Byla e2A-180-896/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio studijų fondo apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio studijų fondo ieškinį atsakovui S. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinis studijų fondas (toliau – ir Fondas) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. D. 486,71 Eur valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, 17,52 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62.

7Ieškovas nurodė, kad Fondas, vadovaudamasis Valstybinio studijų fondo nuostatais, administruoja valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 patvirtinto aprašo „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatos taikomos asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Vadovaujantis Aprašo 4 punktu, lėšas į valstybės biudžetą grąžina valstybės finansuojamose vietose studijavę asmenys, kurie savo noru nutraukia studijas arba yra pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka. Atsakovas su aukštąja mokykla 2009 m. liepos 31 d. sudarė studijų sutartį Nr. 2009-8299 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovas buvo priimtas į valstybės finansuojamą studijų vietą, tačiau nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos kaip negrįžęs iš akademinių atostogų. Sutarties 6.6 punkte nustatyta, kad studentas, nutraukęs Sutartį, nurodytais atvejais (išstodamas iš kolegijos arba kolegijos nustatyta tvarka išbraukus studentą iš studentų sąrašų), privalo į valstybės biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuotose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas ar jų dalį. Atsižvelgiant į tai, kad S. D. studijavo valstybės finansuojamoje studijų vietoje ir buvo pašalintas iš šių studijų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, vadovaujantis Aprašo 4.2 punktu bei Sutarties 6.6 punktu, jam atsirado prievolė grąžinti lėšas į valstybės biudžetą. Fondas 2010 m. gruodžio 28 d. gavo S. D. 2010 m. gruodžio 20 d. prašymą leisti nurodytą pinigų sumą grąžinti dalimis per vienerių metų laikotarpį. Valstybinio studijų fondo Studijų kainos grąžinimo komisija priėmė sprendimą leisti grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, dalimis per vienerių metų terminą, t. y. iki 2011 m. gruodžio 28 d., tačiau atsakovas nepervedė nei vienos įmokos į Valstybinio studijų fondo banko sąskaitą.

83.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad akademinės atostogos jam buvo suteiktos dėl ligos. 2009 m. susirgo, gydėsi Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, po to – Kėdainių poliklinikoje. Jam suteiktas neįgalumas, yra darbingas tik 40 proc. Po akademinių atostogų tęsti studijų teisės ir verslo aukštojoje mokykloje negalėjo dėl psichinės ligos, o tai laikytina pateisinama (svarbia) priežastimi. Neįgalus yra ir šiuo metu.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė valstybei iš Valstybinio studijų fondo 121,29 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo.

135.

14Teismas nustatė, kad atsakovas S. D. su aukštąja mokykla (Viešoji įstaiga ( - )) 2009 m. liepos 31 d. sudarė studijų sutartį Nr. 2009-8299. Atsakovas buvo priimtas į valstybės finansuojamą, reklamos vadybos studijų vietą. Iš 2010 m. rugsėjo 20 d. „Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos“ Fondui pateikto nutraukusių studijas ar pašalintų asmenų sąrašo matyti, kad nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. atsakovas buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos kaip negrįžęs iš akademinių atostogų. Ieškovas 2010 m. spalio 22 d. išsiuntė atsakovui įspėjimą Nr. IS413 „Dėl lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą“, kuriame nurodė atsakovo prievolę per 180 d. grąžinti 1 680,50 Lt (486,71 Eur) sumą už studijas. 2010 m. gruodžio 20 d. atsakovas pateikė ieškovui prašymą leisti nustatytą lėšų sumą grąžinti per vienerius metus, dalimis. Kartu su šiuo prašymu pateiktas ir atsakovo neįgalumo pažymėjimas. Fondas 2011 m. vasario 3 d. raštu Nr. SP71 informavo atsakovą, kad Studijų kainos grąžinimo komisija leido grąžinti lėšas už studijas per vienerių metų laikotarpį, t. y. iki 2011 m. gruodžio 28 d. Ieškovas atsakovui išsiuntė 2014 m. rugpjūčio 22 d. įspėjimą Nr. R2-891, ragindamas sumokėti skolą už studijų kainą ir paskaičiuotus delspinigius.

156.

16Iš pateiktų neįgaliojo pažymėjimų teismas nustatė, kad atsakovas iš dalies darbingas, jam nustatytas 40 proc. darbingumas (laikotarpiais nuo 2010 m. birželio 22 d. iki 2011 m. birželio 21 d. ir nuo 2016 m. gegužės 26 d. iki 2055 m. lapkričio 1 d.). Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras 2018 m. rugpjūčio 16 d. rašte Nr. S-2597 nurodė, kad atsakovas nuo 2010 m. vasario 17 d. yra įstaigos Psichikos sveikatos kabineto priežiūros grupėje; diagnozė – paranoidinė šizofrenija. Pacientui nustatytas 40 proc. darbingumo lygis. Penkis kartus gydytas psichiatrinio profilio stacionare.

177.

18Teismas nustatė, kad atsakovo studijų nutraukimo (pašalinimo iš aukštosios mokyklos pagrindas- negrįžo po akademinių atostogų) metu galiojusio Aprašo 6.2 punktas nustatė, kad asmuo atleidžiamas nuo studijų kainos (jos dalies), jeigu jis teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie jo neįgalumą. Atsakovas nuo 2010 m. birželio 22 d. iki 2011 m. birželio 21 d., t . y. iki pat jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos (2010 m. rugsėjo 1 d.) jau buvo pripažintas neįgaliu. Tam, kad atsakovui nereikėtų grąžinti dalies lėšų už studijas, jam būtų pakakę iki 2010 m. rugsėjo 1 d. pateikti jo neįgalumą patvirtinančius dokumentus (neįgalumo pažymėjimą; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 patvirtinto aprašo 6.2 punktas). Iš ieškovo su ieškiniu pateikto atsakovo 2010 m. gruodžio 20 d. prašymo ir neįgaliojo pažymėjimo kopijų matyti, kad atsakovas 2010 m. gruodžio 20 d. pateikė ieškovui neįgaliojo pažymėjimą, kuris patvirtino, jog nuo 2010 m. birželio 22 d. atsakovas buvo iš dalies darbingas (nustatytas 40 proc. darbingumas). Taigi ieškovui, nors ir po atsakovo studijų sutarties nutraukimo, 2010 m. gruodžio 20 d., buvo žinoma Aprašo 6.2 punkte (redakcija, galiojusi iki 2011 m. spalio 29 d.) nurodyta aplinkybė, jog atsakovas yra neįgalus (toks buvo jau ir akademinių atostogų metu). Galiojęs Aprašas nenustatė kam konkrečiai ir kokiu metu asmuo turėjo pateikti pažymą apie neįgalumą. Nors Aprašo 7 punkte aukštajai mokyklai buvo numatyta pareiga pažymėti asmenis, nurodytus šio Aprašo 6 punkte, tačiau Aprašo 9 punktas numatė, kad Fondas, Aprašo 6 punkte nurodytiems asmenims nesiunčia įspėjimo (įspėjime nurodoma, kad asmuo per 180 dienų nuo įspėjimo išsiuntimo privalo grąžinti kainą į įspėjime nurodytą fondo sąskaitą). Ieškovui apie tai, kad atsakovas yra neįgalus, turi tai patvirtinančius dokumentus, tapo žinoma po pirmo atsakovo įspėjimo 2010-10-22.

198.

20Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, esamą teisinį reguliavimą, bei CK 1.5 straipsnio 4 dalies nuostatas, jog teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškinį kaip nepagrįstą atmetė.

21III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

229.

23Ieškovas Valstybinis studijų fondas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

249.1.

25Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas, nevisapusiškai ištyrė svarbias bylai aplinkybes, todėl padarė neteisingas išvadas, kad Fondo pateiktas ieškinys yra nepagrįstas bei atmestinas. Atsakovo priėmimo ir jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos metu lėšų grąžinimą į valstybės biudžetą reglamentavo Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Aprašo nuostatos taikomos asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Teismas neįvertino Aprašo 6 punkto taikymo sąlygų, kurios yra esminės priimant sprendimą. Vadovaujantis Aprašo 6 punktu, Fondas atleidžia šio Aprašo 4.1 punkte nurodytus asmenis nuo kainos grąžinimo, jeigu: asmuo studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki naujo studijų semestro pradžios raštu praneša aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą (6.1. punktas); asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie jo neįgalumą (6.2. punktas); asmuo miršta (6.3. punktas). Aprašo 6 punkte nurodytos atleidimo nuo lėšų grąžinimo sąlygos taikomos tik Aprašo 4.1 papunktyje nurodytiems asmenims – tiems, kurie nutraukė studijas savo noru: aktyviais veiksmais išreiškė savo valią, informavo aukštąją mokyklą apie ketinimą nutraukti studijas. Aprašo 4.2 papunktyje nustatytu atveju, kai asmuo yra pašalintas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka, Aprašo 6 punkte nurodyti atleidimo nuo lėšų grąžinimo pagrindai (įskaitant Aprašo 6.2 papunktį) nėra taikomi. Prievolė grąžinti lėšas atsakovui atsirado pagal Aprašo 4.2 papunktį, taigi Fondas neturėjo teisinio pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti Aprašo 6.2 papunkčio ir atleisti jį nuo lėšų grąžinimo, nepaisant to, kad atsakovas pateikė Fondui jo neįgalumą patvirtinančius dokumentus. 2010 m. gruodžio 20 d. atsakovas pateikė Fondui prašymą leisti mokėti susidariusią skolą dalimis, kartu pridėdamas neįgalumą patvirtinantį dokumentą. Fondas, gavęs informaciją apie atsakovo neįgalumą, vadovaudamasis Aprašo nustatytu baigtiniu atleidimo nuo lėšų grąžinimo atvejų sąrašu, neturėjo ir negalėjo priimti sprendimo atleisti asmenį nuo lėšų grąžinimo. Vadovaudamasis Aprašo 10 punktu, pagal kurį Fondas, gavęs motyvuotą asmens prašymą dėl kainos grąžinimo dalimis, gali leisti kainą grąžinti dalimis per terminą, ne ilgesnį kaip vieneri metai nuo prašymo gavimo dienos, Fondas 2011 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. SP71 leido atsakovui grąžinti skolą dalimis per vienerių metų laikotarpį, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai taikė Aprašo 6 punkto nuostatas ir nepagrįstai nurodė, kad Fondas Aprašo 6.2 papunkčio pagrindu turėjo atleisti atsakovą nuo lėšų grąžinimo.

269.2.

27Prievolė grąžinti lėšas atsirado Aprašo 4.2 papunkčio pagrindu ir nebuvo aplinkybių, dėl kurių Fondas būtų galėjęs atleisti atsakovą nuo lėšų grąžinimo. Fondas teisėtai ir pagrįstai neatleido atsakovo nuo lėšų grąžinimo. 2011 m. spalio 30 d. įsigaliojus naujajai Aprašo redakcijai, atleidimo nuo lėšų grąžinimo atvejų sąrašas buvo išplėstas, tačiau asmenims, nutraukusiems studijas iki naujosios Aprašo redakcijos įsigaliojimo (įskaitant atsakovą), taikomos iki 2011 m. spalio 30 d. galiojusios Aprašo nuostatos. Vienintelė šios taisyklės išimtis nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkte. Jame numatyta, kad Valstybinis studijų fondas atleidžia asmenis, apie kuriuos, kaip apie turinčius grąžinti lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, iki nutarimo Nr. 1228 įsigaliojimo jam yra pranešusios aukštosios mokyklos, nuo likusios negrąžintos lėšų dalies grąžinimo, jei šie asmenys iki šio nutarimo įsigaliojimo buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie ketinimą nutraukti studijas. Siekdamas būti atleistas nuo lėšų grąžinimo šiuo pagrindu, asmuo turėtų pateikti Fondui dokumentus, pagrindžiančius visų toliau nurodomų aplinkybių egzistavimą, t. y., kad: 1) asmuo iki 2011 m. spalio 30 d. buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus; 2) asmuo nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie ketinimą nutraukti studijas. Dokumentai, patvirtinantys abiejų nurodytų aplinkybių egzistavimą, Fondui pateikti nebuvo, todėl Fondas negalėjo atleisti atsakovo nuo lėšų grąžinimo šiuo pagrindu. Nurodytų aplinkybių egzistavimas nebuvo konstatuotas ir skundžiamame teismo sprendime.

289.3.

29Teismas nurodė, kad tam, kad atsakovui nereikėtų grąžinti dalies lėšų už studijas, jam būtų pakakę iki pašalinimo iš aukštosios mokyklos (2010 m. rugsėjo 1 d.) pateikti jo neįgalumą patvirtinančius dokumentus. Teisės aktai nenumatė, kam pareiškėjas turi pateikti dokumentus, todėl pateikus dokumentus Fondui 2010 m. gruodžio 28 d., laikoma, kad atsakovas savo pareigas atliko tinkamai ir Fondas turėjo atleisti atsakovą nuo lėšų grąžinimo. Teismas nurodė, kad Fondas, paaiškėjus aplinkybei apie atsakovo neįgalumą, neturėjo teisinio pagrindo kreiptis į atsakovą su pakartotiniu įspėjimu bei kreiptis į teismą. Fondas su šia teismo išvada nesutinka. Fondas galėtų atleisti atsakovą nuo lėšų grąžinimo Aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu, jei pareiškėjo prievolė grąžinti lėšas būtų atsiradusi Aprašo 4.1 papunkčio pagrindu – nutraukus studijas savo noru. Aukštoji mokykla patvirtino, kad asmenį iš aukštosios mokyklos pašalino, t. y. asmuo atitinka Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą aplinkybę. Atsakovas patvirtino, kad prašymo nutraukti studijas savo noru aukštajai mokyklai neteikė, kadangi nežinojo, kad tai reikalinga padaryti.

309.4.

31Prievolės atsiradimas priklauso nuo to, kokiu būdu baigiamos asmens valstybės finansuojamos studijos: asmeniui nutraukus jas savo noru ar pašalinus jį iš aukštosios mokyklos. Vien dokumentų, patvirtinančių nustatytą neįgalumo lygį, pateikimas nesudaro pagrindo prievolei išnykti. Tiek asmeniui nutraukus studijas savo noru, tiek pašalinus jį iš aukštosios mokyklos, prievolė grąžinti lėšas atsiranda, todėl klaidinga teismo išvada, kad prievolei neatsirasti būtų pakakę tik pateikti neįgalumą patvirtinančius dokumentus. Pateikus neįgalumą patvirtinančius dokumentus, sprendžiamas ne prievolės atsiradimo, o tolesnio jos vykdymo / nevykdymo klausimas. Asmeniui nutraukus studijas savo noru, taikomas Aprašo 6.2 papunktyje nurodytas atleidimo nuo lėšų grąžinimo pagrindas. Jis negali būti taikomas asmenį pašalinus iš aukštosios mokyklos, t. y. prievolei atsiradus Aprašo 4.2 papunkčio pagrindu. Atsakovui pateikus Fondui nurodytus dokumentus ir Fondui neturint teisinio pagrindo atleisti atsakovo nuo lėšų grąžinimo, Fondas pagrįstai, siekdamas išspręsti ginčą neteisminiu keliu, kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu įspėjimu, o jam ir toliau nevykdant įsipareigojimų – į teismą. Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3310.

34CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

3511.

36Byloje ginčas kilo dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, priteisimo iš atsakovo, kuris buvo išbrauktas iš studentų sąrašų, kaip negrįžęs iš akademinių atostogų.

37Dėl faktinių aplinkybių

3812.

39Atsakovas S. D. su aukštąja mokykla (Viešoji įstaiga ( - )) 2009 m. liepos 31 d. sudarė studijų sutartį Nr. 2009-8299. Atsakovas buvo priimtas į valstybės finansuojamą, reklamos vadybos studijų vietą (el. b. l. 8-9). Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. atsakovas buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos kaip negrįžęs iš akademinių atostogų (el. b. l. 10). Ieškovas 2010 m. spalio 22 d. išsiuntė atsakovui įspėjimą Nr. IS413 „Dėl lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą“, kuriame nurodė atsakovo prievolę per 180 d. grąžinti 1680,50 Lt (486,71 Eur) sumą už studijas (el. b. l. 12, 13). 2010 m. gruodžio 28 d. atsakovas pateikė ieškovui prašymą leisti nustatytą lėšų sumą grąžinti per vienerius metus, dalimis. Kartu su šiuo prašymu pateiktas ir atsakovo neįgalumo pažymėjimas, kurio kopiją ieškovo darbuotoja 2010 m. gruodžio 28 d. patvirtino parašu ir antspaudu (el. b. l. 14). Fondas 2011 m. vasario 3 d. raštu Nr. SP71 informavo atsakovą, kad Studijų kainos grąžinimo komisija leido grąžinti lėšas už studijas per vienerių metų laikotarpį, t. y. iki 2011 m. gruodžio 28 d. (el. b. l. 17). Ieškovas atsakovui išsiuntė 2014 m. rugpjūčio 22 d. įspėjimą Nr. R2-891, ragindamas sumokėti skolą už studijų kainą ir paskaičiuotus delspinigius (el. b. l. 18). Atsakovas iš dalies darbingas, jam nustatytas 40 proc. darbingumas (laikotarpiais nuo 2010 m. birželio 22 d. iki 2011 m. birželio 21 d. ir nuo 2016 m. gegužės 26 d. iki 2055 m. lapkričio 1 d.) (el. b. l. 15-16, 24). Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras 2018 m. rugpjūčio 16 d. rašte Nr. S-2597 nurodė, kad atsakovas nuo 2010 m. vasario 17 d. yra įstaigos Psichikos sveikatos kabineto priežiūros grupėje; diagnozė – paranoidinė šizofrenija. Pacientui nustatytas 40 proc. darbingumo lygis. Penkis kartus gydytas psichiatrinio profilio stacionare (el. b. l. 32).

40Dėl ginčo esmės

4113.

42Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas studijų nutraukimo (pašalinimo iš aukštosios mokyklos pagrindas - negrįžo po akademinių atostogų) metu jau buvo pripažintas neįgaliu. Tam, kad atsakovui nereikėtų grąžinti dalies lėšų už studijas, jam būtų pakakę iki 2010 m. rugsėjo 1 d. pateikti jo neįgalumą patvirtinančius dokumentus (neįgalumo pažymėjimą; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 patvirtinto aprašo 6.2 punktas). Atsakovas 2010 m. gruodžio 28 d. pateikė ieškovui neįgaliojo pažymėjimą, kuris patvirtino, jog nuo 2010 m. birželio 22 d. atsakovas buvo iš dalies darbingas (nustatytas 40 proc. darbingumas) (el. b. l. 15). Taigi ieškovui, nors ir po atsakovo studijų sutarties nutraukimo, 2010 m. gruodžio 20 d., buvo žinoma Aprašo 6.2 punkte (redakcija, galiojusi iki 2011 m. spalio 29 d.) nurodyta aplinkybė, jog atsakovas yra neįgalus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad toks teisės aktų ir susiklosčiusios situacijos formalus vertinimas, pakartotinas įspėjimo siuntimas ir vėlesnis kreipimasis į teismą su reikalavimu priteisti reikalaujamas sumas, neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų, yra netinkamas teisės aktų aiškinimo ir taikymo atvejis, nes jokio, nei formalaus, nei pamatuoto objektyvaus pagrindo šioje situacijoje kreiptis į atsakovą (išaiškėjus faktinei situacijai apie atsakovo neįgalumą) nebebuvo. Todėl teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, esamą teisinį reguliavimą, bei CK 1.5 straipsnio 4 dalies nuostatas, jog teismas aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškinį kaip nepagrįstą, atmetė.

4314.

44Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas, nevisapusiškai ištyrė svarbias bylai aplinkybes, todėl padarė neteisingas išvadas.

4515.

46Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad Fondas, nepriklausomai nuo to, ar atsakovas laiku, ar pavėluotai pranešė apie savo neįgalumą, neturėjo teisinio pagrindo jo atleisti nuo studijų kainos grąžinimo.

4716.

48Atsakovo ir ( - ) studijų Sutarties 6.6 punkte nustatyta, kad studentas, nutraukęs Sutartį nurodytais atvejais (išstodamas iš kolegijos arba kolegijos nustatyta tvarka išbraukus studentą iš studentų sąrašų), privalo į valstybės biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuotose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas ar jų dalį. Atsakovo pašalinimo iš aukštosios mokyklos metu 2010 m. rugsėjo 1 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas (toliau - Aprašas). Pagal šio Aprašo 4.1, punktą, lėšas į valstybės biudžetą grąžina valstybės finansuojamose vietose studijavę asmenys, kurie savo noru nutraukia studijas, išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. Pagal šio Aprašo 4.2. punktą lėšas į valstybės biudžetą grąžina valstybės finansuojamose vietose studijavę asmenys, kurie pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka. Aprašo 6.2 punktas nustato, kad Fondas atleidžia šio aprašo 4.1 punkte nurodytus asmenis nuo kainos grąžinimo, jeigu asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie jo neįgalumą.

4917.

50Atsakovas buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. (kaip negrįžęs po akademinių atostogų). Taigi, nagrinėjamu atveju prievolė atsirado, kadangi egzistavo Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta aplinkybė. Aprašo 6 punkte nurodytos atleidimo nuo lėšų grąžinimo sąlygos taikomos tik Aprašo 4.1 papunktyje nurodytiems asmenims – tiems, kurie nutraukė studijas savo noru: aktyviais veiksmais išreiškė savo valią, informavo aukštąją mokyklą apie ketinimą nutraukti studijas. Aprašo 4.2 papunktyje nustatytu atveju, kai asmuo yra pašalintas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka, Aprašo 6 punkte nurodyti atleidimo nuo lėšų grąžinimo pagrindai (įskaitant Aprašo 6.2 papunktį) nėra taikomi. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino Aprašo 6 punkte nurodytus atleidimo nuo lėšų grąžinimo pagrindus.

5118.

522011 m. spalio 30 d. įsigaliojus naujajai Aprašo redakcijai, atleidimo nuo lėšų grąžinimo atvejų sąrašas buvo išplėstas, tačiau asmenims, nutraukusiems studijas iki naujosios Aprašo redakcijos įsigaliojimo (įskaitant atsakovą), taikomos iki 2011 m. spalio 30 d. galiojusios Aprašo nuostatos. Vienintelė šios taisyklės išimtis nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkte. Jame numatyta, kad Valstybinis studijų fondas atleidžia asmenis, apie kuriuos, kaip apie turinčius grąžinti lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, iki nutarimo Nr. 1228 įsigaliojimo jam yra pranešusios aukštosios mokyklos, nuo likusios negrąžintos lėšų dalies grąžinimo, jei šie asmenys iki šio nutarimo įsigaliojimo buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie ketinimą nutraukti studijas. Siekdamas būti atleistas nuo lėšų grąžinimo šiuo pagrindu, asmuo turėtų pateikti Fondui dokumentus, pagrindžiančius visų toliau nurodomų aplinkybių egzistavimą, t.y. tai, kad: 1. asmuo iki 2011 m. spalio 30 d. buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus; 2. asmuo nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie ketinimą nutraukti studijas.

5319.

54Nors atsakovui 2010 m. gruodžio 28 d. pateikus neįgalumą patvirtinantį dokumentą Fondas šią aplinkybę galėjo savarankiškai susieti su aplinkybe, kad atsakovas negrįžo iš akademinių atostogų, tačiau atsakovas nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu nepranešė aukštajai mokyklai apie ketinimą nutraukti studijas. Todėl darytina išvada, kad, nesant abiejų nurodytų aplinkybių egzistavimo, Fondas negalėjo atleisti atsakovo nuo lėšų grąžinimo šiuo pagrindu.

5520.

56Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas, siekdamas atleidimo nuo studijų kainos grąžinimo, turėjo kreiptis į aukštąją mokyklą su prašymu savo noru nutraukti studijas ir pateikti jo neįgalumą patvirtinančius dokumentus.

5721.

58Kaip matyti iš atsakovo nurodomų aplinkybių, tikslo savo noru nutraukti studijas jis neturėjo, tikėjosi pasveikti ir tęsti studijas. Taigi, nebuvo atsakovo valios susidaryti Aprašo 6 punkte nurodytoms atleidimo nuo lėšų grąžinimo sąlygoms bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkte nurodytoms atleidimo nuo lėšų grąžinimo sąlygoms.

5922.

60Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas 2010 m. gruodžio 28 d. pateikė Fondui prašymą leisti mokėti susidariusią skolą dalimis. Tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip prievolės pripažinimas.

6123.

62Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, todėl jo atžvilgiu taikytina sutartinė atsakomybė (CK 6.256 str.).

6324.

64Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

6525.

66Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Pineka“ ,UAB „Fima“, bylos Nr. 3K-7-262/2010, konstatavo, kad teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis).

6726.

68Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

6927.

70Atleidimas nuo civilinės atsakomybės apima tik atvejus, kai yra atitinkamos civilinės atsakomybės sąlygos, tačiau atsakovas įrodo esant vieną iš pagrindų, dėl kurių jis visiškai arba iš dalies gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

7128.

72Šiuo atveju svarstytina ar atsakovo liga gali būti vertintina kaip nenugalimos jėgos aplinkybė, kuri yra pagrindas atleisti nuo civilinės atsakomybės (CK 6.253 str. 2 d.).

7329.

74Atsakovas nurodo, jog dėl savo neįgalumo specifikos negalėjo informuoti ieškovo apie savo neįgalumą. Tačiau kartu nurodo, jog nebuvo įsigilinęs į visus niuansus, kaip reikia pranešti, kad būtų atleidžiamas nuo lėšų grąžinimo, nenorėjo skelbti savo ligos, galvojo, kad pasveiks ir niekas apie tai nesužinos. Todėl taip gavosi, kad uždelsė ir visai nesikreipė.

7530.

76Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo nurodytos prievolės neįvykdymo priežastys, t. y. neįsigilinimas į taisykles ir nenorėjimas skelbti savo ligos, negali būti vertinamos kaip nepriklausančios nuo jo valios ir objektyviai sutrukdžiusios jam laiku pačiam ar per atstovą atlikti teisinį veiksmą, todėl nelaikytinos svarbiomis.

7731.

78Įstatymo leidėjas CK 1.137 straipsnio 2 dalyje nustatė, kad, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Be to, ir CK 6.158 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai.

7932.

80Teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl teismas turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Šiuo atveju, konstatavus, kad atsakovo nurodytos prievolės neįvykdymo priežastys nelaikytinos svarbiomis, nenustačius atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindų, ir atsakovą atleidus nuo sutartinės civilinės atsakomybės, atsakovui būtų suteiktas nepagrįstas prioritetas.

8133.

82Apibendrindamas pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nustatytų faktinių bylos aplinkybių visuma nesudaro pagrindo atleisti atsakovo nuo civilinės atsakomybės vadovaujantis CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais principais.

8334.

84Dėl grąžintinos studijų kainos ar delspinigių apskaičiavimo tarp šalių ginčas nekilo.

8535.

86Grąžintinų lėšų dydis įtvirtintas Aprašo 5 punkte. Pagal jį asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti sumą, lygią 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, ir ne daugiau nei nurodyta Apraše. Atsakovui apskaičiuota grąžintinų lėšų suma yra lygi 486,71 Eur.

8736.

88Kadangi atsakovas pareigos grąžinti lėšas įspėjime nurodytu terminu neįvykdė ir lėšų negrąžino, vadovaujantis Aprašo 10 punktu, už laiku negrąžintas lėšas jam skaičiuojami delspinigiai, kurių suma - 0,02 procento nuo negrąžintos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių suma už 180 dienų, atsižvelgiant į LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., yra lygi 17,52 Eur.

8937.

90CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str. 1 d.).

9138.

92Atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei yra atleistas (el.b., b.l.43-44).

93Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

94Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

95Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ), Valstybinio studijų fondo naudai 486,71 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus, 71 ct) valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose, apmokėti, 17,52 Eur (septyniolika eurų ir 52 ct) delspinigių, 5 (penkis) proc. metines palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

96Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinis studijų fondas (toliau – ir Fondas) ieškiniu prašė... 6. 2.... 7. Ieškovas nurodė, kad Fondas, vadovaudamasis Valstybinio studijų fondo... 8. 3.... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad akademinės atostogos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas S. D. su aukštąja mokykla (Viešoji įstaiga... 15. 6.... 16. Iš pateiktų neįgaliojo pažymėjimų teismas nustatė, kad atsakovas iš... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad atsakovo studijų nutraukimo (pašalinimo iš aukštosios... 19. 8.... 20. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, esamą... 21. III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 22. 9.... 23. Ieškovas Valstybinis studijų fondas apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 24. 9.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialiosios... 26. 9.2.... 27. Prievolė grąžinti lėšas atsirado Aprašo 4.2 papunkčio pagrindu ir nebuvo... 28. 9.3.... 29. Teismas nurodė, kad tam, kad atsakovui nereikėtų grąžinti dalies lėšų... 30. 9.4.... 31. Prievolės atsiradimas priklauso nuo to, kokiu būdu baigiamos asmens... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 10.... 34. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 35. 11.... 36. Byloje ginčas kilo dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai... 37. Dėl faktinių aplinkybių... 38. 12.... 39. Atsakovas S. D. su aukštąja mokykla (Viešoji įstaiga ( - )) 2009 m. liepos... 40. Dėl ginčo esmės... 41. 13.... 42. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas studijų nutraukimo... 43. 14.... 44. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas... 45. 15.... 46. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad... 47. 16.... 48. Atsakovo ir ( - ) studijų Sutarties 6.6 punkte nustatyta, kad studentas,... 49. 17.... 50. Atsakovas buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.... 51. 18.... 52. 2011 m. spalio 30 d. įsigaliojus naujajai Aprašo redakcijai, atleidimo nuo... 53. 19.... 54. Nors atsakovui 2010 m. gruodžio 28 d. pateikus neįgalumą patvirtinantį... 55. 20.... 56. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas, siekdamas atleidimo... 57. 21.... 58. Kaip matyti iš atsakovo nurodomų aplinkybių, tikslo savo noru nutraukti... 59. 22.... 60. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas 2010 m. gruodžio 28 d. pateikė... 61. 23.... 62. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas pažeidė... 63. 24.... 64. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi Lietuvos... 65. 25.... 66. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 67. 26.... 68. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 69. 27.... 70. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės apima tik atvejus, kai yra atitinkamos... 71. 28.... 72. Šiuo atveju svarstytina ar atsakovo liga gali būti vertintina kaip... 73. 29.... 74. Atsakovas nurodo, jog dėl savo neįgalumo specifikos negalėjo informuoti... 75. 30.... 76. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo nurodytos prievolės... 77. 31.... 78. Įstatymo leidėjas CK 1.137 straipsnio 2 dalyje nustatė, kad, įgyvendindami... 79. 32.... 80. Teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų... 81. 33.... 82. Apibendrindamas pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 83. 34.... 84. Dėl grąžintinos studijų kainos ar delspinigių apskaičiavimo tarp šalių... 85. 35.... 86. Grąžintinų lėšų dydis įtvirtintas Aprašo 5 punkte. Pagal jį asmenys į... 87. 36.... 88. Kadangi atsakovas pareigos grąžinti lėšas įspėjime nurodytu terminu... 89. 37.... 90. CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 91. 38.... 92. Atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei yra atleistas (el.b.,... 93. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 94. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą... 95. Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ), Valstybinio studijų fondo naudai... 96. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....