Byla 2-23-902/2015
Dėl valstybės pažeistų nuosavybės teisių gynimo atsakovams R. O., R. B., A. B., tretiesiems asmenims (duomenys neskelbtini) namo savininkų bendrijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, VĮ “Registrų centras“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė,

2sekretoriaujant Dianai Niaurienei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos atstovei T. B.,

4atsakovo R. O. atstovui advokatui S. Ž.,

5trečiojo asmens Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovei J. M.,

6trečiojo asmens VĮ Registrų centro filialo atstovėms S. V., A. N.,

7nedalyvaujant atsakovams R. B., A. B., atstovų advokatei J. B.,

8nedalyvaujant trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovui, trečiojo asmens ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkui V. L.,

9viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos patikslintą ieškinį dėl valstybės pažeistų nuosavybės teisių gynimo atsakovams R. O., R. B., A. B., tretiesiems asmenims ( - ) namo savininkų bendrijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, VĮ “Registrų centras“, ir

Nustatė

10Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateikė teismui patikslintą ieškinį, prašė įpareigoti atsakovus R. O. (a. k. ( - )) R. B. (a. k. ( - )) ir A. B. (a. k. ( - )) savo lėšomis ir jėgomis grąžinti valstybei nuosavybės teise priklausančią patalpą (esančią ( - )) į pirminę būklę (išardyti durų angų pertvaras) tam, kad būtų galima patikslinti kadastrinius matavimus pašalinant VĮ Registrų centro Panevėžio filialo nurodytus trūkumus bei atlikti patalpos teisinę registraciją valstybės vardu; įpareigoti VĮ pateikti buto ( - ), kadastrinių matavimų bylos ir 2011-04-28 Klaidų ištaisymo akto nuorašus bei paaiškinimą, kokiu pagrindu ir kokiais sprendimais bei teisės aktais vadovaujantis buvo suformuota kadastrinių matavimų byla buto ( - ) be durų į valstybei perduotą Patalpą ir pakeisti NTR buto duomenis; prijungti prie nagrinėjamos bylos Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-6333-902/2012; apklausti liudytojus. Patikslintame ieškinyje nurodo, kad 2014-01-07 Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį Nr. 23.4-08 RNA-1139, dėl valstybės nuosavybės teisių pažeidimo. Siekiant išspręsti klausimą dėl valstybės nuosavybės teisių pažeidimo ir patalpų teisinės registracijos valstybės vardu kreipėsi į institucijas, atsakingas už patalpų/pastatų rekonstrukcijos, perplanavimo ir eksploatacijos priežiūrą. Ieškinys Nr. 23.4-08 RNA-1139, buvo parengtas atsižvelgiant į Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pateiktą informaciją ir rekomendacijas. Valstybės nuosavybės teisės pažeistos, kadangi buvo užmūrytos durys, per kurias buvo patenkama į patalpą, ir dėl to buvo atsisakyta užregistruoti valstybės nuosavybės teises į šias patalpas. VĮ Registrų centro Panevėžio filialui pateikus atsiliepimą į ieškinį, paaiškėjo naujos aplinkybės. Prieš naudojant butą R. O., R. B. pateikė registravimui nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą (buto ( - ), kuris ribojasi su valstybei perduota patalpa) ir 2011-04-28 Klaidų ištaisymo aktą. Šį butą R. B. ir A. B. pardavė R. O. pagal 2011-05-16 pirkimo-pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )). Įvertinus šią informaciją, pateiktus atsiliepimus, teikiamas patikslintas ieškinys.

112012-09-27 Panevėžio miesto apylinkės teismas sprendimu byloje Nr. 2-6333-902/2012 pripažino patalpą, esančią pastate, registro nr. ( - ), bešeimininke ir nusprendė perduoti valstybės nuosavybėn. VMI prie FM pradėjo patalpos perėmimo procedūras, gavusi namo, esančio ( - ) savininkų bendrijos 2011-03-23 prašymą dėl patalpos perėmimo valstybės nuosavybėn. Nekilnojamojo turto registre patalpa nebuvo užregistruota. 2011-04-12 apžiūros metu buvo nustatyta, kad įėjimai į patalpą – dvejos durys- išmontuotos, bet ne užmūrytos. Gretimai esančios patalpos (butai) privatizuoti ir nuosavybės teise priklauso V. U. ir J. U. (butas ( - )), bei R. O. (butas ( - )). Turto apskaitos aktu Nr. 102-268 patalpos buvo perimtos į Panevėžio valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitą. VMI prie FM pateikė AB „Geometra“ prašymą dėl patalpos kadastrinių matavimų ir bylos suformavimo, kadangi patalpos kadastriniai matavimai nebuvo atlikti ir byla nebuvo suformuota. Vykdant kadastrinius matavimus paaiškėjo, kad patalpos durų angos užmūrytos, patekti į patalpą buvo galima tik per langą. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-09-27 sprendime byloje Nr. Nr.2-6333-902/2012 duomenys apie patalpos plotą nesutampa su 2012-05-05 kadastrinių matavimų duomenimis, plane nenurodyta, kaip patenkama į patalpą. Pažymėtina, kad kadastrinių matavimų plane nurodyti, kur yra durys, nebuvo galimybės dėl ( - ) esančio buto savininkų neteisėtų veiksmų, kadangi jie užmūrijo durų angas, atliko patalpų perplanavimą, įvykdydami vidinius statybos darbus. VĮ Registrų centro Panevėžio filialo nurodytų trūkumų VMI prie FM neturėjo galimybių dėl objektyvių priežasčių. VMI prie FM prašė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių informuoti, kokiu pagrindu buvo atliktos patalpų rekonstrukcijos, ir talkininkauti sprendžiant klausimą dėl įėjimo į valstybei priklausančią patalpą. VTPSI 2012-12-10 rašte nurodė, kad VMI prie FM prašyme nurodyti veiksmai nėra rekonstrukcija, tai patalpų perplanavimas, atliekant paprastą remontą, todėl šie veiksmai nėra VTPSI reguliavimo sritis. ( - ) butų savininkams nurodė iki 2013-03-01 išardyti sumūrytas pertvaras ir užmūrytas durų angas. Buto ( - ) savininkai nurodymą įvykdė ir pertvarą (kuria pasididino savo buto plotą) išardė. Buto ( - ) savininkas R. O. nurodymą įvykdyti atsisakė, pateikė paaiškinimą, kad butą įsigijo su jau užmūrytomis durų angomis į Valstybei priklausančias patalpas. Savivaldybė rašte pažymėjo, kad savivaldybėje duomenų apie parengtą patalpų perplanavimo projektą prijungiant dalį bendro naudojimo patalpų, bei pažymos išdavimą apie parengtą patalpų perplanavimo projektą, prijungiant dalį bendro naudojimo patalpų, bei pažymos išdavimą apie patalpos atitiktį gyvenamajai, nėra. 2013-03-29 Savivaldybė persiuntė ieškovui iš VTPSI gautą raštą, kuriame nurodoma, kad buto ( - ) perplanavimas įregistruotas registre, todėl suinteresuoti asmenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 str. 5 d. gali kreiptis į teismą dėl teisinės registracijos panaikinimo. Atsižvelgiant į visa, kas išdėstyta, neaišku, kokiu pagrindu buvo atlikti kadastriniais matavimai, suformuota kadastrinių matavimų byla buvo ( - ) be durų į valstybei perduotą patalpą bei patikslintas buto plotas, neaišku, kokiu pagrindu buvo užregistruoti šie duomenys NTR. Komisija 2011-04-12 apžiūros metu nustatė, kad įėjimai į Patalpą – dvejos durys – išmontuotos, bet neužmūrytos, todėl akivaizdu, kad atsakovai turėdami galimybę pateikti į patalpą, matė ir suvokė, kad užmūrijus duris į Patalpą, nebus galimybės į ją pateikti. Tokiu būdu atsakovai savo veiksmais pažeidė valstybės nuosavybės teises, dėl ko VMI prie FM negali įregistruoti valstybės nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre ir parduoti Patalpą.

122015-02-06 ieškovas VMI prie FM pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo civilinėje byloje, prašo įpareigoti atsakovus R. O. (a. k. ( - ) R. B. (a. k. ( - ) ir A. B. (a. k. ( - ) savo lėšomis grąžinti valstybei nuosavybės teise priklausančią patalpą (esančią pastate registro Nr. ( - )) į pirminę būklę (išardyti durų angų pertvaras) arba įrengti naują įėjimą į patalpą tam, kad savininkas galėtų patekti į patalpą ( - ). Nurodo, kad ieškinys pareikštas dėl pažeistų valstybės nuosavybės teisių gynimo, negalint ne tik atlikti teisinę registraciją, bet ir patekti į patalpą. Išnykus aplinkybei dėl teisinės registracijos (VĮ Registrų centro Panevėžio filialas 2014-12-15 įregistravo valstybės nuosavybė į patalpą), savininko (valstybės) teisės vis dar yra pažeidžiamos, kadangi patekti į patalpas savininkas negali, negali jos apžiūrėti ir vykdyti jos priežiūrą, neturi galimybės apžiūrėti patalpos kartu su potencialiais pirkėjais. LR CK 4.98 str. įtvirtinta nuostata, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kurios jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

13Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė patikslintą reikalavimą, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog ieškovas negali patekti į Patalpą ir negali šios Patalpos apžiūrėti potencialus pirkėjas, buto Nr. 2 savininkas turi išėjimą ir įėjimą į išorę, į gatvę, tačiau ieškovo atstovės nuomone, tinkamiausias sprendimo būdas būtų naujo įėjimo į Patalpą įrengimas, tačiau VMI tam lėšų neturi, nes tai nėra laikytinos būtinomis išlaidomis, kurias galėtų skirti VMI.

14Atsakovas R. O. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog ieškinys pareikštas nepagrįstai. Butą jis įsigijo teisėtai 2011-05-16, sudaręs notarinę sutartį. Apie buto pripažinimo procesą bešeimininkiu jam nebuvo žinoma iki ieškinio gavimo dienos. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovo R. O. atstovas adv. S. Ž. teismo posėdyje prašė netenkinti ieškovo patikslinto reikalavimo, nes jį patenkinus būtų suteiktas prioritetas tuščioms Patalpoms ir tokiu būdu būtų pažeistos atsakovo teisės. Mano, kad duris į Patalpą iš gatvės pusės galės pasidaryti tas, kas įsigis Patalpą, pačiame Patalpos pardavimo sandoryje gali būti numatyta tokia sąlyga, tačiau jokiu būdu tai negali būti daroma atsakovo sąskaita.

16Atsakovai A. B. ir R. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, nesutinka su ieškiniu, mano, kad jis nepagrįstas ir neteisėtas. Nurodo, kad jie yra netinkami atsakovai šioje byloje, kadangi 2011-05-16 butą, esantį ( - ), pardavė R. O. Nuo 2011-05-16 atsakovai nebėra buto savininkai, neturi teisės ir negali būti įpareigoti teismo valdyti, naudoti, disponuoti butu (CK 4.37 str. 1 d.), įskaitant ir durų pertvarų išardymą. Atsakovai taip pat neturi teisės atlikti jokių veiksmų, susijusių su pastato, kuriame yra bustas, bendrosios dalinės nuosavybės teise bendraturčiams priklausančiomis patalpomis, įskaitant durų pertvarų išgriovimą (CK 4.75 str. 1 d.). Nurodo, kad ieškovas pasirinko netinkamą teisių gynybos būdą. Visi buto pakeitimai buvo įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Kaip ieškinyje nurodo pats ieškovas, visi ir bet kokie buto pakeitimai, taip pat ir durų pertvarų užmūrijimas yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Atsižvelgiant į tai, kad šie duomenys iki šios dienos nenuginčyti kaip prieštaraujantys teisės aktams bei neatlikti pakeitimai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turo registre, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinį ir įpareigoti atsakovus išgriauti durų pertvaras. Ieškovo pateiktas raštas „Dėl patalpų perplanavimo ( - )“ patvirtina, kad ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas- neteisingas. Vadovaujantis LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., taip pat LR CK 4.2 str., visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovo atlikti bet kokie buto pertvarkymai buvo teisėti, atitinkantys teisės aktų reikalavimus, ką patvirtina faktas, kad jie buvo įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Be to, 2012-09-27 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas priimtas po to, kai buvo įregistruoti buto pertvarkymo darbai. Ieškovui 2012 m. kreipiantis į teismą dėl patalpos pripažinimo bešeimininke jau buvo žinoma ir turėjo būti žinoma, kad atliktas buto perplanavimas. Sprendimu teismas tenkino ieškovo pareiškimą dėl patalpos pripažinimo ieškovo nuosavybe, konstatavo, kad nenustačius, kad valstybei nuosavybės teise priklausęs nekilnojamasis daiktas – patalpa buvo perleista privačion nuosavybėn įstatymų nustatyta tvarka, konstatuojama, kad šis turtas išliko valstybės nuosavybė. Kadangi valstybei priklausantis daiktas nėra bešeimininkis, šioje byloje negali būti taikomos nuosavybės teisės įgijimą į bešeimininkį daiktą reglamentuojančios teisės normos. Todėl prašo atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą.

17Atsakovai R. B. ir A. B. atsiliepimu nesutiko su ieškinio dalyko pakeitimu. 2014-12-15 išnyko ginčo dalykas, atlikus kadastrinius matavimus ir atlikus teisinę registraciją. Įrengti ir įpareigoti įrengti durų angas bute, kuriame atsakovai negyvena, nėra teisinio pagrindo, atsakovai nėra buto savininkai, todėl ieškovo reikalavimai pažeidžia protingumo kriterijus. Nurodo, kad savininkas (ieškovas) savo teises turi įgyvendinti savo sąskaita. Pripažindamas nuosavybės teisę į ginčo patalpas, ieškovas žinojo ir turėjo žinoti apie patalpų faktinę būklę. Dėl nurodytų priežasčių prašo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą, pareiškimas pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis.

18Atsakovai ir jų atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant atsakovams ir jų atstovei, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Trečiasis asmuo ( - ) namo savininkų bendrija atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ( - ) name buvo likusi neprivatizuota patalpa ,,salė“, kurios plotas 68,31 kv.m., bendrija antro buto savininkams nedavė sutikimo patalpos rekonstrukcijai, notaras įteisindamas sandorį iš bendrijos neprašė jokios pažymos. Kas užmūrijo durų angas, nėra aišku, kadangi buvo pakeistos naujos durys į antrą butą. Antro buto išėjimas yra į bendrą koridorių, todėl jam priklausytų dalis bendro naudojimo patalpų. Šiuo metu antras butas naudojasi neteisėtai bendro naudojimo patalpomis, nes neturi išsipirkęs.

20Trečiasis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovė 2012-11-29 raštu Nr. (28.8-08-4)-RNA-47750 kreipėsi į Inspekcijos Panevėžio skyrių, nurodydama, kad durys į valstybei perduotą patalpą yra užmūrytos, į ją patekti neįmanoma, bei prašė informuoti, kokiu pagrindu buvo atlikta patalpų rekonstrukcija ir talkininkauti sprendžiant klausimą dėl įėjimo į valstybei priklausančią patalpą. Inspekcijos Panevėžio skyrius, išnagrinėjęs Mokesčių inspekcijos raštą, patikrino Nekilnojamojo turto registro duomenis ir nustatė, kad gyvenamasis namas (paskirtis - gyvenamoji, įvairioms socialinėms grupėms, baigtumas 100%) ( - ), yra įregistruotas (registro Nr. ( - )), o Mokesčių inspekcijos aprašyti veiksmai nėra patalpų rekonstravimas. Tai yra patalpų perplanavimas, atliekant paprastąjį remontą. R. S. techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622, 12.7 punktu, angų atitvaruose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas priskiriamas paprastojo remonto darbams. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826, 6 priede pateikiami atvejai, kada privaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projektą ir gauti šiam projektui rašytinį pritarimą. Atliktiems paprastojo remonto darbams nei rengti projektą, nei gauti statybą leidžiantį dokumentą nereikia. Šie veiksmai susiję su pastato (jo patalpos) naudojimu. Statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau - Statybos įstatymas) 42 straipsnio priskirtą kompetenciją atlieka savivaldybių administracijos, todėl Mokesčių inspekcijos 2012-11-29 raštą Nr. (28.8-08-4)-RNA-47750 persiuntė Panevėžio miesto savivaldybės administracijai. Duomenų, kokiu pagrindu šis perplanavimas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nėra. Atkreipia dėmesį, kad Statybos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kas panaikina statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą ir įregistravimą. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra, nes byloje priimtas teismo sprendimas neturės įtakos Inspekcijos teisėms ir pareigoms.

21Trečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti visiškai, nurodė, jog vadovaujantis Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, gražinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau - Taisyklės) 23 p. ir ( - ) namo savininkų bendrijos prašymu buvo sudaryta komisija, kurios sudėtį sudarė atstovai iš Panevėžio valstybinės mokesčių inspekcijos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, VTPSI prie AM Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus. Komisija 2011-04-12 apžiūros metu nustatė, kad įėjimas į Patalpą -dvejos durys - išmontuotos, bet neužmūrytos. Panevėžio miesto savivaldybė 2012-12-10 gavo VTPSI PS raštą Nr. 2D-18216(18.18) išnagrinėti VMI prie FM prašymą pagal kompetenciją nes prašyme aprašyti veiksmai nėra pastato rekonstrukciją tai patalpų perplanavimas atliekant paprastąjį remontą (angų užtaisymas, pertvarų įrengimas ar išardymas). Pagal Statybos įstatymą 42 straipsnio 1 dalį nurodyta, kad naudojimo priežiūra atlieka savivaldybių administracija. Todėl Panevėžio miesto savivaldybė administracijos, statybos ir statinių priežiūros skyrius 2013-01-11 raštu Nr. IS-28.13.178 kreipėsi į ( - ) gyventojus nurodydama iki 2013-03-01 išardyti savavališkai sumūrytas pertvaras ir atlaisvinti valstybei priklausančios patalpos dalį, nes yra pažeistas Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „ Gyvenamieji pastatai" IX skyriaus „Butų perplanavimo, padalijimo ir sujungimo reikalavimai" 262.4 straipsnio nuostatai „nepažeisti trečiųjų asmenų pagrįstų interesų iri sudaryti prielaidas tokiems pažeidimams naudojimo metu" ir STR 2.01.01 (4):2008 „Esminis; statinio reikalavimas. Naudojimo sąlyga" , kuriame nurodyta patalpų normalaus naudojimo: samprata. Buto ( - ) savininkas nurodymus iki nurodytos datos įvykdė. ( - ) buto savininkas R. O. atsisakė įvykdyti nurodymus ir pateikė paaiškinimą, kad jokių savavališkų statybos darbų jis neatliko. Atsakovas 2011-05-16 pirkimo - pardavimo sutartimi (registracijos Nr. ( - )) iš R. B. ir A. B. įsigijo 56,87 m. kv. butą, pagal pateiktą kadastrinių matavimų bylą, sudarytą 2011-04-28. Panevėžio miesto savivaldybės statybos ir statinių priežiūros skyriaus duomenimis jokie privalomi veiksmai, siekiant perplanuoti ir pakeisti patalpų paskirtį nebuvo atlikti., t.y. duomenų apie parengtą patalpų perplanavimo projektą, prijungiant dalį bendro naudojimo patalpų, bei pažymos išdavimo apie patalpos atitiktį gyvenamąja nėra. ( - ) namo bendrijos pirmininko V. L. duomenimis, bendrijos sutikimas nebuvo gautas ir jokie pakeitimai bendrajame I aukšto plane nebuvo pažymėti ir atliekami. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ir vadovaujantis STR 09-06:2010" Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" Panevėžio miesto savivaldybes statybos ir statinių priežiūros skyrius raštu IS-28.4-1394 prašė VTPSI prie AM ir VMI prie FM pagal įgaliojimus imtis priemonių atsiradusiems pažeidimams šalinti. Teismo posėdyje atstovė palaikė poziciją, išdėstytą atsiliepime.

22Trečiasis asmuo VĮ “Registrų centras“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog Nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) butas ( - ), nuo 2011-05-25 įregistruotas R. O. nuosavybės teise 2011-05-16 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. ( - ) pagrindu. Buto kadastro duomenų tikslinimo data - 2011-04-28, buto bendras plotas - 56.87 kv.m. Šiame registre žyma apie kadastro duomenų tikslinimą (daikto registravimą) padaryta 2011-05-02 pagal pateiktą 2011-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir 2011-04-28 Klaidų ištaisymo aktą Nr. 10. Aktas surašytas dėl to, kad dėl skirtingo kadastrinių matavimų tikslumo pasikeitė buto bendras plotas iš 59,36 kv.m. į 56,87 kv.m. Prašymą (2011-04-29 Nr. 2496823) dėl kadastro duomenų pakeitimo pateikė R. B., kuri tuo metu buvo šio buto savininkė. Pirmą kartą šį butą pagal Butų privatizavimo įstatymą sudarytą 1993-12-28 sutartį, notarinio reg. Nr. 5040, ir 1995-11-15 sutartį, notarinio reg. Nr. ( - ), buvo įsigijęs R. .. Pagal abi sutartis buto bendras plotas sudarė 59.36 kv. m. Kaip matyti iš archyvinės bylos inventorinis Nr. 6969, adresu Panevėžys, ( - ) gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ),1 aukšto plano, prie ( - ) buto buvo prijungti 25,15 kv. m. iš vestibiulio, kuris plane buvo pažymėtas Nr. 169.

231995-11-23 sutartimi, notarinio registro Nr. 9338, R. J. šį butą, kurio plotas sutartyje nurodytas 59.36 kv.m., pardavė V. K. Pažymi, kad nurodytos sutartys buvo įregistruotos valstybės įmonės Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro Panevėžio filiale. Valstybės įmonė Registrų centras tik, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo (1997 m. spalio 16 d. Nr. VIII-454) 2 straipsniu, duomenis, sukauptus Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, perrašė į Nekilnojamojo turto registrą Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka. Perrašant duomenys nerevizuojami. Teismo posėdyje institucijos atstovės nurodė, jog teisinio intereso į ginčijamą reikalavimą institucija neturi.

24Ieškinys atmestinas.

25Nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-09-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6333-902/2012 (b.l. 4-5, 1 t.) patalpa, esanti pastate, registro nr. ( - ), buvo pripažinta bešeimininke ir perduota valstybės nuosavybėn. VMI prie FM pradėjo patalpos perėmimo procedūras, gavusi namo, esančio ( - ) savininkų bendrijos 2011-03-23 prašymą dėl patalpos perėmimo valstybės nuosavybėn. Nekilnojamojo turto registre patalpa nebuvo užregistruota. 2011-04-12 apžiūros metu buvo nustatyta, kad įėjimai į patalpą – dvejos durys- išmontuotos, bet ne užmūrytos (b.l. 14,1 t.). Šalia esančios patalpos (butai) privatizuoti ir nuosavybės teise priklauso V. U. ir J. U. ( - ) bei R. O. ( - ) (b.l. 11, 1 t.). 2011-05-23 Turto apskaitos aktu Nr. 102-268 patalpos buvo perimtos į Panevėžio valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitą (b.l. 15). VMI prie FM pateikė AB „Geometra“ prašymą dėl patalpos kadastrinių matavimų ir bylos suformavimo, kadangi patalpos kadastriniai matavimai nebuvo atlikti ir byla nebuvo suformuota. Vykdant kadastrinius matavimus paaiškėjo, kad patalpos durų angos užmūrytos, patekti į patalpą buvo galima tik per langą. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-09-27 sprendime byloje Nr. Nr.2-6333-902/2012 duomenys apie patalpos plotą nesutampa su 2012-05-05 kadastrinių matavimų duomenimis, plane nenurodyta, kaip patenkama į patalpą. Kadastrinių matavimų plane nurodyti, kur yra durys, nebuvo galimybės dėl ( - ) esančio buto savininkų durų angų užmūrijimo, patalpų perplanavimo, vidinių statybos darbų. VĮ Registrų centro Panevėžio filialo nurodytų trūkumų VMI prie FM neturėjo galimybių dėl objektyvių priežasčių. VMI prie FM prašė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių informuoti, kokiu pagrindu buvo atliktos patalpų rekonstrukcijos, ir talkininkauti sprendžiant klausimą dėl įėjimo į valstybei priklausančią patalpą. VTPSI 2012-12-10 rašte nurodė, kad VMI prie FM prašyme nurodyti veiksmai nėra rekonstrukcija, tai patalpų perplanavimas, atliekant paprastą remontą, todėl šie veiksmai nėra VTPSI reguliavimo sritis. ( - ) butų savininkams nurodė iki 2013-03-01 išardyti sumūrytas pertvaras ir užmūrytas durų angas (b.l. 21, 1 t.). Buto ( - ) savininkai nurodymą įvykdė ir pertvarą, kuria pasididino savo buto plotą, išardė. Buto ( - ) savininkas R. O. nurodymą įvykdyti atsisakė, pateikė paaiškinimą, kad butą įsigijo su jau užmūrytomis durų angomis į Valstybei priklausančias patalpas. Savivaldybė rašte pažymėjo, kad savivaldybėje duomenų apie parengtą patalpų perplanavimo projektą prijungiant dalį bendro naudojimo patalpų, bei pažymos išdavimą apie parengtą patalpų perplanavimo projektą, prijungiant dalį bendro naudojimo patalpų, bei pažymos išdavimą apie patalpos atitiktį gyvenamajai, nėra. 2013-03-29 Savivaldybė persiuntė ieškovui iš VTPSI gautą raštą, kuriame nurodoma, kad buto ( - ) perplanavimas įregistruotas registre, todėl suinteresuoti asmenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 str. 5 d. gali kreiptis į teismą dėl teisinės registracijos panaikinimo. Komisija 2011-04-12 apžiūros metu nustatė, kad įėjimai į Patalpą – dvejos durys – išmontuotos, bet neužmūrytos. Ieškovo VMI nuomone, atsakovai turėdami galimybę pateikti į patalpą, matė ir suvokė, kad užmūrijus duris į Patalpą, nebus galimybės į ją pateikti ir tokiu būdu atsakovai savo veiksmais pažeidė valstybės nuosavybės teises, dėl ko VMI prie FM negali įregistruoti valstybės nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre ir parduoti Patalpą. Patikslintu reikalavimu ieškovas prašo įpareigoti atsakovus R. O., R. B. ir A. B. savo lėšomis grąžinti valstybei nuosavybės teise priklausančią patalpą (esančią pastate registro Nr. ( - )) į pirminę būklę (išardyti durų angų pertvaras) arba įrengti naują įėjimą į patalpą tam, kad savininkas galėtų patekti į patalpą ( - ). Išnykus aplinkybei dėl teisinės registracijos (VĮ Registrų centro Panevėžio filialas 2014-12-15 įregistravo valstybės nuosavybė į patalpą), savininko (valstybės) teisės vis dar yra pažeidžiamos, kadangi patekti į patalpas savininkas negali, negali jos apžiūrėti ir vykdyti jos priežiūrą, neturi galimybės apžiūrėti patalpos kartu su potencialiais pirkėjais. Ieškovas remiasi LR CK 4.98 str. įtvirtinta nuostata, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kurios jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

26LR CK 4.93 str. 1 d. numato, jog Lietuvos Respublika garantuoja visiems savininkams vienodą teisių apsaugą.

27Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovai A. B. ir R. B. butą, ( - ), 2011-05-16 pardavė R. O., tokiu būdu, jie nuo 2011-05-16 nebėra minėto buto savininkai ir jiems nekyla pareiga atlikti ieškovo reikalaujamus veiksmus - išardyti durų angų pertvaras arba įrengti naują įėjimą į Patalpą (CK 4.37 str. 1 d.), juo labiau, kai minėtas nekilnojamasis turtas priklauso kitam savininkui, taip pat atsakovui byloje R. O. Bylos nagrinėjimo metu įvertinus byloje surinktą rašytinę medžiagą, taip pat išklausius šalių, kitų byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, matyti, jog patenkinus pirmą reikalavimą ir įpareigojus atsakovą(us) savo lėšomis grąžinti valstybei nuosavybės teise priklausančią patalpą (esančią pastate registro Nr. ( - )) į pirminę būklę, išardant durų angų pertvaras, susiklostytų tokia situacija, kad ieškovui naudojantis Patalpa, t.y. patenkant į ją, reikėtų vaikščioti per atsakovui R. O. priklausantį butą, esantį ( - ), o tai iš esmės pažeistų šio atsakovo teises, ką teisme pripažino ir ieškovo atstovė, nurodydama, kad tinkamiausias sprendimas būtų naujo įėjimo į Patalpą įrengimas, tačiau ieškovas lėšų tam neturi. Šiuo atveju, teismas sutinka, kad toks ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas, nes iš esmės pažeistų atsakovo R. O. teises – jo teisę į jam priklausantį būstą, kuriame jis gyvena, bet ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus, nes valstybės interesai būtų iškeliami aukščiau, kas yra draudžiama pagal aukščiau minėtą LR CK 4.93 str. 1 d. Teismas pažymi ir tai, kad butą R. O. įsigijo teisėtai 2011-05-16, sudaręs notarinę sutartį, buvo atlikti kadastriniai matavimai (matyti iš sutarties), kadastro duomenys buvo tikslinti, ir anksčiau sudarytos buto įsigijimo sutartys buvo nustatyta tvarka užregistruotos, iš šioje byloje surinktų duomenų negalima daryti išvados, jog būtent atsakovas R. O. atliko kokius tai neteisėtus veiksmus, dėl kurių ieškovas nebegali pateikti į Patalpą ar kad jis įsigydamas būstą žinojo apie kitų asmenų (pvz. buto pardavėjų) atliktus kokius tai neteisėtus veiksmus, ir dar daugiau, minėtoje notarinėje sutartyje (sutarties 6.1 p.) nurodyta, kad pardavėjai patvirtina ir garantuoja, kad nėra gavę iš jokių valstybės institucijų pranešimų apie ketinamą jų nuosavybės teisių ribojimą, todėl nėra jokio pagrindo R. O. įpareigoti savo lėšomis grąžinti valstybei nuosavybės teise priklausančią patalpą, esančią pastate registro Nr. ( - ) į pirminę būklę arba jį (atsakovą) įpareigoti įrengti naują įėjimą į Patalpą tam, kad savininkas galėtų patekti į patalpą (( - )). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pareikštas patikslintas ieškinys LR CK 4.98 str. pagrindu atmetamas. Tuo atveju, jeigu ieškovas patirs piniginių nuostolių dėl naujo įėjimo į Patalpą įsirengimo, tokius nuostolius jis gali CPK nustatyta tvarka reikalauti atlyginti iš kalto asmens.

28LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

29Byloje atsakovas R. O. sumokėjo 2000 Lt (579,24 Eur)(b.l. 43, 1 t.) ir 200 Eur (b.l. 65, 2 t.) už teisinę pagalbą, todėl šios išlaidos atmestus ieškinį, priteistinos iš ieškovo.

30Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas (CPK 96 str. 2 d.). Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atleista CPK 83 str. 5 d. pagrindu, todėl byloje patirtos išlaidos įteikiant procesinius dokumentus valstybei iš ieškovo nepriteisiamos.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 271 straipsniais, teismas

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, į.k. 188729542, atsakovui R. O., a.k. ( - ) 779,24 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 24 euro ct) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė,... 2. sekretoriaujant Dianai Niaurienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų... 4. atsakovo R. O. atstovui advokatui S. Ž.,... 5. trečiojo asmens Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovei J.... 6. trečiojo asmens VĮ Registrų centro filialo atstovėms S. V., A. N.,... 7. nedalyvaujant atsakovams R. B., A. B., atstovų advokatei J. B.,... 8. nedalyvaujant trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 9. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 10. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos... 11. 2012-09-27 Panevėžio miesto apylinkės teismas sprendimu byloje Nr.... 12. 2015-02-06 ieškovas VMI prie FM pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio... 13. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė patikslintą reikalavimą, prašė... 14. Atsakovas R. O. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog ieškinys... 15. Atsakovo R. O. atstovas adv. S. Ž. teismo posėdyje prašė netenkinti... 16. Atsakovai A. B. ir R. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė,... 17. Atsakovai R. B. ir A. B. atsiliepimu nesutiko su ieškinio dalyko pakeitimu.... 18. Atsakovai ir jų atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 19. Trečiasis asmuo ( - ) namo savininkų bendrija atsiliepime į ieškinį... 20. Trečiasis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 21. Trečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 22. Trečiasis asmuo VĮ “Registrų centras“ atsiliepime į ieškinį nurodė,... 23. 1995-11-23 sutartimi, notarinio registro Nr. 9338, R. J. šį butą, kurio... 24. Ieškinys atmestinas.... 25. Nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-09-27 sprendimu... 26. LR CK 4.93 str. 1 d. numato, jog Lietuvos Respublika garantuoja visiems... 27. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovai A. B. ir R. B. butą, ( - ),... 28. LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 29. Byloje atsakovas R. O. sumokėjo 2000 Lt (579,24 Eur)(b.l. 43, 1 t.) ir 200 Eur... 30. Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 271... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...