Byla e2-19350-433/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui V. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 459,91 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

3Ieškovas nurodė, kad jis yra gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas. Atsakovas yra Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name adresu ( - ), savininkas, todėl turi prievolę mokėti už ieškovo jam suteiktas paslaugas. Atsakovas šias pareigas vykdo netinkamai. Už per laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2016-01-31 priskaičiuotus mokesčius atsakovo skola ieškovui sudaro 459,91 EUR.

4Atsakovui V. D. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti su atžyma, kad atsakovas procesinių dokumentų neatsiėmė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba, todėl procesinių dokumentų įteikti jo darbovietės adresu nebuvo galimybės. Gyventojų registro duomenimis atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs tuo pačiu adresu, kuris nurodytas ieškinyje. Nepavykus dokumentų įteikti atsakovui aukščiau nurodytais būdais, atsakovui adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas 2016-05-19 įteikti viešo paskelbimo būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-19 nutarties pagrindu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus atitinkamo turinio pranešimą. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovui, remiantis CPK 130 str., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą patikslintą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas (2012 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1852), todėl turi teisę proporcingai bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoti patalpų savininkams mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą. Butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui. Nustatyta, kad atsakovas už butui, esančiam ( - ), laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2016-01-31 suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, namo bendrojo objektų eksploatavimo, bei komunalines paslaugas tinkamai neatsiskaitė, dėl ko susidarė 459,91 EUR skola.

8Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), yra daugiabutis, todėl pagal CK 4.82, 4.83 straipsnių nuostatas atsakovui kartu su kitais šio namo butų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso minėto namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, o jis kartu su kitais bendraturčiais privalo bendro naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs dėl reikalaujamos įsiskolinimo sumos (CPK 178 str.). Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 459,91 EUR skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 4.82 str., 4.83 str., 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p.).

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovo priteisiant 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 459,91 EUR sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 15,00 EUR žyminio mokesčio, 0,87 EUR už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje, 0,84 EUR už Gyventojų registro išrašą apie atsakovą, - iš viso 16,71 EUR (CPK 79 str., 93 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Kadangi atsakovui V. D. procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovui procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, todėl teismo sprendimas už akių atsakovui V. D. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis). Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo V. D., a.k. ( - ) 459,91 EUR (keturių šimtų penkiasdešimt devynių eurų, 91 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą – 459,91 EUR (keturių šimtų penkiasdešimt devynių eurų, 91 ct), sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 EUR (šešiolikos eurų, 71 euro ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Sprendimas už akių negali būti atsakovės skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

17Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

19„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. birželio 6 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-19350-433/2016 pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“, j.a.k. 121446576, ieškinį atsakovui V. D. dėl skolos priteisimo. Atsakovo V. D. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl atsakovui V. D. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6053“.

Proceso dalyviai