Byla 2S-2057-587/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4643-374/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-7052-399/2019 pagal pareiškėjo V. J. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4643-374/2019.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas V. J. kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4643-374/2019.

82.

92019 m. rugsėjo 13 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutartimi pareiškimą dėl proceso atnaujinimo atsisakyta priimti. Pareiškėjas dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą (b. l. 5), kurio trūkumams pašalinti teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nustatė 7 dienų terminą (b. l. 10–11). Nutartis pareiškėjui asmeniškai buvo įteikta 2019 m. rugsėjo 27 d., paskutinė diena atskirojo skundo trūkumams pašalinti – 2019 m. spalio 4 d.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2019 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-7052-399/2019 laikė nepaduotu teismui ir grąžino pareiškėjui (apeliantui). Teismas konstatavo, kad pareiškėjas (apeliantas) V. J. atsirojo skundo trūkumų teismo nustatytu terminu nepašalino, pratęsti terminą trūkumams šalinti neprašė. Todėl pareiškėjo (apelianto) V. J. atskirąjį skundą laikė nepaduotu teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 338 straipsnis, 316 straipsnio 2 dalis).

14III. Atskirojo skundo argumentai

154.

16Atskiruoju skundu (Nr. DOK-39120) pareiškėjas V. J. (toliau – ir apeliantas) prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

174.1.

18pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 365 straipsnį, 137 straipsnio 4 dalį. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4643-374/2019 atsisakė lyginti minėtos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. 2-3226-985/2019 elementus ir tyčia nutartimi neteisėtai atmetė ieškinį. Ieškinių abiejose bylose pagrindas, dalykas ir šalys buvo ir yra ne tie patys. Atsirado naujos aplinkybės, dėl kurių civilinė byla Nr. 2-4643-374/2019 atnaujintina. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. ir kitos nutartys yra nepagrįstos, antikonstitucinės. Teismas teisiškai nepagrindė atsisakymo priimti procesinį dokumentą. Ieškovo ieškinys ir kiti procesiniai dokumentai pateikti asmens tapatybę patvirtinus CPK 1751 straipsnio 6 dalyje ir Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalyje numatytais būdais saugiu sertifikuotu elektroniniu parašu, todėl V. J. nekyla pareigos pasirinkti užsiregistruoti teismų informacinėje sistemoje. Teismas nepagrįstai teigia, neva, V. J. asmens tapatybės pagal elektroninį parašą negalima nustatyti dėl procesinio dokumento siuntimo ne per LITEKO VEP posistemį.

194.2.

20Pareiškėjas terminą pateikti skundą dėl 2019 m. rugsėjo 25 d. Marijampolės apylinkės teismo nutarties praleido dėl svarbių, ne nuo ieškovo priklausančių priežasčių, todėl prašo jį atnaujinti.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

235.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis 2 dalis ir 3 dalis).

25Dėl atskirojo skundo priėmimo

266.

27Skundžiama nutartis priimta 2019 m. spalio 9 d., nutartis pareiškėjui asmeniškai įteikta 2019 m. spalio 11 d. (b. l. 13). Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. spalio 18 d. užregistruotas pareiškėjo atskirasis skundas dėl 2019 m. spalio 9 d. nutarties, reg. Nr. DOK-39120, kuris nėra pareiškėjo pasirašytas ir nėra išspręstas jo priėmimo klausimas (b. l. 17–18). 2019 m. spalio 21 d. pirmosios instancijos teisme užregistruotas turiniu ir forma analogiškas pareiškėjo V. J. pasirašytas atskirasis skundas, kuriam suteiktas tas pats registracijos numeris, ir kurio priėmimas išspręstas teisėjos rezoliucija. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškėjas pateikė vieną atskirąjį skundą dėl 2019 m. spalio 9 d. nutarties, kuriam suteiktas registracijos Nr. DOK-39120.

28Dėl atskirojo skundo argumentų

297.

30Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutarties laikyti nepaduotu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

318.

