Byla I-2035-208/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su E. S. skundu dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2teisme 2007-12-21 gautas E. S. skundas, kuriuo prašoma įpareigoti Labanoro regioninį parką suderinti jo pateiktą pirties, atstatomos jam priklausančiame 2,25 ha žemės sklype Garneliškių km., Molėtų rajone, Toliejų kadastrinėje vietovėje, projektą, paruoštą pagal išduotas projektavimo sąlygas.

3Paduotas skundas neatitiko visų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytų reikalavimų, todėl teismas 2007-12-22 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą pašalinti skundo trūkumus.

4Pareiškėjas pašalino skundo trūkumus.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

7Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Labanoro regioninio parko direkcijos 2007-10-31 sprendimu Nr. V1(8.13)-539, kurį jis gavo 2007-11-06 (sprendžiama iš pridėto voko), be to, jis paaiškina, kad su tokiu skundo reikalavimu jau buvo kreipęsis į teismą, tačiau jo skundą buvo atsisakyta priimti kaip pasirašytą neįgalioto vesti bylą asmens. Šį skundą teismui pareiškėjas padavė 2007-12-21. Matyti, kad pareiškėjas kreipiasi į teismą praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą terminą, neprašo atnaujinti praleisto termino, todėl jo skundą atsisakytina priimti.

8Pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 42 str. 1 d., 3 p. teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti E. S. skundą.

11Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir 2008-01-08 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti E. S..

12Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą, kartu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą apskundimo terminą.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai