Byla e2-7868-775/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Šliumpienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovei J. Č. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 623,90 Eur skolą ir 5 procentų metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) nustatytos aplinkybės, kad atsakovė laiku neinformavo Fondo administracijos apie 2015 m. liepos 21 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl F. M. laikinosios globos nustatymo, todėl už laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. rugpjūčio mėn. susidarė 623,90 Eur permoka.

6Teismas konstatuoja:

7ieškinys tenkinamas.

8Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė Fondo administracijai 2012 m. rugsėjo 14 d. pateikė prašymą gauti išmoką iš vaikų išlaikymo fondo vaikui F. M.. 2012 m. rugsėjo 27 d. Fondo administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl išmokos iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo F. M.. Fondo administracija 2016 m. spalio 19 d. gavusi Kauno apylinkės teismo sprendimo kopiją bei 2016 m. lapkričio 4 d Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl F. M. laikinosios globos nustatymo kopiją, 2016 m. lapkričio 9 d. priėmė sprendimą dėl sprendimo pakeitimo ir išmokų iš vaikų išlaikymo fondo nutraukimo. Atsakovei buvo išsiųstos pretenzijos dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nutraukimo ir permokos grąžinimo, tačiau atsakovė 623,90 Eur permokos negrąžino.

9Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi (nuo 2018 m. sausio 1 d. įstatymo nauja redakcija, 12 straipsnis) atsakovė įstatymu nustatyta tvarka privalėjo raštu pranešti Fondo administracijai apie aplinkybes turinčias įtakos Vaikų išlaikymo fondo išmokos mokėjimui. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtinto vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 68 punktą, jei pareiškėjui už vaiką, kuriam išmoka neturėjo būti mokama yra nustatyta išmokos permoka dėl pareiškėjo kaltės, išmokos permoka išieškoma Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.263 straipsnis numato atsakingam asmeniui pareigą atlyginti padarytą žalą. CK 6.237 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo, tai ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta.

10Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą ir byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkinamas, ieškovui iš atsakovės priteisiama 623,90 Eur skola (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnis).

11Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Visiškai patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovės priteisiamas 8 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, juridinio asmens kodas 191738576, iš atsakovės J. Č., asmens kodas ( - ) 623,90 Eur (šešių šimtų dvidešimt trijų eurų 90 ct) skolą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2019 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš atsakovės J. Č., asmens kodas ( - ) 8 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį, kuris turi būti sumokėtas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660.

18Nurodyti atsakovei per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

20Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

22Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Šliumpienė,... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Vaikų išlaikymo... 6. Teismas konstatuoja:... 7. ieškinys tenkinamas.... 8. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų... 9. Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad yra... 10. Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą ir byloje pateiktus... 11. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę... 12. Visiškai patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovės priteisiamas 8 Eur... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428... 15. ieškinį tenkinti.... 16. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių... 17. Priteisti valstybei iš atsakovės J. Č., asmens kodas ( - ) 8 Eur (aštuonių... 18. Nurodyti atsakovei per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 19. Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo... 20. Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo... 21. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.... 22. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1...