32Nustatyta, kad pareiškėjas V. J. Marijampolės apylinkės teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų civilinėje byloje Nr. 2-4643-374/2019 (b. l. 1). 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 2–3). Pareiškėjas dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą (b. l. 5). 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi teismas pareiškėjui nustatė 7 dienų terminą atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties trūkumams pašalinti (b. l. 10–11). Minėta nutartimi teismas konstatavo, jog procesiniai dokumentai elektroninėmis ryšių priemonėmis teismui gali būti teikiami bei laikomi tinkamai pateiktais, naudojantis tik Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO VEP posistemiu, todėl šiuo atveju pareiškėjo V. J. teismui pateiktas procesinis dokumentas (atskirasis skundas), jį pateikiant elektroniniu paštu nelaikytinas tinkamai pateiktu teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-4-516/2019). Minėta nutartis pareiškėjui asmeniškai įteikta 2019 m. rugsėjo 27 d. (b. l. 12). Paskutinė diena pašalinti 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nustatytus atskirojo skundo trūkumus buvo 2019 m. spalio 4 d. Pareiškėjas teismo nustatytu terminu 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nustatytų atskirojo skundo trūkumų nešalino, nepateikė tinkamai pasirašyto atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties, taip pat nepateikė prašymo pratęsti teismo nustatytą procesinį terminą ar atnaujinti praleistą terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Konstatuotina, kad teismo nustatytu terminu ir skundžiamos nutarties priėmimo metu nebuvo pašalinti 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nustatyti atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties trūkumai (CPK 338 straipsnis, 316 straipsnio 3 dalis, 115 straipsnio 3 dalis). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama 2019 m. spalio 9 d. nutartimi konstatavo, jog pareiškėjas teismo nustatytu terminu nepašalino atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-7052-399/2019 trūkumų, todėl pareiškėjo atskirąjį skundą pagrįstai nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

339.

34Apeliacinės instancijos teismui perduotu nagrinėti atskiruoju skundu pareiškėjas kvestionuoja 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria pareiškėjui nustatytas terminas pašalinti atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties trūkumus, pagrįstumą. Taip pat nurodo argumentus, kuriais nesutinka su 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra 2019 m. spalio 9 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 25 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutarčių civilinėje byloje Nr. A2-7052-399/2019 teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo išreikalauti ir prie šios bylos prijungti civilinę bylą Nr. 2-1539-945/2019 bei kitus LITEKO sistemos duomenis.

3510.

36Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad terminą pateikti skundą dėl 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties praleido dėl svarbių, ne nuo pareiškėjo priklausančių priežasčių. Tačiau nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu nesuformulavo jokio reikalavimo teismui. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, apeliacinės instancijos teismas pareiškėjo nurodytų aplinkybių nevertina ir dėl jų nepasisako.

3711.

38Kartu su nagrinėjamu atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties, 2019 m. rugsėjo 24 d. pateikto Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams, ranka pasirašytą kopiją. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. priėmimo klausimas taip pat nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl šio procesinio dokumento turinio nevertina.

3912.

40Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas teismo nustatytu terminu nepašalino atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties trūkumų, todėl nutarė jį laikyti nepaduotu, o šioje byloje išnagrinėtame atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

42Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas V. J. kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės... 8. 2.... 9. 2019 m. rugsėjo 13 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2019 m. spalio 9 d.... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 4.... 16. Atskiruoju skundu (Nr. DOK-39120) pareiškėjas V. J. (toliau – ir... 17. 4.1.... 18. pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio... 19. 4.2.... 20. Pareiškėjas terminą pateikti skundą dėl 2019 m. rugsėjo 25 d.... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. 5.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Dėl atskirojo skundo priėmimo... 26. 6.... 27. Skundžiama nutartis priimta 2019 m. spalio 9 d., nutartis pareiškėjui... 28. Dėl atskirojo skundo argumentų... 29. 7.... 30. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta... 31. 8.... 32. Nustatyta, kad pareiškėjas V. J. Marijampolės apylinkės teismui pateikė... 33. 9.... 34. Apeliacinės instancijos teismui perduotu nagrinėti atskiruoju skundu... 35. 10.... 36. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad terminą pateikti skundą dėl... 37. 11.... 38. Kartu su nagrinėjamu atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė atskirojo skundo... 39. 12.... 40. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis,... 41. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 42. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį palikti... 43. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....