Byla 1-150-266/2012
Dėl ko gyvūnas žuvo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant prokurorui Romualdui Prokopavičiui , civilinio ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui A. V., Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. G., a. k. ( - ) gim. ( - )., Radviliškyje, lietuvis, LR pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą , našlys , nedirbantis , neteistas, kaltinamas pagal LR Baudžiamojo kodekso 310 straipsnį ir ,-

Nustatė

2K. R. G. 2012 m. kovo 10d., apie 15 valandą, jaunuolyne, esančiame Anykščių rajone Debeikių seniūnijoje Leliūnų kaime, pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.30p., draudžiantį gaudyti medžiojamuosius gyvūnus kilpomis, pastatė draudžiamą medžioklėje naudoti kilpą, į kurią įkliuvo stirna, kurią kilpa pasmaugė, tokiu būdu R. G. žiauriai elgėsi su gyvūnu dėl ko gyvūnas žuvo .

3K. R. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė , jog jis gyvena netoli miško. Matė, jog jaunuolyne bėgioja stirnos , todėl sugalvojo pastatyti kilpas ir pabandyti stirną sugauti. Kilpas padarė iš vielos ir medžiagos ir pastatė ant stirnų tako. Kovo 11d. ryte atėjo prie kilpų ir vienoje jų rado užsismaugusią stirną. Kitos kilpos buvo tuščios. Sugautą stirną nešėsi namo ir jį sulaikė pareigūnai. Gailisi dėl padaryto , padarytą žalą atlygino.

4Liudytojas E. V. parodė , jog kartu su kolegomis Linu Baleišiu ir M. G. kovo 11 dieną iš pat ryto atvyko į Debeikių seniūnijoje esančio medžiotojų klubo „Debeikiai“ plotus, patikrinti ar nėra statomos miške kilpos. Jis M. G. įėjo į jaunuolyną ir ant tako rado kilpoje pasismaugusi stirnos jauniklį. Liko laukti ir apie 7 valandą prie stirnos atėjo kaltinamasis R. G.. Jis patikrino ir kitas kilpas, kurios buvo pastatytos netoliese, o paskui pasiėmė stirną ir nešėsi namo. Tuomet jį sulaikė. Jis pripažino pastatęs kilpas. Sulaikant R. G. jis nesipriešino.

5Analogiškus parodymus davė ir liudytojas M. G.

6L. L. ( - ) parodė, jog kovo 11d. anksti ryte jis su kolegomis atvyko į Debeikių seniūniją į medžioklės klubo plotus, nes turėjo informacijos, jog galimai kaltinamasis R. G. kilpomis gaudo žvėris Dėl to buvo skundų iš medžiotojų. Atvykus į vietą, kolegos E. V. ir M. G. nuėjo į jaunuolyną, o jis pavažiavo toliau, kad nesukeltų įtarimo. Po kiek laiko gavo iš kolegų pranešimą, jog kilpoje rado pasismaugusią stirną ir jie liko laukti. Apie 7 valandą prie stirnos atėjo kaltinamasis , pasiėmė stirną ir buvo sulaikytas besinešantis ją namo. Netoliese buvo rastos dar kelios kilpos iš vielos ir medžiaginės. R. G. prisipažino pastatęs kilpas ir sugavęs žvėrį . Buvo sugautas stirnos jauniklis. Jo kaklas nuo vielos kilpos buvo nutrintas. Gyvūnas buvo apgraužtas kitų žvėrių.

7Civilinio ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas parodė, jog kaltinamasis draudžiamu būdu ir draudžiamu laiku , kilpa sugavo gyvūną, kuri kilpoje pasismaugė. Tokiais veiksmais jis padarė žalą gamtai . Padaryta žala yra 318,90 litų. Pagal departamento pateiktą ieškinį teismas priėmė sprendimą, kuriuo iš kaltinamojo priteisė padarytą gamtai žalą 318,90 litų. Šią žalą kaltinamasis atlygino .

