Byla 2-2969-828/2013
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovei J. D., atsakovui A. D., nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus - atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės J. D. ieškinį atsakovui A. D. dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

3Ieškovė, sumažinusi reikalavimus, reikalauja pakeisti 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties dalį dėl 300 Lt išlaikymo mokėjimo nepilnamečiui sūnui M. D., gim. ( - ), ir priteisti iš atsakovo sūnui, išlaikymą mokamą 400 Lt dydžio periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Ieškinyje nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad išlaikymo vaikui dydis turi būti pakeistas, nes padidėjo vaiko poreikiai, atsirado naujų poreikių ir priteisto išlaikymo nebepakanka. Šiuo metu M. D. į mėnesį išlaikyti reikia 1000 Lt: 300 Lt maistui, 100 Lt ugdymo priemonėms, 300 Lt drabužiams, 40 Lt higienos reikmenims, 200 Lt vitaminams, vaisiams, daržovėms, vaistams, maisto papildams, 60 Lt pramogoms ir laisvalaikiui. Ji su vaiku gyvena nuomojamame bute, todėl dalis sumokamų mokesčių buto išlaikymui tenka ir sūnui. Nepilnametis mokosi ( - ) mokyklos trečioje klasėje, specialiųjų poreikių neturi, ruošiasi lankyti būrelius. Vaikui augant, išaugo jo išlaikymui reikalingos išlaidos. Ieškovė dirba Panevėžio kolegijoje sekretore, jos darbo užmokestis apie 1200 Lt. Nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Ieškovei padeda motina, nuperka vaikui drabužių, duoda pinigų.

4Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, teismo posėdyje paaiškino, kad nepilnamečiui sūnui Martynui reguliariai teikia išlaikymą po 355 Lt (pritaikius indeksaciją). Nuo 2008-06-13 sprendimo priėmimo gaunamos pajamos nepadidėjo, vidutiniškai yra apie 1500 Lt per mėnesį. Nekilnojamojo turto, santaupų neturi. Iš savo sesers yra pasiskolinęs 5 metams 20000 Lt tėvų namui remontuoti, kas mėnesį atiduoda po 260 Lt. Gyvena motinai priklausančiame bute, moka tik komunalinius mokesčius. Turi išlaidų dėl tėvų sveikatos, tėvas beveik aklas, motina taip pat ligota, reikia pirkti vaistus. Į darbą važiuoja viešuoju transportu, todėl kas mėnesį perka nuolatinį važiavimo bilietą už 68 Lt. Sūnui yra nupirkęs dviratuką, keturatį motociklą, kompiuterinį žaidimą.

5Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodoma, kad ieškinys pareikštas nepilnamečio M. D. interesams ginti (b.l. 34).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra nepilnamečio vaiko M. D., gim. ( - ), tėvai (b.l. 5). 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas nepilnamečiui sūnui M. D. teikia išlaikymą, mokamą 300 Lt dydžio mėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės (b.l. 5).

8CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Taip pat pagrindas reikalauti keisti nustatytą išlaikymo dydį yra ir vaiko poreikių pasikeitimas. Byloje šis pagrindas nustatytas.

9Bylos medžiagoje esantys įrodymai, ieškovės paaiškinimai patvirtina ieškinio aplinkybes apie M. D. išlaikymui patiriamas išlaidas. Bylos duomenys patvirtina, kad 2008 m., nustatant reikalaujamą pakeisti išlaikymo dydį, išlaikytiniui buvo 4,5 metų, jis lankė darželį. Šiuo metu Martynas yra devynerių metų amžiaus, lanko mokyklą, nori lankyti būrelius. Todėl atsirado naujų poreikių, daugiau lėšų būtina skirti vaiko ugdymo, mokymo, laisvalaikio reikmėms. Išlaikytiniui paaugus, padidėjo ir jo buvę poreikiai. Todėl daugiau lėšų reikia skirti ir maistui, rūbams, avalynei, taip pat ir vaiko užimtumui didinti. Taigi, dėl vaiko poreikių padidėjimo, papildomų poreikių atsiradimo, išaugo ir jo išlaikymo išlaidos, kas yra pagrindas padidinti teismo sprendimu iš atsakovo priteisto išlaikymo vaikui dydį. Teismas sutinka su ieškove, kad jos nurodytos išlaidos vaiko išlaikymui – 1000 Lt per mėnesį yra iš esmės pagrįstos ir racionalios. Ir esant pakankamai gerai vaiko tėvų turtinei padėčiai toks išlaikymas šiuo metu vaikui turi būti teikiamas.

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės vidutinės vieno mėnesio pajamos yra apie 1200 Lt – ieškovė dirba ( - ) sekretore, socialinių pašalpų negauna, kitų pajamų neturi (b.l. 4, 42, 55, 56). Nekilnojamojo turto neturi, ieškovės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b.l. 43, 44). Gyvena nuomojamame vieno kambario bute adresu ( - ), moka 200 Lt dydžio nuomos mokestį, komunalinius mokesčius.

11Atsakovas dirba ( - ), atsakovo vidutinės vieno mėnesio pajamos yra apie 1500 Lt, socialinių pašalpų negauna, kitų pajamų neturi (b.l. 45, 55, 56), jo vardu registruotų transporto priemonių nėra (b.l. 47), nekilnojamojo turto neturi (b.l. 46). Gyvena motinai nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ), moka tik komunalinius mokesčius. Turi kreditorinį įsipareigojimą seseriai R. K. - 20000 Lt penkeriems metams tėvų gyvenamojo namo remontui, moka kas mėnesį po 260 Lt.

12Teismas pažymi, kad, vadovaujantis prioritetinės vaikų teisių apsaugos ir gynimo principu (CK 3.3 str. 1 d.), nurodytos atsakovo išlaidos (kredito, paimto tėvų būsto remontui, seseriai grąžinimas) negali būti pripažįstamos pagrindu priteisti mažesnį išlaikymą nepilnamečiui vaikui, kadangi būtent jo interesai pagal įstatymą yra ginami prioritetiškai. Be to teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, jog asmuo prisiima prievolių pagal kredito sutartį, netiesiogiai patvirtina jo gaunamų pajamų pakankamumą tiek kreditui išmokėti, tiek kitiems poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013).

13Šių duomenų visetas leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis vaiko išlaikymo aspektu yra geresnė nei ieškovės, ir dėl to jis didesne dalimi turi prisidėti prie vaiko išlaikymo.

14Pažymėtina, kad siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien jo minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, vaikas turi turėti materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus, o už jo aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių sistemai, už paramą vaikams siekiant gero išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus bei pomėgius yra atsakingi abu vaiko tėvai. Taip pat turi būti atsižvelgiama ir į tai, jog nepilnamečio vaiko išlaikymo prievolė yra absoliuti, ir rūpestingo ir sąžiningo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartas reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas visiems vaikams išlaikyti. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, jog nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (LAT 2008-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008). Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas siekia susirasti daugiau apmokamą darbą ar kitu būdu gauti daugiau pajamų, kad galėtų teikti vaikui didesnį, visus jo poreikius patenkinantį išlaikymą, byloje nėra. Atsakovas, turėdamas pareigą išlaikyti nepilnametį vaiką, privalo imtis iniciatyvos, kad gautų pajamas, kurios galėtų būti skirtos ne tik jo paties pragyvenimui, bet ir nepilnamečio vaiko išlaikymui. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovas turėtų problemų dėl sveikatos, ar turėtų dar kitų išlaikytinių. Kaip minėta, visos abejonės dėl reikalingo ir galimai teiktino išlaikymo dydžio nustatymo vertintinos vaiko interesų naudai, o tai reiškia, kad tuo atveju, jei yra abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų, galėjimo teikti teismo nustatytą išlaikymą, teismas šias aplinkybes turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

15Atsižvelgdamas į šių aplinkybių apie vaiko amžių, jo poreikius, jo tėvų turtinę padėtį visetą, į aplinkybę, kad būtent ieškovė šiuo metu suteikia išlaikytiniui būstą, moka nuomos bei buto išlaikymo mokesčius, jai tenka kasdienė vaiko priežiūra ir rūpinimasis, vaiko išlaikymui reikalingas lėšas ieškovė privalo skirti tokias ir tokio dydžio, kokių tuo metu reikia, į teismų praktikoje suformuluotą taisyklę apie orientacinį išlaikymo dydį (1 MMA - 1000 Lt), teismas sprendžia, kad išlaikytinio M. D. išlaikymui jo tėvų galima teikti suma yra apie 750 Lt per mėnesį, ir yra pagrįsta nustatyti atsakovo dalį šioje išlaikymo prievolėje 400 Lt dydžio mėnesinėmis išmokomis. Todėl iš atsakovo priteisto išlaikymo periodinių išmokų dydis padidinamas iki šios sumos. Šio dydžio išlaikymas nepilnamečiui iš atsakovo priteisiamas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2013-03-21) (CK 3.200 str.).

16Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72 Lt žyminis mokestis bei 14 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3695-812/2008 patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 2 punktą, nustatant, kad A. D., asmens kodas ( - ) nepilnamečiui sūnui M. D., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) teikia išlaikymą 400 Lt (keturių šimtų litų) dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2013 m. kovo 21 d. iki sūnaus pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

20Priteisti iš A. D., asmens kodas ( - ) 86 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidas (įmokos kodas 5660) - valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovė, sumažinusi reikalavimus, reikalauja pakeisti 2008-06-13 Panevėžio... 4. Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, teismo posėdyje... 5. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra nepilnamečio vaiko M. D.,... 8. CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo... 9. Bylos medžiagoje esantys įrodymai, ieškovės paaiškinimai patvirtina... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės vidutinės vieno mėnesio... 11. Atsakovas dirba ( - ), atsakovo vidutinės vieno mėnesio pajamos yra apie 1500... 12. Teismas pažymi, kad, vadovaujantis prioritetinės vaikų teisių apsaugos ir... 13. Šių duomenų visetas leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovo turtinė... 14. Pažymėtina, kad siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe,... 15. Atsižvelgdamas į šių aplinkybių apie vaiko amžių, jo poreikius, jo... 16. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimu... 20. Priteisti iš A. D., asmens kodas ( - ) 86 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus)... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...