Byla 2S-1088-260/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Evaldo Burzdiko ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Individualios V.Jašinsko įmonės „Viktorija“ atskirąjį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-302-305/2011 pagal pareiškėjo Individualios V.Jašinsko įmonės „Viktorija“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. M., AB Šiaulių banko Alytaus filialas, ir

Nustatė

32011-02-02 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo individualios Viktoro Jašinsko įmonės „Viktorija“ skundas dėl antstolio veiksmų, kurio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. 2-302-305/2011.

42011-02-04 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0135/10/02373.

52011-02-09 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme gautas suinteresuoto asmens AB Šiaulių banko Alytaus filialo prašymas panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o jų nepanaikinus, įpareigoti pareiškėją pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

6Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 14 d. nutartimi suinteresuoto asmens AB Šiaulių banko Alytaus filialo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino ir įpareigojo Individualią Viktoro Jašinsko įmonę „Viktorija“ įmokėti į Vilkaviškio rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 77.596,98 Lt sumą arba pateikti banko garantiją minėtai sumai. Teismas nurodė, kad suinteresuoto asmens nuostolių, kaip negautų pajamų, apskaičiavimas yra pagrįstas, atsižvelgė į išieškomos sumos dydį, į tai, kad pareiškėjo individualios Viktoro Jašinsko įmonės „Viktorija“ finansinė padėtis yra sunki (pradėtas išieškojimo procesas iš pareiškėjui priklausančio turto), todėl padarė išvadą, kad suinteresuoto asmens nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimas gali būti apsunkintas.

7Atskiruoju skundu (b.l. 10-11, civilinės bylos Nr.2-302-305/2011 dalis) pareiškėjas Individuali Viktoro Jašinsko įmonė „Viktorija“ prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarties dalį civilinėje byloje Nr.2-302-305/2011, kuria pareiškėjas įpareigotas sumokėti 77.596,98 Lt sumą kaip nuostolius, galinčius atsirasti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Skunde nurodoma, kad suinteresuotas asmuo nuostolius, galinčius atsirasti taikant laikinąsias apsaugos priemones, grindžia mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, teigdamas, jog nagrinėjant bylą 6 mėnesius, prie išieškomos sumos turėtų būti pridedamos palūkanos (77.596,98 Lt), kurios ir sudaro tikėtinus suinteresuoto asmens AB Šiaulių banko Alytaus filialo nuostolius. Vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr.0135/10/02373 buvo sustabdyti, kadangi UAB „Kovertas“ turto vertinimo ataskaitoje nurodyta turto vertė yra ženkliai mažesnė, nei reali šio turto vertė. Suinteresuotas asmuo, apskaičiuodamas tikėtinus nuostolius, neįvertino fakto, jog kitam turto vertintojui pervertinus individualios V. Jašinsko įmonės „Viktorija“ turtą bei jį įvertinus didesne nei UAB „Kovertas“ turto vertinimo ataskaitoje nurodyta suma, suinteresuotas asmuo gautų daugiau pajamų iš pareiškėjo turto pardavimo varžytinėse. Nekilnojamo turto kainos šiuo metu auga, todėl turto vertė, kuris yra įkeistas suinteresuotam asmeniui, sumažėti negali, ji gali tik padidėti. Šiuo atveju, taikant laikinąsias apsaugos priemones bei sustabdžius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0135/10/02373, suinteresuotas asmuo negali patirti jokių nuostolių, kadangi pervertinus pareiškėjo turtą jis bus įvertintas didesne verte, o tai sąlygos didesnes suinteresuoto asmens pajamas, kai šis turtas bus parduotas varžytinėse.

8Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ).

11Absoliučių Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ( CPK 329 str. 2, 3 d. ).

12Atskirojo skundo nagrinėjimas pagal faktinį ir teisinį pagrindus reiškia, kad, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų nutarties dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

13Pareiškėjas individuali Viktoro Jašinsko įmonė „Viktorija“, nesutikdama su Vilkaviškio rajono apylinkės 2011 02 14 nutarties dalimi, kuria teismas tenkino suinteresuoto asmens AB Šiaulių banko Alytaus filialo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir įpareigojo Individualią Viktoro Jašinsko įmonę „Viktorija“ įmokėti į Vilkaviškio rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 77.596,98 Lt sumą arba pateikti banko garantiją minėtai sumai, nurodo, kad suinteresuotas asmuo AB Šiaulių banko Alytaus filialas negali patirti nuostolių , kadangi iš naujo įvertinus pareiškėjo turtą, jis bus įvertintas didesne verte, o tai sąlygos didesnes šio suinteresuoto asmens pajamas, kai turtas bus parduodamas varžytinėse. Toks argumentas negali būti reikšmingas vertinant apskųstosios teismo nutarties pagrįstumą bei teisėtumą. Kaip bus įvertintas turtas, už kiek jis bus parduotas, neįmanoma iš anksto nustatyti ar bent numatyti. Be to tai turės esminės reikšmės pačiam vykdymo procesui. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011 02 14 nutartimi pripažino, kad dėl pareiškėjo prašymu sustabdyto vykdymo proceso suinteresuotas asmuo gali patirti nuostolių , todėl ir nutarė imtis priemonių nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui.

14Pareiškėjas atskirajame skunde nenurodo, kodėl turėtų būti vertinama, kad apskųstąja nutartimi teismas neteisingai nustatė galimų nuostolių dydį, nenurodo ir kitokių apskųstosios nutarties nepagrįstumo ar neteisėtumo pagrindų. Todėl tesėjų kolegija ir daro išvadą, jog naikinti apskųstąją nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji nekeistina (CPK 337 str. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16atskirąjį skundą atmesti.

17Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai