Byla 2S-75-198/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų A. S. ir J. S. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. S. ir J. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Z. S. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie po I. M. mirties ( - ) priėmė palikimą – butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), lygiomis dalimis po ½ šio buto. Suinteresuotu asmeniu byloje įtraukė Z. S., savo motiną, kuri šiuo metu yra gydoma ( - ). II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjų A. S. ir J. S. pareiškimą – sustabdyti. Kreiptis į Panevėžio apygardos prokuratūrą ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, siekiant įvertinti, ar nėra pagrindo inicijuoti procedūrą dėl Z. S. pripažinimo neveiksnia tam tikroje srityje arba civilinio veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje.

83.

9Teismas sprendė, kad byloje gautas medicininis išrašas patvirtina, kad Z. S. yra pragnozuojamas psichikos ir elgesio sutrikimas, vartojant alkoholį, asmenybės sutrikimas ir kt. Z. S. ne tik gyvena ( - ), bet turi sveikatos problemų, dėl kurių gali nesuprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Duomenų, kad Z. S. yra pripažinta neveiksnia ir jai nustatyta globa, o jos interesus galėtų tinkamai atstovauti globėjas, byloje nėra.

104.

11Z. S. yra mirusios I. M. dukra, todėl teismas negali nagrinėti bylos dėl juridinę reikšmė turinčio fakto, kai yra pirmos eilės įpėdiniai.

125.

13Pirmosios instancijos teismui kilus abejonėms dėl suinteresuoto asmens galimybės suprasti savo atliekamus teisinius veiksmus šioje srityje, teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą bei kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą ir Anykščių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, siekiant įvertinti, ar nėra pagrindo inicijuoti procedūrą dėl Z. S. pripažinimo neveiksnia tam tikroje srityje arba civilinio veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje. III. Atskirojo skundo argumentai

146.

15Atskiruoju skundu pareiškėjai A. S. ir J. S. prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

167.

17Nurodo, kad teismas priimdamas nutartį, pažeidė Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 13 straipsnyje įtvirtintą dispozityvumo principą, nes įstatymai numato tik dviejų kategorijų bylas, kuriose teismas yra aktyvus, t. y. darbo ir šeimos.

188.

19Teigia, kad teismas pažeidė ir materialinės teisės normas, nes suinteresuotas asmuo Z. S. buvo informuota apie motinos mirtį, bet jokių veiksmų dėl palikimo priėmimo neatliko. Todėl vienokio ar kitokio neveiksnumo nustatymas Z. S., neturi įtakos pareiškimo dėl juridinio fakto nustatymo nagrinėjimui.

209.

21Atkreipia dėmesį, kad savo ketinimus perimti paveldėtą turtą jau yra pareiškusi Valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas.

2210.

23Atsiliepimas į atskirąjį skundą nėra gautas. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2411.

25Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

2612.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

2813.

29Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos, kuria byla sustabdyta, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3014.

31CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindus, o CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

3215.

33Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, nustatęs fakultatyvų bylos stabdymo pagrindą - suabejojęs suinteresuoto asmens Z. S. veiksnumu (CPK 164 str. 4 d.).

3416.

35Apeliantas teigia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pažeidė dispozityvumo principą, nes tai nėra darbo ar šeimos byla. Su tokiais argumentais negalima sutikti.

3617.

37Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK įtvirtinta, kad civiliniame procese vadovaujamasi rungimosi principu, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.), ir dispozityvumo principu, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio Kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Tai, atsižvelgiant į pirmiau nurodytas CPK nuostatas, reglamentuojančias civilinį procesinį veiksnumą, kuris siejamas išimtinai su teisiniu asmens veiksnumu, reiškia, kad gali susidaryti tokia situacija, kai asmuo, būdamas teisiškai visiškai veiksnus, tačiau dėl psichinės negalios faktiškai negalintis suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, savarankiškai priima sprendimus dėl civilinės bylos inicijavimo, vedimo ir baigimo. Tokia situacija, teisėjų kolegijos vertinimu, netoleruotina tiek paties asmens, tiek ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisių ir interesų apsaugos požiūriu.

3818.

39Vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija formuluoja tokią teisės aiškinimo taisyklę: civilinėje byloje esant pakankamai objektyvių duomenų, sudarančių pagrindą manyti, kad byloje dalyvaujantis asmuo galimai negali suprasti arba iš dalies negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, teismas turi motyvuota rašytine nutartimi (CPK 290 str. 1 d.) sustabdyti bylos nagrinėjimą (CPK 164 str. 4 p.) ir kreiptis į globos (rūpybos) instituciją arba prokurorą, prašydamas per teismo nustatytą protingą terminą įvertinti, ar nėra pagrindo inicijuoti minėto asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje (CK 2.10 str.) arba civilinio veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje (CK 2.11 str.) procedūrą. Tuo atveju, jei nurodytos institucijos tokią procedūrą inicijuoja CPK nustatyta tvarka pateikdamos pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje arba dėl civilinio veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje, civilinė byla sustabdoma iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas toje byloje (CPK 163 str. 3 p.). Minėtoms institucijoms per teismo nustatytą terminą atitinkamos procedūros neinicijavus, civilinės bylos nagrinėjimas atnaujinamas. Tokiu būdu ne tik įgyvendinama bendroji valstybės funkcija globoti psichinę negalią turinčius žmonės, bet ir užtikrinamos kitos ne mažiau svarbios vertybės: byloje dalyvaujančių asmenų teisių apsauga, teisinių santykių apibrėžtumas ir kt.

4019.

41Nagrinėjamu atveju byloje, esant pakankamai duomenų, kurie leistų abejoti suinteresuoto asmens Z. S. gebėjimu suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, teismas pagrįstai sustabdė bylą ir kreipėsi į kreiptis į globos (rūpybos) instituciją ir prokurorą, prašydamas įvertinti, ar nėra pagrindo inicijuoti minėto asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje (CK 2.10 str.) arba civilinio veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje (CK 2.11 str.) procedūrą. Nesustabdžius bylos suinteresuotas asmuo teisiškai dar būdamas veiksniu, negalėtų savęs tinkamai atstovauti byloje, tokiu būdu būtų pažeistos jo teisės ir teisėtai interesai.

4220.

43Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas procesinių teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymą, nepažeidė, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

4421.

45Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu

Nutarė

46Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami nustatyti juridinę reikšmę... 6. 2.... 7. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugsėjo 27 d.... 8. 3.... 9. Teismas sprendė, kad byloje gautas medicininis išrašas patvirtina, kad Z. S.... 10. 4.... 11. Z. S. yra mirusios I. M. dukra, todėl teismas negali nagrinėti bylos dėl... 12. 5.... 13. Pirmosios instancijos teismui kilus abejonėms dėl suinteresuoto asmens... 14. 6.... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjai A. S. ir J. S. prašo panaikinti Panevėžio... 16. 7.... 17. Nurodo, kad teismas priimdamas nutartį, pažeidė Civilinio proceso kodekso... 18. 8.... 19. Teigia, kad teismas pažeidė ir materialinės teisės normas, nes... 20. 9.... 21. Atkreipia dėmesį, kad savo ketinimus perimti paveldėtą turtą jau yra... 22. 10.... 23. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nėra gautas. IV. Apeliacinės instancijos... 24. 11.... 25. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 26. 12.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. 13.... 29. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos, kuria... 30. 14.... 31. CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo... 32. 15.... 33. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdė civilinės bylos... 34. 16.... 35. Apeliantas teigia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 36. 17.... 37. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK įtvirtinta, kad civiliniame... 38. 18.... 39. Vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija... 40. 19.... 41. Nagrinėjamu atveju byloje, esant pakankamai duomenų, kurie leistų abejoti... 42. 20.... 43. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 44. 21.... 45. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 46. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. rugsėjo 27 d....