Byla 2A-166-345/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB firmos „VITI“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Adminsta“ ieškinį atsakovui AB firma ,,Viti“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13470,74 Lt dydžio įsiskolinimą, 177 Lt išlaidas, 3596,11 Lt palūkanas, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Paaiškino, kad atsakovui nuosavybės teise priklausė dalis butų, esančių daugiabučiuose namuose adresu ( - ). Atsakovas yra šių daugiabučių gyvenamųjų namų statytojas. Atsižvelgiant į tai, 2004 m. rugsėjo 6 d. ir 2005 m. kovo 1 d. tarp šalių buvo pasirašytos Teisių perdavimo sutartys, pagal kurias ieškovas įsipareigojo eksploatuoti ir prižiūrėti daugiabučius gyvenamuosius namus, esančius ( - ), bei įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomuosius reikalavimus, vykdyti namams priskirtų žemės sklypų priežiūrą. Atsakovas naudojosi ieškovo teikiamomis paslaugomis, gavo iš jų naudą, nereiškė prieštaravimų dėl ieškovo teikiamų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir administravimo paslaugų, todėl laikytina, kad atsakovas konkliudentiniais veiksmais pripažino ieškovo teikiamas paslaugas ir įsipareigojo už jas apmokėti. Atsakovas įgijo pareigą apmokėti ieškovo patirtas administravimo išlaidas, taip pat mokėti ieškovo apskaičiuotus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Minėtų gyvenamųjų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi atsakovas buvo paskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 5 d. ir 2006 m. birželio 23 d. įsakymais.

6Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 30-81 ieškovas administruoja ir prižiūri daugiabučio gyvenamojo namo, esančio S.Žukausko g. 32, Vilnius, bendrojo naudojimo objektus. 2006 m. gegužės 26 d. užsikimšo šio namo lauko kanalizacija, ieškovo iniciatyva avariją likvidavo UAB ,,Vidurys“, kuriai ieškovas už avarijos likvidavimą sumokėjo 177 Lt sumą. Atsakovas savo kaip namo statytojo kaltę pripažino, todėl privalo atlyginti minėtas išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovui 13.470,74 Lt skolos, 3.596,11 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir 873 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad tarp šalių sudarytos sutartys, kurių pagrindu ieškovas teikė namo bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, buvo terminuotos. Pasibaigus sutarčių galiojimo terminui, namo administratorius turėjo būti paskirtas CK 4.84 str. tvarka, bet nebuvo paskirtas. Aplinkybė, kad ieškovas laikotarpiu nuo sutarčių termino pasibaigimo iki Vilniaus m. administracijos direktoriaus įsakymų (2005 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 30-81 ir 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 30-1212) priėmimo teikė administravimo paslaugas, savaime nedaro Teisių perleidimo sutarčių neterminuotomis. Byloje nekilo ginčo, kad atsakovas ieškovo teikiamomis paslaugomis naudojosi ir konkliudentiniais veiksmais jas priėmė, pretenzijų dėl ieškovo teikiamų paslaugų kokybės nereiškė. Dėl to teismas sprendė, kad šalis siejo atlygintino pavedimo santykiai, kilę ieškovui administruojant bendrojo naudojimo objektus (CK 6.760 str. 1 d.; 4.84 str., 4.85 str.).

10Ieškovo išrašytos sąskaitos patvirtina, kad ieškovas teikė paslaugas, numatytas Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (1, 2 punktai). Teismas pripažino, kad atsakovui, kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkui, kyla pareiga apmokėti eksploatavimo išlaidas.

11Reikalavimą priteisti iš atsakovo 177 Lt nuostolius teismas ieškovo prašymu atmetė suėjus ieškinio senaties terminui (CK 1.125 str. 8 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas AB firma „VITI“ prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimą – netenkinant ieškovo reikalavimo dėl 9097,42 Lt skolos priteisimo už eksploatavimo paslaugas, atitinkamai perskaičiuojant baudinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų dydį; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

14Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, įvardindamas, jog pasibaigus Teisių perleidimo sutartyse nustatytam terminui, atsakovas konkliudentiniais veiksmais priėmė ieškovo teikiamas paslaugas. CK 6.756 str., 6.758 str. 3 d. pavedimui įforminti imperatyviai numato rašytinės formos dokumentą, tokiu būdu teismas neatskleidė ginčo teisinių santykių esmės, turinio, kokie teisiniai santykiai siejo šalis tariamai pasibaigus Teisių perleidimo sutartims.

162. Kadangi ieškovas buvo naujokas pastatų eksploatavimo ir priežiūros rinkoje, Teisių perleidimo sutartyse buvo numatytas trumpas jų galiojimas laikas (atitinkamai iki 2004 m. lapkričio 1 d. bei iki 2005 m. birželio 1 d.). Pasirašydamas tokio turinio sutartis ieškovas tikrai negalvojo apie, kad pastatų eksploatavimo paslaugas teiks tik 3 mėnesius, nes tai ekonomiškai nenaudinga. Iš kitos pusės, trijų mėnesių kompensacija už dalį eksploatavimo paslaugų taip pat nėra ta kompensacija, kurios tikėjosi ir pageidavo atsakovas. Tokiu būdu Teisių perleidimo sutartyse nustatytas trumpas sutarčių terminas traktuotinas kaip bandomasis laikotarpis ieškovui, tikslu įsitikinti ieškovo tinkamumu vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

173. Po sutarčių pasirašymo ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus, tame tarpe atsakovui neskaičiavo dalies eksploatavimo išlaidų. Tariamai pasibaigus sutarčių terminui šalys nesprendė jokių klausimų, susijusių su Teisių perleidimo sutarčių termino pasibaigimu, atvirkščiai, ieškovas toliau vykdė daugiabučių namų eksploatavimo ir priežiūros paslaugas ir toliau neskaičiavo atsakovui eksploatavimo išlaidų iki 2007 m. rugsėjo 1 d. Atsakovas ieškovui temokėjo už komunalines paslaugas. Tokie šalių veiksmai akivaizdžiai parodo šalių ketinimą ir toliau vykdyti Teisių perleidimo sutartis. Tokiu būdu šalių tarpusavio teisiniai santykiai tapo neterminuotais.

184. Ieškovo tapimas namų administratoriumi nepanaikina namų eksploatavimo ir priežiūros pareigos, nustatytos Teisių perleidimo sutartyse, nes tokiu būdu ieškovas tik papildomai įgavo administratoriaus statusą. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 9 punktą eksploatavimas savo turiniu ir esme apima administravimą.

195. Pagal Teisių perleidimo sutarčių 1 punktą atsakovas suteikė teisę, o ieškovas įsipareigojo eksploatuoti ir prižiūrėti daugiabučius gyvenamuosius namus, o ne tik daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo objektus. Ieškovo detaliosiose sąskaitose nurodomos teikiamos paslaugos, patenkančios į „Eksploatavimo išlaidas“, atitinka STR 1.12.05:2002 9 punkto turinį. Tai dar kartą patvirtina, jog, pasirašant Teisių perdavimo sutartis ir jų 2.1 punkto c papunktyje numatytą sąlygą, buvo remtasi STR 1.12.05:2002 apibrėžta pastato eksploatavimo sąvoka, t.y. atsakovui ieškovas turėjo neskaičiuoti apibrėžime ir detaliųjų sąskaitų „Eksploatavimo išlaidos“ dalyje nurodytų paslaugų mokesčių. Atsakovui turėjo būti skaičiuojami mokesčiai tik už komunalines paslaugas. Faktas, jog ieškovas prisiima dalį bendrojo naudojimo objektų administravimo/eksploatavimo kaštų sau, kaip tai yra numatyta šalių sudarytose Teisių perleidimo sutartyse, nepaneigia tokio susitarimo atitiko įstatymų reikalavimams.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Adminsta“ prašo apeliacinį skundą atmesti.

21Pateikia tokius esminius atsikirtimus:

221. Apeliantas nepagrįstai Teisių perdavimo sutartis laiko pirkimo – pardavimo sutartimis. Sutartyse numatytas teisių ir pareigų turinys sąlygoja, kad jos negali būti perduotos ar kitaip perleistos trečiojo asmens nuosavybėn.

232. Teisių perdavimo sutarčių galiojimo termino nustatymas taip pat paneigia galimybę šias sutartis laikyti teisių pirkimo – pardavimo sutartimi, kadangi pirkimo – pardavimo sutartis negali būti terminuota. Teisių perdavimo sutartys buvo terminuotos, o nei sutartys, nei teisės aktai nenumato galimybės atlygintinų paslaugų sutartį po jos pasibaigimo pripažinti neterminuota. Taigi ginčo sutartys pasibaigė suėjus jų terminui. Be to, sutarties pasibaigimo terminas negali būti nustatytas tik vienos sutarties šalies atžvilgiu ir tik jos naudai.

243. Apeliantas kaip daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), statytojas vienašališkai spręsti dėl šių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir administravimo galėjo tik iki tol, kol jai nuosavybės teise priklausė didžioji dalis šiuose namuose esančių butų ir/ar kitų patalpų. Pardavus didžiąją dalį butų ir kitų patalpų tretiesiems asmenims apeliantas neteko teisės vienašališkai spręsti dėl šių daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir administravimo tvarkos (CK 4.85 str. 1 d.). Taigi pasibaigus Teisių perdavimo sutarčių galiojimui jos objektyviai nebegalėjo likti galioti ir negalėjo tapti neterminuotomis. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo sutarčių galiojimo pabaigų dienomis apeliantui priklausė maža dalis turtinių vienetų minėtuose daugiabučiuose.

254. Apeliantas pats pripažįsta, kad ieškovas ir pasibaigus Teisių perdavimo sutarčių terminui toliau vykdė daugiabučių namų eksploatavimo ir priežiūros paslaugas, o apeliantas jomis naudojosi, dalinai už jas atsiskaitė. Apeliantas kaip daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų bendrasavininkas privalo apmokėti ieškovui už suteiktas paslaugas.

265. Teisių perdavimo sutartys pasibaigė dar iki ieškovas buvo paskirtas daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.

276. Apeliantas nepagrįstai Teisių perdavimo sutarčių 2.1 punkto c papunkčio sąlygą aiškina remdamasis STR 1.12.05:2002. Teisių perdavimo sutartyje nurodytos paslaugos – eksploatavimas, sąvoka turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose pateikiamomis daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) sąvokomis. Taigi Teisių perdavimo sutarčių galiojimo laikotarpiu ieškovas sutiko neskaičiuoti apeliantui tik pastato eksploatavimo išlaidų, kurias sudaro išimtinai organizaciniai – administraciniai ieškovo atliekami darbai. Teisių perdavimo sutarčių sąlygas pasiūlė apeliantas, todėl sutarčių sąlygos turėtų būti aiškinamos ieškovo naudai. Bet kuriuo atveju pasibaigus ginčo sutarčių galiojimui, apeliantas privalo apmokėti visas ieškovo paskaičiuotas komunalines, administravimo ir eksploatavimo išlaidas.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

29Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

30Apeliaciniame skunde keliami klausimai yra susiję su tuo, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, ar teismas tinkamai aiškino tarp bylos šalių sudarytų Teisių perdavimo sutarčių nuostatų turinį.

31Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2004 m. rugsėjo 6 d. sudarė Teisių perdavimo sutartį Nr. 16, pagal kurią atsakovas suteikė ieškovui teisę, o ieškovas įsipareigojo eksploatuoti ir prižiūrėti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), bei įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomuosius reikalavimus; vykdyti namui priskirto žemės sklypo priežiūrą (t. 1, b. l. 30-31). 2005 m. kovo 1 d. šalys sudarė Teisių perdavimo sutartį Nr. 0424-265, pagal kurią ieškovas suteikė teisę, o ieškovas įsipareigojo atlikti analogiškus veiksmus, aptartiems Teisių perdavimo sutartimi Nr. 16, tik šiuo atveju kitam daugiabučiui gyvenamajam namui, esančiam ( - ) (t. 1, b. l. 28-29). Teisių perdavimo sutarties Nr. 6 galiojimo terminas buvo numatytas iki 2004 m. lapkričio 1 d., o Teisių perdavimo sutarties Nr. 0424-265 iki 2005 m. birželio 1 d.

32Ginčo nėra dėl to, kad suėjus Teisių perdavimo sutarčių terminams ieškovas ir toliau teikė sutartyse numatytų gyvenamųjų daugiabučių namų eksploatacijos ir priežiūros paslaugas, įgyvendino įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomuosius reikalavimus; vykdė namams priskirto žemės sklypo priežiūrą. Atsakovas minėtas paslaugas priėmė ir pretenzijų nereiškė. Nagrinėjamu atveju svarbu tinkamai įvertinti Teisių perdavimo sutarčių terminų pabaigos sukeltas teisines pasekmes.

33Sutarčių aiškinimo taisyklės apibrėžtos CK 6.193 str. Atsakovas pripažįstą faktą, jog yra ginčo daugiabučių gyvenamųjų namų statytojas. Gyvenamasis daugiabutis namas, esantis ( - ), pripažintas tinkamu naudoti – 2004 m. rugpjūčio 12 d. (t. 1, b. l. 46), o esantis ( - ), - 2005 m. vasario 28 d. (t. 1, b. l. 55). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinto STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475) 38 punktą pripažinus daugiabutį tinkamu naudoti, statytojas (atsakovas) turėjo pareigą prižiūrėti bei atsakyti už namo bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas bei pastato laikančiąsias konstrukcijas, kol susikurs savininkų bendrija, bus sudaryta jungtinės veiklos sutartis ar paskirtas administratorius. Šių veiksmų atlikimą nebuvo draudžiama pavesti ir kitam asmeniui (CK 6.156 str.). Taigi byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pripažinus ginčo daugiabučius gyvenamuosius namus tinkamais naudoti, atsakovas jam STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 38 punkto pagrindu atsiradusias pareigas pavedė įgyvendinti ieškovui remiantis Teisių perdavimo sutartimis.

34Nustatyta, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 30-81 ieškovas buvo paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administratoriumi (t. 1, b. l. 32-33), o 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 30-1212 – daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) (t. 1, b. l. 34-35). Taigi nuo minėtų datų ieškovas administracinio akto pagrindu tapo ginčo namų bendrosios nuosavybės administratoriumi (CK 4.84 str., 4.236 str. 2 d.). Šie juridiniai faktai kartu reiškė ir atsakovo pareigos pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2003, Nr.122-5551) 38 punktą pasibaigimą. Paminėta patvirtina, kad nepaisant fakto, jog pasibaigus Teisių perdavimo sutarčių terminams ieškovas jas ir toliau vykdė, o atsakovas tokį vykdymą priėmė, šios sutartys netapo neterminuotomis, nes jų tikroji paskirtis buvo užtikrinti pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 38 punktą statytojo pareigų vykdymą iki šiame punkte apibrėžto įvykio, nagrinėjamu atveju – administratoriaus paskyrimo. Aplinkybė, kad ginčo daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius nebuvo paskirtas iki Teisių perdavimo sutarčių terminų pabaigos, šio ginčo požiūriu yra nesvarbi. Kadangi pats atsakovas nustatė Teisių perdavimo sutarčių galiojimo terminą, po termino pasibaigimo ieškovas faktiškai vykdė daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijas, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Teisių perdavimo sutarčių nuostatos po jų termino suėjimo netaikytinos.

35Atsakovas taip pat neteisingai traktuoja Teisių perdavimo sutarčių objekto apimtį. Teisių perdavimo sutarčių objektas, t.y. ieškovo vykdyti įsipareigojimai, atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ IV skyriaus reikalavimų užtikrinimą, t.y. privalomųjų reikalavimų išlaikyti gyvenamąjį namą įgyvendinimą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 38 punkto nuostatas. Taigi Teisių perdavimo sutartimis ieškovo funkcijos savo apimtimi iš esmės buvo ekvivalentiškos butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ II skyriuje. Pagal šių nuostatų 3 punktą administravimas - tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį išsaugoti. Dėl to laikytina, kad Teisių perdavimo sutartimis faktiškai ieškovas atsakovo, kaip ginčo statinių statytojo, buvo paskirtas jų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, todėl pasibaigus Teisių perdavimo sutarčių terminui nustojo galioti sutarčių nuostatos, pagal kurias atsakovas buvo atleistas nuo eksploatavimo išlaidų mokėjimo.

36Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkas privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 str. 4 d. administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino esant atsakovo pareigą, kaip ginčo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų savininko, atsiskaityti su ieškovu už pastarojo suteiktas paslaugas.

37Išdėstyto pagrindu apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

39Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13470,74 Lt dydžio įsiskolinimą,... 5. Paaiškino, kad atsakovui nuosavybės teise priklausė dalis butų, esančių... 6. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nurodė, kad tarp šalių sudarytos sutartys, kurių pagrindu ieškovas... 10. Ieškovo išrašytos sąskaitos patvirtina, kad ieškovas teikė paslaugas,... 11. Reikalavimą priteisti iš atsakovo 177 Lt nuostolius teismas ieškovo prašymu... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas AB firma „VITI“ prašo pakeisti Vilniaus... 14. Skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp šalių... 16. 2. Kadangi ieškovas buvo naujokas pastatų eksploatavimo ir priežiūros... 17. 3. Po sutarčių pasirašymo ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus,... 18. 4. Ieškovo tapimas namų administratoriumi nepanaikina namų eksploatavimo ir... 19. 5. Pagal Teisių perleidimo sutarčių 1 punktą atsakovas suteikė teisę, o... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Adminsta“ prašo... 21. Pateikia tokius esminius atsikirtimus:... 22. 1. Apeliantas nepagrįstai Teisių perdavimo sutartis laiko pirkimo –... 23. 2. Teisių perdavimo sutarčių galiojimo termino nustatymas taip pat paneigia... 24. 3. Apeliantas kaip daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), statytojas... 25. 4. Apeliantas pats pripažįsta, kad ieškovas ir pasibaigus Teisių perdavimo... 26. 5. Teisių perdavimo sutartys pasibaigė dar iki ieškovas buvo paskirtas... 27. 6. Apeliantas nepagrįstai Teisių perdavimo sutarčių 2.1 punkto c papunkčio... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 29. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 30. Apeliaciniame skunde keliami klausimai yra susiję su tuo, ar pirmosios... 31. Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2004 m. rugsėjo 6 d. sudarė Teisių... 32. Ginčo nėra dėl to, kad suėjus Teisių perdavimo sutarčių terminams... 33. Sutarčių aiškinimo taisyklės apibrėžtos CK 6.193 str. Atsakovas... 34. Nustatyta, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m.... 35. Atsakovas taip pat neteisingai traktuoja Teisių perdavimo sutarčių objekto... 36. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkas privalo proporcingai... 37. Išdėstyto pagrindu apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 39. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti...