Byla eB2-434-657/2018
Dėl bankrutavusios E. V. individualios įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios E. V. individualios įmonės pabaigos,

Nustatė

3Bankrutavusios E. V. individualios įmonės bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

5Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 str. 3 d.). Teismas nustatė, kad bankrutavusios E. V. individualios įmonės kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

6Administratoriaus prašymas tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 22 d. nutartimi E. V. individualiai įmonei iškelta bankroto byla. 2017 m. sausio 12 d. nutartimi E. V. individuali įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

8Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

92016 m. liepos 22 d. nutartyje E. V. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą teismas yra konstatavęs, kad įmonė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, duomenų apie kitą įmonės turtą nebuvo. Susipažinus su administratoriaus prašymu dėl įmonės pabaigos matyti, kad kitokių aplinkybių dėl įmonės turto administratorius nenustatė. Administratoriaus pateikta 2018 m. vasario 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir perdavimo sutartis patvirtina, kad įmonės savininkui E. V. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), buvo parduotas už 400,00 Eur. Gautos pajamos panaudotos administravimo išlaidoms apmokėti. Iš teismui pateikto 2017 m. spalio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nustatyta, kad nutarimu Nr. 3 administratorius įpareigotas, pardavus savininko E. V. žemės sklypą, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Iš bylos duomenų spręstina, kad nurašyto, grąžinto ar perduoto turto nebuvo. Nustačius nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus nėra realių galimybių.

10Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose E. V. individuali įmonė būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. (10.9)-V8-2912 patvirtina, kad E. V. individuali įmonė įsiskolinimų departamentui neturi.

11Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

13Pripažinti E. V. individualios įmonės (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas, ( - )) veiklą pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto.

14Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai