip, nei nurodyta minėtose Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartyje ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartyje ir atnaujinti pareiškėjui skundo padavimo terminą bei priimti jo skundą nėra pagrindo.

24Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo J. A. Ž. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas J. A. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m. vasario 10... 6. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartimi... 9. Teismas konstatavo, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 10. 2000 m. spalio 4 d. atsakovo sprendimą. Įsiteisėjusia Kauno apygardos... 11. 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi (administracinė byla Nr.... 12. 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 13. 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi šios aplinkybės pripažintos nesvarbiomis... 14. 2000 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. 48-11462-11562 panaikinimo ne dėl... 15. III.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 17. 1. Pareiškėjui niekas laiku nepranešė apie skundžiamą sprendimą, o... 18. 2. Terminą skundui paduoti taip pat praleido dėl netinkamai suteiktos... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Pareiškėjas jau anksčiau buvo padavęs skundą, kuriuo buvo pareiškęs... 23. Nagrinėjamu atveju paduotas skundas bei prašymas dėl skundo padavimo termino... 24. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 26. Pareiškėjo J. A. Ž. atskirąjį skundą atmesti. Kauno...