Byla A2.2.-3448-660/2015

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R. S., a. k. ( - ) LR piliečio, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

22015-02-27 Kauno apylinkės teismo nutartimi baudžiamasis procesas R. S. atžvilgiu pagal BK 178 str. 4 d. nutrauktas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių bei iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 50 str. R. S. administracinėn atsakomybėn traukiamas dėl to, kad 2013-05-17, apie 21.14 val., R. S. su R. Ū. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu iš prekybos centro „Iki“, Kovo 11-osios g. 67, Kaune, susidėję prekes į krepšį ir praeidami pro kasą nesusimokėję, pagrobė 382,95 Lt vertės svetimą UAB „Palink“ priklausantį turtą: butelį brendžio „Torres5“ 1 l talpos, 37,41 Lt vertės, 3 vnt. brendžio „Torres5“ 0,7 l talpos, bendros 79,50 Lt vertės, butelį likerio „Vana Talllinn“ 20,10 Lt vertės, butelį viskio „Tullamore Dew“ 0,7 l talpos, 39,78 Lt vertės, viskio „Label“ 0,7 l talpos, 27,80 Lt vertės, 7 vnt. „Fiskar virėjo peilių“, bendros 146,30 Lt vertės, „Fiskar Edge virėjo peilį“ 32 Lt vertės. Šiais savo veiksmais įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą.

3Pagal ATPK 35 str. 2 d. nutraukus baudžiamąjį procesą dėl padarytos nusikalstamos veikos administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą dienos. Pagal ATPK 35 str. 2 d. jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, neatsižvelgiant į tai, ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ar ne, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

4ATPK 35 str. 4 d. numatyta, kad šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytais atvejais administracinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip dveji metai.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, R. S. administracinė atsakomybėn traukiamas dėl 2013-05-17, 21.14 val. galimai padaryto pažeidimo, todėl nuo jo padarymo praėjus daugiau nei 2 metams administracinė nuobauda nebegali būti skiriama – ATPK 35 str. 4 d. Kadangi iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigė administracinės nuobaudos skyrimo terminai, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutrauktina (ATPK 250 str. 1 d. 7 p.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 str., 250 str. 1 d. 7 p., 287 str. 2 p.,

Nutarė

7Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną R. S. atžvilgiu nutraukti.

8Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai