Byla e2-39596-599/2019
Dėl skolos ir palūkanų išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovei D. D. dėl skolos ir palūkanų išieškojimo.

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, kuriame ieškovas nurodė, kad 2018-05-08 Vilniaus teritorinė darbo birža ir atsakovė sudarė Dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ES8-1-1006 (toliau – Sutartis), pagal kurią remiantis Sutarties 2.3. nuostatomis, atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių. Vadovaujantis 2018-06-15 Všį Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro direktoriaus įsakymu, mokymo įstaiga 2018-06-15 išbraukė atsakovę iš mokymo programos dalyvių sąrašų, kadangi daugiau nei penkias darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų. Ieškovas 2018-10-11 (Nr. SD(19.1)-261) išsiuntė pretenziją, o 2019-01-03 išsiuntė pretenzijos patikslinimą Nr. Sd(19.1)-43, kuriais informavo atsakovę, jog ji nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai Sutarties 2.3. nuostatose nustatyto įsipareigojimo, todėl sutartis buvo nutraukta ir atsakovė, vadovaudamasi Sutarties 2.8. nuostatomis, bei LR Užimtumo įstatymo 37 str. 12 d. 1 p., įpareigota atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t. y. 335,45 Eur, t.y. grąžinti į ieškovo sąskaitą iki 2019-02-28. Atsakovė gavusi pretenziją, išreiškė norą skolą grąžinti dalimis, todėl 2019-02-18 buvo sudarytas susitarimas dėl patirtų profesinio mokymo išlaidų atlyginimo Nr. ES8(19.1)-91 (toliau - Susitarimas). Tačiau nors atsakovė ir pasirašiusi Susitarimą įsipareigojo numatytais terminais mokėti numatytą skolą, nei vienas atsiskaitymas su ieškovu iki šios dienos nebuvo įvykdytas. Ieškovo patirtų išlaidų atsiradimą sąlygojo jo sutartinių įsipareigojimų vykdymas: vadovaudamasi Sutarties 4.1. nuostatomis, ieškovas 2018-05-08 išdavė atsakovei Profesinio mokymo kuponą Nr. PMK-11-1-999 (toliau - mokymo kuponas), kurio II dalies 8.1. papunkčiu įsipareigojo sumokėti 1 080,00 Eur. profesinio mokymo teikėjui - Všį Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrui už atsakovei suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal manikiūrininko mokymo programą (13sav./520val.). Ieškovas atlikęs savo įsipareigojimų įvykdymą, reikalauja atlyginti patirtas išlaidas. Atsakovei buvo suteikta profesinio mokymo paslauga, t. y. pagal profesinio mokymo teikėjo ieškovui pateiktą 2018-06-15 sąskaitą faktūrą (Serija VZD Nr. 0022783) profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 270,00 Eur. Taip pat ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 4.2 nuostatomis sumokėjo stipendiją, t.y. 65,45 Eur. Bendroje sumoje ieškovas patyrė 335,45 Eur. išlaidų. Ieškovo įsipareigojimų įvykdymą ir jų pagrindu atsiradusias išlaidas patvirtina su ieškiniu pateikiami finansinio pobūdžio dokumentai. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovės 335,45 EUR išlaidų pagal sutartį, 5 proc. dydžio metines palūkanas už laiku negrąžintas faktiškai patirtas 335,45 Eur. išlaidas, susijusias su profesinio mokymo paslaugų teikimu, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovei LR CPK 130 str. numatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo būdu, buvo pranešta apie ieškinio teisme gavimą bei atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovė nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas pilnai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

62018-05-08 Vilniaus teritorinė darbo birža ir atsakovė sudarė Dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ES8-1-1006 (toliau – Sutartis), pagal kurią Remiantis Sutarties 2.3. nuostatomis, atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių. Remiantis 2018-06-15 Všį Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro direktoriaus įsakymu , mokymo įstaiga 2018-06-15 išbraukė atsakovę iš mokymo programos dalyvių sąrašų, kadangi daugiau nei penkias darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų. Ieškovas 2018-10-11 (Nr. SD(19.1)-261) išsiuntė pretenziją, o 2019-01-03 išsiuntė pretenzijos patikslinimą Nr. Sd(19.1)-43, kuriais informavo atsakovę, jog ji nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai Sutarties 2.3. nuostatose nustatyto įsipareigojimo, todėl sutartis buvo nutraukta ir atsakovė, vadovaudamasis Sutarties 2.8. nuostatomis, bei LR Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punktu, įpareigota atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t. y. 335,45 Eur. grąžinti į Užimtumo tarnybos sąskaitą iki 2019-02-28. Atsakovė gavusi pretenziją, išreiškė norą skolą grąžinti dalimis, todėl 2019-02-18 buvo sudarytas susitarimas dėl patirtų profesinio mokymo išlaidų atlyginimo, tačiau nors atsakovė ir pasirašiusi susitarimą įsipareigojo numatytais terminais mokėti numatytą skolą, nei vienas atsiskaitymas su ieškovu iki šios dienos nebuvo įvykdytas.

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,–vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė ieškovui prievolės grąžinti ieškovui patirtas išlaidas susijusias su profesiniu mokymu visiškai neįvykdė, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovei šiuo atveju kyla pareiga grąžinti visas negrąžintas išlaidas, t. y. 335,45 Eur. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl darytina išvada, kad prieštaravimų dėl ieškinio pagrįstumo šioje dalyje neišreiškė. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas šioje dalyje yra laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas pilnutinai bei iš atsakovės ieškovo naudai yra išieškotina iš viso 335,45 EUR skola.

9Sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2 d. nuostatomis, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

10Sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovės ieškovo naudai yra išieškotinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo išieškotinos 335,45 EUR sumos nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2019-11-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Sutinkamai su LR CK 6.62 str. - 6.63 str., 6.38 str., 6.71 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.477 str., ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovės ieškovo naudai išieškotina 335,45 EUR skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo išieškotinos sumos (335,45 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-11-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Sutinkamai su LR CPK 92 str. ir 2014-09-23 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymo 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“) nuostatomis, iš atsakovės valstybės naudai nėra išieškotinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, nes jos neviršija įsakyme nustatytos minimalios 3,00 EUR sumos.

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str. teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti pilnai.

15Išieškoti iš atsakovės D. D., a. k. ( - ), ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos į. k. 190766619, naudai 335,45 EUR skolą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo išieškotos sumos (335,45 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y nuo 2019-11-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

16Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. 3 p. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 20 dienų apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai