Byla 2-988/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC PROFIL“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės UAB „BALTIC PROFIL“ prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovo UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ restruktūrizavimo byloje.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ginčas kilo dėl pareiškėjo UAB „BALTIC PROFIL“ finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ restruktūrizavimo byloje.

8Pareiškėjas iki restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo buvo pareiškęs ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 34 370,32 Lt dydžio įsiskolinimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Įsiskolinimą pareiškėjas grindė už atliktus statybos darbus išrašytomis ir nevisiškai apmokėtomis sąskaitomis: pagal 2009 m. birželio 25 d. sąskaitą nesumokėta 1 314,41 Lt, pagal 2009 m. rugpjūčio 7 d. – 23 648,16 Lt, o pagal 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitą – 9 407,75 Lt.

9Atsakovo administratorius sutiko su pareiškėjo 17 532,91 Lt dydžio reikalavimo suma, kurią sudaro 16 962,57 Lt dydžio skola už statybos darbus, 61,34 Lt dydžio procesinės palūkanos ir 509 Lt dydžio žyminio mokesčio dalis. Administratorius nesutiko su skola pagal 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitą, taip pat nurodė, kad 2010 m. sausio 15 d. atsakovas 8 000 Lt sumai atlikto priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, todėl šia suma tvirtintinas pareiškėjo finansinis reikalavimas taip pat turėtų būti mažinamas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

11Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi patvirtino neginčijamą 17 023,91 Lt dydžio pareiškėjo finansinį reikalavimą. Teismas nurodė netvirtinantis reikalavimo dalies, susijusios su dalimi žyminio mokesčio, nes šio mokesčio grąžinimo klausimas jau yra išspręstas. Teismas taip pat nusprendė ginčijamos pareiškėjo reikalavimo dalies pagrįstumo nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

12Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi patvirtino 17 779,08 Lt dydžio pareiškėjo finansinį reikalavimą. Teismas sprendė, kad finansinio reikalavimo dalis, kildinama iš 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitos, negali būti tvirtinama, nes: pirma, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad paminėta sąskaita, aktas prie jos ir pažyma buvo pateikti atsakovui; antra, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kada paminėti dokumentai buvo įteikti atsakovui ir tuo pačiu buvo atlikti šiuose dokumentuose nurodyti darbai; trečia, 2009 m. spalio 27 d. pranešime pareiškėjas 9 407,75 Lt dydžio skolos nemini; ketvirta, 2009 m. gruodžio 31 d. tarpusavio skolų suderinimo akte pareiškėjas šios skolos taip pat nenurodo. Kitokie įrodymai aptariamoje reikalavimo dalyje nepateikti. Teismas taip pat nurodė, kad, pareiškėjui negalint pateikti įrodymų, jog prieštaravimai dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo buvo pateikti atsakovui, darytina išvada, kad įskaitymas atliktas laikantis CK 6.130-6.131 straipsnių reikalavimų. Nors pareiškėjas nesutinka su įskaitymu, tačiau neginčijant pateiktų aktų dėl nekokybiškai atliktų darbų pagrįstumo, nepateikiant įrodymų, kad būtų buvęs ginčijamas atliktas įskaitymas dėl nekokybiškų darbų trūkumų ištaisymo, spręstina, jog finansinis reikalavimas atmestinas ir šioje dalyje. Teismas sprendė, kad patvirtintinas yra 17 779,08 Lt dydžio reikalavimas, kurį sudaro 16 962,57 Lt dydžio skola, 763,81 Lt dydžio palūkanos ir 52,70 Lt dydžio procesinės palūkanos.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Apeliantas UAB „BALTIC PROFIL“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta patvirtinti dalį finansinio reikalavimo, ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti visą reikalavimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Neaišku, ar teismas skundžiama nutartimi patvirtino papildomą 17 779,08 Lt finansinio reikalavimo sumą prie 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi jau patvirtintos 17 023,91 Lt sumos, ar skundžiama nutartimi pakeitė ankstesnę nutartį, tokiu būdu pažeisdamas CPK 18 straipsnio nuostatas.

162. Teismas neteisingai sprendė, kad, esant sąskaitai ir darbų priėmimo aktui nepasirašytiems, darbai nebuvo atlikti arba atsakovas jų nepripažįsta. Rašytinė sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo, o pagal susiklosčiusią praktiką sąskaitos ir darbų perdavimo aktai buvo perduodami darbų atlikimo vietoje, todėl apeliantas neturi galimybių įrodyti šių dokumentų perdavimo atsakingam asmeniui faktą bei tikslų momentą. Byloje esančios sąskaitos ir darbų perdavimo aktai patvirtina, kad dalis jų buvo pasirašyta ir neapmokėta, dalis – nepasirašyta, bet apmokėta. Atsakovas pats pripažino, kad darbai buvo atlikti, tačiau ginčijo jų kokybę. Vienašališkai pasirašytas darbų perdavimo aktas turi tokią pačią galią, kaip ir pasirašytas abiejų šalių, ir galioja tol, kol nėra nuginčijamas.

173. Teismas nepagrįstai pripažino įskaitymą teisėtu. Įskaitymo pagrindas nėra vienarūšis priešpriešinis reikalavimas. Jo pagrindu išrašyta sąskaita neturi juridinio pagrindo, nes jokia ūkinė operacija tarp šalių nebuvo atlikta. Esant ginčui dėl įskaitymo pagrindo – tariamų defektų, atsakovas neturėjo teisės atlikti įskaitymo. Teismas nereikalavo iš atsakovo pateikti įrodymų, kaip buvo gauta įskaityta 8 000 Lt suma.

184. Teismas nepasisakė dėl apelianto patirtų atstovavimo išlaidų.

19Atsakovas RUAB UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai nurodė, kad yra tvirtinamas bendras apelianto finansinis reikalavimas. Tai nepažeidė įstatymų, nes teismas turi teisę restruktūrizavimo procese tikslinti kreditorių reikalavimus.

212. Apeliantas neįrodė 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitoje nurodytų darbų perdavimo atsakovui fakto.

223. Įskaitymas buvo atliktas ne dėl darbų, nurodytų 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitoje, o dėl kitų nekokybiškai atliktų darbų. Įskaitymui buvo visos sąlygos.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliami klausimai, susiję su tarp šalių susiklosčiusiais statybos rangos teisiniais santykiais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių bei netinkamai aiškino įskaitymą reglamentuojančias materialinės teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutarties dalį, kuri naikinta (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 330, 338 str.). Kadangi apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, neturi galimybės pats išspręsti ginčą iš esmės, byla perduotina nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.)

25Dėl 2009 m. rugsėjo mėn. atliktų statybos darbų perdavimo

26Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas neįrodė atsakovui perdavęs darbus, nurodytus 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitoje ir prie jos pridėtame darbų perdavimo-priėmimo akte bei pažymoje, tačiau teisėjų kolegija su šia išvada negali sutikti.

27Tiek atsakovo procesiniai dokumentai (b. l. 10), tiek jo atstovų paaiškinimai teismo posėdžių metu (b. l. 71, 77) leidžia daryti išvadą, kad aptariami darbai buvo atlikti, apie juos atsakovo atstovas buvo informuotas, o ginčas tarp šalių kilo ne dėl šių darbų atlikimo fakto, o dėl jų kokybės. Nurodytą aplinkybę akivaizdžiai patvirtina Kauno rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1962-800/2010 (toliau – pradinė byla) esantis 2009 m. spalio 9 d. apelianto pranešimas atsakovui, kuriame teigiama, kad atsakovo projekto vadovas delsia pasirašyti ir negrąžina atliktų darbų akto bei sąskaitos už rugsėjo mėn. atliktus darbus, ir 2009 m. spalio 12 d. atsakovo atsakymas į šį pranešimą, kuriame nurodoma, kad rugsėjo mėn. darbai nebuvo priimti dėl jų nekokybiškumo (b. l. 77; prijungtos bylos 58 l.). Dėl šių priežasčių, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, 2009 m. spalio 27 d. apelianto pranešimas (prijungtos bylos 17 l.) bei šalių 2010 m. sausio 29 d. šalių pasirašytas skolų suderinimo aktas (prijungtos bylos 18 l.) nepaneigia aplinkybės, kad apeliantas darbus, nurodytus ginčo sąskaitoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose, atliko ir kreipėsi į atsakovą dėl jų priėmimo, tačiau pastarasis tai padaryti atsisakė.

28Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį vienašališkai pasirašytas darbų perdavimo aktas galioja tol, kol teismas pripažįsta, kad kita šalis jį atsisakė pasirašyti pagrįstai. Atsakovui, besiremiančiam aplinkybe, kad perduodami darbai buvo nekokybiški, tenka pareiga tai įrodyti (CPK 178 str.). Byloje yra tam tikrų duomenų, leidžiančių preliminariai vertinti, kad aptariami statybos darbai turėjo trūkumų, tačiau pirmosios instancijos teismas, be kita ko, iš esmės nesiaiškino, kuriuos darbus, nurodytus defektų aktuose, atliko apeliantas, kokiuose apelianto atliktų darbų aktuose užfiksuoti šie darbai, taip pat kokią įtaką darbų trūkumai, jei jie būtų įrodyti, turėtų apelianto reikalavimai sumokėti įsiskolinimą. Nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas privalo aiškintis pakartotinai nagrinėdamas apelianto reikalavimą.

29Dėl įskaitymo pagrįstumo

30Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su skundžiamoje nutartyje teismo padaryta išvada, kad apeliantas nebeturi teisės šioje byloje ginčyti atliktą įskaitymą. Nors įskaitymas ir yra vienašalis sandoris, kuriam užtenka įskaitymą atliekančios šalies valios, tačiau tai neatima iš kitos šalies teisės šį sandorį ginčyti (CK 6.130 str.). Vien ta aplinkybė, kad apeliantas nepateikė įrodymų, jog įskaitymą būtų ginčijęs iki šios bylos iškėlimo, aptariamos teisės negali paneigti.

31Atsakovas savo reikalavimą, kurio pagrindu atliko įskaitymą, kildina iš nekokybiškai atliktų darbų fakto bei to sąlygotų nuostolių taisant nustatytus trūkumus. Minėta, kad šio ginčo atveju pareiga įrodyti, kad darbai buvo nekokybiški, tenka šia aplinkybe besiremiančiam atsakovui. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad, nagrinėjant ginčą iš naujo, turėtų būti aiškiai nustatyta, pagal kuriuose darbų perdavimo-priėmimo aktuose nurodytus ir įrodytus nekokybiškai atliktus darbus buvo atliekamas trūkumų taisymas, nes, esant kai kuriems aktams pasirašytiems atsakovo, tai gali turėti esminę reikšmę nustatant nurodytos atsakovo reikalavimo teisės egzistavimą ar dydį (CK 6.662 str. 1-4 d.). Be to, atsakovui tenka pareiga įrodyti, kokio dydžio nuostolius dėl apelianto nekokybiškai atliktų darbų jis patyrė. Kaip teisingai nurodo apeliantas, byloje šiuo metu jokių objektyvių įrodymų dėl nuostolių dydžio nėra.

32Teisėjų kolegija, konstatavusi nurodytą, kitų atskirojo skundo argumentų netiria, nes tai neturi esminės reikšmės šiam sprendimui. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas, pakartotinai nagrinėdamas bylą, turėtų į juos atkreipti dėmesį.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tvirtinti 17 407,75 Lt dydžio apelianto UAB „BALTIC PROFIL“ finansinio reikalavimo dalį, panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Ginčas kilo dėl pareiškėjo UAB „BALTIC PROFIL“ finansinio reikalavimo... 8. Pareiškėjas iki restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo buvo... 9. Atsakovo administratorius sutiko su pareiškėjo 17 532,91 Lt dydžio... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi patvirtino... 12. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi patvirtino 17 779,08... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Apeliantas UAB „BALTIC PROFIL“ prašo panaikinti pirmosios instancijos... 15. 1. Neaišku, ar teismas skundžiama nutartimi patvirtino papildomą 17 779,08... 16. 2. Teismas neteisingai sprendė, kad, esant sąskaitai ir darbų priėmimo... 17. 3. Teismas nepagrįstai pripažino įskaitymą teisėtu. Įskaitymo pagrindas... 18. 4. Teismas nepasisakė dėl apelianto patirtų atstovavimo išlaidų.... 19. Atsakovas RUAB UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ prašo skundą... 20. 1. Teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai nurodė, kad yra tvirtinamas... 21. 2. Apeliantas neįrodė 2009 m. rugsėjo 25 d. sąskaitoje nurodytų darbų... 22. 3. Įskaitymas buvo atliktas ne dėl darbų, nurodytų 2009 m. rugsėjo 25 d.... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliami klausimai, susiję su tarp šalių... 25. Dėl 2009 m. rugsėjo mėn. atliktų statybos darbų perdavimo... 26. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas neįrodė atsakovui... 27. Tiek atsakovo procesiniai dokumentai (b. l. 10), tiek jo atstovų paaiškinimai... 28. Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį vienašališkai pasirašytas darbų perdavimo... 29. Dėl įskaitymo pagrįstumo... 30. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su skundžiamoje nutartyje teismo... 31. Atsakovas savo reikalavimą, kurio pagrindu atliko įskaitymą, kildina iš... 32. Teisėjų kolegija, konstatavusi nurodytą, kitų atskirojo skundo argumentų... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį, kuria...