Byla 2-1179-479/2013
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Robmona“ ieškinį atsakovei UAB „Kretingos šilumos tinklai“, trečiasis asmuo UAB „Timbex“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Robmona“ 2013-04-29 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismų su ieškiniu dėl atsakovės sprendimų vykdant biokuro konkursą panaikinimo. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį konkursą dėl biokuro rezervo sudarymo, saugojimo, tvarkymo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu. Ieškovė dalyvavo konkurse, pateikė konkursinį pasiūlymą. 2013-03-14 įvyko ieškovės ir atsakovės derybos. Nors konkursas turėjo pasibaigti, atsakovė 2013-03-28 organizavo pakartotines derybas, nors ieškovė 2013-03-20 buvo pareiškusi atsakovei pretenziją dėl atsakovės sprendimo organizuoti pakartotines darybas. 2013-03-26 ieškovei buvo pranešta, kad ieškovės pretenzija atmesta. 2013-04-08 atsakovė ieškovei pranešė apie pakartotinėse derybose pasiūlytas kainas ir apie atsakovės sprendimą pripažinti konkurso laimėtoja trečiąjį asmenį UAB „Timbex“.

32013-04-12 ieškovė pateikė pretenziją dėl 2013-04-08 atsakovės priimtų sprendimų. Ieškovės pretenzija buvo atmesta 2013-04-17 raštu. Nežiūrint į tai, atsakovė 2013-04-09 su trečiuoju asmeniu sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį.

4Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė pažeidė ieškovės teises, nes pagal atsakovės patvirtintas derybų sąlygas pakartotinių derybų organizavimas nebuvo numatytas. Be to, pirkimas buvo vykdomas pagal LR vyriausybės nutarimo Nr. 277, priimto 2003-03-03, nuostatas. Šio akto normos pakartotinių derybų vykdymo galimybės taip pat nenumato. Atsakovė pažeidė LR viešųjų pirkimų 57 str. nuostatas, nes dėl pakartotinių derybų galimumo atsakovė nenurodė konkurso sąlygose. Atsakovė neįvertino ir tos aplinkybės, kad 2013-04-04 pranešimu ieškovė pasiūlė atsakovei sumažinti ieškovės pasiūlymo kainą, tačiau į tai atsakovė neatsižvelgė. Ieškovė UAB „Robmona“ ieškiniu prašė teismo panaikinti ginčijamus atsakovės sprendimus: 1) panaikinti atsakovės sprendimą organizuoti antrąjį derybų etapą bei sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoja pripažinti UAB „Timbex“; 2) pripažinti negaliojančia 2013-04-09 sudarytą pirkimo sutartį tarp atsakovės ir UAB „Timbex“; 3) grąžinti šalis į pradinę padėtį, t. y. įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti konkurso dalyvių pasiūlymus pagal pirmojo derybų etapo rezultatus ir sudaryti pasiūlymų eilę bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nepagrįstai vadovaujasi LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, nes pirkimas buvo vykdomas pagal LR vyriausybės nutarimo Nr. 277, priimto 2003-03-03, nuostatas, ieškovės nurodytas įstatymas pagrįstai buvo netaikomas šiam pirkimui. Atsakovės patvirtinta derybų vykdymo tvarka nedraudžia organizuoti pakartotines derybas. Dėl pakartotinių derybų vykdymo nenustatyta draudimų ir LR vyriausybės nutarime Nr. 277, priimtame 2003-03-03. Pakartotinės derybos buvo vykdomos teisėtai ir siekiant pagrįsto tikslo, tai yra nupirkti paslaugas už kuo mažesnę kainą.

6Trečiasis asmuo UAB „Timbex“ atsiliepime nurodė, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovė neįvertino aplinkybės, kad LR viešųjų pirkimų nuostatos šiam pirkimui neturėjo būti taikomos. Ieškovė dalyvavo 2013-03-28 pakartotinėse derybose bei patvirtino savo pasiūlymo rezultatus. Tuo ieškovė pripažino pakartotinių derybų teisėtumą.

7Ieškinys atmestinas.

8Dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo.

9LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 3 d. 6 p. yra nustatyta, kad LR viešųjų pirkimų įstatymo normos nėra taikomos energetikos srityje veikiančioms perkančiosioms organizacijoms, kurios siekia įsigyti reikalingą energiją ar kurą, tokių viešųjų pirkimų tvarką nustato LR vyriausybė. LR vyriausybė yra priėmusi nutarimą Nr. 277, patvirtintą 2003-03-03, kuris ir numato tokių viešųjų pirkimų tvarką. Taigi negalima sutikti su ieškinio nuostata, jog atsakovė pažeidė LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, šis aktas netaikytinas ginčui išspręsti.

10Dėl LR vyriausybės nutarimo Nr. 277, patvirtinto 2003-03-03, nuostatų pažeidimo.

11Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė pažeidė nurodyto nutarimo nuostatas, nes pagal šį nutarimą nėra numatyta atsakovės teisė organizuoti pakartotines derybas. Ši ieškovės nuostata nėra pagrįsta. LR vyriausybės nutarimo Nr. 277 69,70 str. nustatyta, kad pirkimas skelbiamų derybų būdu yra užbaigiamas priimant sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir apie tai pranešus visiems derybose dalyvavusiems asmenims. Akivaizdu yra tai, kad nurodytu aktu nėra nurodytas derybų skaičius.

12Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė 2013-03-18 protokolu Nr. F9-16 konstatavo, jog pirkimo komisija negali priimti sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo, nes pasiūlytos kainos yra per aukštos ir pirkimo komisija nutaria organizuoti pakartotines derybas (b.l. 45 t. 2). Tai patvirtina, kad nurodyto nutarimo nuostatos nenustato derybų skaičiaus ir atsakovė, organizuodama pakartotines derybas, norminių aktų reikalavimų nepažeidė.

13Dėl atsakovės paskelbtų derybų sąlygų pažeidimo.

14Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, kad atsakovė paskelbė viešojo konkurso sąlygas, pagal šias sąlygas ieškovė pateikė geriausią pasiūlymą ir atsakovė, nepripažindama ieškovės laimėjusiu asmeniu, pažeidė atsakovės patvirtintų derybų sąlygas. Ši ieškovės nuostata taip pat nėra pagrįsta. Atsakovės paskelbtų derybų sąlygų 10.5 p. nustatyta, kad tiekėjo pirminis pasiūlymas su derybų metu suderėtais ir protokole užfiksuotais jo pakeitimais pripažįstamas galutiniu tiekėjo pasiūlymu (b.l. 29 t. 1). Akivaizdu tai, kad 2013-03-14 ieškovė pateikė atsakovei galutinį pasiūlymą (b.l. 42,43 t. 1). Taigi pagal derybų sąlygų 12.1 p. (b.l. 30 t. 1) atsakovė turėjo teisę nustatyti pasiūlymų eilę, tačiau derybų sąlygose nenustatytas draudimas organizuoti pakartotines derybas, jeigu nepriimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo. Akivaizdu tai, kad atsakovė po pirmųjų derybų nepriėmė sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo ir nutarė organizuoti pakartotines derybas (b.l. 45,46 t. 2). Bylos medžiaga patvirtina tai, kad ieškovė pareiškė atsakovei pretenziją 2013-03-20 dėl atsakovės sprendimo organizuoti pakartotines derybas (b.l. 49-52 t. 1). Nors atsakovė 2013-03-26 ieškovės pretenziją atmetė (b.l. 53,54 t. 1), ieškovė šio atsakovės sprendimo neapskundė teismui įstatymo nustatyta tvarka. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovė dalyvavo 2013-03-28 organizuotose pakartotinėse derybose ir pateikė savo pasiūlymą (b.l. 47,48 t. 1). Tai patvirtina, kad ieškovė sutiko su pakartotinių derybų organizavimu ir įvykdžius pakartotines derybas ieškovės teisės nebuvo pažeistos.

15Teismas atsižvelgia ir į tai, kad 2013-04-03 atsakovės viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą (b.l. 65,66 t. 2). Taigi atsakovė šiuo veiksmu užbaigė viešojo pirkimo pasiūlymų įvertinimo bei laimėjusio sprendimo nustatymo procedūrą (derybų sąlygų 12.1, 12.2 p.). Dėl tos priežasties atsakovė nebeturėjo teisės tenkinti ieškovės 2013-04-04 prašymo, kuriuo ieškovė prašė organizuoti trečiąsias derybas bei ieškovė įsipareigojo sumažinti pakartotinėse derybose nurodytą ieškovės galutinę kainą iki 10 procentų nuo pasiūlymo kainos (b. l. 55 t. 1).

16Teismas, spręsdamas šalių ginčą, vadovaujasi teismų praktika, tai yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-150/2010 taip pat yra nurodyta, kad teismas privalo įvertinti visas vykusias derybas ir nustačius, jog buvo organizuotos ne vienos derybos dėl geriausio pasiūlymo, tačiau tiekėjams dalyvaujant derybose, teikiant pasiūlymus dėl kainos, negalima padaryti išvados, kad perkančioji organizacija tuo pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus.

17Teismas atsižvelgia ir į tai, kad vykdant pirmąsias derybas, ieškovės pasiūlyta kaina sudarė 3 405 788 Lt, o trečiojo asmens UAB „Timbex“ 3 594 531 Lt (b.l. 48,49 t. 2). Pakartotinėse derybose ieškovės pasiūlyta kaina sudarė 2 961 721 Lt, trečiojo asmens kaina pasiūlyta kaina sudarė 2 897 518 Lt (b.l. 67 t. 2). Tai patvirtina, kad pakartotinių derybų metu buvo iš esmės sumažinta paslaugų pirkimo kaina, atsakovė siekė pakartotinėmis derybomis teisėto tikslo, tai yra nupirkti paslaugas už kuo mažesnę kainą, kas ir buvo pasiekta pakartotinių derybų metu.

18Visos šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovės ieškinys yra neįrodytas ir atmestinas (LR CPK 178 str.). Įsiteisėjus teismo sprendimui, tikslinga panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2013-05-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi.

19Teismas įvertina ir tai, kad ir atsakovė, ir trečiasis asmuo pateikė prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir šie prašymai yra iš dalies tenkinami (LR CPK 98 str.). Akivaizdu tai, kad prašymai dėl išlaidų atskiriesiems skundams parengti negali būti patenkinamai, nes atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dar nėra išnagrinėtas. Teismas, įvertinęs išlaidų dydį, konstatuoja, kad tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo pateikė analogišką procesinių dokumentų skaičių. Atstovavimo išlaidų dydį patvirtinantys dokumentai įrodo, kad prašomos atstovavimo išlaidos viršija rekomenduojamus priteisti už atstovavimą dydžius, todėl atstovavimo išlaidos priteisiamos neviršijant rekomenduojamų dydžių, tai yra po 4 750 Lt ir atsakovei, ir trečiajam asmeniui.

20Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

21UAB „Robmona“ ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovės UAB „Robmona“ atsakovei UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 4 750 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

23Priteisti iš ieškovės UAB „Robmona“ trečiajam asmeniui UAB „Timbex“ 4 750 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

24Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas

252013-05-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, tai yra sustabdymą vykdymo 2013-04-09 sutarties, sudarytos tarp atsakovės UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir trečiojo asmens UAB „Timbex“ dėl biokuro pirkimo, rezervo sudarymo, saugojimo, stumdymo paslaugos suteikimo.

26Sprendimą per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. ieškovė UAB „Robmona“ 2013-04-29 kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 3. 2013-04-12 ieškovė pateikė pretenziją dėl 2013-04-08 atsakovės priimtų... 4. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė pažeidė ieškovės teises, nes pagal... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nepagrįstai... 6. Trečiasis asmuo UAB „Timbex“ atsiliepime nurodė, kad ieškovės ieškinys... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo.... 9. LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 3 d. 6 p. yra nustatyta, kad LR... 10. Dėl LR vyriausybės nutarimo Nr. 277, patvirtinto 2003-03-03, nuostatų... 11. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė pažeidė nurodyto nutarimo... 12. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė 2013-03-18 protokolu Nr. F9-16... 13. Dėl atsakovės paskelbtų derybų sąlygų pažeidimo.... 14. Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, kad atsakovė paskelbė viešojo konkurso... 15. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad 2013-04-03 atsakovės viešojo pirkimo... 16. Teismas, spręsdamas šalių ginčą, vadovaujasi teismų praktika, tai yra... 17. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad vykdant pirmąsias derybas, ieškovės... 18. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovės ieškinys yra neįrodytas ir... 19. Teismas įvertina ir tai, kad ir atsakovė, ir trečiasis asmuo pateikė... 20. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas... 21. UAB „Robmona“ ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovės UAB „Robmona“ atsakovei UAB „Kretingos šilumos... 23. Priteisti iš ieškovės UAB „Robmona“ trečiajam asmeniui UAB „Timbex“... 24. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones,... 25. 2013-05-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, tai yra sustabdymą vykdymo... 26. Sprendimą per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu galima...