8Iš byloje esančios administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, jog 2012-03-11d., apie 6 val. 50 minučių Anykščių rajone Debeikių kaime medžiotojų klubo „Debeikiai“ plotuose , esančiame jaunuolyne , R. G. draudžiamu būdu ir laiku- kilpa sugavo stirnos jauniklį. (b.l.5)

9Iš byloje esančio 2012m. kovo 26d., apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėtas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktas CD diskas su įrašu. Apžiūrint nustatyta, jog 2012-03-11 nufilmuotas R. G., kai jis ateina prie gulinčios kilpoje stirnos. Po to nufilmuota kai R. G. nešasi stirna ir yra sulaikomas. Nufilmuota stirna su metaline kilpa ant kaklo, jos užpakalinė dalis apgraužta. Nufilmuota kaip R. G. nurodo, jog pastatė ir daugiau kilpų. (b.l. 12)

10Iš byloje esančios 2012-06-06 apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėtas 5 kilpos. Trys iš jų padarytos iš juodos spalvos medžiaginės virvelės, o dvi iš metalinio troso. (b.l. 13-16)

11Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu , konstatuoja, jog kaltinamojo R. G. kaltė , jog jis pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, draudžiamu būdu – kilpa ir draudžiamu laiku gaudė medžiojamus gyvūnus. Dėl ko stirna įkliuvo į jo pastatytą kilpą, kankinosi kol pasismaugė. Toks žiaurumas su gyvūnų atžvilgiu nesiderina su visuomenėje priimtomis elgesio normomis. Kaltinamasis R. G. tyčia, sąmoningai pastatė kilpas ir tikėjosi jomis pagauti stirną, tai jis padarė tyčia. Tokiais žiauriais veiksmais su gyvūnu demonstruojamas nepateisinamas negailestingumas ir savivalė gyvūnų atžvilgiu. Kaltinamojo R. G. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR baudžiamojo kodekso 310 straipsnį .

12R. G. teisiamas pirmą kartą, padarė veiką, įstatymo leidėjų priskirtą prie nesunkių (BK 11str.), prisipažino nusikaltęs ir gailisi, kas laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra nustatyta, charakterizuojamas neblogai. Įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybe, jo sveikatos būklę, yra pagrindas kaltinamajam paskirti įstatymo sankcijoje numatytą vieną iš bausmių- baudą.

13Daiktiniai įrodymai- kilpos sunaikintinas, CD diskas paliktinas saugoti prie baudžiamosios bylos.

14Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ieškinys atmestinas, nes padarytą žalą R. G. atlygino.

15Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 301 – 303 str.,

Nutarė

16R. G. , pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnį ir paskirti jam 4 MGL ( 520 litų) dydžio baudą.

17Baudą sumokėti per 3 mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į valstybės biudžetą. (sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801) Sumokėjus baudą kvitą pateikti į teismo raštinę. Baudos nesumokėjus per nustatytą laiką ji bus išieškoma priverstinai.

18Iki įsiteisės teismo nuosprendis palikti galioti paskirtą kardomąją priemonę- rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

19Daiktinius įrodymus- penkias kilpas- sunaikinti, CD diską palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

20Anykščių rajono apylinkės prokuratūros civilinį ieškinį atmesti

21Nuosprendis per 20 dienų, gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita... 2. K. R. G. 2012 m. kovo 10d., apie 15 valandą, jaunuolyne, esančiame... 3. K. R. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė , jog jis gyvena netoli... 4. Liudytojas E. V. parodė , jog kartu su kolegomis Linu Baleišiu ir M. G. kovo... 5. Analogiškus parodymus davė ir liudytojas M. G.... 6. L. L. ( - ) parodė, jog kovo 11d. anksti ryte jis su kolegomis atvyko į... 7. Civilinio ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas... 8. Iš byloje esančios administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, jog... 9. Iš byloje esančio 2012m. kovo 26d., apžiūros protokolo matyti, jog... 10. Iš byloje esančios 2012-06-06 apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėtas... 11. Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 12. R. G. teisiamas pirmą kartą, padarė veiką, įstatymo leidėjų priskirtą... 13. Daiktiniai įrodymai- kilpos sunaikintinas, CD diskas paliktinas saugoti prie... 14. Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ieškinys atmestinas, nes padarytą... 15. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 301 – 303 str.,... 16. R. G. , pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310... 17. Baudą sumokėti per 3 mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 18. Iki įsiteisės teismo nuosprendis palikti galioti paskirtą kardomąją... 19. Daiktinius įrodymus- penkias kilpas- sunaikinti, CD diską palikti saugoti... 20. Anykščių rajono apylinkės prokuratūros civilinį ieškinį atmesti... 21. Nuosprendis per 20 dienų, gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos...