Byla eB2-5306-661/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Sun Industries“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau VMI) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Sun Industries“,

Nustatė

21.

3ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Sun Industries“, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas valstybės biudžetui 31 965,88 Eur. 2.

4Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą bei reikalaujamus dokumentus. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis tiesėmis ir nepagrįstai kelia atsakovui bankroto bylą. Nurodė, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje yra sukaupęs 34 900 eurų sumą, kurios visiškai pakanka atsiskaityti su ieškovu.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas

63.

7Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų pagrindų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. 4.

8Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. 5.

9Tai gi, įmonės nemokumui pripažinti turi būti išpildyta ir sąlyga dėl įmonės įsipareigojimų nevykdymo. Susipažinus su byloje esančiais duomenimis, dalytina išvada, kad šioje byloje susidarė išskirtinė situacija, kuomet atsakovas yra sukaupęs antstolio vykdančio išieškojimą ieškovo naudai sąskaitoje (atsiliepimo priedas Nr. 4) daugiau nei pakankamai lėšų, jog atsiskaitytų su ieškovu, tačiau to padaryti negali, dėl bankroto procedūrų kurios yra taikomos priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 9 str. 3 d.). Todėl teismas negali daryti išvados, kad atsakovas negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 7 d.), taip pat išvados dėl to, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Nors įmonės pateiktame balanse ir nurodoma, kad per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos net kelis kartus viršija jos į balansą įrašyto turto vertę, tačiau nėra duomenų, kad šių įsipareigojimų įvykdymo terminai yra suėję. 6.

10Pažymėtina, kad bylų, kuriose atsakovui būtų pareikšti reikšmingi turtiniai reikalavimai nėra. Atsakovas taip pat neturi įsiskolinimų Socialinio draudimo fondui.

11Pastarieji duomenys leidžia daryti išvadą, kad įmonė yra moki, todėl kelti bankroto bylą UAB „Sun Industries“ atsisakytina. Byloje taip pat nesama duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

12Dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

137.

14ĮBĮ 4 straipsnyje įtvirtinta, kad šio įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys, įskaitytinai ir kreditorius (kreditoriai), gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų; 5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus. 8.

15Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienai (2018-11-29) buvo nepatenkintas ieškovo finansinis reikalavimas. Atsakovas į antstolio depozitinę sąskaitą lėšas pervedė tik po ieškovo kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Šios aplinkybės neginčija ir apeliantas. Taigi ieškovas turi neabejotiną subjektinę teisę į ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Sun Industries“ iškėlimo. Iškilus pagrįstoms abejonėms dėl įmonės mokumo, kreditorius turi teisę kreiptis į teismą siekiant iškelti ūkio subjektui bankroto bylą. Nenustačius jokių faktinių aplinkybių, kad šią teisę ieškovas įgyvendino netinkamai, nesąžiningai arba piktnaudžiaudamas procesu, atsiliepimo argumentai dėl ieškovo piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis aiškiai nepagrįsti ir atmestini.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

179.

18Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas pateikė duomenis apie patirtas 2420 eurų bylinėjimosi išlaidas rengiant atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Teismui konstatavus, kad ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, tačiau dėl susidariusios išskirtinės situacijos buvo prieita išvados, kad nėra pagrindo bankroto bylai kelti, kadangi atsakovo skolą ieškovui antstolis gali perduoti ieškovui tik po bankroto bylos nutraukimo, darytina išvada, kad atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos rengiant atsiliepimą į pagrįstai pateiktą ieškinį šiuo atveju negali būti atlygintos, nes CPK 93 str. 1 d. prasme šiuo atveju atsakovas nėra laikytinas šalimi, kurios naudai yra priimamas sprendimas. 10.

19Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str., CPK 290 str.-292 str., teismas

Nutarė

20atsisakyti iškelti atsakovui UAB „Sun Industries“ bankroto bylą.

21Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai