Byla I-4334-168/2012
Dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su pareiškėjo V. J. skundu dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012-09-17 atsiųstas faksu (skundo originalas paštu gautas 2012-09-20) V. J. skundas, kuriame jis teismo prašo panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-08-13 sprendimą Nr. 01-02-587 ir įpareigoti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą priimti naują administracinį sprendimą pagal pareiškėjo 2012-07-15 skundą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, kai skundas nenagrinėtinas teismų.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad kreiptis į administracinį teismą galima dėl neteisėto viešojo administravimo subjekto veiksmo, dėl įpareigojimo atlikti veiksmą, dėl sprendimo panaikinimo arba dėl įpareigojimo priimti administracinį sprendimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnis, 22 straipsnis, 88 straipsnis). Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 punkte nustatyta, kad individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.

6Įvertinus anksčiau išdėstytas nuostatas, darytina išvada, kad esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei. Todėl ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1249/2012 ir kt.).

7Pareiškėjas teismui skundžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-08-13 raštą Nr. 01-02-587 „Dėl Jūsų prašymo“, kuriame V. J. atsakyta į jo 2012-07-16 prašymą. Minėtame rašte paaiškinta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-05-27 nutartimi pareiškėjo teisėti interesai kreiptis gynybos į teismą nebuvo pažeisti, nes pareiškėjui buvo suteikta galimybė šią teisę realizuoti bendros kompetencijos teisme. Taip pat nurodyta, kad prašymas imtis priemonių Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjams iškelti drausmės bylas yra nepagrįstas ir negali būti tenkintas. Pažymėta, kad bet kokie kitų valdžių, atskirų institucijų, pareigūnų ar kitų asmenų mėginimas imtis drausminės atsakomybės priemonių prieš teisėją dėl jo priimto sprendimo, būtų neteisėtas kišimasis į teisminį procesą ir tiesioginė grėsmė teisminės valdžios nepriklausomumui.

8Skundžiamu raštu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas argumentuotai atsakė į pareiškėjo prašymą, jam suteikė informaciją. Įvertinus rašte pateiktą informaciją matyti, kad atsakyme pateikta informacija pareiškėjui tiesiogiai nesukuria teisių ar pareigų, ja nėra pritaikomos poveikio priemonės, todėl negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o skundas, kuriame yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtinas teismų.

9Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Atsisakius priimti pareiškėjo skundą dėl rašto panaikinimo, atsisakytina priimti ir išvestinį reikalavimą – įpareigoti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą priimti naują administracinį sprendimą pagal pareiškėjo 2012-07-15 skundą.

10Pareiškėjas su skundu pateikė ir Akademinės kredito unijos 2012-09-17 mokėjimo nurodymą Nr. ( - ), kuriuo jis teismui sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio. Kadangi skundą atsisakytina priimti, tai pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

11Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 42, 149 straipsniais,

Nutarė

12Pareiškėjo V. J. skundą atsisakyti priimti.

13Įsiteisėjus nutarčiai, skundą ir žyminį mokestį – 100 (vieną šimtą litų) Lt, sumokėtą pagal Akademinės kredito unijos 2012-09-17 mokėjimo nurodymą Nr. ( - ), grąžinti pareiškėjui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai