Byla 2-699/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rivona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties, kuria atskirąjį skundą atsisakyta priimti, civilinėje byloje Nr. B2-1576-560/2010 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Rivona“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Tilžė LT“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartimi atsakovui UAB „Tilžė LT“ iškelta bankroto byla, o to paties teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Tilžė LT“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, įskaitant ir 4 674 548,97 UAB „Dailista“ finansinį reikalavimą.

4Ieškovas UAB „Rivona“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas atsakovo BUAB „Tilžė LT“ kreditoriaus UAB „Dailista“ 4 826 107,72 Lt dydžio finansinis reikalavimas.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo UAB „Rivona“ atskirąjį skundą atsisakė priimti. Teismas konstatavo, kad atskirąjį skundą dėl teismo nutarčių, priimtų bankroto byloje, turi teisę paduoti šioje byloje dalyvaujantys asmenys, tai yra ieškovas, atsakovas ir tretieji asmenys, išskyrus atvejus, kuomet LR Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nustato kitaip. Atitinkamai ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti, jei jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 250 Lt ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 250 Lt. Tokiu būdu numatytas baigtinis sąrašas subjektų, turinčių teisę paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarčių, priimtų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimu, o asmuo, dalyvaujantis bankroto bylos procese, tačiau nesantis bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriumi, kurio didesnis nei 250 Lt dydžio finansinis reikalavimas būtų patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, neturi teisės apskųsti teismo nutarčių dėl kreditorių reikalavimų (viršijančių 250 Lt) tvirtinimo. Atsižvelgiant į išdėstyta bei nustačius, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovo UAB „Rivona“ kaip kreditoriaus pareikštas 7 754 800 Lt dydžio finansinis reikalavimas nėra patvirtintas bei dėl to, jog jo pagrįstumą ginčija administratorius, ieškovo UAB „Rivona“ atskirąjį skundą atsisakyta priimti dėl to, jog jį padavė neturintis teisės tai padaryti asmuo (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 338 str.).

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rivona“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir priimti ieškovo UAB „Rivona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas ieškovo UAB „Dailista“ 4826107,71 kreditorinis reikalavimas atsakovui BUAB „Tlžė LT“. Nurodo šiuos argumentus:

71. Apeliantas turi teisę paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties, kadangi yra šalis – ieškovas (CPK 42 str. 1 d., 305, 334, 338 str.), o ĮBĮ nuostatų taikymas tampa aktualus, kai atskirąjį skundą teikia ne šalys, bet kreditoriai, kurie nėra dalyvaujantys byloje asmenys CPK prasme.

82. Apeliantas yra pareiškęs prašymą įtraukti jį į atsakovo UAB „Tilžė LT“ kreditorių sąrašą 7 754 800 Lt sumai.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos, o kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jei jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Rivona“ nėra BUAB „Tilžė LT“ kreditorius, kurio didesnis nei 250 Lt dydžio finansinis reikalavimas būtų patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, padarė išvadą, jog UAB „Rivona“ neturi teisės apskųsti teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo.

12Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad, kaip matyti iš informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi įtraukė UAB „Rivona“ į trečios eilės kreditorių sąrašą su 2 347,48 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, o duomenų apie minėtos nutarties apskundimą nėra. Tokiu būdu UAB „Rivona“ šiuo metu laikytinas BUAB „Tilžė LT“ kreditoriumi ir, nors skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties priėmimo metu UAB „Rivona“ kreditorinis reikalavimas nebuvo patvirtintas, tačiau nagrinėjamu atveju tai negali turėti įtakos UAB „Rivona“ teisei ginčyti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartimi patvirtintą UAB „Dailista“ finansinį reikalavimą, nes Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB „Rivona“ 2 347,48 Lt finansinis reikalavimas, priimta neįsiteisėjus nei skundžiamai Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarčiai, nei atitinkamai to paties teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarčiai. Be to, pažymėtina, kad vadovaujantis ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę pateikti kreditorius, savininkas ar įmonės administracijos vadovas, o iš UAB „Rivona“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 5, 6) ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kuria, tenkinant UAB „Rivona“ prašymą, buvo iškelta bankroto byla atsakovui UAB „Tilžė LT“, aišku, kad UAB „Rivona“ buvo pripažįstamas kaip UAB „Tilžė LT“ kreditorius. Atitinkamai, nors Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartimi ginčijamas kreditoriaus UAB Rivona“ 7 754 800 Lt dydžio finansinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „Tilžė LT“ skirtas nagrinėti žodinio proceso tvarka, o to paties teismo 2010 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo UAB „Rivona“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimas sustabdytas iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-7908-178/09 (pagal BUAB „Tilžė“ ieškinį atsakovui UAB „Rivona“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo), tačiau akivaizdu, kad kitų BUAB „Tilžė LT“ kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimas turės įtakos UAB „Rivona“ finansinių reikalavimų tenkinimui iš bankrutuojančios įmonės turto. Tokiu būdu, atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Rivona“ atitinka asmens, turinčio teisę skųsti teismo nutartis dėl kitų kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, statusą (ĮBĮ 26 str. 5 d.), o Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti UAB „Rivona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, todėl skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartis naikintina ir atskirojo skundo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir UAB „Rivona“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai